Úvod > Aktuality > #světovéČesko a výlet za poustevníky a loupežníky na hrad Sloup
#světovéČesko a výlet za poustevníky a loupežníky na hrad Sloup
"> "> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a výlet za poustevníky a loupežníky na hrad Sloup

  • Vydáno3. srpna 2020
Skalní hrad Sloup patří k nejromantičtějším a nejkurióznějším výletním místům v Čechách. Nápadně připomíná řecké kláštery Meteora, postavené na vrcholech skal v oblasti Thesálie poblíž města Kalambaka. Může nám být jen líto, že Sloup je osamocený: srovnání s Řeckem by bylo ještě lepší, kdyby tu stálo čtyřiadvacet hradů vedle sebe.

Skalní hrad ve Sloupu v Čechách připomíná slavné skalní kláštery Meteora v Řecku

Skalní hrad Sloup
Kláštery Meteora
V přehlídce českých, moravských a slezských skalních hradů je Sloup nekorunovaným králem. Ze všech skalních hradů je největší (nikoli rozlohou, ale komplikovaností i zachovalostí), s výjimkou některých míst si jej můžete volně procházet sem a tam všemi směry bez průvodce a je také nejlépe zajištěný pro bezpečný pohyb malých i velkých návštěvníků.

Ve skalním masivu si lidé odedávna hloubili větší i menší doupata, místnosti a různá obydlí. Když tu v polovině 14. století Ronovci opravdu založili šlechtické sídlo, vlastně jen využili polotovar, který existoval už několik tisíc let. Pány Sloupu tak byli nejenom šlechtici, ale občas i obyčejní lidé z okolí nebo loupeživí rytíři.
 

Skála a její tajemství

Na rozdíl od jiných hradů se ale Sloup nemohl rozrůstat do nekonečna: nestojí ve skalách jako jiná podobná sídla, ale sám je osaměle stojící sto metrů dlouhou skálou, která převyšuje své okolí o dobrých třicet metrů. Nahoře sice zahlédnete pár staveb, ale prostory hluboko ve skále poznáte až při samotné prohlídce. Ze středověké pevnosti se sice nedochovalo téměř nic, protože v 17. a 18. století byl celý areál barokně upraven a dobrých sto let tu žili poustevníci, ale neznamená to, že vás nečeká spousta překvapení. Hluboko ve skále si prohlédnete třeba sedm metrů hlubokou džbánovitou obilnou jámu, kostel, ambit, refektář a cely řeholníků nebo kukátkové divadlo s obnovenými malbami. Nahoře na skále se přímo nad skalním kostelem tyčí osmiboká lucerna, která do interiéru skalního chrámu přivádí světlo, objevíte tu barokní grotty, letohrádek, skalní domky, sluj laskavé smrti, vyhlídku s barevnými sklíčky a také jižní terasy s křížovou cestou, obnovenou vinicí a rozáriem.
 

Proč hlídá Sloup poustevník?

Kdyby se splnily sny Ferdinanda Hroznaty, svobodného pána Kokořovce z Kokořova, hrad Sloup by se Meteoře podobal ještě víc: sídlo zpustošené po třicetileté válce totiž chtěl proměnit v poutní místo s klášterem. Zbožné plány se ale nikdy nenaplnily, místo kláštera tu nakonec vznikla jen poustevna.

Symbolem hradu je socha poustevníka, který z vyhlídkové terasy dalekohledem pozoruje okolí. Má svou předlohu v Samuelu Görnerovi: místní rodák si roku 1718 v nedalekých skalách vyhloubil příbytek – dnes se mu říká Samuelova jeskyně – a poustevničil v něm až do roku 1735, kdy se přestěhoval do čerstvě opuštěné poustevny na sloupském hradě. Věnoval se výrobě brýlí, dalekohledů a dalších optických pomůcek. Po sedmi letech se pak uchýlil do františkánského kláštera Panny Marie SněžnéPraze, údajně ze strachu, že by ho mohli naverbovat do armády. V roce 1756 podnikl pouť do Říma a opět se vrátil k poustevnickému způsobu života. Zemřel zřejmě v poustevnické chýši na Svaté Hoře u Příbrami, kde byl jedné noci okraden a zavražděn.
 

Víte, že…?

  • Pověst vypráví, že poustevník se ze Sloupu nedíval do krajiny plné skal, soutěsek a skalních vyhlídek, ale prý dalekohledem pozoroval svého bratra, který si v opuštěné Samuelově jeskyni užíval se svou milou. Jednoho dne prý samou závistí zkameněl: v této podobě ho můžete vidět dodnes.
  • Namířený dalekohled využijte jako tip, kam se vydat na výlet do okolí. Když se totiž zadíváte tam, kam poustevník, objevíte na protějším kopci skalnatou vyhlídkovou plošinu Na Stráži s rozhlednou. Až na místo vás dovede naučná stezka, odměnou vám bude zřejmě nejhezčí vyhlídka na hrad. Pokud se nechcete vracet stejnou cestou, pokračujte dál po Sloupském vyhlídkovém okruhu do Sloupského skalního města a zpět k hradu se vraťte Konvalinkovým dolem.
  • Pokud se do Sloupu vydáte hned, přijde vám vhod tip na pěkné koupání. Radvanecký rybník leží mezi Radvancem a Sloupem, na jižní straně se nacházejí upravené pláže s letní restaurací, kempem a chatovým tábořištěm.
  • Téměř povinná zastávka poznávacích zájezdů do Řecka, památka UNESCO a také místo, prohlášené posvátným synodem řecké církve za svaté a nedotknutelné: to je mnišský stát svaté Meteory, známý spíše jako Meteora, po Svaté hoře Athos největší pravoslavné mnišské centrum v Řecku. Vrcholky vysokých skalních věží jako zvláštní ptačí hnízda zdobí kláštery; dohromady jich je čtyřiadvacet, ale pro turisty je otevřeno jen šest z nich. Už v 10. století sem přicházeli první poustevníci, nejstarší klášter dnes zvaný Velký Meteoron vznikl roku 1356. Do některých klášterů se dodnes nedá dostat jinak než s pomocí lanových žebříků, kladek a speciálních závěsných košů, u jiných postupně vznikla strmá schodiště a různé přístupové cesty. Kromě klášterů ve skalách objevíte také modlitebny, poustevny, kapličky či posvátné jeskyně.
Skalní hrad a poustevna Sloup

Skalní hrad a poustevna Sloup

Hrad, který přechází ve skálu a skála, na které vyrůstá hrad. Na 35 m vysoké pískovcové skále v obci Sloup v Čechách leží památkově chráněný objekt Skalní hrad Sloup. Koná se zde řada kulturních akcí a hrad je vyhledávaný také díky nabídce konání svateb.

Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách

Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách

Hlavně rodinám s dětmi je určená naučná, nenáročná, interaktivní a 2 kilometry dlouhá lesní stezka v obci Sloup v Čechách na Českolipsku. Vhodně doplňuje lesní vyhlídkové okruhy Sloupským skalním městem.

Sloupský vyhlídkový okruh

Sloupský vyhlídkový okruh

Čtyři kilometry dlouhý pěší okruh vás povede po nejkrásnějších sloupských skalních vyhlídkách.

Samuelova jeskyně ve Sloupu v Čechách

Samuelova jeskyně ve Sloupu v Čechách

Samuelova jeskyně je skromné obydlí poustevníka, uměle vyhloubené v pískovcovém skalním masivu, vyčnívajícím z nevelkého návrší nad jižním okrajem Sloupu v Čechách.

Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách

Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách

Lesní divadlo bylo vybudováno v mělké skalnaté sníženině na jihozápadním úpatí pískovcového ostrohu Na Stráži, asi půl kilometru jižně od Sloupu. Myšlenka založit letní divadelní scénu uprostřed lesů vznikla roku 1920 a o rok později pak byla scéna dostavěna.

Kemp Koupaliště Sloup v Čechách u Radvaneckého rybníka

Kemp Koupaliště Sloup v Čechách u Radvaneckého rybníka

Kemp Koupaliště ve Sloupu v Čechách leží na břehu Radvaneckého rybníka. Oblíbené rekreační místo slouží turistům již od roku 1905. Ubytovat se zde můžete jak ve vlastním stanu, tak také v chatičkách.

Lidová architektura ve Sloupu v Čechách

Lidová architektura ve Sloupu v Čechách

V obci Sloup se nachází řada historicky cenných roubených, polozděných i zděných lidových domů, pocházejících většinou z konce 18. a 1. poloviny 19. století.

Barokní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Sloup v Čechách

Barokní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Sloup v Čechách

Kostel sv. Kateřiny se nachází se naproti zámku. Poprvé je zmiňován již v roce 1327. V letech 1717-1719 proběhla rozsáhlá přestavba, při níž kostel dostal svou dnešní podobu. Na oltáři se nachází socha svaté Ludmily.