Úvod > Aktuality > Výstava Cyril a Metoděj – dějiny, tradice, úcta končí příští neděli
Výstava Cyril a Metodej - dejiny, tradice, úcta
"> Výstava Cyril a Metodej - dejiny, tradice, úcta "> Cyril a Metodej - dejiny, tradice, úcta "> Cyril a Metodej
Kultura

Výstava Cyril a Metoděj – dějiny, tradice, úcta končí příští neděli

  • Vydáno31. ledna 2014
Do 2. února 2014 máte možnost navštívit výstavu, která byla připravena ku příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Přijďte do krásného prostředí Kláštera sv. Anežky České v Praze.
Cyril a MetodějReprezentativní výstava v klášteře sv. Anežky České provede návštěvníka světem, v němž oba bratři žili a působili. Na unikátních uměleckých dílech přiblíží vývoj kultu sv. Cyrila a Metoděje ve středověku, kdy se světci stali pevnou součástí společenství zemských patronů – ochránců českých zemí a jejich přímluvců na nebesích.

Významné místo zde naleznou i připomínky míst spojených s cyrilometodějskou úctou, mimo jiné moravského Velehradu a české Staré Boleslavi, kde se památka obou bratří pojila s nejposvátnější mariánskou ikonou pobělohorských Čech.

Zlomovou epochu v dějinách kultu tvoří 19. století. Na Moravě představovala cyrilometodějská tradice nejdůležitější nástroj kulturní a politické emancipace jazykově českého etnika. K odkazu světecké dvojice se ale v téže době přihlásily také Čechy. Závěrečný oddíl pražské výstavy se bude zabývat pojetím sv. Cyrila a Metoděje ve dvacátém století a na prahu století jedenadvacátého. Symbolické vyhlášení soluňských věrozvěstů za spolupatrony Evropy papežem Janem Pavlem II. v roce 1980 ukázalo, že duchovní odkaz obou bratří nenáleží pouze Slovanům, ale celému kontinentu.

Kromě tradičně pojatých textů pro dospělé návštěvníky,  nabízí výstava i paralelní prohlídkovou trasu s texty a aktivitami  pro  děti pro společný rodinný zážitek.  Pro kreativní návštěvníky je připraven otevřený výtvarný ateliér. Pro pražskou výstavu byl vytvořen také audioprůvodce v českém a anglickém jazyce. Sluchátka, s téměř hodinovou nahrávkou v českém či anglickém jazyce, si mohou návštěvníci zdarma zapůjčit ve výstavních prostorách, či obsah nahrát prostřednictvím mobilní aplikace. 

Výstava nebude prodloužena, neboť je zde presentována řada děl, u nichž nelze, z důvodů jejich ochrany, překročit restaurátory stanovenou dobu expozice ve výstavních prostorách.  Z tohoto důvodu NG alespoň prodlouží poslední dva dny, tj. 1. a 2. února otevírací dobu expozice do 20 hodin
Hmatová expozice nejen pro nevidomé v Anežském klášteře

Hmatová expozice nejen pro nevidomé v Anežském klášteře

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění. Haptická expozice je umístěna v severním křídle křížové chodby kláštera sv. Anežky České. Zrakově postižení se však díky výstavě přesto mohou alespoň zprostředkovaně s tvorbou sochařů a řezbářů období českého středověku seznámit.

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.