Úvod > Aktuality > Tip na výlet i v zimním období: Zámek Brandýs nad Labem

Tip na výlet i v zimním období: Zámek Brandýs nad Labem

Vydáno 8. února 2018 Zážitky
Císařský a královský zámek byl v minulosti oblíbeným loveckým sídlem habsburských panovníků. Významná renesanční památka s dochovanou sgrafitovou výzdobou je celoročně otevřena pro veřejnost. Nově zrestaurované sály a interiérová expozice podávají svědectví o pobytech všech císařů monarchie, kterým zámek patřil až do roku 1918. Součástí rozsáhlých vědeckých sbírek, které zde v 19. století soustředil světoznámý cestovatel, arcivévoda Ludvík Salvátor z rodiny Toskánských Habsburků, je pozoruhodná knihovna v nejstarším gotickém křídle. Mimo hlavní sezónu je zámek otevřen v sobotu a v neděli. Prohlídky se konají každou celou hodinu, v době od 10.00 do 16.00 hodin.
Zajímavé jsou též komnaty, kde v době své služby u zdejšího dragounského regimentu bydlel poslední rakousko-uherský císař Karel I. Rakouský. Romantiku starých časů si návštěvníci mohou připomenout při prohlídkách zámku v doprovodu dragounských důstojníků v historických uniformách.
 
Náš tip... Měli byste navštívit město Stará Boleslav!
Nejznámějším místem Staré Boleslavi je trojlodní románská bazilika sv. Václava. Na jejím místě stál na počátku 10. století kostelík sv. Kosmy a Damiána, u něhož byl pravděpodobně 29. září 929 zavražděn kníže Václav, zakladatel chrámu sv. Víta na Pražském hradě, později svatořečený patron české země. Místo jeho tragické smrti se stalo významným poutním místem a zároveň symbolem křesťanských a státních tradic, které si veřejnost připomíná každoročně koncem září při svatováclavských oslavách. Mučednická smrt sv. Václava je vyobrazena ve Vrábské kapli. Do staroboleslavského souboru zajímavých církevních památek dále patří kostelík sv. Klimenta z 11. století s cennou románskou freskovou výzdobou a barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, v němž je umístěn zlatý mariánský reliéf, jinak též palladium – symbol ochrany a záštity – české země.
Poutní místo Stará Boleslav

Poutní místo Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vzniklo roku 1960 sloučením do té doby samostatných dvou historicky významných měst. Brandýs zažíval dobu své slávy v období Habsburků, Stará Boleslav je nejstarším mariánským poutním místem v naší zemi, spojeným s mučednickou smrtí sv. Václava v roce 935.

Palladium země české ve Staré Boleslavi

Palladium země české ve Staré Boleslavi

Palladium je památkou ojedinělého duchovního významu. Jedná se o malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony.

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Románský kostel sv. Klimenta je považován za hradní kapli někdejšího boleslavského hradu. Vedle krypty sv. Kosmy a Damiána se jedná o nejstarší budovu ve Staré Boleslavi, která se dochovala do našich dob v takřka nezměněné podobě a náleží k nejstarším chrámovým stavbám v českých zemích vůbec.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Raně barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, do dnešní podoby jej upravili A. Leuther a K. I. Dienzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno tzv. Palladium země české - gotický pozlacený reliéf Madony staroboleslavské z 15. století.

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Románská bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána je postavena na místě, kde byl podle tradice roku 935 zavražděn a po tři roky pohřben sv. Václav. Založil ji spolu s místní kolegiátní kapitulou po roce 1039 kníže Břetislav I. a vysvěcena byla roku 1046. Památka je v současnosti uzavřena.