Úvod > Aktuality > Výlety pro samotáře v Českém ráji: nádherná místa, jeskyně a vyhlídky
Výlety pro samotáře v Českém ráji: nádherná místa, jeskyně a vyhlídky
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Příroda

Výlety pro samotáře v Českém ráji: nádherná místa, jeskyně a vyhlídky

  • Vydáno7. května 2022
Chystáte se na výlet či dovolenou do Českého ráje, ale nechce se vám prodírat davy turistů, kteří spěchají na Prachovské skály, do Hruboskalského skalního města nebo na Prachovské skály? Pak se zkuste naše tipy na ta místa Českého ráje, která nejsou tolik známá, a přesto v sobě ukrývají nádherné skalní labyrinty, jeskyně a vyhlídky. Úplně sami tu asi nebudete, ale můžeme vám zaručit, že objevíte klidnější místa, která si s nádherou těch více proslavených nezadají.

Besedické skalní město s bludišti Kalich a Chléviště

Besedické skályV Besedických skalách lze nalézt skalní bludiště Kalich a Chléviště, která nabízejí několik atraktivních výhledů na celé maloskalské údolí. Romantický labyrint pískovcových skal leží nad levým břehem Jizery, poblíž obce Besedice v Českém ráji.

Hlavní skupinou skal je Chléviště se Slují exulanta Václava Sadovského ze Sloupna a nádhernými vyhlídkami. V seskupení skal U Kalicha uprostřed pěti skalních roklí se skrývá oltář s vytesaným kalichem a letopočtem 1634. Na stěnách je úryvek z Kšaftu J. A. Komenského, verše o Kralické bibli a verše františkánského mnicha J. Vitáska. Mezi zastávky na stezce patří také pískovcový vrchol Sokol, kde se nachází plošina s krásným výhledem do údolí Jizery a na Suché Skály. Dalšími pěknými vyhlídkami je Kde domov můj, Kinského či Hořákova vyhlídka.
 

Kopicův statek se skalními reliéfy

kopicův statekNedaleko Turnova se nachází malá obec Kacanovy s pěknými roubenkami v lidovém stylu. Jednou z nich, stojící na samotě asi 1,5 km od obce, je Kopicův statek. Významná památka lidového stavitelství Pojizeří pochází z roku 1787 a postavil ji rolník Jiří Jiroš. Před statkem stojí socha svatého Jiří Drakobijce z roku 1806 a v rokli pod ním se nachází mnoho skalních reliéfů, které vytesal pozdější majitel a sochařský samouk Václav Kopic.
 
reliéfy kopicův statekVe skalách jsou širým nebem zhmotněny postavy z českých dějin, výjevy z církevních bájí a pověstí, doplněné verši. Prvními sochami, které zde Vojtěch Kopic začal roku 1939 tesat byli sv. Václav a prezident Masaryk. Mimo postav zde objevíte také zvířata – např. lva se skleněnýma očima Kopic vytvořil poté, co navštívil Zoo ve Dvoře Králové. Jako správný vlastenec vtesal do pískovců národní motivy – Mistra Jana Husa, sv. Václava, Horymíra se Šemíkem, kněžnu Libuši, Cyrila a Metoděje, Karla IV... Modrá značka propojuje Kopicův statek se Zlatou cestou Českého ráje a Hruboskalským skalním městem.
 

Příhrazské skály u Mnichova Hradiště

Příhrazské skályNedaleko Mnichova Hradiště se vypínají skalní bloky Příhrazského skalního města. Nejoblíbenější jsou Drábské světničky, ale ty jsou do odvolání zavřené kvůli havarijnímu stavu pochozích můstků. Na „samotářský“ výlet se vydejte z parkoviště Na Krásné vyhlídce po modré značce k rozcestí Hrázka. Skalním útvarům zde dominuje Kobylí hlava – věž, která díky svému tvaru odolávala horolezcům až do 30. let 20. stol. Nedaleko ní se nachází středověká modlitebna Hynšta, která v 17. stol. sloužila jako úkryt Českým bratřím.

Roklí Obora se pak vydáte pod horu Smrkovec Obětnímu kameni a ze Skalky můžete pokračovat po silničce do osady Mužský, která je vesnickou památkovou rezervací.
 

Skalní město Drábovna u Malé Skály

Skalní město DrábovnaMalé skalní městečko Drábovna leží na vrchu nad obcí Záborčí. Zdejší skalní převisy a jeskyně byly osídleny již v mladší době kamenné, v Babí jeskyni a v Kudrnáčově peci se dokonce našly pozůstatky nástrojů na opracování kamene. Ve středověku stála na skalních blocích hláska střežící starou obchodní cestu v údolí Jizery.

Pěkná je zde Jizerská vyhlídka, odkud si užijete výlet do okolí. Na Drábovnu se dostanete po Zlaté cestě Českého ráje z obce Borek, po modré ze vsi Záborčí anebo z protilehlé strany Zlaté Stezky, z obce Převahy.
 

Klokočské a Betlémské skály

KlokočkyKdo bude blíž Turnovu neměl by vynechat Klokočské skály. Jedná se o jakousi souvislou skalní hradbu tvořenou prvohorními pískovci o mocnosti až 60 metrů s mnoha jeskynními dutinami. Stěna je asi 1600 m dlouhá a oddělují se z ní izolované skalní věže, kterým se říká sloní hřbety, a rozsedliny (Klokočské průchody). Ze skalní stěny jsou krásné rozhledy na severní a jihovýchodní část Českého ráje. Na jihovýchodní části Klokočských skal leží zřícenina hradu Rotštejna.
 
Betlémské skály se rozkládají na okraji plošiny mezi řekou Jizerou a Klokočským potokem. Mezi nejznámější místa patří útvar zvaný Trojnožka či Děravec – skála hřibovitého tvaru se dvěma skalními branami. Výborný výhled do okolí skýtá 10 m vysoká Zdenčina skála, kterou najdete na okraji skal.
 

Měsíční údolí pod Kozákovem

Měsíční údolíNedaleko obce Klokočí je Vesec, odkud vede červená značka do Měsíčního údolí pod Kozákovem. Romantické skalní údolí svírají dvě pískovcové kry. Údolí je lemované řadou pěkných skal a skalních převisů, kde bylo doloženo již pravěké osídlení. Nachází se zde pískomilná flora a fauna. Hnízdí zde některé druhy velkých ptáků, např. výr velký.
 
Na jeho severním okraji najdete Babí a Kudrnáčovu pec, kde byly objeveny zbytky po opracování kamene pocházející už z období neolitu. Z východní strany se nad Měsíční údolí vypíná pískovcový hřeben Hrádek zakončený Drábovnou, uměle vylámanou světničkou ve skále, která ve středověku sloužila snad jako hláska. Údolím nevede značená stezka, nejsnažší přístu je sem z osady Podhájí.

 
Rozhledna Dubecko s úžasným výhledem

dubeckoU obce Mírová pod Kozákovem se vypíná novodobá telekomunikační věž s rozhlednou. Rozhledna Dubecko představuje další variantu trubkového stožáru o výšce 50 metrů ovinutého točitým schodištěm. Rozhledna byla obložena dřevěnými prvky a zároveň ji zastřešili imitací šindele.
 
Z plošiny ve výšce 33 metrů je výhled do širého kraje Semilska, Turnovska, Českého ráje. Uvidíte Kozákovský vrch, Trosky, Bezděz, Besedické skály nebo obce Klokočí, Tatobity a Vyskeř.
Zřícenina hradu Rotštejn v Českém ráji

Zřícenina hradu Rotštejn v Českém ráji

Devět kilometrů severovýchodně od Turnova, směrem ke strážní hoře Českého ráje Kozákovu, až na samém okraji přírodní rezervace Klokočské skály, leží zřícenina hradu Rotštejn. Částečně zděná a částečně vtesaná do bloku čtyř pískovcových skal.

Rozhledna Dubecko

Rozhledna Dubecko

Rozhledna Dubecko se nachází cca 1 km od obce Loktuše nedaleko Mírové pod Kozákovem. Je to železná rozhledna s dírkovými schody i ochozem a nádherným kruhovým rozhledem do krajiny Českého ráje, Krkonoše i Jizerské hory.

Přírodní rezervace Klokočské skály

Přírodní rezervace Klokočské skály

Jižně od Malé Skály se rozkládá přírodní rezervace Klokočské skály. Skalní město se skládá ze dvou částí, Betlémských skal se sloními hřbety a Klokočských skal s jeskyní Postojna a Klokočskými průchody.

Rozsedlina Studený průchod

Rozsedlina Studený průchod

Přírodní skalní útvar Studený průchod se nachází v Příhrazských skalách 2 km jižně od Březiny. Jedná se o dlouhou puklinu ve skále, na jejímž vrcholu stála v roce 1866 rakouská dělostřelecká baterie.

Příhrazské skály s horolezeckou dominantou zvanou Kobyla

Příhrazské skály s horolezeckou dominantou zvanou Kobyla

Na východ od vrchu Mužského se rozkládá pískovcové skalní město Příhrazské skály. Tato přírodní rezervace je tvořena stejně jako okolní skalní města pískovcovými skalami a úzkými roklemi se strmými svahy. Místo je oblíbené zejména horolezci.

Betlémské skály u Turnova

Betlémské skály u Turnova

Betlémské skály jsou součástí přírodní rezervace Klokočské skály. Jedná se o severní výběžek Klokočských skal spadající směrem k řece Jizeře. Jejich název je odvozen od Betlémského mlýna, který stál při ústí potoka, jež teče od Podlouček do řeky Jizery.

Zbytky skalního hrádku Staré Hrady v Příhrazských skalách

Zbytky skalního hrádku Staré Hrady v Příhrazských skalách

Dnes už jen terénní pozůstatky po skalním hradu najdete severní straně masivu Mužského u Příhraz. I když nálezy dokládají jeho existenci ve 13. až 15. stol., nezachovalo se nám jeho někdejší jméno. Místo bylo však osídleno již v dávných časech, hrad stával na místě původního slovanského hradiště.

Besedické skály – labyrint romantických pískovcových skal v Českém ráji

Besedické skály – labyrint romantických pískovcových skal v Českém ráji

V Besedických skalách objevíte tajnou modlitebnu českých bratří a krásné výhledy. Nezapomenutelná bude procházka skalními bludišti Kalich a Chléviště. Naučná stezka Besedickými skalami v Českém ráji je zaměřena na geologii a najdete na ní deset informačních tabulí.

Kopicův statek s nedalekými skalními reliéfy – památka lidové architektury

Kopicův statek s nedalekými skalními reliéfy – památka lidové architektury

Kopicův statek je unikátní roubená usedlost poblíž vesnice Kacanovy. Od statku vede značený prohlídkový okruh, který vás provede pískovcovým údolím se skalními reliéfy, které byly zhotoveny v letech 1940 až 1978. Do skal jsou tu pod širým nebem vytesány postavy z českých dějin, doplněné verši.

Zbytky hrádku Hynšta – tajná bratrská modlitebna

Zbytky hrádku Hynšta – tajná bratrská modlitebna

V Příhrazských skalách asi 4 km jižně od Žďáru se nachází zbytky hrádku Hynšta. Z původního, nepříliš rozsáhlého skalního hrádku ze 13. století se dodnes zachovala pouze jedna místnost se středovým sloupem, k níž vede několik metrů dlouhá, ve skále sekaná chodba.

Skalní městečko Drábovna u Malé Skály

Skalní městečko Drábovna u Malé Skály

Drábovna je neveliké skalní město asi 2 km nad Malou Skálou, kterému se také říká "Skály nad Záborčím". Najdete zde skromné zbytky středověkého hradu a archeologické naleziště z mladší doby kamenné – sídliště lužického lidu.

Krásná vyhlídka v Příhrazských skalách

Krásná vyhlídka v Příhrazských skalách

Rozsáhlá pískovcová skalní oblast východně od čedičového vrchu Mužský, Příhrazské skály v Českém ráji, je plná nádherných vyhlídek. Jednou z nich je i Krásná vyhlídka, která dělá čest svému jménu. Pokochat se zde můžete výhledem na Ještěd a okolí.

Klokočská naučná stezka

Klokočská naučná stezka

Jedná se o naučnou prožitkovou stezku s názvem Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem. Při putování stezkou vás čeká nejen spousta her v přírodě.