Úvod > Aktuality > Vstupem zdarma do svých expozic oslaví Národní galerie 226. narozeniny
Vstupem zdarma do svých expozic oslaví Národní galerie 226. narozeniny
"> "> "> "> "> ">
Kultura

Vstupem zdarma do svých expozic oslaví Národní galerie 226. narozeniny

  • Vydáno2. února 2022
Při příležitosti svého 226. výročí Národní galerie připravila od 5. do 6. 2. 2022 vstup do některých svých expozic zdarma! Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost navštívit zdarma Veletržní palác (Umění dlouhého století, 1918–1938: První republika a výstavu Digitální blízkost), Schwarzenberský palác (Staří mistři), Šternberský palác (Staří Mistři II) a klášter sv. Anežky České (Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550). Národní galerie bude mít po oba dny otevřeno od 10 do 18 hodin.
Umění dlouhého stoletíNárodní galerie Praha připravuje na víkend od 5. do 6. 2. 2022 vstup do některých svých expozic zdarma! Stane se tak v rámci oslavy založení NGP, od kterého letos uplyne 226 let. Nejstarší předchůdkyní dnešní Národní galerie je Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, která začala vznikat jako jedna z hlavních aktivit Společnosti vlasteneckých přátel umění po jejím založení 5. února 1796.

československo uměníA na jaké výstavy a expozice se můžete těšit? Zdarma pro vás bude otevřen Veletržní palácSchwarzenberský palácklášter sv. Anežky České. Ve Veletržním paláci můžete navštívit expozici 1796–1918: Umění dlouhého století - sbírky obrazů a soch např. J. Mánesa, P. Picassa, J. Navrátila či B. Kubišty. Sbírková expozice 1918–1938: První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938. Českou výtvarnou tvorbu po roce 1930 reprezentují díla Františka Muziky, Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Toyen, Zdeňka Sklenáře, Jana Kotíka nebo Václava Bartovského. Expozice mapuje i umělecké tendence od 60. let do současnosti.
 

Návštěva u starých mistrů

staří mistřiExpozice Staří mistři I. ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění – Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet,  Michael Leopold Willmann a jiní.

Ve Šternberském paláci si prohlédnete stálou výstavu Staří mistři II., představující kolekce italské malby 14. a 15. století, nizozemského umění 17. a 18. století a středoevropské malířství 17. a 18. století. Uvidíte zde díla světoznámých malířů, jako byli Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Gerard ter Borch, Cornelis Massys, Jana Josefsz. van Goyen a další.
 

Středověké umění v Anežském klášteře

středověké uměníDlouhodobá expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 v klášteře sv. Anežky České je umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu – zvláště Franky, Rakousy, Sasko – např. díly Hanse Pleydenwurffa, Albrechta Altdorfera, Hanse Hesseho či Lucase Cranacha staršího.
Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Ve Šternberském paláci byla od 11. prosince 2020 otevřena nová stálá expozice Staří mistři II, představující kolekce italské malby 14. a 15. století, nizozemského umění 17. a 18. století a středoevopské malířství 17. a 18. století.

Staří mistři: Nová expozice Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci

1.1.
31.12.
Staří mistři: Nová expozice Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci

Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představí výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění .

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.

Národní galerie v Praze – Veletržní palác – stálá expozice Umění 19., 20. a 21. století

Národní galerie v Praze – Veletržní palác – stálá expozice Umění 19., 20. a 21. století

Stálá expozice umění Umění 19., 20. a 21. století seznamuje ve třech podlažích Veletržního paláce s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění v kontinuitě posledních dvou staletí. Od roku 2000 jsou zde vystavovány také sbírky umění 19. století.

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Schwarzenberský palác se otevřel po delší rekonstrukci od 6. 11. 2019 a představuje výběr mistrovských děl ze Sbírky starého umění od 16. do 18. století. Prohlédnete si zde například malby Petra Brandla a Karla Škréty, Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta či Lucase Cranacha.

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.