Úvod > Aktuality > #světovéČesko zve na procházku okolo Poličských hradeb
#světovéČesko zve na procházku okolo Poličských hradeb
"> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko zve na procházku okolo Poličských hradeb

  • Vydáno8. května 2020
Je jen málo měst, která se mohou dodnes chlubit zachovalými gotickými hradbami. Jedním z nich je východočeská Polička, která může směle konkurovat neméně zajímavým hradbám v estonském Tallinnu. Nejzachovalejší gotické hradby ve střední Evropě dal vybudovat Karel IV. Systém opevnění se skládal z hlavní hradby, parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu.

Mezi poličská nej patří mohutné kamenné hradby s 19 baštami

Polička
Tallinn
Městské kamenné hradby byly v Poličce vystavěny po návštěvě a pobytu Karla IV. ve 2. pol. 14. století.

poličkaSystém opevnění se skládal z hlavní hradby, parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu. Do dnešních dnů se dochovala hlavní hradba zpevněná 19 půlválcovými věžemi, která obklopuje celé historické jádro města (1 220 m). Mají úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, jsou vysoké 8 až 10 m, zpevněné 19 půlválcovými do města otevřenými baštami. Poličské hradby se mnohokrát osvědčily v boji – za husitských válek, za vlády krále Jiřího z Poděbrad a několikrát odolalo mocichtivému Matyáši Korvínovi.

Hradby v Poličce patří k nejzachovalejším opevněním ve střední Evropě a v letní sezóně je možné si tuto mimořádně zajímavou památku projít s průvodcem. Vstupenky se dají získat v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, ovšem samozřejmě až skončí opatření proti koronaviru. Zatím se ke hradbám můžete vydat sami.


Nymburk, Tachov, Lipník nad Bečvou a další opevněná města

nymburkPolička ovšem není jediným místem, kde se setkáte s městským opevněním. Skvělým tipem, jak se seznámit s obranou středověkého města je návštěva prohlídkové trasy hradebním opevněním a věží města Znojma. Velmi známé jsou také hradby města Nymburka, který mají téměř identický vzhled, jako městské opevnění v Tachově, z něhož se zachovalo 21 věží.
K nejzachovalejším na Moravě patří pozůstatky městských hradeb v Lipníku nad Bečvou. V dochované podobě byly vybudovány až za Pernštejnů na konci 15. a v 1. třetině 16. století. Jedním z měst, které svým hradbám věnovalo naučnou stezku, jsou Prachatice. Celý prstenec se sice nedochoval, ale můžete si prohlédnout několik dělových bašt.
 

Proslulé hradby nedobytného města Tallinnu

tallinnEvropsky proslulé městské hradby se nachází i v estonském hlavním městě Tallinnu, které ve své době platilo za skutečně nedobytnou pevnost. Hradby jej dříve obklopovaly v délce čtyř kilometrů, ze kterých se zachovalo 2,35 km, většinou až z 16. století. Celkem stojí 26 ze 45 původních věží a nejhezčí je řada z nich v severozápadní části Starého města. Hradby jsou zde tlusté 3 metry a jejich výška dosahuje neuvěřitelných 16 metrů. Do některých věží a ochozů mají turisté přístup.
 

Víte, že…?

  • poličkaPoličské hradby patří k nejzachovalejším opevněním ve střední Evropě.
  • Ve své době patřily tallinnské hradby k největším v severní Evropě. Jejich starší část pochází až ze třináctého století, novější ze šestnáctého.
  • Polička byla už v 2. polovině 14. století vydlážděná a uprostřed náměstí stála gotická radnice.
  • tallinnTallinn byl jako nedobytná pevnost proslulý v 16. století. Když v roce 1561 připadl Tallinn Švédsku, nastalo období válek a obléhání: roku 1569 se jej (pomocí dělostřelectva) pokusili dobít Dánové, o rok později a opět rok nato, stejně tak jako v letech 1570 – 71 Rusové, kteří oblehli město. Úspěšné dobytí města se Rusům podařilo roku 1577. Předmětem sporu byl Tallin i během Švédsko-polské války o Pobaltí, mír zde nastal až v roce 1583 pod švédskou nadvládou.
  • poličkaTaké poličské hradby odrazovaly nepřítele – slabší jedince už svou mohutností, v přímém boji se pak osvědčily zejména při husitských válkách. K městským hradbám se váže pověst, která se objevila před více než sto lety. Podle ní byla Polička obléhána samotným Janem Žižkou. Město se nechtělo vzdát, a tak se husité rozhodli nechat jeho obránce vyhladovět. Když bylo nejhůře, uchýlili se měšťané ke lsti. Vycpali poslední svini jáhlami a hodili ji přes hradby na znamení hojných zásob jídla. Lest vyšla a husité odtáhli. Ve skutečnosti se však město stalo členem husitského městského svazku. V době třicetileté války už neměly prakticky žádný vojenský význam, ani později však na rozdíl od jiných historických měst nebyl při rozšiřování města důvod je bourat.
  • Obě města mají k hradbám „přilepené“ malinké staré domy, ve kterých dodnes žijí lidé. V Poličce se s nimi můžete setkat v ulicích Na Bídě a Parkány.
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – moderní svět poznání, zábavy a hudby

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – moderní svět poznání, zábavy a hudby

Nové interaktivní expozice pro všechny generace. Pojďte se s námi bavit a vyzkoušet sebe sama v Poličce. Poznejte život a dílo poličského rodáka v nové moderní expozici, některé osobní předměty a dokumenty rodiny Martinů jsou uveřejněny vůbec poprvé, navštivte i jeho školní třídu.

Opevnění Polička – na ochoz hradeb královského města Polička

Opevnění Polička – na ochoz hradeb královského města Polička

Pojďte s námi vystoupit na ochoz městských hradeb, jedněch z nejzachovalejších ve střední Evropě. Hradby mají úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, jsou až 8 m vysoké, zpevněné 19 půlválcovými do města otevřenými baštami.

Pitoreskní uličky Parkány a Na Bídě v Poličce

Pitoreskní uličky Parkány a Na Bídě v Poličce

Projděte se barevnými uličkami v Poličce. V současné době se jedná již o repliky původních roubených domků.