Úvod > Aktuality > Unikáty z doby Karla IV. můžete vidět v Litomyšli
Unikáty z doby Karla IV. můžete vidět v Litomyšli
"> ">
Zážitky

Unikáty z doby Karla IV. můžete vidět v Litomyšli

  • Vydáno15. května 2016
Výstava Unikáty z doby Karla IV., která začíná v neděli 15. května v Regionálním muzeu v Litomyšli, představí návštěvníkům vzácné listiny ze 14. století. Souvisejí se vznikem biskupství, které panovník ve městě založil v roce 1344. Otevřeno bude pouze do 29. května, neboť listiny nesmějí být kvůli ochraně dlouho vystavené a musejí se vrátit do depozitářů Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Karel IV. je známý jako zakladatel hradu Karlštejna, Nového Města pražského, Karlova mostu či pražské univerzity. K jeho významným počinům náleží rovněž založení biskupství v Litomyšli v roce 1344 v souvislosti s tehdejším povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Litomyšl se tím okamžitě povznesla mezi nejvýznamnější kulturní a politická centra v zemi. Nový biskup převzal majetky a sídlo dosavadního litomyšlského kláštera premonstrátů v místech dnešního zámku. 

Za biskupské vlády vznikaly první cechy, bylo posíleno právní postavení města. Panoval zde čilý stavební ruch, stará bazilika Panny Marie se proměňovala v gotickou katedrálu, přestavovala se i biskupská rezidence, město získalo hradby, měšťané vystavěli dnešní starou radnici (1418). Na okraji historického jádra byl založen augustiniánský klášter (1356), z něhož dodnes stojí farní kostel Povýšení sv. Kříže, v nedalekém Tržku vyrostl klášter kartuziánů (1378).

Litomyšlské biskupství fakticky zaniklo za husitských válek v roce 1421. Během sedmdesáti sedmi let jeho existence se na biskupském stolci vystřídalo sedm mužů. K nejvýznamnějším patřili humanista a kancléř Karla IV. Jan ze Středy a Jan Železný, jeden z hlavních žalobců mistra Jana Husa na kostnickém koncilu.

Dobu Karla IV. a litomyšlského biskupství si připomene Regionální muzeum v Litomyšli mimořádnou výstavou, na níž budou přestaveny unikátní listiny ze 14. století. Jejich vydavateli byli litomyšlští biskupové, zdejší premonstrátský a augustiniánský klášter či přímo císař Karel IV. Mimo jiné bude vystaven i rukopisný dokument Jana Welflina z Pomuku, který je dnes znám jako sv. Jan Nepomucký. Expozici doplní archeologické nálezy a speciálně pro tuto příležitost na základě kosterních pozůstatků rekonstruovaná podoba obličeje středověkého „Litomyšlana“.

Komentované prohlídky pro veřejnost s autorem výstavy budou probíhat každé úterý, středu, sobotu a neděli vždy od 14 a 16 hodin. Není nutné se objednávat, prohlídka bude v ceně běžné vstupenky. Komentované prohlídky pro školy budou probíhat ve všedních dnech dopoledne na základě předchozího objednání. Kontaktní osoba: Renata Kmošková, tel: 461 615 287, email: kmoskova@rml.cz.

Regionální muzeum v Litomyšli

Regionální muzeum v Litomyšli

Litomyšl je spojená s osudy mnoha významných osobností z řad spisovatelů, malířů či hudebníků. Také tuto historii představuje místní Regionální muzeum, které seznamuje návštěvníky dále s vlastivědnými zajímavostmi z města a jeho okolí.

Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou

Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou

Zámek je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z období renesance.

Další aktuality

28.9.
2022
Plno bramborových jídel bude k ochutnání ve skanzenu Veselý Kopec

Plno bramborových jídel bude k ochutnání ve skanzenu Veselý Kopec

Pardubický kraj | Gurmánská turistika
5.8.
2022
Deset výletů na hradní rozhledny

Deset výletů na hradní rozhledny

Pardubický kraj | Památky