Úvod > Aktuality > Tip na výlet i v zimním období: Zámek Brandýs nad Labem
Tip na výlet i v zimním období: Zámek Brandýs nad Labem
"> "> "> "> ">
Zážitky

Tip na výlet i v zimním období: Zámek Brandýs nad Labem

  • Vydáno20. února 2022
Císařský a královský zámek byl v minulosti oblíbeným loveckým sídlem habsburských panovníků. Významná renesanční památka s dochovanou sgrafitovou výzdobou je celoročně otevřena pro veřejnost. Zrestaurované sály a interiérová expozice podávají svědectví o pobytech všech císařů monarchie, kterým zámek patřil až do roku 1918. Mimo hlavní sezónu je zámek otevřen v sobotu a v neděli. Prohlídky se konají každou celou hodinu, v době od 10:00 do 16:00 hodin. A navíc – na zámku je možné zahrát si únikovou hru!
brandýs nad labemZajímavé jsou též komnaty, kde v době své služby u zdejšího dragounského regimentu bydlel poslední rakousko-uherský císař Karel I. Rakouský. Romantiku starých časů si návštěvníci mohou připomenout při prohlídkách zámku v doprovodu dragounských důstojníků v historických uniformách.

Součástí rozsáhlých vědeckých sbírek, které zde v 19. století soustředil světoznámý cestovatel, arcivévoda Ludvík Salvátor z rodiny Toskánských Habsburků, je pozoruhodná knihovna v nejstarším gotickém křídle. Zámek je otevřen o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin, vstupné stojí 150 Kč, pro děti 100 Kč.
 

Zahrajte si únikovou hru

pokladJedinečné prostory zámku nabízí poutavý a napínavý příběh pro dospělé i děti, přátelé i rodinu. Je však nutné si ji zarezervovat předem na escapemaster.cz/cs/hra-brandys-n-l/. Rudolf II. měl zámek v Brandýse nad Labem v oblibě a mnohdy zde trávil i několik měsíců v kuse. Poklady zámku lákaly mnoho zlodějů a nenechavců a mezi nimi byl i jeden podvodný alchymista. Jelikož byl Rudolf II. velmi důvěřivý, alchymista se na císařský dvůr bez problému vetřel za záminkou výroby zlata.

Místo toho, aby však zlato vyráběl, tak se pokusil ukrást truhlu s císařským pokladem. Byl ale ve své chamtivosti neopatrný, a tak byl ještě na zámku dopaden. Tento zlodějíček ovšem v nestřežené chvíli stihl poklad ukrýt a i když byl vyslýchán, tak neprozradil, kam poklad schoval. Pro krádež byl chamtivec vsazen do žaláře a nikdy nebyl propuštěn. Po čase se na zámku začal objevovat jeho duch, aby střežil svůj ukrytý lup i po smrti. Dokážete zjistit, kam alchymista svůj poklad ukryl? Ale pozor, prý jej dodnes stále střeží …


Náš tip – prohlédněte si Starou Boleslav

PalladiumNejznámějším místem Staré Boleslavi je trojlodní románská bazilika sv. Václava. Na jejím místě stál na počátku 10. století kostelík sv. Kosmy a Damiána, u něhož byl pravděpodobně 29. září 929 zavražděn kníže Václav, zakladatel chrámu sv. Víta na Pražském hradě, později svatořečený patron české země. Místo jeho tragické smrti se stalo významným poutním místem a zároveň symbolem křesťanských a státních tradic, které si veřejnost připomíná každoročně koncem září při svatováclavských oslavách. Mučednická smrt sv. Václava je vyobrazena ve Vrábské kapli. Do staroboleslavského souboru zajímavých církevních památek dále patří kostelík sv. Klimenta z 11. století s cennou románskou freskovou výzdobou a barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, v němž je umístěn zlatý mariánský reliéf, jinak též palladium – symbol ochrany a záštity – české země. Památku je možné navštívit v době, kdy je kostel přístupný.
Palladium země české ve Staré Boleslavi

Palladium země české ve Staré Boleslavi

Palladium země české je kovový reliéf, který měl podle legend na Velkou Moravu přivézt biskup Metoděj a při křtu jej věnovat kněžně Ludmile. Za husitských válek byl reliéf poničen a znovu přetepán do podoby Marie s dítětem. Ochranou země české byl jmenován v roce 1609 po vydání majestátu Rudolfa II.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Raně barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, na úpravách se podíleli A. Leuther a K. I. Dienzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno Palladium země české – pozlacený reliéf Madony staroboleslavské.

Poutní místo Stará Boleslav

Poutní místo Stará Boleslav

Poutní místo Stará Boleslav je nejstarším poutním místem v Čechách. Od roku 2017 do roku 2021 probíhala generální oprava dvou národních kulturních památek, a to baziliky Nanebevzetí Panny Marie a baziliky sv. Václava. Obě památky jsou nyní přístupné veřejnosti v rámci komentovaných prohlídek.

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Kostel sv. Klimenta vznikl podle archeologického výzkumu až někdy kolem roku 1100 nebo v průběhu 1. poloviny 12. století. Je dochován v původní podobě, výjimečný je především freskami z poslední třetiny 12. století, zachycujícími mj. zobrazení legendy ze života sv. Klimenta.

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Románská bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána je postavena na místě, kde byl podle tradice roku 935 zavražděn a po tři roky pohřben sv. Václav. Založil ji spolu s místní kolegiátní kapitulou po roce 1039 kníže Břetislav I. a vysvěcena byla roku 1046.