Úvod > Aktuality > V Kutné Hoře je pouze dva dny k vidění replika císařské koruny a vzácná iluminace
V Kutné Hoře je pouze dva dny k vidění replika císařské koruny a vzácná iluminace
">
Zážitky

V Kutné Hoře je pouze dva dny k vidění replika císařské koruny a vzácná iluminace

  • Vydáno27. září 2016
Ve dnech 27. a 28. září můžete navštívit výstavu repliky císařské koruny a Kutnohorské iluminace. Výstava je výpovědí o slavné minulosti naší země, o jejím politickém, hospodářském a kulturním postavení v rámci středověké Evropy, a není náhodou, že se tak děje právě letos, v roce 700. výročí narození Karla IV., na jehož hlavě kdysi koruna římského císaře spočinula. Vzácná Kutnohorská iluminace zpodobňuje dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře ve středověku, patrně roku 1490.
Pouze na dva dny vystavuje Galerie Středočeského kraje kutnohorskou iluminaci – největší pozdně středověkou malbu o zpracování stříbrné rudy a zároveň i kopii Císařské koruny Karla IV.
 

Císařské koruna Svaté říše římské

Císařská korunaCísařská koruna Svaté říše římské byla patrně vytvořena v polovině 10. století u příležitosti korunovace Otty I. Velikého, konané 2. února 962, přičemž jako místo jejího zhotovení bývá udáváno Dolní Porýní (některé zdroje však uvádějí samotný Řím). Koruna váží zhruba 3,5 kg a skládá se z osmi zlatých destiček, z nichž polovina je opatřena emailovými figurami, symbolizujícími čtyři hlavní křesťanské ctnosti (spravedlnost, moudrost, pokoru a důvěru v Boha). Je zde vyobrazen biblický král David, jeho syn Šalamoun, dále starozákonní proroci Ezechiáš a Izaiáš, na trůnu sedící Kristus obklopený dvojicí andělů, jehož úloha je vyjádřena latinským nápisem „Per me reges regnant“ („Skrze mě vládnou králové“). Koruna byla spolu s ostatními korunovačními klenoty Svaté říše římské odznakem panovníkovy světské i duchovní moci a zdůrazňovala jeho sepětí s králem králů, samotným Ježíšem Kristem.
 
Vystavená kopie, která je dílem uměleckého řemeslníka Jiřího Urbana z Turnova, vznikla na objednávku Středočeského kraje v roce 2009 pro stálou expozici na hradě Karlštejn. Přítomný exemplář je čtvrtou a zároveň poslední kopií, již rakouští historici povolili vytvořit.
 

Historie dobývání a zpracování stříbra na pergamenu

Kutnohorská iluminaceVzácná Kutnohorská iluminace (malbu na pergamenu o velikosti 643x442 mm) zpodobňuje dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře ve středověku. Byla vyříznuta z dnes již neznámé chorální knihy a v roce 1920 se ocitla v soukromé vídeňské sbírce. Devět let na to byl černobíle reprodukován v odborné literatuře, než se pak objevil po dlouhé době v londýnském aukčním domě. Iluminace byla zástupci GASK v Londýně vydražena roku 2009 a v Čechách byla poprvé vystavena v prosinci téhož roku. Vystavena bývá jen při státních svátcích a zvláštních příležitostech.
 
Výstava je přístupná s jakoukoli platnou vstupenkou na výstavu v GASK. Ve středu 28. 9. zavírá galerie v 16 hodin.
Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře – GASK

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře – GASK

Druhá největší galerie v České republice sídlí v prostorách rozsáhlé citlivě zrekonstruované barokní budovy bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Galerie GASK se zaměřuje především na výtvarné umění 20. a 21. století.