Úvod > Aktuality > Výlety za památnými stromy: do lesa za nejstaršími jehličnany
Výlety za památnými stromy: do lesa za nejstaršími jehličnany
"> "> "> "> "> "> "> ">

Výlety za památnými stromy: do lesa za nejstaršími jehličnany

Vydáno 14. května 2020 Příroda
Udělejte si procházku do lesa, kde to doslova voní jehličím. Víte, kde hledat nejstarší smrk, tis, největší strom Česka anebo kde rostou nejstarší jedle u nás? Na všechny tyto otázky naleznete odpověď v dnešním putování za památnými stromy.
jehličnanyV České republice tvoří více než 70 % lesů jehličnaté stromy, což je docela rarita, jelikož ve světě je toto číslo mnohem nižší, jen okolo 30 %. Naší původní lesní dřevinou bývala jedle bělokorá, jenž tvořila 18 % skladby přirozených lesů. Dnes je zastoupena pouze 1 % a její místo nahradil rychleji rostoucí smrk ztepilý (také náš původní druh). Ten je vůbec nejrozšířenějším jehličnanem v Česku, pokrývá více než 53 % porostů. Zajímavostí je, že z jehličí se odpařuje mnohem méně vody než z klasických listů – jehličnany proto dokáží žít i v sušších oblastech.


Nejstarším stromem Evropy je Vilémovický tis

vilémovický tisNejstarším stromem v Česku je Vilémovický tis rostoucí v zámeckém parku ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou. Jedná se zároveň i o nejstarší tis v Evropě. Jeho stáří se odhaduje na 1 500 až 2 000 let, obvod jeho kmene měří 360 cm a dosahuje výšky 10 metrů. Strom je v perfektní kondici a každý rok u něj raší nové větvičky.
 
Jedovaté tisy naši předkové odpradávna vnímali jako symboly smrti a smutku. I benediktínští mniši, kteří kolem roku 1220 přišli do Posázaví, byli pověrčiví a při kácení zdejších lesů nechali jeden takový „čarodějný tis“ stát.  


Ze všech našich stromů je nejvyšší Douglaska

Douglaska tisolistáNejvyšším stromem České republiky je Douglaska tisolistá. Jedná se o dřevinu z čeledi borovicových. Její původní domovinou jsou lesy Severní Ameriky, do Evropy se dostala roku 1827, když její semena přivezl na kontinent skotský botanik David Douglas. Náš nejvyšší strom roste nedaleko Vlastiboře a dosahuje výšky přes 64 metrů. Bylo by z ní možné vyrobit 700 židlí a ze dvou takovýchto kmenů by se dokonce dala postavit pěkná roubenka. Strom je naštěstí chráněný, vysazen byl roku 1879.
 

Nejstarší smrk České republiky rostl na Šumavě

plešné jezeroPoblíž Plešného jezera lze zahlédnout soušku někdejšího nejstaršího smrku u nás, který se dožil úctyhodných 632 let. Strom rostl první část svého života v zástinu, takže dřevní hmota přibývala pomalu. Koncem 17. století dosahovaly nové letokruhy až milimetru a nejvyšší přírůstky vykazoval v 18. století. Poté se růst zpomalil a v roce 1994 strom definitivně odumřel, pravděpodobně za přispění kůrovce.
 
Souška tohoto smrku vysoká 20 m a tloušťkou 58 cm stojí ve svahu asi 40 metrů od Plešného jezera a má ulomenou špičku.
 

Nejstarší dosud žijící smrk hledejte v Jeseníkách

smrkJeseníky skrývají nejstarší dosud žijící smrk České republiky. Je mu asi 500 let a pamatuje někdejší horské pralesy, jejichž byl součástí. Tento smrk ztepilý nedaleko Keprníku měří pře 20 metrů a těší se dobrému zdraví. Pro lesníky je nenahraditelným genofondem právě proto, že se jedná o původní „pralesní“ strom. Z jeho semen a semen podobně starých stromů se pěstují sazeničky, které obstojí v drsném podnebí nejvyšších poloh těchto hor.
 

Největší tisový les roste na Plzeňsku

tisLes, kde neroste nic kromě jedovatého tisu. Takové místo se nachází v přírodní rezervaci V Horách, nedaleko Zbirohu. V unikátním tisovém lese roste na jednom místě přibližně 3300 tisů, co je asi třetina z celkového počtu tisů v České republice.
 
Zásluhu na záchraně zdejšího jedinečného lesa mají špatně přístupné strmé svahy, avšak také velkou měrou terešovský velkostatkář Jan Tetřev, který oblast chránil od konce 19. století - před vstupem do rezervace jej připomíná pomník. Státem chráněný je les od roku 1966.


Sekvojovce z Ratměřic mají největší objem dřeva

sekvojovceDalšími rekordmany ve světě českých dřevin jsou sekvojovce z Ratměřic. Jehličnany původem z USA přivezl do svého parku hrabě Otto Ferdinand Chotek. Dnes měří  přes 45 m, stáří odhadujeme kolem 160 let a drží rekord v tom, že jsou největší v České republice, což znamená, že mají největší objem dřevěné hmoty - nejsou tedy ani nejvyšší, ani nejširší.
 

Unikátní krušnohorská modřínová alej je největší svého druhu

modřínDvouřadá modřínová alej čítající 84 stromů je největším chráněným modřínovým stromořadím v České republice. Provází lesní cestu severozápadně od zámečku Favorit. Alej velmi vysokých modřínů s nádhernými přímými kmeny, které jsou uváděny jako „sudetská forma“, stála původně mimo les a byla zdaleka viditelná. Dnes, bohužel, zaniká ve vzrostlé smrčině.
 

Kde rostou nejstarší a největší jedle?

jedleJedle patří k našim dlouhověkým stromům, uvádí se, že mezi jedlemi naleznete i 800 let staré dámy, které navíc dorůstají největších rozměrů. Jedli v lese pozná každý již na dálku v mládí podle hladké, stříbřitě zbarvené, později šupinovitě se odlupující kůry. Strom roste velmi pomalu, v zástinu mateřského porostu vydrží dlouhou řadu let. Jako jedna z největších změřeních jedlí, které u nás rostly, se udává strom z pralesa Mionší, vysoký 60,5 m, o průměru 166 cm, dnes však již nežije. Naopak žijící staré jedle rostou v pralese Salajka v Beskydech, Žofínském pralese a na Boubíně. Zatímco v Žofínském pralese se nachází nejstarší jedle, v Boubínské rezervaci žijí ty nejmohutnější. Bohužel, všechny tyto lokality jsou veřejnosti nepřístupné.
Smrk Troják u Plzně

Smrk Troják u Plzně

Solitérní smrk ztepilý najdete v lese Lány na Sigmondově naučné stezce nedaleko Plzně. Kmen stromu se cca 2,5 m nad zemí rozděluje na tři přímé kmeny. Od roku 1987 je Troják chráněn jako památný strom.

Modřínová alej a dvojitý smrk u Šindelové

Modřínová alej a dvojitý smrk u Šindelové

Modřínová alej u obce Šindelová v Krušných horách je největším chráněným modřínových stromořadím v ČR. Zajímavostí je také srostlý smrkový dvojkmen smrku ztepilého poblíž této aleje.

Král smrků v Mariánských Lázních

Král smrků v Mariánských Lázních

Památný strom smrk ztepilý rostl severozápadně od Mariánských Lázní mezi alejí Svobody a alejí Smetany. Stáří smrku bylo odhadováno na 200 let. Majestátný strom měřil v obvodu kmene 450 cm a byl vysoký 39 m.

Nejstarší žijící smrk v České republice - pamětník jesenických pralesů

Nejstarší žijící smrk v České republice - pamětník jesenických pralesů

Nejstarší dosud žijící smrk na našem území má kolem 500 let a nachází se v Jeseníkách. Začal růst okolo roku 1520 a "pamatuje" tak Jagellonce na českém trůnu i objevení Ameriky a další historické události. Nejstarší strom horských lesů je potomkem původních zdejších pralesů.

Nejstarší smrk v České republice u Plešného jezera

Nejstarší smrk v České republice u Plešného jezera

Poblíž Plešného jezera stojí souš nejstaršího smrku na území šumavského národního parku. Podle vědců strom začal růst před 632 lety. Strom však již bohužel nežije.

Douglaska tisolistá u Vlastiboře - nejvyšší strom České republiky

Douglaska tisolistá u Vlastiboře - nejvyšší strom České republiky

Nejvyšším stromem České republiky je douglaska tisolistá nedaleko obce Vlastiboř na Jablonecku. Měří přes 64 metrů a objem její hmoty činí více než 27 metrů krychlových. Strom, původně pochází ze Severní Ameriky.

Vilémovický tis - nejstarší strom České republiky

Vilémovický tis - nejstarší strom České republiky

Nejstarším stromem v Česku je Vilémovický tis rostoucí v zámeckém parku ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou. Jedná se zároveň i o nejstarší tis v Evropě. Jeho stáří se odhaduje na 1 500 až 2 000 let, obvod jeho kmene měří 360 cm a dosahuje výšky 10 metrů.

Sekvojovce v Ratměřicích

Sekvojovce v Ratměřicích

V zámeckém parku v Ratměřicích rostou dva sekvojovce. Nechal je vysadit hrabě Otta Ferdinand Chotek, majitel panství. Sekvojovce z ratměřického parku jsou největší v celé České republice. Hrabě je nechal přivézt lodí až z Ameriky jako menší stromy, které pak v Ratměřicích zasadil.

Boubínský prales - největší původní les ve střední Evropě

Boubínský prales - největší původní les ve střední Evropě

Boubínský prales je unikátní rezervace v samém srdci Šumavy. Některé stromy tu jsou staré až 400 let, ale samotný prales je starší než lidský rod. Dříve byl prales vlastně všude, ale díky lidské činnosti zbyly z původních evropských pralesů jen malé ostrůvky.

Pernštejnský tis

Pernštejnský tis

Pernštejnský tis je nejstarším červeným tisem na Moravě a jedním z nejstarších stromů v České republice. Roste na severním svahu pod hradem u staré cesty na Nedvědici. Strom je starý více než 1000 let, jeho výška je 16,5 m a obvod kmene 455 cm. Roku 2005 tis vyhrál anketu Strom roku.

Přírodní rezervace V Horách – největší tisový les v Česku

Přírodní rezervace V Horách – největší tisový les v Česku

Les, kde neroste nic kromě jedovatého tisu. Takové místo se nachází v přírodní rezervaci V Horách, nedaleko Zbirohu. V unikátním tisovém lese roste na jednom místě přibližně 3300 tisů, co je asi třetina z celkového počtu tisů v České republice.

Národní přírodní rezervace Žofínský prales

Národní přírodní rezervace Žofínský prales

Národní přírodní rezervace Žofínský prales je nejstarší rezervací nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Ochrana obou pralesů byla prohlášena majitelem panství Nové Hrady, hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem, již 28. srpna 1838.

Chudenická douglaska – nejstarší svého druhu v Evropě

Chudenická douglaska – nejstarší svého druhu v Evropě

Chudenická douglaska roste v arboretu Americká zahrada u Chudenic, které založil hrabě Eugen Černín v roce 1828, kdy zde začal budovat sbírku cizokrajných dřevin. Díky své zachovalosti, stáří a formám některých dřevin patří mezi nejvýznamnější v republice.

Pod skálou - Mladějovské tisy v Mladějově na Moravě

Pod skálou - Mladějovské tisy v Mladějově na Moravě

Přírodní památka Pod skálou - Mladějovské tisy se nachází na jihovýchodních svazích Červené hory (606 m.n.m.) a je součástí Hřebečského hřbetu na evropském rozvodí.