Úvod > Aktuality > Ve Strahovském klášteře si prohlédnete byzantské ikony
Ve Strahovském klášteře si prohlédnete byzantské ikony
"> "> V pražském Strahovském kláštere probehne od 13. brezna do 4. kvetna 2014 výstava ruských ikon ">  Nejstarší jsou exponáty, které pocházejí z konce 11. století a nejmladší jsou z konce 19. století
Kultura

Ve Strahovském klášteře si prohlédnete byzantské ikony

  • Vydáno11. března 2015
V pražském Strahovském klášteře proběhne od 18. března do 24. května 2015 výstava byzantských a řeckých ikon, unikátní svým obsahem i rozsahem. Praha ani Česká republika dosud nehostila tak rozsáhlý a tak reprezentativní soubor těchto církevních děl.
Ruská ikonaVýstava na Strahově pochází ze sbírek Muzea ruské ikony v Moskvě i Národní galerie v Praze. Svým námětem propojí výstava dva kulturní okruhy, jež vzešly z antického dědictví, v němž nejen Evropa vidí své kulturní, ale hlavně umělecké kořeny.

Mezi nejcennější vystavené objekty budou patřit procesní kříže pocházející z IX. – XII. století, enkolpia (ostatkové kříže), stejně jako prvky chrámového osvětlení zejména svícny, lampy, a dodnes užívaná svítidla jako je kupříkladu choros či polykandelon. Doplní je mimo jiné drobná litá plastika spolu s dalšími liturgickými předměty.
 
ikona94520897.jpgDůležité milníky vývoje křesťanského světového názoru středověku representuje na 30 významných post byzantských a řeckých ikon z moskevských a pražských sbírek. Je tu několik mistrovských děl vytvořených v XV. – XVI. století v předních krétských dílnách, kde sídlila silná řecká komunita, z níž vzešel i světoznámý mistr El Greco. Výběr zahrnuje díla reprezentující hlavní linie vývoje ikonopisu i oblastí, v nichž byla činná úzce specializovaná umělecká centra zabývající se ikonomalbou. Naleznete zde příklady přísného, až rigidního výtvarného jazyka ikon respektujících staré vzory a byzantský kánon, kde byla přílišná umělcova invence nežádoucí i příklady děl vytvořených v duchu uvolněnější západní výtvarné tradice, v některých případech přejímající i novou ikonografii či kompoziční vzory.
 
Výstava v Klenotnici Strahovské obrazárny přímo navazuje na její bohatou kolekci evropského umění daného období. V období katolických i pravoslavných Velikonoc přináší další pohled na kulturní tradice a zdroje. Prostředí strahovského konventu dodává expozici další duchovní rozměr. Zájemcům je výstava přístupná denně od 10 do 11:30 a  od 12 do 17 hodin. Vstupné pro dospělou osobu je 120 korun.
Strahovský klášter s historickou knihovnou

Strahovský klášter s historickou knihovnou

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.