Úvod > Aktuality > 430 let Jana Amose Komenského: Vydejte se do Fulneku za Učitelem národů
430 let Jana Amose Komenského: Vydejte se do Fulneku za Učitelem národů
"> "> "> Památník J. A. Komenského ve Fulneku "> Památník J. A. Komenského ve Fulneku "> Památník J. A. Komenského ve Fulneku ">
Kultura

430 let Jana Amose Komenského: Vydejte se do Fulneku za Učitelem národů

  • Vydáno22. března 2022
Fulnek byl centrem Jednoty bratrské a zároveň Jana Amose Komenského (1592–1670), pedagoga, filozofa, spisovatele, teologa, reformátora a také posledního správce fulneckého českobratrského sboru v letech 1618–1621.

Jan Ámos KomenskýAreál bývalého sboru s modlitebnou, bratrskou školou a zahradou, který vznikl snad na konci 15. století, sloužil během staletí jako sýpka, jízdárna a chudobinec. Dnes zde sídlí muzeum nazvané Svět Komenského (bývalý památník). V roce 2021 prošelo rekonstrukcí a vznikla zde nová expozice Na prahu vichřice. Představuje Jana Amose Komenského tak, jak jej měli možnost poznat měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války. Nabízí se vám možnost setkat se s mladým správcem bratrského sboru, rektorem školy a knězem, který přichází v bouřlivém roce 1618 do převážně německého města na pomezí Moravy a Slezska.

fulnekV letech 1618-1621 byl správcem místního sboru Jan Amos Komenský a s jeho odchodem v roce 1621 zanikl i sbor. Areál byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou. Dnešní expozice nabízí prostřednictvím intermediálních prvků (videomappingu, projekcí...) emotivní zážitek z prohlídky. Nechybí ani repliky dobových předmětů, jako jsou zbraně a oděvy.

Další část expozice v mezipatře budovy je věnována liturgii a kancionálnímu zpěvu v jednotě bratrské – některé písňové texty psal i sám Komenský. Stálá výstava rovněž připomíná Komenského tvorbu. Ve Fulneku napsal spis Listové do nebe a pracoval také na mapě Moravy. Památník je otevřen denně od 9:00 do 17:00 hodin, vstupné stojí 50 Kč.
 

Labyrint světa v autentickém prostoru muzea

Ve Fulneku si letos připomenou výročí narození J. A. Komenského divadelním představením Labyrint světa. S fulneckým pobytem Komenského se totiž pojí slavné dílo Labyrint světa a Lusthauz srdce, které zdramatizoval Víťa Marčík. Jeho divadelní představení vás provede celým Labyrintem Komenského života v autentickém prostoru muzea.

Představení, které vás provede celým labyrintem, je vyprávěné za pomoci loutek a kulis, která je obrazem labyrintu. Samozřejmě zde nemohou chybět ani dvě hlavní postavy – Všudybud a Mámení, které provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. Představení se odehraje v neděli 27. března 2022 od 17:00 hodin.

Svět Komenského ve Fulneku

Svět Komenského ve Fulneku

Poznejte Jana Amose Komenského tak, jak jej měli možnost znát měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války. Stálá výstava Na prahu vichřice vám umožní setkat se s mladým správcem sboru, rektorem školy a knězem, který do města na pomezí Moravy a Slezska přichází v bouřlivém roce 1618.

Městská památková zóna ve Fulneku

Městská památková zóna ve Fulneku

Město Fulnek leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, spojující v pradávných dobách Středozemí s Pobaltím. V roce 1992 byla historická část Fulneku prohlášena městskou památkovou zónou.