Úvod > Aktuality > Turistické značení okolo nás: vyznáte se v značkách pro turistiku, motoristy či lodě?
Zážitky

Turistické značení okolo nás: vyznáte se v značkách pro turistiku, motoristy či lodě?

  • Vydáno10. srpna 2023
Turistické značení má v našich luzích a hájích velkou tradici a patří ke světové špičce. Ale ruku na srdce, opravdu se vyznáte ve všech značkách určených pro turistiku? A nemáme na mysli pouze pěší turistiku, cyklistiku, jízdu na koni nebo systém značení tras pro lyžaře. Existuje spousta dalších značek, například pro řidiče na silnicích anebo pro malá i velká plavidla na říčních cestách České republiky. Pro ty, kteří tak v tom trochu tápou, má Kudy z nudy připravený velký přehled turistických značek a značení, na které během svého putování Českem můžete natrefit.

Turistické značení a význam barev

turistaMilovníci turistiky jsou právem pyšní na to, že turistické značení v České republice je považováno za nejlepší svého druhu v celé Evropě. Díky soustavné péči Klubu českých turistů, která trvá s přestávkami během válečných let nepřetržitě už od roku 1889, u nás máme velmi propracovanou síť turistických stezek. A od roku 1997 se KČT věnuje i stezkám pro cyklisty a lyžaře, rokem 2005 začala éra značení koňských stezek.
 
Až do první světové války se pro turistické značení používala výhradně červená. Později se začalo značit i barvou modrou a od roku 1916 se používají čtyři barvy, jak je známe dnes. Značky mají svou logiku: červeně jsou vyznačené dálkové nebo hřebenové trasy, zkrátka ty nejnáročnější. Modré značky lemují významnější trasy, zelená barva je určená pro místní trasy a žlutá vás bude provázet na zkratkách, spojnicích a kratších cestách. Na důležitějších křižovatkách, v obcích a u zajímavých lokalit značky doplňují rozcestníky; na nich jsou tabulky s názvem místa a informací o nadmořské výšce, krátké texty a také směrovky k dalším místům na trasách.
 

Značky pro pěší turisty a lyžaře v přírodě

turistické značkyJak jsme již naznačili v úvodu o značení pro pěší turisty se stará Klub českých turistů. Pěší trasy značí tzv. pásové značky složené ze tří vodorovných pásů, které tvoří neohraničený čtverec. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku více zviditelnit. Na křižovatkách anebo tam, kde cesta vede zvláštním terénem či se odklání od původního směru je pásová značka doplněna o šipku. V terénu se setkáte ale i s trojúhelníkem – ten značí odbočku k vrcholu či vyhlídce, čtverečkem – znamená konec značené trasy, půlkruhem obráceným dolů – to je odbočka ke studánce nebo pramenu, tvarem Linformuje o odbočce ke hradu nebo jiné památce a zvláštní značkou je i tvar „hřebene“ – ten znamená odbočku k jinému zajímavému objektu. Odlišné jsou také naučné stezky značené bílým čtvercem se šikmým zeleným pruhem.
 
Úplně stejný systém značení znají i lyžaři, kteří projíždějí krajinou na běžkách. Jejich značky se liší tím, že místo bílých krajních pásů má značka pásy oranžové.
 

Značky pro cyklisty

turistické značkyZnačení pro cyklisty vypadá sice podobně, jako pro pěší turistiku, ale trochu se liší. Zejména tím, komu je určeno. V terénu cyklisté najdou značky podobného stylu jako jejich kolegové „dálnoplazové“ a běžkaři. Krajní pásy jsou vyznačeny žlutou barvou. Terénní značení se používá hlavně na trasách určených pro horská kola (MTB). Silničním cyklistům je určeno rozšířenější značení pomocí žlutých cedulí se symbolem kola, které připomínají svým tvarem podobné směrovky, jaké se používají pro motorovou dopravu. Cyklistické značky obsahují kromě čísla trasy také názvy cílů a vzdálenosti k nim.
 
U dálkových tras se uvádí významný cíl ve vzdálenosti kolem 25-35 km. Značená síť cyklotras používá jedno až čtyřmístná čísla podle důležitosti tras. Jedno a dvoumístnými čísly jsou vyznačeny dálkové národní trasy. Třímístnými čísly jsou vyznačeny regionální trasy a čtyřmístnými čísly pak trasy místního významu. Jednomístnými čísly jsou vyznačeny hlavní národní dálkové cyklostezky: č. 1 Praha – Brno – Hodonín; č. 2 Labská stezka; č. 3 Praha – Plzeň – Folmava; č. 4 Cyklostezka Morava; č. 5 Jantarová stezka Ostrava – Brno – Mikulov; č. 6 Cyklostezka Ohře; č. 7 Vltavská cyklistická cesta.
 
euroveloMožná jste si všimli také tras, které jsou označeny logem – tyto značky se používají pro vyznačení evropských cyklistických tras EuroVelo a tematických tras jako jsou např. Vinařské stezky, nebo některé přeshraniční dálkové trasy. Takto značené trasy mohou vést v souběhu s číslovanými trasami nebo samostatně. Pokud vedou trasy samostatně, používají se loga místo čísla trasy, jestliže vedou logované trasy po číslovaných trasách, používá se logo spolu s číslem trasy. Například evropská trasa EV4 vede po národní trase č. 39 a proto na směrových tabulkách už není logo uvedeno. Přes Českou republiku vedou čtyři evropské trasy: Trasa střední Evropou; Sluneční trasa; Balt-Jadran a Stezka železné opony. Trasy zaměřené na nějaký tematický okruh se značí také logy. Jejich zřizovatelem ale není KČT (tyto trasy proto neudržuje). Nejznámější z nich jsou Vinařské stezky a trasy Greenways, které jsou v péči Partnerství o.p.s. Krom těchto mohou být v některých krajích vyznačeny i další místní nebo přeshraniční tematické trasy realizované a udržované místními sdruženími.
 
U některých úseků cyklotras mohou být doplňující tabulky nebo piktogramy. Patří k nim mnohdy cyklisty opomíjený příkaz „Cyklisto, veď kolo“, „Schody“, „Nebezpečná zvířata“ či „Elektrický ohradník“. Piktogramy pak značí cyklistickou infrastrukturu v okolí a zajímavosti na trase. Mezi nimi může být například piktogram cyklobus, centrum města, informační centrum, kemp, koupaliště, lanovka, metro, MPR, odpočinkové místo, UNESCO, přírodní zajímavost, přívoz, významné místo… atp.
 

Jezdecké značky na hipostezkách pro jezdce na koních

turistické značky jezdeckéTaké pro jezdce na koních existují speciální značky. Na hipostezkách se setkáte s barevným kruhem v bílém čtverci. Barvy se používají stejné jako pro pěší turisty a značí je KČT. Podobnost s pěší turistikou je zde patrná i v jiných bodech – na jezdeckých stezkách se jenom málokdy cválá a zejména při delších jízdách koně chodí krokem. Kůň s jezdcem se tedy pohybuje rychlostí blízkou spíše pěšímu turistovi než cyklistovi nebo lyžaři. Značky pro jezdce jsou tedy v terénu objevují stejně často jako značky pro pěší, a i výška umístění pěších značek vyhovuje putujícím jezdcům lépe než jiné druhy značení, neboť při dlouhém putování a v kopcovitém terénu jezdci často vedou koně na ruce, takže se z nich stávají „pěšechodci“.
 
kůňDlouhé páteřní stezky jsou značeny červeně, vedlejší větve mají modrou barvu. Regionální a místní jezdecké trasy, popřípadě odbočky k úvazištím nebo jezdeckým stanicím se označují zeleně a žlutě. Každá hipostezka má své římské číslo, které odpovídá její barvě: červené trasy č. 101–299, modré trasy č. 301–499, zelené trasy č. 501–699 a žluté trasy č. 701–899. Jízdárenské okruhy jsou vyznačeny barevným symbolem podkovy v bílém čtverci. Ve městech mohou mít trasy podobu značky s podkovou anebo jsou značeny jako regionální či místní jezdecké trasy.
 

Hnědé turistické značky pro motoristy a městské turisty

značkaJinak je to v případě značení pro motoristy – ty na hlavní kulturní a turistické cíle v blízkém okolí upozorňují velké hnědé tabule. Řidiči se s nimi setkají na silnicích I., II. a III. třídy i u dálnic a na rychlostních komunikacích. O jejich umístění a správu se stará Ředitelství silnic a dálnic ČR, samotné cíle na základě konzultací se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva dopravy a spojů ČR a ŘSD ČR vytipovala ČCCR-CzechTourism.
 
Jedná se především o kulturní nebo turistické cíle např. zámek, hrad, zřícenina, tvrz, klášter, kostel, kaple, poutní místo, technické památky, archeologická lokalita, muzeum, skanzen, ZOO, židovské památky, vojenské památky, jeskyně... atd. Jestliže se motorista nadchne a rozhodne se uvedené místo navštívit, po sjezdu z hlavní silnice nalezne na silnicích nižší třídy další hnědé značky (ukazatele), které jej k cíli dovedou. Značka vždy uvádí název cíle a příslušný piktogram. Zajímavý cíl pro motoristy nebývá daleko – od příslušného sjezdu z dálnice nebo křižovatky rychlostní komunikace je to maximálně 25 km, na silnicích I. třídy je pak ono místo vzdáleno pouhých 15 km.

Velmi podobné směrovky (se stejným zaměřením, ale v menším měřítku) naleznou turisté také ve větších městech. Užitečné městské značení populárních turistických cílů, ale také například vlakového nádraží, přístavu, pošty, obecního úřadu, nemocnice anebo policejního oddělení ocení a rychle dovedou na správné místo nejen zbloudilé turisty, ale mnohdy i místní obyvatele.
 

Značky na vodních cestách

plavební znakyStejně jako se musí motoristé řídit dopravními značkami, tak i vůdci rekreačních plavidel mají stejnou povinnost vůči značení vodních cest. Zvláště v dnešní době, kdy si lze vypůjčit motorovou loď bez průkazu VMP, je třeba tyto značky znát. Od těch silničních se značky na vodních cestách, odborně řečeno plavební znaky, dost liší. Spravuje je Státní plavební správa, kde lze získat brožurky týkající se plavební bezpečnosti či si na jejich stránkách procvičit své znalosti testem, který je podobný jako v autoškole.

plavební znaky„Řidiči za kormidlem“ tj. vůdci malých plavidel by měli věnovat svou pozornost zejména značkám vymezujícím plavební dráhu – značí ji dva bílo-červené kosočtverce. Bílé strany znamenají bezpečné proplutí, naopak červené strany značí jízdu mimo plavební dráhu. Důležitý je také znak pro zákaz proplutí vyznačený podobně jako turistické značky, avšak prostřední pruh je bílý a krajní pásy mají barvu červenou. Na vodních cestách České republiky, jako je např. řeka Vltava nebo Labe, se často setkáte i se značkou zakazující stání (přeškrtnuté P červeným pruhem), kotvení (obrácená přeškrtnutá kotva) nebo vyvazování k břehu (škrtnuté pachole). Tam, kde je kotvení, vyvazování nebo stání povoleno, uvidíte bílou značku na modrém poli stejného vzezření. K nejzákladnějším znakům patří i zákaz potkávání a předjíždění (šipky nebo dvojité šipky) a zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na signálním znaku. Pro člověka neznalého se může tato značka jevit jako „omezení rychlosti“ – na znaku je přeškrtnutá číslice.

plavební znakU plavebních komor a jezů uvidíte šipku v bílém poli ohrazenou červenými pruhy – ta přikazuje směr plutí. Další příkazovou značkou, velmi často na vodních cestách užívanou, je příkaz zůstat stát (vodorovná čára na bílém poli) anebo černé kolečko (dej zvukový signál). Plavební znaky pro vnitrostátní plavbu jsou, stejně jako dopravní značky, mezinárodní, takže jejich znalost můžete uplatnit i v zahraničí. V některých zemích mají kulatou podobu, v jiných jsou obdélníkové, jako u nás. Význam však zůstává stejný.
Před 135 lety vznikl Klub českých turistů

Před 135 lety vznikl Klub českých turistů

Dne 11. června 1888 byl v tehdejším Rakousku-Uhersku založen Klub českých turistů, který u nás působící dodnes. Jeho předsedou byl tehdy zvolen známý cestovatel, milovník přírody a demokratický veřejný činitel Vojtěch Náprstek.

Osedlejte si koně a poznejte svět z koňského hřbetu!

Osedlejte si koně a poznejte svět z koňského hřbetu!

Říká se, že není krásnější pohled na svět než ten z koňského hřbetu. Poznejte zvířata, která člověka provází již tisíce let. Osedlejte si koně a vyjeďte si na projížďku do přírody. Naučte se jezdit na koni a starat se o ně. Kudy z nudy vám poradí, kde si koně půjčit, i kde začít s tréninkem.

Adrenalin na kole: tipy na bikeparky a traily, kde se bikeři vyřádí

Adrenalin na kole: tipy na bikeparky a traily, kde se bikeři vyřádí

Rádi jezdíte na kole, ale rovné, upravené cyklostezky vás už nebaví? Nebojíte se pustit to rychle z kopce a do zatáček kolo pořádně naklopit? Inspirujte se našimi dnešními tipy a vydejte se do některého z bikeparků nebo na trať pro horská kola. Vychutnejte si jízdu plnou adrenalinu.

7 věcí, které nevíte o… českých turistických značkách

7 věcí, které nevíte o… českých turistických značkách

Geniálně jednoduché, dobře promyšlené a už přes 130 let staré: takové jsou české turistické značky. Kudy vedly ty první, jak vypadaly kdysi a nyní, o čem vypovídají jejich barvy, kolik jich celkem aktuálně je a kde najdete podobné značení ve světě? Poradíme vám!

Poznejte královská města Moravy a Slezska

Poznejte královská města Moravy a Slezska

Čeští králové rozšiřovali svou moc nejen na území Čech, ale také v dalších zemích koruny české, na území Moravy a Slezska (tj. v Markrabství moravském a na území Vévodství slezského). Zde se středobody panovníkovy vlády stávala právě královská města. Někdy jsou označována také jako markrabská, což má jednoduché vysvětlení – jestliže byl panovníkem Moravy člověk, který neměl žádný jiný titul než markrabě, byla jemu podřízená města označována jako markrabská, pokud však měl zároveň i titul českého krále, byla pak města označována jako královská. Poznejte s námi opěrné body mocných panovníků českého středověku.

Objevujte královská města Čech

Objevujte královská města Čech

Navštivte města, jejichž historie spadá hluboko do minulosti. Vydejte se s námi na cestu po královských městech Čech. K panovníkem udělovanému titulu „královské město“ se vázala značná privilegia a vzácné výsady, díky nimž města bohatla a celkově prosperovala. A která města tyto výsady v Čechách požívala? To vám ukážeme v našich tipech na výlety do měst, která spadala přímo pod královský majestát.

7 věcí, které nevíte… o chráněných územích, národních parcích a novinkách v ochraně přírody

7 věcí, které nevíte… o chráněných územích, národních parcích a novinkách v ochraně přírody

Divoká příroda a panenská území, domovy vzácných živočichů a rostlin, filmové kulisy i místa s řadou nej: to jsou chráněná území naší přírody, od rozsáhlých národních parků až po malé přírodní památky. Mají za sebou složité roky: zažily časy bez návštěvníků i období, kdy byly přehlcené lidmi, sucha, požáry, záplavy i rozšiřování invazivních druhů. Pojďte se podívat, co se změnilo a jaké proměny naši přírodu čekají v blízké budoucnosti?

Turistické značení v Česku – nejlepší systém značení turistických tras na světě

Turistické značení v Česku – nejlepší systém značení turistických tras na světě

O značení turistických tras se v České republice stará Klub českých turistů. Značení pěších tras se věnuje víc než 1 700 dobrovolníků v téměř stovce značkařských obvodů, na které dohlíží krajské komise. Ty rozhodují o tom, kde budou vyznačeny nové trasy, a určují, na kterých úsecích je v daném roce potřeba obnovit staré značení. Každá pěší trasa se obnovuje každé tři roky. Také je nutné pečovat o cyklotrasy a lyžařské stezky.

Desatero rad, jak se chovat v národním parku

Desatero rad, jak se chovat v národním parku

Národní parky bývají častým cílem mnoha výletníků, a i když většina z nich má pravidla pro ohleduplný pohyb v přírodě v krvi, najde se řada svátečních návštěvníků, kterým se pár dobře míněných tipů může hodit. A možná zde i znalí turisté najdou pár zajímavých upozornění, co se v národním parku smí, a co ne. Víte například, jak se označuje hranice klidového území nebo které řeky lze v národních parcích splouvat? To a mnohem víc vám prozradí Kudy z nudy.

V Českém Švýcarsku se otevírá Hřebenovka

V Českém Švýcarsku se otevírá Hřebenovka

Patříte mezi milovníky pěší turistiky? Pak vás jistě potěší, že se od 25. dubna 2023 můžete vydat na Hřebenovku Českým Švýcarskem. Jedná se o trasu navazující na tradici slavné Hřebenovky z počátku minulého století, která vedla od Aše až k Pradědu. Slavnostní otevření stezky se koná v obci Sněžník.

Cykloturistika jako životní styl

Cykloturistika jako životní styl

Kdo by si byl pomyslel, že jízdní kolo urazí tak dlouhou cestu. Od kostitřasů k horským speciálům a nyní stále oblíbenějším elektrokolům vedla nesnadná cesta, přesto bylo, je a bude fenoménem každé doby. Moderní technická vylepšení, vybavení cyklistů, navigace, mapy, značené trasy, to vše jde cykloturistice k duhu. Pokud přidáme ještě služby jako jsou cyklobusy, cyklovlaky, půjčovny a místa k přenocování, je to dobrý argument, proč s tímto sportem začít, a třeba hned.

Znáte naše nejstarší turistické trasy?

Znáte naše nejstarší turistické trasy?

Také patříte k milovníkům toulek přírodou? Pak už jste určitě prošli nejednu turistickou trasu a možná vám značky připadají jako něco obyčejného, co tu bylo vždycky. Pravda je ale taková, že s turistickým značením se začalo až na konci 19. století a nutno říci, že se v rámci nacionální prestiže často předháněly české a německé turistické spolky čí trasa bude delší nebo rychleji vyznačená. Pokud vás napadlo, jaké trasy vlastně vznikly jako první a jestli se po nich dá chodit ještě dnes, podívejte se na naše tipy, které vás třeba překvapí.

Vydejte se na trasy nejstarších dálkových pochodů

Vydejte se na trasy nejstarších dálkových pochodů

Patříte k aktivním sportovcům, kteří nejraději poznávají svět okolo sebe chůzí pěšky? Kudy z nudy pro vás připravilo tipy na výlety ve stopách dálkových pochodů, kam se můžete vypravit sami a kdykoli. Zkuste se projít okolo Prčic, Posázavím, Bezručovou Moravicí, Severní stopou anebo Kladským pomezím.

#světovéČesko a dovolená na Baťově kanálu v holandském stylu

#světovéČesko a dovolená na Baťově kanálu v holandském stylu

Pro Holanďany je plavba na lodi tak samozřejmá jako pro nás víkendy strávené na chatě. Co kdybyste si letos v létě užili dovolenou v holandském stylu? Stačí si domluvit pronájem lodě a vyrazit na Baťův kanál, který se táhne voňavými loukami jižní a východní Moravy dlouhé desítky kilometrů.

Informační střediska v České republice a jejich certifikace

Informační střediska v České republice a jejich certifikace

Nechcete se při svých cestách ztratit? Potřebujete poradit a ani internet už mnohdy neví to, co je „regionálním tajemstvím“? Pak navštivte místní informační střediska, která Vám podají aktuální informace a tipy pro zpestření pobytu, nabídnou prospekty, mapu města a okolí.

Muttichovy němé značky – unikátní turistické značení v Krkonoších

Muttichovy němé značky – unikátní turistické značení v Krkonoších

Krkonošskou raritou, kuriozitou i kulturním dědictvím jsou Muttichovy značky. Nikde jinde v Evropě a patrně ani na světě se nic podobného nepoužívá. Jméno, údaje o vzdálenosti ani času na nich nenajdete, jen na jejich dolním okraji „němých značek“ objevíte šipky. Ty prozrazují směr k nejznámějším krkonošským boudám, osadám, rozcestím i k přírodním útvarům.

#světovéČesko a fenomén pěších dálkových tras: cesty z Čech až na konec světa

#světovéČesko a fenomén pěších dálkových tras: cesty z Čech až na konec světa

Když nám někdo poradí, že máme jít po červené a pak odbočit na zelenou, modrou nebo žlutou, je jasné, že je řeč o turistických značkách. Pečlivě značené trasy v Česku patří k absolutní evropské špičce, chodí se po nich už přes 130 let a mají řadu podob: jsou krátké i dlouhé, pohodlné i náročné, v rovinách i na horských svazích. Vyberou si dokonce i ti, kteří si oblíbili dálkové treky.

Cyklostezky, jak je (zatím) neznáte

Cyklostezky, jak je (zatím) neznáte

Přemýšlíte kam vyrazit na kole nejenom za pěknou přírodou, ale také za dobrodružstvím? Hledáte kvalitní povrch pro své silniční kolo anebo obtížné traily hodné kola horského? Portál Kudy z nudy vám přináší přehled těch nejzajímavějších cyklotras a stezek, které Česká republika nabízí. Vyzkoušet můžete atraktivní singltreky v drsné horské přírodě, dálkové trasy okolo vodních toků anebo pohodové trasy vinařskými a chmelařskými oblastmi vhodné pro celou rodinu.

Vltavská vodní cesta – Stezka řeky Vltavy: lodí z Českých Budějovic až do Hamburku

Vltavská vodní cesta – Stezka řeky Vltavy: lodí z Českých Budějovic až do Hamburku

Vltavská vodní cesta začíná pod českobudějovickým Dlouhým mostem. Díky plavební komoře v Hněvkovicích je na Vltavě pro malá plavidla splavných více než sto kilometrů na Orlickou přehradu, odkud lze pokračovat dále na Slapy, do Prahy, k soutoku s Labem v Mělníku a pak ještě dále do Evropy.

Znáte všechna královská města? Přinášíme velký přehled tipů na výlet

Znáte všechna královská města? Přinášíme velký přehled tipů na výlet

Čím se lišilo královské město od běžného poddanského města? Bylo podřízeno přímo panovníkovi a jeho obyvatelé byli svobodní, na rozdíl od poddaných v ostatních městech, kteří byli podřízeni šlechtě. Mezi královská města se počítala i tzv. věnná města, která spravovaly manželky vladařů. Kromě daní, které města v Království českém odevzdávala přímo královské koruně se také zavázala posílat na královský dvůr různé „naturálie“ – vždy takové, které byly v dané oblasti nejlepší. Tak například Nový Bydžov posílal do královské kuchyně raky, Mělník víno, Chrudim pšenici a Jaroměř lososy.

Objevte nejkrásnější turistické stezky Česka

Objevte nejkrásnější turistické stezky Česka

Chodíte rádi do přírody? Pak se vám určitě budou hodit tipy na naše nejkrásnější turistické trasy s nádhernými výhledy do krajiny či hlubokými lesy nebo horskými lučinami. A nemusí se vždy jednat o ta nejznámější místa přehlcená turisty. Objevte krásy naší krajiny s portálem Kudy z nudy.

Kůň nejlepší přítel turisty: tipy na hipotrasy a hipostezky po celé republice

Kůň nejlepší přítel turisty: tipy na hipotrasy a hipostezky po celé republice

Možná patříte mezi ty lidi, kterým přijde svět nejhezčí z koňského sedla. V takovém případě jistě oceníte tipy na nejrůznější hipostezky a trasy, které vedou pěknými lesními či polními cestami. Jejich značení se chopil Klub českých turistů, který upravuje "hipoznačky" do podoby bílého jezdce na koni v modrém poli.

V Krkonoších vás povedou nové Muttichovy němé značky

V Krkonoších vás povedou nové Muttichovy němé značky

U příležitosti loňského 100. výročí zrození krkonošských němých značek vyrobila Správa KRNAP přes zimu značky nové. Sedm desítek „Muttichovek“ (podle příjmení jejich tvůrce – Kamila Vladislava Mutticha) v bude během června rozmístěno v terénu, aby doplnily a zahustily současnou síť těchto nezaměnitelných červených symbolů navádějící turisty do bezpečí horských bud, osad či obcí a měst. Němé značky jsou krkonošským unikátem, nikde jinde v Evropě se v této době nic podobného nepoužívá.

Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně: 35 tipů na ranče, jízdárny a koňské stezky

Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně: 35 tipů na ranče, jízdárny a koňské stezky

Malebnou podzimní přírodu můžete obdivovat na cestách krajinou, nejlépe z koňského hřbetu. K tomu se bude hodit přehled hipostezek neboli jezdeckých cest. Jejich hlavní výhodou je nejen příhodný terén pro čtvrenohé kamarády, ale též dostupné služby pro koně a jezdce – např. ohrady, úvaziště pro koně, přístřešky pro jezdce apod. Kudy vedou nejkrásnější koňské trasy, kde si lze vypůjčit koně anebo se s nimi seznámit na jízdárnách či rančích, vám prozradí Kudy z nudy.

Labská vodní cesta – po vodě z Přelouče až do Hřenska

Labská vodní cesta – po vodě z Přelouče až do Hřenska

Labe není jen řeka a dopravní trasa, ale také široká škála aktivit a zážitků. Vydejte se na turistické lodní linky, vyzkoušejte wakeboarding nebo sjeďte Labe na raftu. Poznejte Labe jako turistickou vodní cestu a řeku mnoha možností.

Další aktuality

Tipy proti nudě... aneb nejlepší tipy na víkendové akce pro děti

Kudy z nudy přináší tipy na zajímavý program pro rodiny s dětmi na víkend (2.3. – 3.3.) v Praze a jejím okolí, Čechách, Moravě i Slezsku. Vyberte si rodinné programy, zábavu a zážitky pro malé i velké, holky i kluky, zajímavé akce a výpravy na místa, kde se děti rozhodně nebudou nudit: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku a oslava jejích narozenin, Smetana Party – oslava 200. narozenin Bedřicha Smetany s Národním divadlem, Roztáhněte křídla a leťte – ukázka papoušků v botance, Kostýmované prohlídky Punkevních jeskyní , Ovečky kam se podíváš. Naplánujte s námi výlety za kulturou, do zoo, do přírody nebo na zajímavou výstavu a užijte si společný víkend.
Zážitky

50 tipů na víkend z celého Česka

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkendové zážitky (2.3. – 3.3.). Na jediném místě najdete tipy na akce ze všech krajů a regionů České republiky. U nás si vybere si každý! V nabídce je rodinná zábava, program pro děti, romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky: Výstava železničních modelů a kolejišť Pečky, Brūstok: Pivně-kulturní festival v Plzni 2024, Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!, Probuzení Ježibaby ze zimního spánku a oslava jejích narozenin, Smetana Party – oslava 200. narozenin Bedřicha Smetany s Národním divadlem. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
Zážitky

Prázdno pod nohama... aneb nebojte se skleněných podlah a vyhlídek

Ke skleněným chodníkům a plošinám, jaké najdete třeba v Číně nebo nad americkým Grand Canyonem, to máme poněkud z ruky, ale i v Česku se začíná v tomto směru blýskat na lepší časy. Portál Kudy z nudy pro vás objevil skvělá místa, kde se projdete po skleněných podlahách a užijete si neskutečné pohledy do hloubky.
Zážitky

Kam s malými dětmi: tipy ma místa, kde si užijí zábavu i batolata

Máte doma malého caparta a chtěli byste mu udělat radost výletem na místo, kde ho to bude bavit? Anebo jste dostali na hlídání rodinného příslušníka v batolecím věku a nevíte, co si s ním počít? Pro tyto případy je tu Kudy z nudy, které vám poradí, kam vzít malé děti do 4 let, aby si pěkně vyhrály a pobavily se. Stačí si jen vybrat a pak už hurá za zážitky!
Zážitky

Velký přehled science center v ČR: věda a pokusy pod vodou, nad mrakodrapy i ve vesmíru

Pro rodiny s dětmi bude návštěva některého ze science center skvělým tipem na výlet. Zažijete tu například plno optických klamů. Dospělí se promění na trpaslíky, kulička se bude kutálet do kopce a věci, které jste ještě před chvíli viděli na vlastní oči, zčistajasna zmizí. Kdo má odvahu, ten se může projít po laně nad mrakodrapy, pokusit se udržet rovnováhu v pokoji s nakloněnou podlahou anebo si vyzkoušet zrcadlovou kresbu. Jisté je jedno: nejen v Plzni, ale i v Liberci, Ostravě, Brně či Olomouci na vás čekají zajímavé novinky vybízející k objevování nepoznaného.
Zážitky

Na výlet za majorem Zemanem: poznáte místa, kde se natáčelo jeho 30 případů?

Kdo by neznal dnes již kultovní seriál 30 případů majora Zemana… Ačkoliv dodnes vyvolává nejrůznější emoce, jedná se o stále oblíbenou řadu především detektivních příběhů, které se zakládají na skutečných případech, byť mnohdy účelově změněných. Za zmínku stojí i to, že seriál vznikl k výročí 30 let od založení Sboru národní bezpečnosti (proto třicet případů), hlavních herců se před kamerou vystřídalo 350 a seriál má dodnes svůj fanklub. Natáčelo se na mnoha místech nejen u nás, ale třeba ve slovenských Tatrách, Německu nebo na Kubě. Na výlety po Česku ve stopách seriálu vás zve Kudy z nudy.
Zážitky

Vláčky, lodě, kostičky: výstavy a stálé expozice modelů všeho druhu

Kdo z vás se rád nepodívá na modelová miniaturní kolejiště? Pro příznivce vlakových modelů je na výběr několik zajímavých výstav, ale na své si přijdou i ti, kteří obdivují autodráhy, stavebnici Lego či modely lodí a architektury. Potěšte se v expozicích modelářských klubů anebo vezměte děti na místa, kde jsou železniční modely k vidění celý rok. Vydejte se na výlet, který potěší malé i velké!
Zážitky

Evropa v Česku: proč máme rádi Německo?

Snový zámek Neuschwanstein v Bavorských Alpách, hrad Eltz, řeka Rýn, pohádka Brémští muzikanti, překrásná historická městečka s čele s bavorským Rothenburgem ob der Tauber, mnichovský Oktoberfest, buřty a klobásy se zelím, marcipán z Lübecku, adventní trhy, drážďanská štola anebo Saské Švýcarsko, malý kousek ráje hned za hranicemi: je tolik věcí, které máme rádi na Německu! Seriál o evropských zemích pokračuje u našich dalších sousedů. Pojďte s Kudy z nudy poznat Německo!
Zážitky