Úvod > Aktuality > Užijte si prohlídku Olomouce s průvodcem, ukáže vám všechny tajná zákoutí města
Olomouc s průvodce, Kudy z nudy
Památky

Užijte si prohlídku Olomouce s průvodcem, ukáže vám všechny tajná zákoutí města

Nádherné historické jádro města Olomouce nadchne všechny milovníky architektury a historie. Pro svou jedinečnost bylo roku 1971 začleněno k městským památkovým rezervacím (navíc se jedná o druhou nejrozsáhlejší památkovou rezervaci v ČR), v roce 2000 byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán olomoucký sloup Nejsvětější Trojice. Pokud chcete krásnou Olomouc poznat blíže, můžete využít služeb zdejších školených průvodců. Prohlídky je ale třeba si objednat předem.
OlomoucDnes stotisícové město, ležící v samém srdci Hané, patří a vždy patřilo k nejvýznamnějším moravským metropolím, kde si dávala dostaveníčka dějiny s osobnostmi a věda s pokrokem. Olomouc, jako druhá nejrozsáhlejší památková rezervace České republiky, dnes představuje kulturní, sportovní a společenské centrum Moravy.

Abychom pochopili unikátnost městské památkové rezervace Olomouc, musíme nahlédnout opravdu hluboko do minulosti, téměř až na úsvit evropských dějin. Na místě dnešního města bývalo totiž osídlení odedávna – našly se zde stopy po kulturách doby kamenné (tj. cca 8000-5000 let př.n.l.), bronzové, žili zde Keltové i Germáni, kteří splynuli se ze severu příchozími Slovany. V době markomanských válek (166-180 n.l.) na území dnešního Neředína měla svůj tábor římská vojenská posádka. Za dob Velkomoravské říše vzniklo několik kostelů a velmožové z rodu Mojmírovců zde vybudovali dvě sídla.

olomoucVe středověku byla Olomouc královským sídelním městem a její význam podtrhuje v hustě zastavěné části monumentální architektura kostelů, chrámů, církevních i světských rezidenčních paláců, starých univerzitních budov a radnice. Právě zdejší radnice dodává spolu s okázalou architekturou tří až čtyřpatrových měšťanských domů na hlavních náměstích a ulicích historickému jádru Olomouce charakter velkého a významného historického centra. K specifickému charakteru městské památkové rezervace přispívá také její historická vojensko-strategická funkce a fakt, že byla v polovině 18. století přebudována na pevnost. Ta bývala vlastně až do nedaleké minulosti sídlem velkých vojenských posádek. Po zrušení pevnosti v osmdesátých letech 19. století byly prostory kolem hradeb přeměněny v městské parky a městskou zeleň. Dnes tento přírodní prstenec dnes tvoří přirozenou hranici a přechodový článek mezi historickým jádrem a novými částmi města.
 

Prohlídka města s průvodcem bude zážitek

olomoucPokud se při poznávání starobylé Olomouce nechcete spletitou historií probírat sami, objednejte si služby zkušených a odborných průvodců. Vše s vámi vyřídí Informační centrum Olomouc na Horním náměstí, kam se můžete obrátit ohledně objednávek prohlídek. Ty zde přijímají e-mailem infocentrum@olomouc.eu, nebo telefonicky na číslech 585 513 385 či 585 513 392. S průvodcem si projdete historické jádro města a v případě dostatku času vás průvodce zavede také do volně přístupných objektů. Program prohlídky v IC Olomouc rádi přizpůsobí podle vašeho přání. Doporučujeme vám volit alespoň dvouhodinovou prohlídku – Olomouc je krásná a jistě oceníte, že si její kouzelná místa vychutnáte bez přílišného spěchu. Cena průvodcovských služeb závisí na délce prohlídky a velikosti skupiny. Menší skupina do 15 osob zaplatí za průvodce v češtině 1 500 Kč za 2 hodiny.

olomoucProhlídku města může začít například na Václavském náměstí prohlídkou Arcidiecézního muzea, Přemyslovského paláce nebo Dómu sv. Václava. Odtud dojdete na Biskupské náměstí s paláci ze 17. století a Tereziánskou zbrojnicí. Projdete na náměstí Republiky s kašnou Tritónů, kde sídlí Vlastivědné muzeum a stojí chrám Panny Marie Sněžné. Z náměstí se vydáte kolem Jezuitského konviktu, kaple sv. Jana Sarkandra a kaple Božího těla na Žerotínovo náměstí kostelem sv. Michala. Pokračujete na Dolní náměstí s kašnou Jupitera a Neptuna nebo mariánským sloupem. Na Horním náměstíradnicí, orlojem, Sloupem Nejsvětější Trojice, kašnami Herkula, Caesara a Jupiterova nebo kostelem sv. Mořice prohlídka končí.
 

Olomoucká nej – co byste ve městě rozhodně neměli minout

  • Sloup nejsvětější Trojice – na olomouckém Horním náměstí byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000. Je vysoký 35 metrů a představuje nejvyšší sousoší České republiky. Od roku 1995 je společně s Mariánským sloupem na Dolním náměstí a souborem šesti barokních kašen národní kulturní památkou. Vznikl v letech 1716–1754 a hned po svém dokončení se stal pro obyvatele města zdrojem nesmírné hrdosti. To, že byl postaven právě v Olomouci, svědčí o historickém významu města, které bývalo hlavním městem Moravy a od roku 1063 také sídlem biskupů. S nápadem postavit sloup přišel kameník a císařský privilegovaný architekt Václav Render, který svou vůli prosadil u městské rady, vypracoval projekt a pomohl ho financovat. Pozlacené měděné sochy Nejsvětější Trojice tvoří dominantu třípatrového monumentu, kde je umístěno dalších 18 soch svatých a 14 reliéfů, uvnitř je ukryta malá kaple. Sloup nejsvětější Trojice v Olomouci projde v nejbližší době rozsáhlou opravou, která by měla trvat dvě stavební sezóny. Zahájení a průběh restaurování ovšem zatím nelze úplně přesně určit, mohlo by začít již koncem letošního roku.
  • Olomoucký orlojOlomoucký orloj – od zmíněné památky UNESCO je jen pár kroků k další olomoucké kuriozitě – městskému orloji. Vybudován byl pravděpodobně už na přelomu 15. a 16. století. Prošel několika renovacemi, které postupně měnily jeho tvář. Na konci 2. světové války, v květnu 1945, byl velice poškozen a jeho opravy se po válce na požádání města ujal národní umělec Karel Svolinský, rodák z nedalekého Sv. Kopečku. Ten dal v roce 1955 památce její současnou podobu. Mozaika orloje v duchu socialistického realismu vyjadřuje život a práci lidu tohoto kraje. Pravděpodobně něco podobného nikde na světě neuvidíte.
  • Věže kostela sv. Václava – neodmyslitelně patří k panoramatu města. Dnešní neogotický vzhled s nejvyšší kostelní věží na Moravě a druhou nejvyšší v České republice získal chrám až koncem 19. století.
  • přemyslovský hradPřemyslovský hrad a Zdíkův palác – nejvýznamnější olomoucká architektonická památka pochází z první poloviny 12. století. Unikátem jsou sdružená románská okna, která svou reliéfní výzdobou v Česku nemají obdoby. Zdíkův palác nechal postavit jako reprezentační sídlo olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126–1150), pokládaný za syna kronikáře Kosmy. Palác patří k nejcennějším románským památkám ve střední Evropě, v letech 2021 – 2023 proběhla jeho rekonstrukce podle návrhu architekta Jana Šépky. Nově se zde otevřela stálá expozice v podkroví.
  • Fort XVIIFort XVII – patří do první čtveřice pevností, které vznikaly postupně od roku 1850 západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc. Částečně připomíná starší forty na Tabulovém a Šibeničním vrchu, liší se však zejména konstrukčními prvky, jako mohutnými zemními valy, osazenými těžkou dělostřeleckou výzbrojí. V centru pevnosti je takzvaný reduit, který sloužil jako ubytovací zařízení.
  • Svatý Kopeček OlomoucSvatý Kopeček - jen osm kilometrů od středu města se nachází nejoblíbenější výletní i poutní místo regionu, Svatý Kopeček. Dominantou této oblasti v podhůří Nízkého Jeseníku je barokní chrám Navštívení Panny Marie, který se monumentálně tyčí nad Olomoucí a je odtud nádherný výhled do kraje. Od roku 1956 se v přilehlých lesích na ploše více než 40 hektarů rozkládá zoologická zahrada. Chovají tu více než 390 druhů zvířat z toho mnohá z nich jsou velice vzácná. Celá tato oblast je protkána množstvím turistických tras a cyklotras.
  • Flora Olomouc - k metropoli na Hané neodmyslitelně patří tradiční mezinárodní zahradnické výstavy „Flora Olomouc“. Ať už navštívíte kteroukoliv etapu této akce, budete okouzleni pestrou škálou barev nejrůznějších druhů květin. Olomoucké Výstaviště pořádá každoročně 15 výstav a veletrhů, jeho pracovníci pečují také o 47 hektarů olomouckých parků včetně skleníků, rozária a botanické zahrady.
Památník starých Římanů v Olomouci – Neředíně

Památník starých Římanů v Olomouci – Neředíně

Novodobý milník, upomínající na tradiční římský způsob označování významných cest, stojí jen kousek od místa, kde si ve druhém století vybudovali římští legionáři opevněný tábor. Naleznete jej na parkovišti u krematoria v olomoucké čtvrti Neředín.

Rozarium v Botanické zahradě v Olomouci

Rozarium v Botanické zahradě v Olomouci

Součástí botanické zahrady v Olomouci je unikátní rozárium se sbírkou, jež čítá přes 600 odrůd růží velkokvětých, ale i barvami zářící růže sadové, pnoucí, pokryvné a původní botanické druhy.

Bezručovy sady – sídlo Botanické zahrady v Olomouci

Bezručovy sady – sídlo Botanické zahrady v Olomouci

Výstaviště Flora Olomouc pečuje o městské parky, sbírkové skleníky, rozárium a botanickou zahradu. Botanická zahrada se nachází v Bezručových sadech, na místě tzv. Korunní pevnůstky.

Smetanovy sady v Olomouci

Smetanovy sady v Olomouci

Smetanovy sady byly založeny roku 1820 osázením pevnostní plochy na západním obvodu města stromovím. Park má zajímavou sochařskou výzdobu. V roce 1925 zde byla odhalena socha Bedřicha Smetany, podle něhož dostaly sady své nynější jméno.

Výstaviště Flora Olomouc

Výstaviště Flora Olomouc

Výstaviště Flora Olomouc se stává pravidelně dějištěm patnácti výstav a veletrhů, jejichž základ tvoří tradiční květinové výstavy, expozice okrasných dřevin, výpěstků, ovoce a zeleniny.

Korunní pevnůstka v Olomouci a unikátní expozice barokní prachárny

Korunní pevnůstka v Olomouci a unikátní expozice barokní prachárny

Korunní pevnůstka na levém břehu Mlýnského potoka je součástí fortifikačního systému města, tzv. Olomoucké pevnosti. Pevnůstku nechala, stejně jako celou pevnost, vystavět Marie Terezie v letech 1745 – 1757.

Aquapark Olomouc – zábava ve víru vodních radovánek a atrakcí bez ohledu na počasí

Aquapark Olomouc – zábava ve víru vodních radovánek a atrakcí bez ohledu na počasí

Aquapark Olomouc má na ploše dvou hektarů vedle venkovního areálu také zastřešenou část s možností celoročního provozu bez ohledu na rozmary počasí. Vodním atrakcím vévodí 123 metrů dlouhý tobogán, jeden z nejdelších v České republice, který je sjízdný na nafukovacích duších.

Soubor kašen v Olomouci

Soubor kašen v Olomouci

V historickém centrum města Olomouc najdete soubor sedmi kašen, šest starších a jednu novodobou na venkovní části olomoucké radnice. Inspirací pro tyto kašeny se staly příběhy antické mytologie.

Veteran Arena Olomouc – muzeum historických automobilů

Veteran Arena Olomouc – muzeum historických automobilů

Přenesete se do pozoruhodného období, ve kterém design aut nebyl svázán dnešními přísnými zákony a nařízeními. Srdcem sbírky jsou automobily československé výroby, zejména Tatra, Praga, Aero, Škoda, Jawa a Walter. Najdete u nás také největší ucelenou sbírku prostějovské značky Wikov a vozů „Z“.

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Barokní 35 metrů vysoký sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci je nejvelkolepější a nejvyšší stavba svého druhu v České republice.

Pevnost poznání v Olomouci

Pevnost poznání v Olomouci

Pevnost poznání Olomouc je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.

Safari v Zoo Olomouc – Svatý Kopeček

Safari v Zoo Olomouc – Svatý Kopeček

Počínaje rokem 2012 počala Zoo Olomouc připravovat přestavbu rozlehlého areálu zahrady do podoby safari. V současné době je možné navštívit tři z pěti plánovaných areálů – Safari Euroasie, Safari Afrika a Safari Amerika s expozicí vlků.

Zoologická zahrada Olomouc – Svatý Kopeček

Zoologická zahrada Olomouc – Svatý Kopeček

Zoo chová více než 1700 kusů zvířat ve 350 druzích. Zoo nabízí možnost prohlídky vzácných druhů zvířat v pěti pavilonech a mnoha dalších výbězích a expozicích, okružní jízdu vláčkem nebo 32 m vysokou vyhlídkovou věž, kterou žádná jiná zoo nemá. V zoo pokračují další etapy výstavby rozlehlého safari.

Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác

Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác

Po rekonstrukci Zdíkova paláce, muzea a katedrály svatého Václava, se otevřel návštěvníkům nový pohled do dějin umění. Nad barokní obrazárnou vznikla nová expozice, která interaktivní formou představuje dějiny Svatováclavského návrší v Olomouci.

Vila Primavesi v Olomouci

Vila Primavesi v Olomouci

Vila je výjimečným příkladem spojení vídeňské a anglické secesní architektury, s vlivem baroka. Postavili ji vídeňští architekti Franz von Krauss a Josef Tölk pro bankéřskou rodinu Primavesi. Na vzniku se podílel Gustav Klimt, Anton Hanak a Josef Hoffmann.

Městská památková rezervace Olomouc

Městská památková rezervace Olomouc

Historické jádro města Olomouce je od roku 1971 městskou památkovou rezervací. Jedná se o druhou nejrozsáhlejší památkovou rezervaci v ČR. Na území MPR je soustředěno na 280 kulturních památek, nejvýznamnější veřejná městská prostranství a velké množství institucí.

Arcibiskupský palác Olomouc

Arcibiskupský palác Olomouc

Oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů, místo, kudy kráčely dějiny, i budova, která hostila mnoho významných osobností – to vše je Arcibiskupský palác v Olomouci, významný příklad barokní palácové architektury na Moravě.

Katedrála sv. Václava v Olomouci

Katedrála sv. Václava v Olomouci

Katedrála sv. Václava je dominantou města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška je 102 m. Věž katedrály je zároveň nejvyšší novogotickou věží v České republice.

Kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci

Kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci

Na místě, kde se dnes kaple nachází, byla v dávných dobách městská věznice. Roku 1620 zde byl kvůli spojitosti s vpádem vojsk polského krále vyslýchán a mučen katolický kněz Jan Sarkander. Ten však zpovědní tajemství nevyzradil, a proto byl roku 1995 prohlášen papežem za svatého.

Svatý Kopeček u Olomouce – živé poutní místo a cíl obdivovatelů barokní architektury

Svatý Kopeček u Olomouce – živé poutní místo a cíl obdivovatelů barokní architektury

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku leží asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. V současnosti je Svatý Kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdcem farnosti, kde se odehrávají ta nejcennější tajemství víry.

Tereziánská zbrojnice v Olomouci

Tereziánská zbrojnice v Olomouci

Čtyřkřídlá jednopatrová budova je typickou ukázkou tereziánské vojenské architektury. Byla vystavěna za Marie Terezie v letech 1771-1778, naproti vchodu arcibiskupské rezidence, aby dle pověsti bránila slavostním výjezdům arcibiskupa, kterého panovnice neměla v oblibě.

Vlastivědné muzeum v Olomouci – interaktivní a zábavné

Vlastivědné muzeum v Olomouci – interaktivní a zábavné

Pokud si rádi hrajete, zkoumáte a objevujete, vypravte se do Vlastivědného muzea v Olomouci. Historická a přírodovědná expozice čítají přes dva a půl tisíce exponátů. Od května 2013 lze navštívit novou expozici Příběh kamene. Dále u nás můžete potkat i hanáckého obra Drásala...

Olomoucký hrad

Olomoucký hrad

Olomoucký hrad je národní kulturní památka, jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v Česku. Architektura románského biskupského paláce s bohatou ornamentální výzdobou připomínající plastickou krajku nemá v Českých zemích 12. století obdobu.

Sbírkové skleníky Olomouc

Sbírkové skleníky Olomouc

Palmový, kaktusový, tropický a subtropický skleník. Olomoucké Sbírkové skleníky najdete ve Smetanových sadech. Zabírají plochu 4100 m2, veřejně přístupných je více než 3000 m2. Zdejší botanické sbírky patří k největším a nejstarším v České republice.

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel svatého Mořice je pozdně gotický trojlodní kostel s křížovou klenbou. Kostel má dvě nesymetrické hranolové věže a největší varhany na Moravě, pocházející z roku 1745. Nově zrekonstruovaný kostel sv. Mořice otevřel v roce 2021 vyhlídkovou věž.

Opevnění Olomouce – fortový věnec pevnůstek okolo města

Opevnění Olomouce – fortový věnec pevnůstek okolo města

Fortový „věnec“ je unikátním projektem podplukovníka Wurmba z roku 1850 představujícím modernizaci Olomoucké pevnosti – přeměnu bastionové pevnosti na pevnost fortovou (táborovou). Na konci 19. století byla Olomouc nedobytným městem, systém byl rozebrán až před 1. sv. válkou.

Olomoucký orloj s figurkami proletářů

Olomoucký orloj s figurkami proletářů

Dnešní kuriózní podoba olomouckého orloje pochází z let 1947–1955, kdy svaté muže nahradili pracující, plesající a sportující Hanáci. Skleněné mozaiky s náměty Jízdy králů, Průvodu královniček, Dělníka, Chemika a alegorie dvanácti měsíců dodal národní podnik Česká mozaika v Novém Boru.

Kostel sv. Michala v Olomouci

Kostel sv. Michala v Olomouci

Současná podoba kostela pochází z barokní přestavby původního gotického chrámu v roce 1707. Chrám je považován na za nejstarší kopulovou stavbu tohoto typu na území Moravy. Budován dvěma italskými architekty: Giovannim Pietro Tencallou a Domenikem Martinelli.

Další aktuality

Neobjevené skvosty: 10 tipů z regionu Olomoucký kraj

Olomoucký kraj je plný turistických atraktivit, ale přitom patří k dosud neobjeveným oblastem naší země. Nezklame milovníky historie a přírody, podobně jako fanoušky technických zajímavostí. Prohlédněte si nadhlednu Háječek u obce Svébohov, expozici čarodějnických procesů v Jeseníku, historickou zlatorudnou štolu ve Zlatých Horách, bunkr Přáslavice, Arboretum v Bílé Lhotě, zámek Plumlov anebo Muzeum silnic ve Vikýřovicích.
Olomoucký kraj | Kultura

Pivovar Holba slaví 150 let, modernizoval návštěvnické centrum i muzeum

Pivovar Holba známý z kultovního českého filmu Postřižiny, natočeného podle románu Bohumila Hrabala, letos slaví 150. narozeniny. A svým návštěvníkům nadělil pěkný dárek v podobě přestavby návštěvnického centra a nové expozice v Pivovarském muzeum.
Olomoucký kraj | Gurmánská turistika

Olomoucké tvarůžky: vše co o nich chcete vědět (a bojíte se přivonět či zeptat)

Olomoucké tvarůžky: slyšel o nich každý, ale zdaleka ne každý je ochutnal. Jedinečnou možnost máte právě teď, protože pochoutka se specifickou chutí a vůní hraje hlavní roli na Olomouckém tvarůžkovém festivalu. Na Horním a Dolním náměstí v Olomouci se koná o víkendu 13. a 14. dubna 2024. Oba dny doprovodí festival hudební hvězdy. Na pódiu Horního náměstí se vystřídají Petr Bende, Rock & Roll Band Marcela Woodmana a olomoucká formace Tak co? A chybět nebude ani tradiční vystoupení folklorních souborů. Dolní náměstí bude patřit nejen koncertům, ale také nejmenším návštěvníkům. Chystají divadelní představení, koncert základních uměleckých škol, klauniáda či fireshow. Pro děti budou nově připravené i dílny Vlastivědného muzea Olomouc.
Olomoucký kraj | Gurmánská turistika

Osvěžte se v termálním koupališti ve Velkých Losinách

Nevíte, kde si užít celodenní výlet? Máme pro vás tip – zajeďte do Velkých Losin, kde se nachází mimo jiné Termální park i s venkovní částí. Nabízí čtyři venkovní bazény a vevnitř naleznete dalších pět. Jako jediný u nás má bazény napuštěné přírodní termální vodou. Jedná se o léčivou termální sirnou vodu, která příznivě působí na pohybové, nervové, respirační, kožní a oběhové nemoci.
Olomoucký kraj | Lázně a wellness

Nejkrásnější místa Olomouce aneb jak poznat Olomouc za jediný den

Rádi byste navštívili Moravu, ale tlačí vás čas? Poradíme vám, která místa můžete poznat během jediného dne. Tentokrát vám představíme Olomouc, hanáckou metropoli, jejíž prohlídku lze zvládnout za jeden den, ale můžete si pobyt protáhnout i na několik dnů – záleží jen na vás.
Olomoucký kraj | Památky

50 tipů, kam na výlet v okolí Olomouce

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Jestliže míříte do Olomouce i vy anebo patříte ke zdejším obyvatelům a hledáte volnočasové rozptýlení, inspiraci vám přináší portál Kudy z nudy s přehledem památek, muzeí, zábavy i přírodních krás ať už přímo ve městě, anebo jeho okolí.
Olomoucký kraj | Památky

Moravský hrad Šternberk připravil velikonoční prohlídky, dobovou hudbu i pečení jidášů

Na velikonoční prázdniny připravil hrad Šternberk na Moravě speciální velikonoční prohlídky. Od 28. března do 1. dubna 2024 zve děti i dospělé na prohlídku interiérů. Ve čtvrtek, pátek a sobotu bude výklad průvodců bude rozšířen o historii Velikonoc. Dozvíte se tak zajímavosti týkající se nejvýznamnějších jarních svátků. V neděli a pondělí budou probíhat klasické prohlídky o historii hradu, doplněné hudbou nebo pečením v hradní kuchyni.
Olomoucký kraj | Zážitky

Lázně na střední Moravě nabízejí lék na jarní únavu

Jedinečné procedury, relaxaci i řadu možností pro trávení volného času nabízejí mimo hlavní sezonu lázně na střední Moravě. Můžete zde využít velmi pestrou nabídku programů a spojit pobyt v lázních s návštěvou dalších atraktivních míst, hradů, zámků či muzeí.
Olomoucký kraj | Lázně a wellness