Úvod > Aktuality > Ve Slavkovském lese najdete novou přírodní památku – Čertkus
Ve Slavkovském lese najdete novou prírodní památku - Certkus
"> Ve Slavkovském lese najdete novou prírodní památku - Certkus "> Chrástal polní "> Hnedásek chrastavcový
Příroda

Ve Slavkovském lese najdete novou přírodní památku – Čertkus

  • Vydáno19. února 2014
Ve Slavkovském lese je od letošního ledna o jedno maloplošně chráněné území navíc. Přírodní památku Čertkus vyhlásila Správa CHKO Slavkovský les nedaleko Horního Kramolína na Tepelsku.
Vodní ptáciSvůj název Čertkus dostalo území po čertkusu lučním – hostitelské rostlině vzácného motýla hnědáska chrastavcového, která se zde hojně vyskytuje. Předmětem ochrany území jsou druhově pestré vlhké, rašelinné a slatinné louky s množstvím vzácných a chráněných druhů rostlin, například tolijí bahenní, kosatcem sibiřským, omějem vlčím morem a několika druhy orchidejí a velmi vzácných ostřic.

V území se od poloviny 20. století zemědělsky nehospodařilo, mimo jiné také proto, že je od té doby také součástí vodárenského ochranného pásma vodní nádrže Podhora. Historický vývoj území, kterému se vyhnuly významnější odvodňovací zásahy a intenzifikace zemědělství, zde umožnilo přežití jedné z největších populací hnědáska chrastavcového v ČR, který patří k nejohroženějším denním motýlům v Evropě.

Kromě hnědáska bylo v území zjištěno dalších 47 druhů denních motýlů, 248 druhů cévnatých rostlin (z toho 31 z Červeného seznamu a 12 zákonem chráněných) a 159 druhů mandelinkovitých a nosatcovitých brouků (69 z nich je ochranářsky zajímavých). Území je i významným hnízdištěm vzácných druhů ptáků, především chřástala polního a bekasiny otavní.
Přírodní památka Čertkus ve Slavkovském lese

Přírodní památka Čertkus ve Slavkovském lese

Přírodní památka Čertkus se nachází nedaleko Horního Kramolína na Tepelsku. Území má rozlohu 42 hektarů a svůj název dostalo území po čertkusu lučním – hostitelské rostlině vzácného motýla hnědáska chrastavcového, která se zde hojně vyskytuje.