Úvod > Aktuality > Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm letos slaví 85. narozeniny
Zážitky

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm letos slaví 85. narozeniny

  • Vydáno23. února 2010
V dnešním Valašské muzeu v přírodě uvítali první návštěvníky v červenci 1925 při příležitosti národopisných slavností, nazvaných Valašský rok. Od té doby muzeum významně změnilo svou tvář. Rozrostlo se a dnes nabízí návštěvníkům více než šest desítek zpřístupněných objektů s expozicemi, které se nacházejí v jeho areálech – Dřevěném městečku, Valašské dědině, Mlýnské dolině a Pustevnách.

Dřevěné městečko, které zachycuje městskou roubenou architekturu Valašska a prezentuje způsob života malého podhorského městečka v období od poloviny 19. století až po první čtvrtinu 20. století. Areál je dějištěm čtyř významných folklorních festivalů (Rožnovská valaška, Rožnovské slavnosti, Romská píseň a Jánošíkův dukát). Celkový obraz městečka je vytvořen pomocí originálních budov přenesených z rožnovského náměstí, které jsou postupně doplňovány o další stavby (originály i kopie roubených objektů).

V roce 1962 se začalo s výstavbou Valašské dědiny na nedaleké Petřkově stráni, která je nejrozsáhlejším areálem muzea. Hospodářské usedlosti, kovárna, studny, zvonice, ale i větrný mlýn a zahrádky jsou umístěny v terénu, který svou členitostí, cestami, i shluky stromů připomíná mnohé vesnice na Valašsku. Areál byl v posledních letech doplněn o další objekty (evangelický toleranční kostel, školu, hospodu s kupeckým krámem) vybudované v rámci tzv. Norského grantu.

Třetím areálem je Mlýnská dolina, soubor převážně technických staveb  využívajících jako zdroj energie vodu. Záměrem Mlýnské doliny je prezentovat živé stavby s jejich zařízením, která jsou v provozu, aby návštěvníci měli možnost pozorovat zkujňování surového železa a následnou výrobu železného nářadí, lisování oleje, plstění sukna, mletí obilí a řezání desek. Celý soubor objektů mlýna vozovny, malé zvoničky, hamru,  kovárny,  olejny,  valchy, mlýna, pily a obydlí lesního dělníka ve společném vztahu získává zvláštní význam, který umožňuje poznání a pochopení života i těžké práce našich předků v minulosti.

Nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě jsou od roku 1995 Pustevny, soubor objektů secesní architektury slovenského architekta Dušana S. Jurkoviče – restaurace Libušín, hotel Maměnka, Pustevenka a přilehlá valašská zvonice. Tyto ojedinělé památky byly vybudovány  v letech 1897 – 1899 stavitelem Michalem Urbánkem ze Vsetína podle návrhu architekta Dušana Sámo Jurkoviče. Interiér restaurace Libušín je vyzdoben freskami a sgrafity s motivy valašských a slovenských pověstí dle návrhů Mikoláše Alše.

Programová nabídka jubilejního Valašského roku 2010 připomene návštěvníkům historii i současnost našeho muzea bohatou skladbou pořadů, které představí nejen muzejní areály, ale i bohatý folklorní život na Valašsku. Mezi přibližně šedesátkou kulturních pořadů nebudou chybět tradiční, zvykoslovné (Masopust, Velikonoce, Anenská pouť, Jarmark, Vánoce) i tématické (Hejův nožík, Pekařská sobota, Dny řemesel a setkání kovářů), dále dvoudenní pořady představující muzejní areály (Lázeňský výlet, Za robotú na dědinu a Výlet do Mlýnské doliny) a přibudou i některé nové pořady, dokumentující historii muzea.

Více informací:

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se může pochlubit tím, že je největší a nejstarší skanzen ve střední Evropě. Nyní je v něm k vidění stovka typických valašských staveb.
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě

Když se v Česku řekne skanzen, mnozí si představí právě ten v Rožnově pod Radhoštěm. Největší a nejstarší skanzen ve střední Evropě byl založen v roce 1925 a v jeho třech expozicích, Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině, je rozmístěno téměř 100 památkových objektů.

Další aktuality