Úvod > Aktuality > Tajemný svatovítský poklad je přístupný veřejnosti na Pražském hradě
Tajemný svatovítský poklad je přístupný veřejnosti na Pražském hradě
"> ">
Památky

Tajemný svatovítský poklad je přístupný veřejnosti na Pražském hradě

  • Vydáno2. března 2014
Tajemný, unikátní, velkolepý, nádherný – všechna tato slova vystihují Svatovítský poklad, který si můžete zblízka prohlédnout na Pražské hradě. Jedinečný chrámový poklad vyniká nejenom svou krásou, ale také svým stářím. Nejstarší jeho části spadají až do doby knížete Václava. Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené relikviáře, monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vyšívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného stříbra či ryzího zlata. Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně renovována a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po polovině 18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho, vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který v roce 1762 vytvořil František A. Palko.
Tajemstvím opředený svatovítský poklad byl očím návštěvníků katedrály víc než dvacet let skrytý v nepřístupných komnatách pražské katedrály. Mezi nejvýznamnější exponáty patří část zbroje sv. Václava z 9. století či svatoštěpánský meč s vyřezávanou rukojetí. Součástí sbírky je i Mojžíšova hůl nebo závoj, který podle tradice patřil Panně Marii.

V Kapli svatého Kříže na Pražském hradě si můžete prohlédnout také korunovační ostatkový kříž ozdobený vzácnými antickými a raně středověkými kamejemi. Korunovační kříž, který získal Karel IV., byl už za jeho vlády považován za nejvýznačnější předmět království. Kříž skrývá hřeb z Kristova kříže zasazený do zlata, dřevo z kříže, trn z koruny a kus houby, kterou římský voják namočil do octa a podal Ježíši. Dále uvidíte umělecké předměty z doby Rudolfa II. či doby baroka. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s hradní bazilikou již v roce 1069. Významná je však i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů.

Mohlo by se zdát, že to nejcennější jsou zlaté kříže, zlaté monstrance, křišťálové nádoby, nebo předměty zdobené drahými kameny. Tím nejvzácnějším jsou však relikvie světců, které tyto schránky obsahují. Mezi nejcenější relikvie patří lebka svatého Václava, která bývá vidět každoročně při Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. V průběhu staletí byl poklad obohacován četnými dary a naopak utrpěl ztráty v obdobích válek a nepokojů. Do dnešních dnů se dochovalo více než čtyři sta předmětů. Expozici  si můžete prohlédnout denně od 10 do 18 hodin.
Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, kudy procházely korunovační průvody českých králů, přijímajících poctu od občanů města. Cesta spojovala dvě důležitá královská sídla – Pražský hrad a Královský dvůr na Starém Městě Pražském.

Jízdárna Pražského hradu – unikátní výstavní prostory s jezdeckou minulostí

Jízdárna Pražského hradu – unikátní výstavní prostory s jezdeckou minulostí

Barokní průčelí Jízdárny Pražského hradu z konce 17. století tvoří téměř celou jednu stranu ulice U Prašného mostu, která vede na Pražský hrad ze severní strany, přes Jelení příkop. V polovině 20. století byla Jízdárna adaptována na výstavní síň.

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh hlavního hradního komplexu v ČR a lidí s ním spojených, tedy panovníků a prezidentů přes šlechtice a dvořany, proslulé umělce, stavitele, architekty či vědce až po řemeslníky a služebnictvo, vám představí expozice Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci na Pražském hradě.

Obrazárna Pražského hradu – dočasně uzavřena

Obrazárna Pražského hradu – dočasně uzavřena

Obrazárna je uzavřena kvůli nevyhovujícím podmínkám. Objekt čeká na rekonstrukci. Většina obrazů je nyní vystavena v Císařské konírně.

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Do zrekonstruované kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu se po 20 letech opět vrátil Svatovítský poklad. Výstava představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším patří půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který se používal při korunovacích.

Zlatá ulička – jedno z nejrozmanitějších míst Pražského hradu

Zlatá ulička – jedno z nejrozmanitějších míst Pražského hradu

Dlouhá řada drobných domků je jedno z nejmalebnějších míst Prahy. Romantická pověst spojuje název uličky s alchymisty na dvoře Rudolfa II., kteří zde však ve skutečnosti nikdy nebydleli. Zdejší pitoreskní prostředí zaujalo řadu spisovatelů a výtvarných umělců, žil zde i spisovatel Franz Kafka.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.