Úvod > Aktuality > Vila Löw-Beerů v Brně láká procházku po Černých Polích

Vila Löw-Beerů v Brně láká procházku po Černých Polích

Vydáno 3. září 2019 Památky
Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se opět zapojí i Vila Löw-Beer v Brně, která na 7. září 2019 v 10:00 a 14:00 hodin připravila procházku po Černých Polích.
vycházka Černá PoleSeznámíte se s historií lokality Černá Pole v průběhu 19. století i s jejími významnými obyvateli, mezi které patřily rodiny židovských magnátů Löw-Beerů a Tugendhatů. Součástí procházky bude návštěva schodišťové haly vily Löw-Beer a nahlédnete také do běžně nepřístupných prostor dnešní knihovny.

Trasa procházky vede ulicí Drobného (nájemní dům Otto Eislera) ke Schodové (architekt a stavební podnikatel František A. Dvořák), kde se nachází i první brněnská realizace architekta Ernsta Wiesnera (zahradní domek S. Berana) a vila Himmelreich (architekti Karl Hofmann a Felix Augenfeld). K ulici Černopolní přiléhá tzv. spolková čtvrť s rodinnými domky a na dohled se nacházejí Schreberovy zahrádky. Prohlédnete si uliční průčelí vily Tugendhat, Brandstätterovu vilu a na ulici Antonína Slavíka porovnáte realizace nájemních domů F. A. Dvořáka s Františkem Pawlu. Cílem procházky je zažít genius loci vilové kolonie nad lužáneckým parkem.
 

Löw-Beerova vila ukazuje svět brněnské buržoazie

Löw-Beerova vilaSecesní Löw-Beerova vila je dokladem bohatství významných židovských průmyslníků někdejšího "Moravského Manchesteru" a během let prošla nákladnou památkovou obnovou. Vila obývaná v letech 1913 až 1939 rodinou Alfreda a Marianny Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhat. Vila slouží jako muzeum s expozicí Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, která přibližuje dějiny architektury i brněnských vyšších vrstev. V rámci rekonstrukce se místnosti podařilo upravit do původní podoby, podle dobových materiálů získaných od potomků rodiny Löw-Beerů, žijících v zahraničí.

Low BeerPodle obecního věstníku pro zemské hlavní město Brno byly v jednopatrové vile čtyři byty celkem se 14 pokoji a 7 kabinety, 3 kuchyněmi, 2 koupelnami a 6 záchody. Uliční a zahradní průčelí zdobí secesní vegetabilní štukový dekor a ve spodní partii pásová rustika. Podobný dekor je užit i na stěnách a stropech v interiérech včetně truhlářských konstrukcí. Secesní rostlinné motivy jsou také na keramické dlažbě a litinovém zábradlí schodiště. Autorem projektu je pravděpodobně vídeňský architekt Alexander Neumann (1861-1947).

Svět brněnské buržoazie je otevřen denně mimo pondělí od úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné stojí 160 korun pro dospělé, senioři a studenti zaplatí 80 Kč. Kdo by měl zájem, může přijít i na komentované prohlídky technického zázemí vily, ty se konají od pátku do neděle v 10:30, 12:30 a 15:30 hodin, vstupné stojí 80 Kč.
Vila Löw-Beer v Brně

Vila Löw-Beer v Brně

Vila obývaná v letech 1913 až 1939 rodinou Alfreda a Marianny Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhat. Vila slouží jako muzeum s expozicí Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, která přibližuje dějiny architektury i brněnských vyšších vrstev.