Úvod > Aktuality > Věda a historie není nuda: 300 let od dokončení a vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Věda a historie není nuda: 300 let od dokončení a vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na
"> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

Věda a historie není nuda: 300 let od dokončení a vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

  • Vydáno16. srpna 2022
Poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině mnozí považují za nejkrásnější kostel zasvěcený sv. Janovi Nepomuckému. V roce 2022 slaví velké výročí, a to 300 let od svého dokončení a vysvěcení.
V roce 1719 byl opatem cisterciáckého kláštera Studnice blahoslavené Panny Marie v dnešním Žďáru nad Sázavou Václav Vejmluva, syn sládka Jana z pivovaru kláštera cisterciaček na Starém Brně. Milovník umění přilákal do služeb kláštera řadu významných barokních umělců včetně Jana Blažeje Santiniho (1677–1723), geniálního architekta s italskými kořeny. Díky jejich spolupráci se žďárský klášter proměnil na nejvýznamnější ohnisko barokní gotiky v Evropě a zrodily se stavby, které okouzlily již dlouhou řadu generací. Klenotem mezi nimi je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, díky originalitě všech stavebních a slohových prvků zapsaný mezi památky UNESCO.
 

Poutní kostel na Zelené hoře: co předcházelo jeho stavbě?

Psal se rok 1719 a českým zemím vládlo baroko, prodchnuté zbožností a vírou. Popularita Jana Nepomuckého stále rostla: ačkoli v té době nebyl ani blahoslavený, ani svatý, na Karlově mostě v Praze už několik desítek let stála jeho socha a v Nepomuku na místě jeho rodného domu vybudovali kostelík, později přestavěný na velký barokní chrám.

V té době už měli opat Vejmluva a stavitel Santini za sebou spoustu práce: vedle přestavby klášterního areálu Santini vybudoval morový Dolní hřbitov a také základy a podstavec pro nový morový sloup na žďárském náměstí.

Opat Vejmluva byl velkým obdivovatelem Jana z Nepomuku – a zdaleka nebyl sám. Proces vedoucí ke svatořečení nejoblíbenějšího českého světce v té době v Římě už běžel na plné obrátky. O čtyři roky dřív, 15. května 1715, jej zahájil pražský arcibiskup František Ferdinand Khünburg, a mimo jiné ten den se v Praze poprvé konaly vodní slavnosti Navalis k poctě Jana Nepomuckého. Jejich tradice se před časem obnovila a nyní se konají každý rok.

Když na jaře 1719 otevřeli Janův hrob ve svatovítské katedrále a objevili jeho zázračně neporušený jazyk, Vejmluva to pochopil jako boží pokyn a rozhodl se, že nechá postavit první kostel na Moravě, zasvěcený budoucímu světci a zemskému patronovi.
 

Santini a symbolika číslic

Santini, mistr číselné symboliky, navrhl kostel jako stavbu inspirovanou tvarem hvězdy uprostřed hvězd. Jako odkaz časů sv. Jana Nepomuckého do barokního stylu zakomponoval gotické prvky a také číslo pět, to podle pěti hvězd, které se podle legendy objevily nad mrtvým tělem světce a najdeme je i v jeho svatozáři. Symboliku pětky respektuje i půdorys pěticípé hvězdy, pět kaplí s trojúhelníkovým půdorysem a pět oválných v ambitu, pět hvězd anebo pět andělů na hlavním oltáři. Najdete tu ale také trojku, protože tři hvězdy byly osobním symbolem Václava Vejmluvy, šestku coby symbol rovnováhy života a harmonie a také jeden ze symbolů Panny Marie, osmičku, magickou devítku, desítku i dvanáctku.

Základní kámen stavby byl položen 16. května 1720 a chrám byl vysvěcen biskupem Františkem Juliem hrabětem Braidou 27. září 1722. Práce tím ale neskončily: bylo potřeba dokončit vybavení kostela a jeho výzdobu, ambity byly hotové přibližně až po dvaceti letech.

Nevelký, ale impozantní kostel na Zelené hoře byl jednou z posledních Santiniho staveb, o rok později ve věku pouhých 46 let stavitel předčasně zemřel. Byl pochován u kostela sv. Jana v ObořePraze, který ale byl o pár desítek let později zrušený josefínskými dekrety. Z kostela se stal obytný dům, ze hřbitova zahrada a Santiniho ostatky skončily neznámo kde. Kostel na Zelené hoře tak můžeme považovat za pomník, připomínající jeho dokonalé dílo.
 

Socha sv. Jana u Svatojánských proudů

A Jan Nepomucký? V době, kdy byl chrám rozestavěný, 31. května 1721, jej papež Inocenc XIII. prohlásil za blahoslaveného. Při té příležitosti byla na břehu Vltavy postavena socha Jana Nepomuckého, a podle ní se celému úseku řeky začalo říkat Svatojánské proudy. Protože po vybudování Slapské přehrady by se socha ocitla pod vodou, musela se přesunout na skálu pod přehradní hráz. Na stejném místě, kde svatý Jan stával do roku 1954, dnes stojí socha Setkání sv. Jana s andělem od sochaře Petra Váni. Na vlastní oči ji ale uvidí jen zkušení potápěči: je totiž přibližně čtyřicet metrů pod vodou.
 

Oslavy vysvěcení poutního kostela na Zelené hoře 2022

Program oslav 300 let od vysvěcení poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé akce.
 

Dlouhodobé akce:

  • Výstava Roky v baroku aneb Životní cesta barokního člověka v Regionálním muzeu ve Žďáru nad Sázavou; končí 6. listopadu 2022
  • Výstava Hvězda mezi hvězdami v Galerii Stará radnice a kapli sv. Barbory; od 25. srpna do 18. září 2022
  • Pocta baroku, umělecký experiment na hladině Konventského rybníka; od 28. srpna do 23. září 2022
  • Santiniho šifra, rodinné putování Korunou Vysočiny po Santiniho stavbách. Vypátrejte symboly, tvary, čísla i písmena a sestavujte šifru krok za krokem.
  • Vidět baroko – komentovaná prohlídka expozice Barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze na zámku Žďár, poslední neděle v měsíci a první středa v měsíci v 16.00 hod.


Krátkodobé akce:

Sobota 27. srpna 2022:
Po stopách opata Vejmluvy a stavitele Santiniho – opat žďárského kláštera Václav Vejmluva měl v plánu vyzdobit Santiniho stavbami trasu svého příchodu do Žďáru nad Sázavou ze svého rodiště na Starém Brně. Vydejte se po stopách těchto velkých mužů. Jsou připraveny trasy 25, 15 a 7 km. Účastníci pochodů se setkají v 16.30 na Zelené hoře, kdy se v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého slaví pravidelná sobotní Mše svatá.
 
Neděle 28. srpna 2022:
20.00 hod. Vodní hasičská fontána na hladině Konventského rybníka.
 
Sobota 3. září 2022
Po stopách vysvěcení – autobusová exkurze po Santiniho stavbách v doprovodu historiků Regionálního muza ve Žďáru nad Sázavou. Trasa vede místy, kudy putoval a kde se zastavil světící biskup František Julius hrabě Braida při putování do Žďáru za vysvěcením poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Prodej jízdenek v TIC Stará radnice ve Žďáru nad Sázavou.
 
Neděle 10. září 2022:
Cyklovýlet po stopách Santiniho na Žďársku krajinou rybníků, mlýnů, hamrů i farních kostelů, kterou tvořili už mniši cisterciáci před téměř 800 lety. Výlety začínají na žďárském zámku a vedou místy, kde zanechal výraznou stopu stavitel Jan Blažej Santini. Na klíčových místech se můžete těšit na výklad odborníků.
 
Neděle 18. září 2022:
17.00 hod. Sv. Jan Nepomucký a další patroni české země v dílech barokních umělců – exkluzivní prohlídka Galerie barokního umění na zámku Žďár.
19.00 hod. Santini – divadelní představení věnované Santinimu, v hlavní roli se představí držitelka Ceny Thálie Lucie Trmíková; kostel sv. Jana Nepomuckého, prodej vstupenek na místě.
 
Sobota 24. září 2022:
16.30 hod. Poutní Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého.
19.00 hod. Koncert chlapeckého sboru Florianer Sängerknaben z kláštera Sankt Florian v Rakousku. Vystoupení na hladině Konventského rybníka, v případě nepříznivého počasí v Bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie.
 
Neděle 25. září 2022:
09.00 hod. Poutní Mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
15.00 hod. poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Prof. Jan Royt, prorektor UK Praha, přednáška o ikonografii poutního kostela a osobnosti sv. Jana Nepomuckého.
17.00 hod. Slavnostní Te Deum v podání Tišnovského komorního orchestru a smíšeného pěveckého sboru.
 
Úterý 27. září 2022:
19.00 hod. Koncert Mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus v kostele sv. Jana Nepomuckého.
 
Středa 28. září 2022:
10.00 hod. Lidová krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému za účasti folklorních souborů z Vysočiny.
11.00 hod. Poutní Mše svatá za doprovodu lidových svatojánských písní v podání Horácké muziky.
12.00 hod. Vystoupení folklorních souborů a dětských pěveckých souborů v ambitech poutního kostela.
16.00 hod. Závěrečný koncert v prostorách poutního kostela sv. Jana Nepomuckého.
18.00 hod. Simone Gionima, přednáška o životě italského malíře spojeného se ždárským cisterciáckým klášterem, zámecká čajovna Zámku Žďár.
 
Sobota 1. října 2022:
18.00 hod. Trio Vita Sonante, koncert neobvyklé německé formace, kterou zpěvem doprovází žďárští sólisté, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.
Naučná stezka kolem Zelené hory

Naučná stezka kolem Zelené hory

Naučnou stezku kolem Zelené hory u Žďáru nad Sázavou tvoří dva okruhy, které jsou vybaveny odpočinkovými místy s příslušným mobiliářem, vyhlídkovými místy a informačními tabulemi.

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Ačkoli Žďár nad Sázavou má historické centrum s radnicí, morovým sloupem a barokně upravenou tvrzí s muzeem, větší pozornost přitahuje severní okraj města se zámkem a poutním kostelem na Zelené hoře. Vrcholné dílo architekta Jana Blažeje Santiniho bylo v roce 1994 právem zapsáno mezi památky UNESCO.

Jan Blažej Santini – mistr barokní gotiky

Jan Blažej Santini – mistr barokní gotiky

Výjimečná a překrásná architektura, která vás oslní hrou světel a stínů, harmonií i zvláštní atmosférou: to jsou stavby Jana Blažeje Santiniho (3. února 1677 Praha – 7. prosince 1723 Praha), významného představitele středoevropského vrcholného baroka. Některé jeho stavby jsou zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, například poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Mlčenlivý svatý Jan Nepomucký – nejznámější český světec

Mlčenlivý svatý Jan Nepomucký – nejznámější český světec

Jan Nepomucký (mezi lety 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. března 1393 v Praze) – barokní světec s pěti zářícími hvězdami kolem hlavy s křížem a palmovou ratolestí v rukách, uctívaný jako mučedník zpovědního tajemství a ochránce mostů při povodních, je jedním z českých zemských patronů. Po Evropě i zámoří jeho věhlas rozšířily jezuitské misie.

Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou

Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou

Muzeum nové generace nabízí unikátní spojení nejmodernější audio a videotechniky s klíčovými momenty historie bývalého cisterciáckého kláštera a zámku Žďár nad Sázavou. S virtuálními průvodci prožijete příběhy osobností, které významně ovlivnili tento unikátní areál.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO

Neobyčejnou církevní památku na seznamu UNESCO představuje poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Na počátku 18. století jej navrhl architekt J. B. Santini ve stylu barokní gotiky. Kostel má tvar pěticípé hvězdy, pět východů, na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů. Na Seznam světového dědictví UNESCO byl zapsán v roce 1994.

Po stopách Santiniho na Moravě

Po stopách Santiniho na Moravě

Jednou z nejkrásnějších a zároveň i nejmystičtějších staveb je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Další významnou stavbou je Chrám Panny Marie ve Křtinách, který je často nazýván barokní perlou Moravy. Dalším známým Santiniho projektem je přestavba benediktinského kláštera v Rajhradu kolem roku 1720, který patřil k jeho posledním.

Žďár nad Sázavou je perlou barokní gotiky

Žďár nad Sázavou je perlou barokní gotiky

Turisté do Žďáru nad Sázavou jezdí kvůli prohlídce cisterciáckého kláštera, zámku s Muzeem nové generace, za sochami Michala Olšiaka nebo za modely železnic. Nic z jmenovaného ale nepřekoná poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tato unikátní památka, postavená ve slohu barokní gotiky, byla v roce 1994 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

#světovéČesko a vše, co (ne)víte o Santinim

#světovéČesko a vše, co (ne)víte o Santinim

Originální, vzdušné a dokonale pracující se světlem, symbolikou a geometrickými tvary: takové jsou stavby mistra Santiniho. Jeho svébytný styl dnes nazýváme barokní gotikou. V evropském měřítku je jedinečný: jinde než v Česku jeho stavby nenajdete.

Dolní hřbitov ve Žďáru nad Sázavou – místo odpočinku posledního českého upíra

Dolní hřbitov ve Žďáru nad Sázavou – místo odpočinku posledního českého upíra

Pochybujete o existenci nemrtvých? V záznamech žďárské i jihlavské kroniky najdeme záznam o podivuhodném protivampyrskému zásahu, který se odehrál v 19. století. I vy můžete nasát zvláštní atmosféru Dolního hřbitova, který byl postaven podle kabalistických symbolů.

#světovéČesko a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: magická hra Santiniho čísel

#světovéČesko a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: magická hra Santiniho čísel

První velký kostel zasvěcený Janu Nepomuckému. Vrcholné dílo Jana Blažeje Santiniho a nejoriginálnější ukázka takzvané barokní gotiky. Památka, zapsaná roku 1994 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Perla Vysočiny. Tím vším je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Další aktuality

20.9.
2022
V Bystřici nad Pernštejnem se budou konat Slavnosti brambor

V Bystřici nad Pernštejnem se budou konat Slavnosti brambor

Kraj Vysočina | Životní styl
7.9.
2022
Ochutnejte mrkvance, tradiční specialitu z Polné

Ochutnejte mrkvance, tradiční specialitu z Polné

Kraj Vysočina | Gurmánská turistika
16.8.
2022
Za vůní kávy na Vysočinu: 10 tipů na skvělé kavárny a cukrárny

Za vůní kávy na Vysočinu: 10 tipů na skvělé kavárny a cukrárny

Kraj Vysočina | Gurmánská turistika