Úvod > Aktuality > Výstava Gotika v jihozápadních Čechách potrvá ve Šternberském paláci do konce týdne
Výstava Gotika v jihozápadních Cechách
"> Výstava Gotika v jihozápadních Cechách "> Svet rezbáru, malíru a dalších remeslníku, je reflektován ve tretí cásti približuje tretí cást výstavy "> První oddíl predstavuje díla, jež za svuj vznik vdecí objednavatelum z rad nejbohatší šlechty Království ceského
Kultura

Výstava Gotika v jihozápadních Čechách potrvá ve Šternberském paláci do konce týdne

  • Vydáno1. července 2014
Nenechte si ujít krásný soubor pozdně gotických uměleckých děl, jenž byl původně s mimořádným úspěchem představen v Západočeské galerii v Plzni. Výstava Gotika v jihozápadních Čechách ve Šternberském paláci potrvá pouze do konce tohoto týdne, tedy do neděle 6. července. V Národní galerii v Praze je z této přehlídky představen výběr obrazů a soch, který přesně ukazuje, proč pozdně gotické umění z jihozápadních Čech vzbuzuje takovou pozornost.

GotikaVýstava Gotika v jihozápadních Čechách je koncipována do tří oddílů: Šlechta, Města a Fenomén řezbářských dílen. První oddíl představuje díla, jež za svůj vznik vděčí objednavatelům z řad nejbohatší šlechty Království českého a reprezentují jejich kulturní úroveň a společenskou prestiž. Jihozápadní Čechy sjednotila v závěru středověku (15. až 16. století) majetková expanze rodu Švihovských z Rýzmberka, jednoho z nejdůležitějších rodů Českého království jagellonské doby; nejvýraznější osobností rodu byl Půta Švihovský z Rýzmberka. Bohatý památkový fond jejich rozsáhlého dominia se stal základem výstavního konceptu, k jehož dominantám patří torza oltářů z hradů Švihov a Rabí.

Mezi objednavateli výtvarných děl vystupují kromě šlechty i královská a poddanská města, zejména utrakvistické Klatovy, dále Horažďovice náležející Švihovským, Sušice a horní město Kašperské Hory (oltář z kostela sv. Markéty v Kašperských Horách).

Svět vlastních původců artefaktů, tj. řezbářů, malířů a dalších řemeslníků, je reflektován ve třetí části výstavního konceptu s názvem Fenomén řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku z první čtvrtiny 16. století (Oplakávání Krista z hradu Zvíkov, Oplakávání Krista ze Žebráku), která patří mezi naprosté vrcholy pozdně gotické tvorby v Českých zemích, lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice na základě sdílení a předávání stylových forem.

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Ve Šternberském paláci byla od 11. prosince 2020 otevřena nová stálá expozice Staří mistři II, představující kolekce italské malby 14. a 15. století, nizozemského umění 17. a 18. století a středoevopské malířství 17. a 18. století.