ÚvodAktualityTradice: rok 2023, výročí vzniku několika známých pražských klášterů i pražské diecéze a další pražská výročí
Památky

Tradice: rok 2023, výročí vzniku několika známých pražských klášterů i pražské diecéze a další pražská výročí

  • 15. února 2023
Vedle 30. narozenin samostatné České republiky si v roce 2023 připomínáme řadu dalších zajímavých výročí. Tentokrát na Kudy z nudy zmíníme ta, která slaví anebo se chystá slavit Praha. Jen náhodou například trojky na koncích letopočtů spojují vznik pražského biskupství a několika klášterů, ale podíváme se i na Nuselský a Barrandovský most, první televizní vysílání, do muzea MHD nebo do Národního divadla.
Ve výčtu stovkových výročí roku 2023 na Kudy z nudy se Praha objevila díky roku 1723, kdy bylo zavedeno první stálé veřejné osvětlení. Jaká jsou další pražská výročí z letopočtů, zakončených trojkou? Pestrá, zajímavá, nevšední a neskutečná – například hned to první, které nás zavede o více než tisíc let zpět. Kdo z nás si dokáže představit, jak to v dnešním hlavním městě vypadalo v roce 973?
 

Rok 973 a 1050 let od vzniku pražského biskupství a založení kláštera sv. Jiří

Pražská arcidiecéze je nejstarší existující diecézí v České republice. Vznikla v roce 973, když na dvorském sněmu v Quedlinburgu řezenský biskup sv. Wolfgang přenechal Čechám církevní samostatnost. Prvním biskupem se roku 975 stal mnich Dětmar; pocházel ze Saska, ale ovládal slovanské jazyky, šířil a upevňoval křesťanství, nechal stavět nové kostely a založil ženský benediktinský klášter sv. Jiří, vůbec nejstarší klášter v našich zemích.

Vládnoucímu rodu Přemyslovců přineslo zřízení biskupství nejenom církevní nezávislost na Svaté říši římské, ale také výchovu vlastních kněží a tím všeobecný rozvoj vzdělanosti. Sídelním kostelem Pražského biskupství se hned v počátku stala rotunda sv. Víta, prababička dnešní katedrály na Pražském hradě. V čele pražské diecéze (a arcidiecéze, zřízené roku 1344) se vystřídalo 28 biskupů a 36 arcibiskupů. Současný český arcibiskup je Jan Graubner.
 

Rok 993 a 1030 let od vzniku nejstaršího mužského kláštera

Kníže Boleslav II. zvaný Pobožný nestál jen u vzniku Pražské diecéze, ale také u založení Břevnovského kláštera, nejstaršího – a také nejstaršího fungujícího – mužského kláštera u nás. Legenda vypráví, že rozhodnutí založit klášter padlo u pramene potoka Brusnice, kde se kníže setkal se sv. Vojtěchemrodu Slavníkovců, tehdejším biskupem a nástupcem prvního pražského biskupa Dětmara. Původní románský kostel byl postaven mezi lety 1030 až 1040 a z této stavby se dochovala krypta v chóru dnešního chrámu. Dnešnímu klášteru vtiskl jeho barokní tvář Kryštof Dientzenhofer, kromě prohlídky krypty, prelatury a baziliky sv. Markéty se můžete projít klášterní zahradou. Zajímavost? V klášteře prý vznikl také nejstarší pivovar v Čechách, na jehož tisíciletou historii navázal Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha. Zastavte se na klášterní pivo v Klášterním šenku!
 

Rok 1143 a 880 let od založení Strahovského kláštera

K panoramatu Prahy už stovky let patří Strahovský klášter, jeden z nejstarších premonstrátských klášterů na světě. Iniciátorem jeho vzniku byl olomoucký biskup Jindřich Zdík, klášteru řeholních kanovníků se ale nedařilo. Druhý dech Strahov chytil roku 1143, kdy sem přišli premonstráti z porýnského Steinfeldu a začali rozvíjet život řeholního společenství. Klenotem barokního areálu s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie je vzácná Strahovská knihovna s barokním Teologickým sálem a klasicistním Filozofickým sálem, a také Strahovská obrazárna, jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfinského umění a barokní a rokokové malby. Ke klášteru patří také pivovar, vinice a terasy s kouzelným výhledem na Malou Stranu a Petřín.
 

Rok 1233 a 790 let od založení kláštera sv. Anežky České

Na rovinu řečeno, přesný letopočet vzniku Anežského klášteraPraze na Starém Městě v místech zvaných Na Františku vlastně neznáme. Víme, že dvojklášter ženského řádu klarisek a mužského řádu menších bratří založila přemyslovská princezna sv. Anežka Česká společně se svým bratrem, králem Václavem I., někdy ve 30. letech 13. století. Letopočet 1233 proto uvádíme jako jeden z možných. Leccos o počátcích kláštera nevíme, s jistotou ale můžeme tvrdit, že patří k nejkrásnějším gotickým stavbám Prahy. Lákadlem ale není jen středověké architektura a jedinečná historie: k prohlídce zve také lapidárium, hmatová expozice, zahrada a sbírky středověkého a raně renesančního umění Národní galerie.
 

Další pražská výročí roku 2023

  • Procházka po Karlově mostě nikdy nezklame! Tentokrát se zastavte v místech, kde byl před 630 lety svržen do Vltavy sv. Jan Nepomucký. Vražda generálního vikáře pražského arcibiskupa, v níž měl prsty dokonce sám král Václav IV., se odehrála 20. března 1393 kolem deváté hodiny večer. Dnes patří socha mlčenlivého světce mezi osvědčená místa, která nosí štěstí.
  • Korunovace patřily k největším kulturním akcím v dějinách, a platilo to i pro dvě korunovace, které se v Praze konaly v 18. století a měly na konci letopočtu trojku. 5. září 1723 byli korunováni českým králem a královnou Karel VI. a jeho manželka Alžběta Kristýna Brunšvická. O dvacet let později, 12. května 1743, stejný obřad čekal jejich dceru Marii Terezii.
  • Před 140 lety, 18. listopadu 1883, se podruhé slavnostně otevřelo Národní divadlo. Na programu tehdy byla opera Libuše od Bedřicha Smetany, premiéru ovšem měla už o dva roky dřív, když Prahu navštívil syn Františka Josefa I., korunní princ Rudolf.
  • I televize má svůj pravěk! Ten pražský má datum 1. května 1953: ten den totiž zahájila vysílání Československá televize, a to nikoli z Kavčích hor, ale ze Studia Praha v Měšťanské Besedě ve Vladislavově ulici. Pro první televizní vysílač byla upravena Petřínská rozhledna. Zpočátku se vysílalo jen tři dny v týdnu a v létě dokonce jen dva dny, od listopadu 1953 se počet vysílacích dnů rozšířil na čtyři, v roce 1955 na šest a od 29. prosince 1958 se už vysílalo celý týden.
  • Také dva důležité pražské mosty mají v datech svého otevření trojky: před padesáti lety 22. února 1973 byl otevřen Nuselský most, před čtyřiceti lety 20. září 1983 se auta poprvé vydala na Barrandovský most. Oba mají své unikáty: tím prvním jezdí metro, ten druhý nevede rovně ze břehu na břeh, ale šikmo.
  • Oblíbený cíl výletů pro rodiny s dětmi a všechny milovníky technických památek je Muzeum městské hromadné dopravy ve vozovně Střešovice. K vidění jsou staré koněspřežky, tramvaje, trolejbusy, a dokonce i první vůz pražského metra, samotné muzeum je ale vlastně mládě: otevřeno bylo před 30 lety, 14. května 1993. Dřív to ani nešlo: pravidelný provoz ve střešovické vozovně skončil jen o rok dřív. Dodnes odtud ale vyjíždějí historické tramvajové linky 41 a 42.
Procházka nejen za nejkrásnějšími barokními chrámy v Praze

Procházka nejen za nejkrásnějšími barokními chrámy v Praze

Pražské baroko by nemělo svůj skvělý zvuk a pověst bez otce a syna Dienzenhoferových. Kryštof Dienzenhofer (1655–1722) přišel do českých zemí z Bavorska. Začínal jako pevnostní stavitel, postupně mu byly svěřovány přestavby kostelů, klášterů, kaplí a domů. Často pracoval společně se synem Kiliánem Ignácem (1689–1751), případně syn dokončoval práce, které otec zahájil.

Knihovna Strahovského kláštera – druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách Památky

Knihovna Strahovského kláštera – druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách

Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven, sbírky čítají téměř na 300 000 svazků. Dělí se na dva sály – klasicistní filosofický a barokní teologický.

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Památky

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Věže chrámu představují hlavní dominantu Vyšehradu viditelnou zdaleka. Dnešní novogotická úprava Josefa Mockera z roku 1902 v sobě ukrývá bohatě zdobený inetriér, zbytky gotického i románského zdiva či klenotnici s expozicí šperků a vzácných tkanin Vyšehradské kapituly.

Hmatová expozice nejen pro nevidomé v Anežském klášteře Kultura

Hmatová expozice nejen pro nevidomé v Anežském klášteře

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění. Haptická expozice je umístěna v severním křídle křížové chodby kláštera sv. Anežky České. Zrakově postižení se však díky výstavě přesto mohou alespoň zprostředkovaně s tvorbou sochařů a řezbářů období českého středověku seznámit.

Strahovský klášter s historickou knihovnou Kultura

Strahovský klášter s historickou knihovnou

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

Církevní řády: toulky po stopách premonstrátů

Církevní řády: toulky po stopách premonstrátů

Premonstráty přivedl do českých zemí olomoucký biskup Jindřich Zdík a první premonstrátský klášter v Čechách vznikl roku 1143 na Strahově; ten je dodnes hlavním centrem řádu. Brzy následovaly další kláštery, některé z nich existují dodnes a za běžné situace lákají na prohlídky, bohoslužby a další aktivity.

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR Památky

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR

Tento první mužský benediktinský klášter v Čechách, ležící na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou, založili 14.1.993 pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. Podle legendy se název kláštera odvozuje podle břevna, které leželo ve studánce, u níž se Boleslav s Vojtěchem setkal.

Památník národního písemnictví ČR Kultura

Památník národního písemnictví ČR

Památník národního písemnictví je zřízen za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. Veřejnosti je otevřeno několik poboček PNP v Petschkově vile v Bubenči, kam se přestěhoval ze Strahova, v letohrádku Hvězda či v zámku Petrkov.

Pivovar Strahov Gurmánská turistika

Pivovar Strahov

Pivovar nacházející se jen pár kroků od Pražského hradu, ukrytý v příjemném historickém areálu Strahovského kláštera. Prostor pivovaru a restaurace nabízí příjemné posezení s pivem a jídlem z těch nejlepších surovin i receptur. Možnost komentované prohlídky pivovaru po předchozí rezervaci.

#světovéČesko a Praha

#světovéČesko a Praha

Světová metropole nepřeberných možností, pulsující životem a rozmanitostí, to je Praha. Pojďte objevit její méně známé klenoty a netradiční vyžití. Na život i na svět je vždy lepší dívat se z nadhledu, doporučujeme tedy navštívit monumentální pražské věže. Relaxujte na lodí při projížďce po Vltavě, zajděte do kavárny a příjemně se nalaďte nad výbornými zákusky a kávou a naplánujte si nezapomenutelný večerní program, v Praze je o zábavu dobře postaráno.

Bazilika sv. Jakuba v Praze Památky

Bazilika sv. Jakuba v Praze

Kostel byl založen Václavem I. v roce 1232, zřejmě při založení Starého Města. Váže se k němu řada legend, z nichž nejznámější vypráví o useknuté ruce, která dosud visí na řetězu v interiéru kostela.

7 věcí, které nevíte o… láskách a vášních Přemyslovců

7 věcí, které nevíte o… láskách a vášních Přemyslovců

Kdy jindy se podívat do soukromí českých panovníků než právě teď? Je tu máj, lásky čas, a také nejlepší čas pro seznámení s domácnostmi přemyslovských knížat a králů. A samozřejmě královen a kněžen, mezi nimiž najdeme ženy urozené i prosté, mladé i staré, manželky, matky, vdovy i řeholnice, zapuzené i hýčkané, povolné i takové, které svůj osud pevně držely v rukou a nepustily.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Dříve románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla přestavěna v gotickém stylu za vlády krále Přemysla Otakara II. po požáru v roce 1258. K severní lodi kostela byla přistavěna kaple zasvěcená dříve sv. Voršile, v současnosti sv. Norbertovi.

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha v Praze Gurmánská turistika

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha v Praze

S historií břevnovského kláštera je spjat také pivovar. Možná vznikl již záhy po založení kláštera, jako součást jeho hospodářského zázemí, jeho existenci ovšem jen nepřímo dokládá listina z poloviny 13. století.

Klášterní zahrada na Břevnově Příroda

Klášterní zahrada na Břevnově

Zahrada břevnovského kláštera, někdy zvaná také Markétská je společně s klášterem chráněna jako národní kulturní památka ČR. Dělí se na dolní (klauzurní) část a horní sad. Dolní část je otevřena během dne, horní sad můžete navštívit kdykoliv. Pavilon Vojtěška je přístupný pouze s průvodcem.

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě Památky

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika sv. Jiří na Pražském hradě je nejstarší dochovanou sakrální stavbou v Praze. Její bílé věže z pečlivě opracovaných opukových kvádrů výrazně zasahují do siluety hradního komplexu. V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců.

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České Kultura

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.

Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění Kultura

Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Kostel sv. Šimona a Judy v Praze Památky

Kostel sv. Šimona a Judy v Praze

Kostel sv. Šimona a Judy vznikl před rokem 1632 jako součást špitálu milosrdných bratří, kteří kostel postavili na místě staršího sboru českých bratří.

Další aktuality

Tipy na víkend v Praze a okolí

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkend (22.6. – 23.6.) v Praze a jejím okolí. Čeká na vás romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky, programy pro rodiny s dětmi a další aktivity: Po Žižkově za Žižkou – husitská hra pro celou rodinu, Čáslavské slavnosti 2024, Slavnost královny Johanky 2024, Královské stříbření Kutné Hory 2024, Prague Ice Cream Festival 2024 – zmrzlinový festival v Praze. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
19. červen 2024 7:00
Zážitky, Praha

Na noční pozorování zvířat se vydejte do Zoo Praha

Do Zoo Praha mohou návštěvníci zavítat i po setmění a pozorovat svět zvířat prostřednictvím termokamery. Milovníkům zvířat se tak naskýtá možnost navštívit areál v čase, kdy denní zvířata vyhledávají úkryt a na scénu přichází soumrační a noční živočichové. Zážitkový program na objednávku nabízí pozorování zvířat skrze termovizní monokulární kameru a noktovizor.
15. červen 2024 15:00
Zážitky, Praha

Národní divadlo uvádí v roce 2024 řadu premiér v činohře, opeře i baletu

Rok 2024 je v Národním divadle opět nabitý. Kromě již zavedeného repertoáru vás čeká řada premiér nově nastudovaných klasických, i zcela nových inscenací. Novinky představí Balet Národního divadla, Činohra, Opera, i Laterna magika. Rok 2024 je Rokem české hudby a v jeho rámci divadlo uvede díla slavných českých skladatelů. Roku české hudby 2024 bude věnován i cyklus pořadů pro děti a jejich rodiče Opera nás baví či cyklus koncertů z písňové a komorní tvorby v podání sólistů ve Stavovském divadle.
13. červen 2024 16:19
Kultura, Praha

Ochutnejte Pivo na náplavce!

Oblíbený degustační festival zlatavého moku se v letošním roce bude konat 14. a 15. června 2024 na Rašínově nábřeží. Účastnit se ho budou stálice i nováčci, na pravém břehu Vltavy se představí 55 zástupců českých minipivovarů. Součástí festivalu budou i stánky s jídlem, pivní bleší trh a několik koncertů.
12. červen 2024 8:00
Gurmánská turistika, Praha

V Černínském paláci se chystá Den otevřených dveří – nahlédněte do sídla Ministerstva zahraničních věcí

V sobotu 15. června 2024 od 10:00 do 18:00 se mimořádně otevřou dveře Černínského paláce, největší pražské barokní stavby svého druhu. Černínský palác slouží jako sídlo Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Návštěvníkům bude umožněno nahlédnout do nejzajímavějších a nejcennějších prostorů paláce, včetně bytu Jana Masaryka a části zahrady.
12. červen 2024 6:00
Památky, Praha

Unikátní skleník Fata Morgana slaví již 20 let své existence!

Botanická zahrada hl. m. Prahy zasvětila letošní sezónu oslavám tropické přírody. Současně tím chce připomenout, že před 20 lety se pro návštěvníky otevřela tropická oáza – unikátní skleník Fata Morgana. Za tu dobu do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají tu pravou džungli uprostřed velkoměsta. V červnu se ve skleníku konají speciální prohlídky a od 7. června až do 7. července si návštěvníci prohlédnou výstavu Sukulenty v interiéru. Během víkendu 15. a 16. června mohou návštěvníci botanické zahrady zažít Afriku na vlastní kůži a všemi smysly během Festivalu africké kultury.
11. červen 2024 14:00
Příroda, Praha

Závod 1000 mil československých vás přenese do 30. let minulého století

Vzpomínková jízda historických vozidel 1000 mil československých se v roce 2024 uskuteční ve dnech 12. až 15. června a připomene významné jubileum – 90 let od nejslavnějšího závodu „Mílí“ v roce 1934. Soutěž začíná ve středu 12. června den před startem technickou přejímkou v Opletalově ulici před Autoklubem ČR, poslední etapa končí v sobotu 15. června před Národní technické muzeum na Letné. Na jedinečnou podívanou a doprovodný program na oba dny srdečně zveme širokou veřejnost. Nad soutěží přijali záštitu prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová a prezident České republiky Petr Pavel.
11. červen 2024 6:00
Zážitky, Praha

V sobotu bude Valdštejnská zahrada patřit hudbě, tanci i divadlu

Zdarma přístupným programem pro celou rodinu v sobotu 8. června 2024 ve Valdštejnské zahradě v Praze vyvrcholí letošní v pořadí osmý ročník celostátního festivalu ZUŠ Open. Na 1 000 účinkujících z 55 základních uměleckých škol ze všech krajů republiky nabídne mezi 13:00 až 21:00 hod. na dvou scénách desítky koncertů nejrůznějších žánrů i divadelních a tanečních představení. Program doplní i nejrůznější výtvarné workshopy, keramická dílna pro děti a výstava. Účinkující ze ZUŠ podpoří také řada předních umělců, například klavírní virtuos Karel Košárek, choreografka Hana Achilles či Karlovarský symfonický orchestr. V průběhu celého odpoledne budou mladí umělci vystupovat také v okolí metra Malostranská a Klárova.
7. červen 2024 15:00
Kultura, Praha