Úvod > Aktuality > Synagoga v Nové Cerekvi – nejlépe opravená památka v kraji
Synagoga v Nové Cerekvi
"> Synagoga v Nové Cerekvi "> Synagoga v Nové Cerekvi "> Synagoga v Nové Cerekvi
Památky

Synagoga v Nové Cerekvi – nejlépe opravená památka v kraji

  • Vydáno23. července 2014
Synagoga v Nové Cerekvi byla za Kraj Vysočina vybrána jako nejlepší příklad obnovy kulturních památek za rok 2013 a byla nominována do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro.

Cílem ceny je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Synagoga v Nové Cerekvi i Rabínský dům v Polné byly revitalizovány v rámci projektu 10 hvězd, jehož cílem je – za finanční podpory EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj – vytvořit centrálně koordinovanou a metodicky řízenou síť deseti oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury.

Židovská synagoga Nová Cerekev prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo provedeno celkové statické zajištění synagogy (oprava krovu, přeložení střešní krytiny, stažení kleneb), opraveny nadstřešní části atik a schodiště, provedena izolace zdiva a základů, opravena podlaha a část vnitřních omítek. Poté byly provedeny interiérové úpravy, restaurování interiérové výzdoby, doplnění oken, dveří a zhotovení venkovní i vnitřní fasády.

Synagoga postavená v asyrskobabylonském slohu jediná svého druhu ve střední Evropě. Součástí této jediněčné synagogy je Starý židovský hřbitov ze 17. století s náhrobky v araměještině a hebrejštině a Nový židovský hřbitov z roku 1866. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1692.

Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Synagoga postavená v asyrskobabylonském slohu jediná svého druhu ve střední Evropě. Součástí této jediněčné synagogy je Starý židovský hřbitov ze 17. století s náhrobky v araměještině a hebrejštině a Nový židovský hřbitov z roku 1866. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1692.