Úvod > Aktuality > Divocí koně, zubři a pratuři pomáhají zachraňovat zanedbanou krajinu. Kde uvidíte tato vzácná zvířata?
Divocí koně, zubři a pratuři pomáhají zachraňovat zanedbanou krajinu. Kde uvidíte tato vzácná zvířat
"> "> "> "> "> ">
Příroda

Divocí koně, zubři a pratuři pomáhají zachraňovat zanedbanou krajinu. Kde uvidíte tato vzácná zvířata?

Vydáno 22. června 2021
Skvělé využití bývalých vojenských prostor a jejich revitalizace pomocí přírodních sil se daří na mnoha místech České republiky díky divokým koním, zubrům a praturům, kteří spásáním agresivních druhů trav pomáhají růstu vzácných rostlin a navrací přírodu opět do rovnováhy. Nejznámější rezervací těchto zvířat jsou středočeské Milovice, ale po republice jich najdete ještě několik – například Na Šlovickém vrchu, v Podyjí nebo u Hradce Králové.
koně miloviceDivocí koně původem z anglického Exmooru se rychle zabydleli v České republice. V Evropě býval tento druh koně původní, ovšem člověkem zde byl vyhuben. Podařilo se mu přežít pouze na Britských ostrovech. Hlavní výhodou těchto koní je, že se u nich zachovaly všechny „divoké“ vlastnosti nutné pro život bez lidské péče. Právě kombinace unikátních vlastností, nenáročnosti, autentického vzhledu a schopnosti celoroční venkovní pastvy bez potřeby přikrmování a jiné péče, z nich ideální zvíře pro nejekologičtější péči o přírodovědně cenná území velkého rozsahu.

koně miloviceV lokalitách jako jsou například bývalé vojenské újezdy a další podobná území koně představují nejpřirozenější a dlouhodobě nejefektivnější způsob péče o krajinu. Mimo koní na některých místech uvidíte také další velké kopytníky, jako jsou zubři a pratuři. Jejich přítomnost pomáhá velmi rychle s odstraněním dominantních trav těchto hospodářsky zanedbaných území. Zvířata je dokáží potlačit již během prvních dvou let pastvy. Od třetího roku se začínají na místa vracet původní kvetoucí byliny. Čtvrtý a pátý rok „koňské péče“ dochází k obnově dalších částí území a tím i k návratu původních druhů živočichů a rostlin. Jedná se například o motýly, kteří potřebují ke svému životu nektar z květin.

koně miloviceMilovicích se podařilo navrátit do přírody vzácný druh motýla – modráska jetelového, který na tomto místě před desítkami let vyhynul. V rezervacích našli útočiště koroptve polní a křepelky polní, dudci, nebo vzácní korýši jako žábronožka letní a listonoh letní. V době, kdy v Evropě dochází k výraznému poklesu počtu motýlů a dalšího hmyzu, tak čeští vědci a ochranáři vyzkoušely fungující metodu na jejich záchranu.
 

Ožití vyhynulých zvířat a rostlin v naší přírodě

bizon miloviceNejznámější rezervací divokých zvířat jsou středočeské Milovice. Stádo prvních čtrnácti divokých koní přijelo do rezervace 28. ledna 2015. V říjnu téhož roku do oblasti přibylo stádo praturů. Novodobí pratuři jsou výsledkem práce vědců ve 20. století, kteří je zpětně vyšlechtili z primitivních plemen skotu. Návštěvníci zde naleznou vyhlídkové plošiny z nichž mohou vzácná zvířata zahlédnout.

Rezervace Traviny zahrnuje rozlehlou oplocenou pastvinu nedaleko Benátek nad Jizerou. Obora i s kusem lesa se stala domovem zubrů evropských (původem z Polska) a dalších divokých koní.

divocí koně podyjíDalším místem, kde se koním dobře daří je Podyjí na jižní Moravě. Divocí koně pomáhají navracet původní podobu krajiny na pastvinách na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti. Obě lokality jsou pokladnicemi vzácných rostlin a živočichů, jako jsou koniklece, jalovce, orchideje, desítky druhů motýlů, ještěrky zelené, užovky stromové a řada dalších. Ti všichni se neobejdou bez dlouhodobé péče o svá stanoviště, kterou zde zajíšťují právě divocí koně. O tom, že s ekoním dobře daří svědčí přírůstky do stáda - první hříbě se narodilo 17. dubna 2020, během pár týdnů se očekávají další hříbata, březích je devět klisen.

Šlovický vrch u Dobřan býval vojenským tankodromem. Díky výskytu chráněných živočichů byl bývalý zařazen na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000 a divocí koně tu od roku 2018 pomáhají udržovat biotop potřebný pro život chráněných druhů.Poníkům slouží dva výběhy na ploše 18 hektarů.

rezervace na plachtěU Hradce Králové objevíte lokalitu Na Plachtě. Jedná se o prostor bývalého cvičiště a ačkoli se lokalita (mezi Malšovicemi a Moravským Předměstím) nachází v těsném sousedství městské zástavby Hradce Králové, zahrnuje tůně, rybníky, písčiny, vřesoviště, rašelinné louky, lesní porosty a rozptýlené skupiny křovin. Také zde od roku 2018 působí stádo několika koní. Za rok dokázali obnovit slatinnou louku s rybníkem Jáma, který se opět stal významnou lokalitou pro hnízdící ptáky. Také rákosiny začaly být druhově pestřejší a ochránci čekají, že se podaří navrát pryskyřníku obrovského, kterého byl na Plachtě zaznamenán naposledy před 35 lety.

divocí koně hříběNa Josefovských loukách u Jaroměře je unikátní více jak sto let starý systém, pomocí kterého je možné regulovat hladinu spodní vody. Tento systém umožňuje udržovat na loukách mokřady, které pomáhají k návratu mokřadních ptáků do dříve zaplavované oblasti v nivě Metuje. Louky se staly domovem také pro divoké koně, kteří zde namísto těžké techniky udržují prostředí nezbytné pro luční mokřadní druhy ptáků.

zubřiceBývalé vojenské cvičiště v Rokycanech je evropsky významnou lokalitou, kde žijí vzácní živočichové a rostou chráněné rostliny. Vzácné území pomáhají udržovat od podzimu 2019 exmoorští divocí koně a od ledna 2020 zubři. Jedná se o stádo pěti koní a tří zubrů. Výběh pro zvířata je rozdělen na dvě části, mezi kterými vznikla lávka, jenž slouží jako vyhlídkové molo. Obora s koňmi a zubry leží na jižním okraji města, kudy protéká Rakovský potok – v něm žije rak kamenáč. Na území se vyskytují také skokan štíhlý, ropucha obecná, užovka obojková či ťuhýk obecný. Roste zde třeba kosatec sibiřský, upolín nejvyšší nebo žluťucha lesklá.
 

Návrat kdysi vyhynulých praturů

praturKdybyste se vrátili o několik staletí zpět a toulali se českou krajinou, setkání s praturem by nebylo nijak vzácné, šlo o jedno z nejrozšířenějších lovných zvířat. Traduje se, že jejich posledním útočištěm bylo polské Mazovsko, kde vyhynuli v 16. nebo 17. století. Před deseti lety začali vědci v Nizozemí pracovat na projektu jejich znovuoživení a právě v Milovicích našla domov první skupina zpětně šlechtěných praturů v celé střední a východní Evropě.

Jedním z míst, kde "noví pratuři" od roku 2018 žijí je Modrá u Velehradu. K praturům vede z expozice Živá voda stezka z modřínového dřeva, jejiž část se nachází nad terénem obůrky. Součástí naučné stezky je vyhlídková věž či pozorovatelna. Lidé se v jejích dvou patrech mohou posadit, v klidu pozorovat zvířata, nebo se rozhlédnout po okolní krajině.

Potomky praturů nejsou jen dnešní plemena domácího skotu a nově či zpětně šlechtěná zvířata, ale také chovy, které vznikly starším křížením a šlechtěním; k vidění jsou například v ZooparkuChomutově. Sochu pratura najdete i v Zoo Chleby, živé exempláře můžete kromě Milovic a Modré vidět také na Šumavě, ve výběhu poblíž obce Křišťanov na hranici vojenského prostoru Boletice. O pratury zde pečuje společnost Agrokomplex Šumava, impozantní zvířata můžete pozorovat z vyhlídkové věže na okraji výběhu.
Rezervace divokých koní v Kozmicích na Opavsku

Rezervace divokých koní v Kozmicích na Opavsku

Na louky u Kozmic na Opavsku o rozloze téměř 70 hektarů byly na podzim 2019 vypuštěny exmoorští pony.

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

V bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá vzniká nestátní rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomohou zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit.

Rezervace divokých koní Šlovický vrch u Dobřan

Rezervace divokých koní Šlovický vrch u Dobřan

Šlovický vrch u Dobřan býval vojenským tankodromem. Díky výskytu chráněných živočichů byl bývalý zařazen na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000. Divocí koně, spolu s dalšími opatřeními, pomohou udržovat biotop potřebný pro život chráněných druhů.

Rezervace divokých koní a zubrů na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech

Rezervace divokých koní a zubrů na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech

Na jižním okraji Rokycan v místech bývalého vojenského cvičiště vznikla obora s divokými koňmi a zubry, kteří pomáhají navrátit zdejší krajinu opět do rovnováhy. Jde o jedno z nejbohatších míst z hlediska obojživelníků ve východní části Plzeňského kraje.

Rezervace praturů v expozici Živá voda v Modré

Rezervace praturů v expozici Živá voda v Modré

Pratuři, původem ze středočeských Milovic, osídlili pastvinu, která je součástí unikátní expozice Živá voda. Na Moravu se tak tito původní kopytníci vrátili po mnoha staletích.

Rezervace zubrů Traviny u Benátek nad Jizerou

Rezervace zubrů Traviny u Benátek nad Jizerou

Rezervace Traviny zahrnuje rozlehlou oplocenou pastvinu nedaleko Benátek nad Jizerou. Jedná se o oboru i s kusem lesa, která se stala domovem zubrů evropských a divokých koní. Ti zde byli vysazeni pro záchranu biodiverzity bývalého vojenského prostoru, který je dnes evropsky významnou lokalitou.

Rezervace divokých koní na přírodní památce Na Plachtě u Hradce Králové

Rezervace divokých koní na přírodní památce Na Plachtě u Hradce Králové

Unikátní přírodní lokalita Na Plachtě se rozkládá na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Kromě vzácných drobných živočichů zde uvidíte také divoké koně, kteří šetrně pomáhají udržovat zdejší travní porosty a tím i životní prostor pro mnohé bezobratlé živočichy.

Ptačí park Josefovské louky a rezervace divokých koní

Ptačí park Josefovské louky a rezervace divokých koní

Na loukách mezi Metují a Starou Metují se rozkládá významná ornitologická oblast zvaná ptačí park. O udržování rozlehlých luk se starají divocí koně.

Rezervace divokých koní na Třeboňsku

Rezervace divokých koní na Třeboňsku

V listopadu 2020 vznikla nová rezervace divokých koní, a to na Třeboňsku, v nivě řeky Lužnice.

Rezervace divokých koní v Podyjí

Rezervace divokých koní v Podyjí

Jedenáct divokých koní našlo domov v Národním parku Podyjí na Znojemsku, kde pomáhají s jejich údržbou a chrání je před zarůstáním. Setkat se s nimi můžete na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti.

Obora praturů Křišťanov

Obora praturů Křišťanov

Z dřevěné vyhlídkové věže můžete pozorovat pratury v obci Křišťanov u Prachatic. Poslední evropský pratur zmizel ze světa roku 1627 v Polsku. Jsou to předchůdci dnešních krav. Vysocí jsou až 2 metry a váží kolem 1 tuny.

Havranické vřesoviště v Národním parku Podyjí

Havranické vřesoviště v Národním parku Podyjí

Havranické vřesoviště je nejrozsáhlejším vřesovištěm na území Národního parku Podyjí, na kterém převládají keříčkové formace s vřesem a kručinkou chlupatou, ale vyskytuje se tu i další unikátní flóra a fauna. Havranické vřesoviště je národní přírozní rezervací.