Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Zubrnice: skanzen nebo skutečná vesnice?
#světovéČesko a Zubrnice: skanzen nebo skutečná vesnice?
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a Zubrnice: skanzen nebo skutečná vesnice?

  • Vydáno31. května 2021
Kde vlastně končí skanzen a kde začíná obyčejná vesnice? V Zubrnicích to nepoznáte, zdá se, jako by v kopcích Českého středohoří stály odjakživa. Seznámení se zajímavou architekturou bývalých Sudet navíc můžete spojit s výletem vlakem: motoráčky z Ústí nad Labem sem jezdí pravidelně od začátku dubna až do konce října.
Lidová architektura a stovky let staré hrázděné domy: Muzeum v přírodě Zubrnice a hrázděné domy v německém Schiltachu
Zubrnice
Schiltach
Jediné muzeum v příroděseverozápadních Čechách se od jiných skanzenů v lecčem liší. Vesnice v klínu kopců Českého středohoří se totiž zachovala jako celek na původním místě, takže některé domy jsou součástí skanzenu Zubrnice, ale v jiných žijí chalupáři. A ačkoli všechna stavení vypadají, že tu stojí už pěknou řádku let, zdání klame: řada jich sem byla přesunuta odjinud, dokonce včetně historické studny uprostřed návsi.
 

Jak se z vesnice stal skanzen?Vznik skanzenu Zubrnice se nedá shrnout slovy „byl založen“, ten příběh je mnohem zajímavější. Dochovaný půdorys návsi s kostelem uprostřed napovídá, že Zubrnice vznikly někdy během 11. a 12. století. V posledních dvou stoletích se rozrostly v bohatou vesnici s vlastními pravidelnými trhy, jejíž obyvatelé se zabývali zejména zemědělstvím, ovocnářstvím a chmelařstvím. Podobně jako další vesnice v bývalých Sudetech i Zubrnice po druhé světové válce zasáhl odsun původních obyvatel. Po generace s láskou opečovávaná kulturní krajina se sady a chmelnicemi zmizela, po staletí budované vztahy k půdě, krajině a místu se zpřetrhaly. Týkalo se to i starých roubenek: lidé jejich dřevem v padesátých letech topili a řada velmi cenných staveb z centra obce vyletěla komínem. Nakonec měl být odstřelen i zubrnický kostel sv. Maří Magdaleny, barokní dílo Octavia Broggia.

Zániku nenahraditelného kulturního dědictví se podařilo zabránit na poslední chvíli: v roce 1974 se o plánované demolici kostela dozvěděli pracovníci Vlastivědného muzea v Ústí nad Labem se sídlem v Trmicích. Podařilo se jim zachránit jak kostel, tak jeden z posledních velkých roubených domů. Mohutná chmelařská usedlost z roku 1808 s číslem popisným 61, kde patro a podkroví sloužilo k sušení a skladování chmele, byla pro návštěvníky otevřena v roce 1988 a dodnes tvoří jádro muzea.
 

Zubrnice jako památka na zaniklé vesnice

Do muzea lidové architektury se v 70. a 80. letech začaly přesouvat další stavby i drobné církevní památky, nalezené a zachráněné v okolí. Muzeum získalo a opravilo budovu nádraží s výhledem na pravidelný vlakový provoz, po roce 1989 byla dokončena oprava kostela a postupně se otevřela škola z roku 1863 s expozicí věnovanou první polovině 20. století, vesnický obchod z poloviny 19. století v domě čp. 74 a také selský mlýn v Týništi, založený v roce 1758, zachovaný v podobě z roku 1803 a doplněný stodolou přenesenou z Rašovic a další stavbou z Řehlovic.

K vidění je také výměnek, kolna na vozy z počátku 19. století přenesená z Řepčic, hrázděná stodola z 19. století pocházející ze Suletic, sušárna ovoce, dřevěná barokní studna ze Střížovic z roku 1695 anebo špýchárek z Lochočic, obce, která je nyní pohřbena pod stometrovou vrstvou výsypky velkolomu Chabařovice. Do Zubrnic ale zamířila také spousta drobnějších dokladů života našich předků – milníky, smírčí kříže, boží muka, pískovcové sloupky k plotům, čedičová dlažba, kamenné nádrže a koryta na vodu, dveře i stavební materiál.
 

Živé muzeum

Nudná přehlídka lidové architektury vás v Zubrnicích rozhodně nečeká, je to živé muzeum, kde se otáčí mlýnské kolo, ve stodole se mlátí obilí a v sušárně voní ovoce. Kromě běžných prohlídek s průvodcem skanzen v průběhu roku pořádá několik hojně navštěvovaných akcí, při nichž jsou k vidění ukázky tradičních zemědělských a řemeslných prací, a navíc přímo na místě můžete koupit výsledky. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější patří Zubrnický jarmark, Velikonoce ve skanzenu, Podzim na vesnici, Vánoce v Zubrnicích a masopust. Doplňují je divadelní či kejklířská představení, vystoupení folklorních souborů, oblíbené jsou pochopitelně ochutnávky pokrmů našich předků, připravených před zraky návštěvníků přímo v muzeu.
 

Skanzen Zubrnice se rozrůstá!

Součástí zubrnické návsi je původně gotický kostel sv. Maří Magdaleny, barokně přestavěný Octaviem Broggiem v roce 1723, v němž muzeum pořádá koncerty, výstavy a různá představení. Další církevní památkou je hrázděná kaple Nejsvětější Trojice ve stráni nad vesnicí. Pochází ze zaniklé vsi Žichlice a byla přesouvaná bez rozebrání hrázděných stěn, zděný presbytář byl převezen jako celek.

Nejnovějším přírůstkem muzea v jádru obce je dům přenesený z Loubí na Českolipsku, mohutná patrová roubená stavba se dvěma pavlačemi, dendrochronologicky datovaná do let 1697–1699. Dům, který patří k nejhodnotnějším vesnickým stavbám regionu, byl domovem nejbohatších sedláků s dědičnou funkcí rychtářů, muzeum jej využívá pro školní programy a předvádění řemesel.

Na zubrnickou náves se už sice další stavby nevejdou, ale skanzen se může rozrůstat dál: jeho součástí je totiž poměrně rozsáhlá krajina jižně od jádra Zubrnic na katastrech obcí Týniště, Touchořiny a Knínice.
 

Víte, že…?

  • Pro své urbanistické a architektonické hodnoty se Zubrnice v roce 1995 staly vesnickou památkovou rezervací.
  • Plánujete cestu do Zubrnic motoráčkem? Historické vlaky jezdí pravidelně od dubna do konce října každou sobotu, neděli a státní svátek, a to na trase Ústí nad LabemStřekovVelké BřeznoZubrnice. Denně jezdí čtyři páry vlaků a v Zubrnicích si navíc prohlédnete Železniční muzeum.
  • A kam se vypravíme se seriálem #světovéČesko? Lidová architektura bývalých Sudet s výrazným hrázděním láká na výlet do Schwarzwaldu / Černého lesa, zalesněného pohoří v jihozápadním Německu, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Jeho nejvyšší horou je Feldberg (1 493 m) a pramení tu Dunaj, ale hlavně tu objevíte půvabnou vesnici Schiltach. Její historické jádro tvoří středověké hrázděné domy, které byly pečlivě renovovány a patří k nejmalebnějším v Německu.
Muzeum v přírodě Zubrnice – nejmladší skanzen v Čechách

Muzeum v přírodě Zubrnice – nejmladší skanzen v Čechách

V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech.

Zubrnický motoráček: Ústí nad Labem – Velké Březno – Zubrnice

2.4.
30.10.
Zubrnický motoráček: Ústí nad Labem – Velké Březno – Zubrnice

Pravidelný víkendový provoz historickými vlaky po zubrnické železnici. Základním vozidlem je motorový vůz řady 801 (M 131.1) Hurvínek.

Zubrnice

Zubrnice

Obec Zubrnice se nachází asi 16 km východně od Ústí nad Labem, v malebné krajině Českého středohoří, na pravé straně řeky Labe. Mezi hlavní pamětihodnosti obce patří zdejší skanzen – jeho jádro tvoří historická roubená stavení, některé exponáty vesnických staveb sem byly přeneseny z východní části Českého středohoří. Na náves byla převezena i barokní roubená studna z roku 1695.

Železniční muzeum Zubrnice

Železniční muzeum Zubrnice

Navštivte v Zubrnici expozici o historii a současnosti trati Velké Březno – Verneřice – Úštěk. Nachází se v bývalém skladišti zboží a k vidění jsou zde staré fotografie, dokumenty, různé "železniční" drobnosti, modelová železnice – model stanice Levín v měřítku 1:45.

Naučná stezka Okolím Zubrnic

Naučná stezka Okolím Zubrnic

Okružní stezka s dvanácti zastaveními začíná u skanzenu v Zubrnicích a provede vás po okolí. Během cesty uvidíte Mlýnské údolí, studánku z pohádky Dešťová víla a projdete se zdejšími lesy.

Elektrotechnické muzeum Zubrnice – v roce 2021 uzavřeno

Elektrotechnické muzeum Zubrnice – v roce 2021 uzavřeno

Elektrotechnické muzeum Zubrnice je občanským sdružením s cílem prezentovat historická rádia, gramofony a staré elektronky. Muzeum je v roce 2021 uzavřeno, otevření se předpokládá v sezóně 2022.

Centrum Vincence Zahradníka v Zubrnicích

Centrum Vincence Zahradníka v Zubrnicích

Centrum Vincence Zahradníka vzniklo ve stodole u místní fary. Přímo v ní napsal Vincenc Zahradník 324 bajek.