Úvod > Aktuality > Unikátní oltářní křídla v Husitském muzeu v Táboře
Unikátní oltářní křídla v Husitském muzeu v Táboře
">
Zážitky

Unikátní oltářní křídla v Husitském muzeu v Táboře

  • Vydáno21. ledna 2012
Husitské muzeum v Táboře získalo do svých sbírek unikátní oltářní křídla z Roudník. Je na nich také výjev upálení mistra Jana Husa, který patří k nejvýznamnějším a nejstarším známým dílům umění české reformace.
Dílo má statut kulturní památky. Jedná se o dvě pozdně gotické oboustranné deskové malby, které vznikly počátkem 80. let 15. století jako křídla utrakvistického oltáře určeného snad právě pro kostel sv. Václava v Roudníkách u Chabařovic.

Jan Hus je znázorněn jako svatý mučedník spolu se třemi prvomučedníky církve – sv. Janem Křtitelem, sv. Šebestiánem a sv. Vavřincem. Na vnějších stranách křídel pak jsou se svými atributy znázorněni sv. Jakub Větší, sv. Jakub Menší a pod nimi svatí jáhni Vavřinec a Štěpán.
Husitské muzeum – za Husity do Tábora

Husitské muzeum – za Husity do Tábora

Jednou z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech je radnice v jihočeském Táboře. Sály radnice dnes slouží Husitskému muzeu, které zde nabízí prohlídku stálých expozic týkajících se husitství, v přízemí budovy je vstup do sítě podzemních chodeb.