Úvod > Aktuality > Vydejte se po stopách židovské Plzně
Vydejte se po stopách židovské Plzně
">
Památky

Vydejte se po stopách židovské Plzně

  • Vydáno7. září 2016
Také v Plzni najdete celou řadu památek, které odkazují na dlouhou historii místního židovského obyvatelstva. Velká synagoga, třetí největší na světě, patří k místním dominantám. Ostatní památky jako Stará synagoga nebo bytové interiéry od světoznámého architekta Adolfa Loose již na první pohled tak viditelné nejsou. Najdete je skryté v zástavbě v širším centru města, nicméně jejich návštěva vás určitě okouzlí.

Třetí největší synagoga na světě

Synagoga PlzeňPlzeňská Velká synagoga je druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Stavba navržená v novorománském slohu byla vysvěcena v roce 1893. Během 2. světové války byla značně poškozena a po roce 1948 sloužila jako skladiště vojenského materiálu, což ji zachránilo před demolicí. Po nákladné rekonstrukci byla Velká synagoga znovu otevřena pro provoz.

Dnes slouží převážně pro kulturní účely. Často se zde díky výborné akustice pořádají koncerty. K vidění je tu během roku celá řada výstav. Synagogu si v hlavní turistické sezoně až do konce října můžete prohlédnout každý den kromě soboty a židovských svátků od 10 do 18 hodin.
 

Interiéry Adolfa Loose pro bohaté židovské průmyslníky

Zajímavým svědectvím o životě židovských obyvatel v první třetině 20. století jsou bytové interiéry, které v Plzni vytvořil světoznámý architekt Adolf Loos. Slavný architekt se do Plzně dostal díky příbuzenským vztahům svého přítele, vídeňského novináře Karla Krause, k rodině Hirschových v Plzni. Ti zadali Adolfu Loosovi první zakázku na přestavbu jejich bytu v Plachého ulici, v lokalitě navazující na centrum města.

LoosO Loosově pobytu v Plzni se zachovala řada písemných svědectví, včetně populární knihy Loosovy třetí manželky Claire Beckové, která byla dcerou jednoho z Loosových zákazníků. Nicméně v důsledku druhé světové války a pod vládou komunistického režimu se povědomí o tvorbě světoznámého architekta v Plzni vytratilo. Interiéry byly pro veřejnost „znovuobjeveny“ až před 10 lety: Od dubna 2015 byly v rámci tří prohlídkových okruhů postupně zrekonstruovány a veřejnosti zpřístupněny čtyři interiéry. Komentovaných prohlídek se můžete v hlavní sezoně od dubna do října zúčastnit každý čtvrtek, sobotu a neděli, od listopadu do března pak jen ve čtvrtek a v sobotu v předem stanovených časech. Pro jistotu doporučujeme vstupenky rezervovat předem. Veškeré informace k prohlídkám pro jednotlivce i skupiny najdete na webu
 

Ukrytá Stará synagoga

Stará synagogaStará synagoga je ukryta ve vnitrobloku domů ve Smetanových sadech nedaleko historického centra, naproti Velkému divadlu. Jedná se o stavbu, která vznikla v druhé polovině 19. století, v době kdy v Plzni žilo již 40 židovských rodin. Chátrající stavbu se po letech podařilo zrekonstruovat a nedávno se opět otevřela návštěvníkům.

Kromě krásně zdobeného interiéru zde uvidíte i zahradu vzpomínek, kde kameny se jmény připomínají plzeňské oběti holocaustu. Starou synagogu si až do konce října můžete prohlédnout každý den kromě soboty a židovských svátků od 10 do 18 hodin.
Stará synagoga v Plzni

Stará synagoga v Plzni

První novodobá plzeňská synagoga je ukrytá ve vnitrobloku mezi dnešní Americkou třídou a Smetanovými sady. V letech 2010 – 2014 prošla důkladnou rekonstrukcí. Největším lákadlem je nově pozlacený svatostánek Aron HaKodeš.

Loosovy interiéry v Plzni – cenné bohatství evropské architektury 20. století

Loosovy interiéry v Plzni – cenné bohatství evropské architektury 20. století

Adolf Loos (1870 – 1933) je považován za nejvýznamnějšího středoevropského architekta první třetiny 20. století. Na přelomu 20. a 30. let Adolf Loos v Plzni často pobýval. V Plzni Adolf Loos realizoval přestavbu tzv. Brummelova domu (Husova 58) a 13 bytových interiérů.

Velká synagoga v Plzni – třetí největší na světě

Velká synagoga v Plzni – třetí největší na světě

Velká synagoga je největší synagogou v České republice, druhou největší v Evropě a třetí největší na světě. Velkolepá stavba postavená v maursko-románském slohu se zajímavými interiéry slouží dnes i jako koncertní a výstavní sál.