Úvod > Aktuality > U Chýnovské jeskyně se otevřelo nové nové návštěvnické středisko – má podobu historické výtopny lokomotiv
Návštěvnické centrum, Chýnovská jeskyně, Kudy z nudy
"> Návštěvnické centrum, Chýnovská jeskyně, Kudy z nudy "> "> "> "> "> ">
Příroda

U Chýnovské jeskyně se otevřelo nové nové návštěvnické středisko – má podobu historické výtopny lokomotiv

  • Vydáno16. června 2022
U Chýnovské jeskyně na Táborsku bylo otevřeno nové návštěvnické středisko. Je věrnou kopií bývalé výtopny lokomotiv průmyslové železnice z nedalekého kamenolomu v Pacově hoře – jeskyně byla objevena roku 1863 právě při práci v lomu. Expozice zasvětí zvídavé návštěvníky do tajemství geologie a mineralogie Chýnovského krasu. Nechybí poutavé představení zatopené části jeskyně nebo informace o životě netopýrů.
chýnovská jeskyně návstěvnické centrumU Chýnovské jeskyně u Dolní Hořice na Táborsku stojí od 13. června 2022 nové návštěvnické centrum. Pro jeho výstavbu byl využit prostor bývalého částečně zasypaného selského lomu u vstupu do jeskyně. Expozice, umístěná i v podzemí pod výtopnou, představuje například geologii a mineralogii Chýnovského krasu včetně nepřístupných částí jeskyně hluboko pod hladinou vody. Část výstavy o historii objevů, zpřístupňování a výzkumů poukazuje na to, že Chýnovská jeskyně je první „komerčně“ zpřístupněná jeskyně v tuzemsku. Na objevech, průzkumech a výzkumných pracích se podílelo několik generací amatérských i profesionálních speleologů. Téma Historie těžby a její vliv na krajinu připomíná, že těžba vápenců a jejich zpracování přispěla k objevu několika jeskyní včetně Chýnovské. Historicky je pozoruhodná těžba v takzvaných selských lomech a pálení vápna místními zemědělci. Stejně významná je i těžba a zpracování v bývalých Schwarzenberských kamenolomech, využívané technické a dopravní prostředky v 19. století i socioekonomické vztahy v regionu.

návštěvnické centrumExpozice také připomíná, že jeskyně poskytuje ideální podmínky pro hibernaci deseti různých druhů netopýrů. Na existenci vápenců je také vázán výskyt zvláště chráněných rostlin (kyvor lékařský, kruštík tmavočervený, okrotice bílá, střevíčník pantoflíček) a hub (chřapáče, vzácné bedly, krasočížka žlutá či kačenka česká). Lokalita je významná teplomilnými skalními a suťovými společenstvy.

Zvláštností expozice je i to, že ukazuje specifika ostatních zpřístupněných jeskyní České republiky. Jedná se vůbec o první takovou expozici u nás. Na jednom místě tak lze porovnat speleotémy typické pro zpřístupněné jeskyně jako je krápníková výzdoba, Koněpruské růžice, vápence, fosilie, křemenné lamely či sedimenty. K prohlídce lákají také leštěné horniny, minerály i exponáty ze sbírek speleologů, jako jsou krápníkovém útvary, archeologické nálezy nebo vybavení jeskyňářů.
 

Barevná Chýnovská jeskyně

chýnovská jeskyněChýnovské jeskyně byla objevena roku 1863 při práci v lomu. Roku 1868 se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území Čech a Moravy. Dodnes jsou zachována původní kamenná schodiště. Vyniká barevností stěn a stropů, kde pestrobarevné polohy mramorů střídají tmavé vrstvy amfibolitů. Celková délka jeskynního systému, který není ještě zcela prozkoumán, je více než 1400 metrů. Pro turisty je zpřístupněno 260 metrů s převýšením 36 metrů. Ročně přijede na 30 000 návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí. Otevřená je denně mimo pondělí od 9:00 do 15:30, v červenci a srpnu pak do 17:00 hodin. Prohlídka na kterou se chodí s průvodcem zabere 45 minut, teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje mezi 5 až 9 °C. V prostorách mimo návštěvní okruh probíhá speleologický a speleopotápěčský průzkum, při kterém byly v 80. a 90. letech objeveny rozsáhlé, trvale zatopené prostory s jedinečnými drúzami křemene. Vstupné stojí 150 Kč.
Návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně

Návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně

U Chýnovské jeskyně mezi Dolními Hořicemi a Chýnovem na Táborsku se nachází návštěvnické středisko se zajímavými expozicemi, které návštěvníky zasvětí do tajemství geologie a mineralogie Chýnovského krasu. Nechybí poutavé představení zatopené části jeskyně nebo informace o životě netopýrů.

Chýnovská jeskyně – unikát s mimořádně pestrým zbarvením stěn

Chýnovská jeskyně – unikát s mimořádně pestrým zbarvením stěn

Chýnovská jeskyně byla objevena roku 1863 při práci v lomu. Roku 1868 se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Největší ozdobou této jeskyně nejsou krápníky, ale barevné stěny a stropy rozmanitých tvarů.

Netopýři v Chýnovské jeskyni – unikátní zimoviště netopýrů

Netopýři v Chýnovské jeskyni – unikátní zimoviště netopýrů

Jedna z prvních veřejnosti zpřístupněných jeskyní na území Čech a Moravy bývá někdy příznačně přezdívána Malovaná. K zimnímu spánku se tu ukládá až deset druhů netopýrů a jde o jedno z největších známých zimovišť netopýra řasnatého u nás.

Chýnovská jeskyně – nejstarší zpřístupněná jeskyně v České republice

Chýnovská jeskyně – nejstarší zpřístupněná jeskyně v České republice

První zpřístupněná jeskyně na území Česka byla objevena při práci v lomu a v roce 1868. Dodnes jsou zachována původní kamenná schodiště. Strmé chodby jeskyně spadají až do hloubky 41 metrů na hladinu podzemního toku. Délka turistické trasy je 220 m a teplota vzduchu 5-9°C.