Úvod > Aktuality > Železniční muzeum v Nové Bystřici je opět otevřeno
Železniční muzeum v Nové Bystřici je opět otevřeno
"> "> "> V Nové Bystrici vzniká železnicní muzeum "> Na vzniku expozice se jako kurátor podílí nejvýznamnejší historik úzkokolejky pan Karel Just "> Stavební práce by mely být ukonceny do 30.4.2014
Kultura

Železniční muzeum v Nové Bystřici je opět otevřeno

  • Vydáno2. července 2020
Jindřichohradecké místní dráhy opět otevřely na nádraží v Nové Bystřici železniční muzeum. Expozice Regionálního úzkokolejného muzea představuje historii JHMD a drážní dopravy. Nechybí zde ani historické exponáty vážící se k úzkokolejné dopravě. V červenci a srpnu je muzeum otevřeno denně.
ÚzkokolejkaRegionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice se nachází přímo na železniční stanici, kde si lze  zakoupit jízdenky na parní i motorové osobní vlaky do Jindřichova Hradce.

V přízemí nádražní budovy najdete autenticky zařízenou dopravní kancelář z období 1. republiky. V originálních muzejních vitrínách z 20. let 20. století je ve vedlejší místnosti instalována vlastní expozice, která ve fotografiích, dobových kartografických a písemných dokumentech i drobných artefaktech zachycuje vývoj jindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek a neúspěšné pokusy o jejich propojení. V další místnosti uvidíte tiskařský stroj na výrobu Edmonsonových lepenkových jízdenek značky Goebl z roku 1895.

regionální muzeum Nová BystřiceDruhá část expozice je umístěna v nedaleké budově bývalé výtopny z roku 1897. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout pro místní dráhy typické nákladní vozy. V zadní části pravé lodi výtopny je rekonstruována dílna, kde se prováděla běžná údržba vozů i lokomotiv. Na informačních tabulích se návštěvníci dále seznámí s historií vozového parku a se způsoby označování úzkorozchodných vozidel. K levé lodi výtopny přiléhá budova vodárny, která dosud slouží ke zbrojení parních lokomotiv vodou. V jejím přízemí je instalována expozice návěstidel.

Na kusé koleji vedle výtopny je návštěvníkům zpřístupněna dieselová lokomotiva T 47 020. V červenci a srpnu je muzeum otevřeno denně od 9:00 do 13:30 a od 14:00 do 18:50 hodin. Vstupné stojí 50 Kč.
Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Jindřichohradecké místní dráhy zřídily v železniční stanici Nová Bystřice Regionální muzeum úzkokolejné dráhy. Představuje se zde historie JHMD a drážní dopravy. Nechybí zde ani historické exponáty vážící se k úzkokolejné dopravě.