Úvod > Aktuality > V Kraji Vysočina jsou tři nové národní kulturní památky
Sklárna v Tasicích - jedinecný sklárský skanzen
"> Sklárna v Tasicích - jedinecný sklárský skanzen "> Michaluv statek v Pohledi - ukázka staroceského života "> Zámek Cervená Recice - jedinecná renesancní stavba vcetne opevnení
Památky

V Kraji Vysočina jsou tři nové národní kulturní památky

  • Vydáno2. července 2014
Na seznam národních kulturních památek byly v kraji Vysočina zapsány další objekty. Michalův statek v Pohledi jako ukázka lidové architektury, sklárna v Tasicích jako technická památka a renesanční skvost – zámek Červená Řečice.

Sklárna v Tasicích – jedinečný sklářský skanzen

Sklárna TasiceSklárna v Tasicích byla založena v roce 1796. Zásadní přestavbou prošla v 1. polovině 19. století. Ve 2. polovině 19. století zde byla zavedena výroba broušeného skla a postavena pec s generátorem na výrobu plynu. Sklárna v Tasicích patří k nejstarším sklárnám v Evropě produkujícím barevné, ručně foukané sklo. V době svého největšího rozkvětu dosahovala světové úrovně. Výrobní komplex, postupně narůstající od 20. let 19. století do konce 20. století, je příkladem kontinuálního vývoje industriální architektury.

V současné době je sklárna prezentována pouze jako skanzen, kde je však dodržena teorie "posledního dne", tedy veškeré výrobní zařízení a nářadí je ve všech objektech stále přítomno na stejných místech, na jakých bylo v době ukončení výroby. Sklárna je významným dokladem sklářského řemesla, které mělo na Havlíčkobrodsku slavnou tradici. Huť je všem příznivcům historie a starých řemesel otevřena denně od 10 do 16 hodin. Za vstupné dá dospělý 70 korun.

Michalův statek v Pohledi – ukázka staročeského života

Michalův statek prezentuje vývoj lidového stavitelství na Vysočině od konce 17. století do počátku 20. století. Areál zahrnuje obytnou budovu s navazujícími chlévy, špýchar, kolnu, stodolu a výměnek.  Jednotlivé stavby jsou dobře zachovány ve své hmotě i původní dispozici včetně mnoha cenných řemeslných detailů. Z hlediska historie je zajímavý především fakt, že Michalův rod je na místě doložen od roku 1591 do roku 2000, kdy objekt odkoupila obec. Dnes je v Michalově statku umístěno Selské muzeum. Na statek se můžete vypravit od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Cena vstupného je 30 korun.

Zámek Červená Řečice – jedinečná renesanční stavba včetně opevnění

Červená ŘečiceZámek v Červené Řečici je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla na reprezentativní rezidenci. K přestavbě hradu na rezidenci zámeckého typu došlo v 16. století. Tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance.

Červená Řečice patří mezi renesanční zámky pevnostního typu. Mimořádně pozoruhodné a dosud téměř v celku dochované opevnění nemá u nás v rámci raně novověké architektury prakticky žádné srovnání. V dalších obdobích již zámek neprošel žádnými výraznými stavebními úpravami a z tohoto důvodu jde o jeden z mála objektů tohoto typu, který se dochoval v autentické renesanční podobě včetně opevňovacího systému. Zámek je o prázdninách otevřen denně mimo podnělí od 9 do 17 hodin, vstupné vyjde dospělého na 70 korun.

Staročeský život ve skanzenu Michalův statek v Pohledi

Staročeský život ve skanzenu Michalův statek v Pohledi

Návrat do života lidu v oblasti dnešní Vysočiny v období od konce třicetileté války až do zrušení roboty v roce 1848 přináší selské muzeum v Pohledi – skanzen Michalův statek. Přijeďte se podívat, jak se žilo za dob našich předků, třeba u příležitosti nějaké akce.

Sklářský skanzen Huť Jakub Tasice

Sklářský skanzen Huť Jakub Tasice

Sklárna Huť Jakub v Tasicích byla založena v roce 1796 a je nejstarším dochovaným sklářským objektem ve střední Evropě. Areál sklárny je provozován jako jedinečný sklářský skanzen. Sklárnu v Tasicích proslavil televizní seriál Jaroslava Dietla „Synové a dcery Jakuba skláře“.

Zámek Červená Řečice

Zámek Červená Řečice

Areál zámku v Červené Řečici patří mezi nejhodnotnější příklady české renesance. K typickým rysům patří především lunetová římsa a sgrafitová výzdoba fasády, jež se na architektuře řečického zámku bohatě uplatňuje.