Úvod > Aktuality > Třebíč otevírá nové turistické lákadlo
Třebíč otevírá nové turistické lákadlo
">
Památky

Třebíč otevírá nové turistické lákadlo

  • Vydáno14. prosince 2014
Nové lákadlo pro turisty mají v Třebíči. V třebíčské židovské čtvrti vznikla expozice věnovaná košer řeznictví. Návštěvníci v ní najdou košerovací nože, mlýnky na maso a další řeznické nástroje používané při rituální porážce zvířat. Expozice v Domě Seligmanna Bauera se otevře 21. prosince při zahájení oslav židovského svátku Chanuka.
První zmínky o židovském osídlení v Třebíči pocházejí z roku 1338, ale je pravděpodobné, že zde žili minimálně o sto let dříve. Největší příliv obyvatelstva probíhal od druhé poloviny 17. století.

Zdejší lokalita je jedinou kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a jedinou židovskou památkou UNESCO mimo území Izraele.

Nově muzeum chce ukázat život pravé židovské rodiny a fungování její domácnosti. Dům Seligmanna Bauera je součástí historické zástavby židovského ghetta. Od roku 2011 je zpřístupněn pro návštěvníky a nachází se v něm stálá expozice. V expozici najdete také židovský obchod, horní patro pak představuje ukázku židovského bydlení.
Třebíčský židovský hřbitov

Třebíčský židovský hřbitov

Na židovském hřbitově se nachází spousta rozličných náhrobků dokumentujících svým výtvarným pojetím vývoj židovského náhrobního kamene až do 40. let 20. století ve všech rozmanitých formách, od renesance přes baroko, až po klasicismus.

Židovská čtvrť v Třebíči – zapsána na seznam Unesco

Židovská čtvrť v Třebíči – zapsána na seznam Unesco

Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť je volně přístupná.

Zadní synagoga v židovském městě v Třebíči

Zadní synagoga v židovském městě v Třebíči

Zadní synagoga v Třebíči je součástí židovského ghetta. Dnes slouží k pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních aktivit. V prostorách ženské galerie je umístěna stálá výstava židovské kultury.

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika vyrostla v době, kdy se ve Francii začaly k nebi vzpínat první gotické katedrály, ale v jižním Německu ještě stavěly chrámy podobné spíš antickým stavbám. Jedinečné prolnutí evropských vlivů na pomezí románského a gotického slohu vedlo v roce 2003 k zapsání stavby na seznam UNESCO.

Židovské muzeum – dům Seligmanna Bauera Třebíč

Židovské muzeum – dům Seligmanna Bauera Třebíč

V Třebíči můžete navštívit nové židovské muzeum. Dům je v přímém spojení s objektem synagogy. Nachází se zde expozice židovského bydlení, unikátní židovský obchod, historický vstup na ženskou galerii synagogy a moderní přednáškové prostory.