Úvod > Aktuality > Vypravte se na Trocnovské slavnosti a poznejte slavná husitská bojiště
Vypravte se na Trocnovské slavnosti a poznejte slavná husitská bojiště
"> "> "> "> "> ">
Zážitky

Vypravte se na Trocnovské slavnosti a poznejte slavná husitská bojiště

Vydáno 16. září 2020
Husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova svolává všechny věrné husity na svůj rodný dvorec do Trocnova u Borovan na Trocnovské slavnosti! Ty se uskuteční v sobotu 19. září 2020 od 13:00 hod. do 18:00 hodin v areálu Památníku Jana Žižky. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro děti i dospělé na louce pod mohylou i u muzejní budovy. Kdo přijde v husitském či křižáckém kostýmu, může se zúčastnit bitvy.
trocnovské slavnostiJak žili a bojovali husité představí všem příchozím skupina historického šermu Českých Budějovic – Fedrfechtýři. Připraven bude také dobový středověký tábor a ležení se stany a k vidění např. zbraně, zbroj a další výstroj nebo polní kuchyně. Těšit se můžete rovněž na zajímavá vystoupení Fedrfechtýřů - ukázky palných zbraní, střelbauz kanonu nebo šermířské souboje.

Kdo přijde v husitském kostýmu můžete si vyzkoušet, jak se taková vozová hradba bránila. Stejně tak všichni ostatní ve středověkých kostýmech bojovníků máte možnost vyzkoušet si jak se vozová hradba těžko dobývá... K legendárnímu Žižkovu rodišti se dostanete jednoduše: zajeďte si do Borovan, odkud je to do Trocnova skutečně jen kousek. Trocnovské slavnosti se konají v sobotu 19. září 2020 odpoledne od 13:00 hodin do 18:00 hodin a vstup je zdarma.
 

Ukázky sokolnické tradice s jezdcem na koni a loveckým psem

lov trocnovské slavnostiMilovníky dravců jistě potěší vystoupení společnosti Falconia, která dodnes udržuje sokolnické tradice a byla založena v roce 2009. Jejím posláním je důstojně reprezentovat české sokolnictví, být jeho historickou tváří, podílet se na propagaci sokolnictví v naší zemi i ve světě a úzce spolupracovat s Klubem sokolníků při ČMMJ. Jedná se o spolek lidí, kteří obdivují sokolnictví ve své původní podobě, tedy jako vznešené umění lovu, převážně na koni. Členové Falconie jsou ve většině případů dlouholetými sokolníky, pro něž je chov dravců a jejich prezentace denním chlebem. Na Trocnovských slavnostech konkrétně předvedou ukázky 6 dravců, s jezdcem na koni a loveckým psem. Sokolnictví provází lidstvo už více jak 4000 let. Není jenom způsobem lovu, ale je výjimečným uměním ovládajícím svobodného dravce člověkem. Jde o vztah založený na pokoře, toleranci a obdivu.

Malí i velcí návštěvníci si dále mohou vyzkoušet oblíbenou střelbu z luku a kuše pod odborným dohledem nebo na vlastní kůži zažít čtyři středověké hry. Obdivovat lze i ukázky dobývacích strojů uskupení Lucistnice.cz, jakými byly katapult nebo tzv. trebuchet.
 

Lidový jarmark a středověká hudba

trocnovské slavnostiChybět nebude ani živá středověká hudba. Kapela Euphorica, která na slavnostech vystoupí, je unikátní seskupení muzikantů, kteří hrají po svém dobovou hudbu  ze středověku a „world music“ jako jsou tradiční lidové písně Evropy. Při hledání písní přihlíží muzikanti ke svým hudebním znalostem a zejména ke svým niterním pocitům z písně.

Tradiční a oblíbená část akce je řemeslný jarmark s ukázkami lidových tvůrců. Těšit se můžete např. na výrobu dřevěných hraček a loutek, pletení proutěných košíků, ukázky podmalby na skle nebo kovářství. Velkým lákadlem pro všechny milovníky husitství a Jana Žižky bude jistě návštěva známého českého historika Petra Čorneje, čerstvého nositele ceny Magnesia Litera v kategorii Kniha roku.
 

Do lesa k moyhle

mohyla Jana ŽižkyV Trocnově si také můžete projít naučnou stezku, která vede kolem základů Žižkova dvorce a podél louky k obrovskému žulovému pomníku; jeho autorem je Josef Malejovský, socha vznikla v letech 1958–1969. Od něj půjdete dál do lesa až k místu údajného Žižkova narození, které označuje pamětní kámen. K dvorci se vrátíte lesem kolem starých rybníků s přírodními biotopy, kolem Mikšova dvorce a přes hráz Horního rybníka. Během slavností se také dozvíte pár zajímavostí o novém unikátním archeoskanzenu, který v Trocnově vyroste v následujících letech.

Socha Jana Žižky v nadživotní velikosti v trocnovském areálu samozřejmě není jediná, podobných pomníků u nás najdete celou řadu. Často stojí v místech známých husitských bitev; největší a nejslavnější je bezesporu jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky na pražském Vítkově. Monumentální dílo bylo odhaleno 14. července 1950, ve výroční den zdejší bitvy. Menší zkušební odlitek stejné sochy najdete v Přibyslavi.
 

Pomníky Jana Žižky a slavných bitev

  • Autorem dalšího monumentálního památníku Jana Žižky, který připomíná vítězství husitů v bitvě u Sudoměře roku 1420, je akademický sochař Emanuel Kodet. Šestnáct metrů vysoký památník z roku 1925 je sestavený z kamenných kvádrů a stojí mezi rybníky Markovcem a Škaredým východně od Strakonic.
  • Jak si slavného husitského vojevůdce představoval sochař Josef Václav Myslbek můžete vidět v centru Tábora; náměstí s radnicí a Husitským muzeem dokonce nese na jeho počest jméno Žižkovo náměstí. Na podstavci jsou uvedena místa vítězných husitských bitev.
  • Několik míst dodnes připomíná bitvu u Domažlic roku 1431: na návrší Baldov severně od města vede Sochařská stezka, na Baldově samotném pak stojí pomník s tvarem husitského kalichu. Ačkoli byl jeho základní kámen položen již roku 1931, odhalení se dočkal až v srpnu 2015, přímo v den výročí bitvy.
  • Jihovýchodně od Domažlic v polích mezi Koutem na Šumavě a Spáňovem objevíte třetí místo, romantický gloriet nazývaný Klobouk. Vznikl až v první polovině 19. století, ale váže se k němu zajímavá pověst: nezvyklý tvar střechy prý má připomínat klobouk, který při bitvě u Domažlic ztratil potupně prchající kardinál Cesarini.
  • Kde se roku 1427 odehrála bitva u Tachova se přesně neví, ale připomíná ji památník z roku 1971 pod vrcholkem Vysoké západně od města. Poblíž stojí volně přístupná rozhledna.
  • Série krvavých husitských střetů se uzavřela v květnu 1434 u Lipan. Poslední velkou husitskou bitvu připomíná Lipanská mohyla na Lipské hoře.
Vrch Vítkov v Praze - připomínka české historie

Vrch Vítkov v Praze - připomínka české historie

Dominanta tyčící se nad Prahou, připomínka slavné české historie - to je pražský vrch, který ve své nejvyšší části dosahuje výšky 270,4 m.n.m. a rozděluje od sebe čtvrtě Karlín a Žižkov.

Socha Jana Žižky z Trocnova u Sudoměře

Socha Jana Žižky z Trocnova u Sudoměře

Památník Jana Žižky u Sudoměře je monumentální socha vojevůdce Jana Žižky, připomínající jeho vítězství v bitvě u Sudoměře. Nachází se mezi rybníky Markovcem a Škaredým, nedaleko Strakonic. Památník z roku 1925 je sestavený z kamenných kvádrů a vysoký 16 m.

Památník Jana Žižky z Trocnova – muzeum

Památník Jana Žižky z Trocnova – muzeum

Tento rozlehlý areál, který se rozkládá poblíž osady Trocnov na Českobudějovicku, slouží k připomínce nejslavnějšího husitského vojevůdce Jana Žižky.

Vrch Vladař u Žlutic

Vrch Vladař u Žlutic

Vrch Vladař je odvěkým strategickým bodem zdejšího kraje. Leží v nadmořské výšce 693 m na pravém břehu řeky Střely. Čedičová dvou-kupa je společně s Chlumskou horou krajinnou dominantou jižního výběžku Doupovských hor.

Památník bitvy u Lipan - místo osudového střetu husitů s katolíky

Památník bitvy u Lipan - místo osudového střetu husitů s katolíky

U Lipan se odehrála dne 30. 5. 1434 poslední velká husitská bitva. Památník byl postaven na kopci zvaném Lipská hora, samotná bitva se ovšem odehrávala v širším okolí. Nejbližím městem je Kouřim, zhruba 5 km.

Hrad Sion – sídlo Jana Roháče z Dubé

Hrad Sion – sídlo Jana Roháče z Dubé

Nedaleko Chlístovic u Kutné Hory najdete zbytky hradu Sion. Na místě hradu bylo původně nevelké hradiště. Roku 1423 získal území Jan Roháč z Dubé, který v roce 1426 zahájil výstavbu nevelkého hradu Sion, který byl vystavěn na skalnatém ostrohu ze tří stran chráněn říčkou Vrchlicí.

Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova v Praze

Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova v Praze

Na vrcholu kopce Vítkov na pražském Žižkově se hrdě tyčí socha Jana Žižky na koni, největší jezdecká socha u nás i v Evropě a třetí největší na světě. Monumentální umělecké dílo bylo v Praze na Vítkově odhaleno 14. července 1950, ve výroční den Žižkova zdejšího vítězství.

Hrad Sukoslav v Kostomlatech pod Milešovkou

Hrad Sukoslav v Kostomlatech pod Milešovkou

Rozsáhlé torzo hradu, nazývaného též Kostomlaty, se tyčí na kopci, nedaleko od Kostomlat pod Milešovkou. Hrad bývá považován za jednu nejmalebnějších zřícenin v Čechách.

Žižkova mohyla u Přibyslavi

Žižkova mohyla u Přibyslavi

Mohyla ve vesnici Žižkovo Pole je vzpomínkou na slavného českého vojevůdce Jana Žižku, který zde, při obléhání Přibyslavi roku 1424, zemřel. Přesné místo jeho úmrtí připomíná veliký kříž uprostřed pole. Žižka však nezemřel v boji – do hrobu ho schvátila dosud ne plně objasněná nemoc.

Trocnov - rodiště Jana Žižky

Trocnov - rodiště Jana Žižky

Oblíbené výletní místo najdete 3 km od Borovan. Jedná se o rodiště Jana Žižky, obec Trocnov. Trocnovským areálem lze projít po značeném okruhu.