Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Strakonický hrad: maltézští rytíři, dudáci, loutky a motocykly
Památky

#světovéČesko a Strakonický hrad: maltézští rytíři, dudáci, loutky a motocykly

  • Vydáno8. září 2021
Expozice věnovaná řádu maltézských rytířů, největší sbírka dud ve střední Evropě, výstavy motocyklů, loutek i zbraní: to je jen malý výběr lákadel, která nabízí Strakonický hrad. Patří k němu i nepřehlédnutelná vyhlídková věž Rumpál, jedinečná svým kapkovitým tvarem. Je to opravdová pamětnice: byla postavena už ve 13. století za Bavora II. ze Strakonic.
Dva malebné středověké hrady, dvě břitové věže a dvě hradní muzea: Strakonický hrad coby sídlo Muzea středního Pootaví a maďarský hrad Boldogkö
Strakonice
Boldogkö
Na počátku dějin Strakonicka stojí Bavorové ze Strakonic, jeden z nejpřednějších českých šlechtických rodů 13. století. Právě Bavor II. ze Strakonic, nejvyšší komorník království českého a zeť krále železného a zlatého Přemysla Otakara II., byl nejvýznamnějším členem rodu. Bavorové hráli důležitou roli při osidlování Prácheňského kraje, podporovali církevní řády i jihočeská města a jejich erb s modrou střelou na zlatém štítě najdete na mnoha listinách i na stěnách hradních paláců.
 

Strakonický hrad a maltézští rytíři

O historii Strakonického hradu víme jen málo, ale těch pár informací vážně stojí za to: jeden z Bavorů se pravděpodobně účastnil křížové výpravy do Svaté země. Tam se setkal s Řádem maltézských rytířů, církevní charitativní organizací, založenou v 11. století při křížových výpravách v Jeruzalémě. V listině z roku 1243 je zaznamenáno, že Bavor ze Strakonic daruje právě rytířům řádu svatého Jana Jeruzalémského kostel a dům s výjimkou knížecího domu; míněny byly objekty v areálu dnešního hradu.Historie Bavorů a maltézských rytířů se tehdy propojila na několik století. Když na počátku 15. století kdy zemřel poslední potomek Bavorů, maltézští rytíři celý hradní areál koupili. „Ve Strakonicích působili až do roku 1925, kdy své panství prodali.
 

Muzeum středního Pootaví a nové expozice

Dnes o Strakonický hrad pečuje Muzeum středního Pootaví, založené v roce 1894. Právě jediná expozice věnovaná historii a současnosti Řádu maltézských rytířů ve spojení s historií Strakonic, navíc umístěná v autentických prostorách bývalé řádové komendy, patří k tomu nejlepšímu, co lze v České republice vidět.Svědectví o jejich působení ve Strakonicích podává řada interiérů: pozdně románská kapitulní síň s dochovanými nástěnnými malbami, křížová chodba s raně gotickou cihlovou žebrovou klenbou, rovněž zdobená malbami, kostel sv. Prokopa anebo věž Jelenka. Ta rytířům sloužila k hostinám a zábavě po jeleních honech v okolních revírech.

Kromě expozice věnované maltézským rytířům se můžete těšit i na expozice typické pro Strakonicko a zdejší tradiční řemesla a dovednosti: v interiérech se představuje textilní výroba i výroba motocyklů značky ČZ, kterou v roce 1919 založil strakonický rodák architekt Karel Bubla, výroba zbraní a místní loutkářství. Část Muzea středního Pootaví se věnuje také dudácké tradici: muzeum totiž vlastní největší sbírku dud ve střední Evropě a nechává restaurovat staré nástroje.
 

Věž Rumpál

Přestože Strakonický hrad nestojí na kopci, ale na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy a Volyňky, je nezaměnitelnou dominantou Strakonic. Korunou mohutného středověkého komplexu je gotická věž Rumpál: společně s černou kuchyní byla přístupná i během několik let trvající rekonstrukce. Pětatřicet metrů vysoká věž vznikla po roce 1260, výjimečný pak je její břit: ten bránil jejímu poškození věže při ostřelování. Podobnou věž najdete také na hradě Zvíkov, na Bítově, na Veveří nebo na Svojanově.Věž nemá své jméno pro nic za nic: skutečně se jí říká podle rumpálu, praktického zařízení, které sloužilo k vytahování věder vody ze studny, případně ke spouštění odsouzenců do hladomorny ve spodní části věže. Jinak než shora se do vězení dostat nedalo, dveře u paty věže na II. nádvoří byly probourány až ve 30. letech 20. století během předchozí rekonstrukce.

Původně bývaly na Rumpálu dva ochozy nad sebou, dochoval se však pouze ten spodní, který dodnes slouží jako vyhlídková plošina. Z horního zbyly jen chrliče v podobě různých příšer, které sloužily pro odvod dešťové vody.
 

#světovéČesko a hrad Boldogkö

  • Maďarský hrad Boldogkö, Šťastný kámen, sice nestojí v rovině, ale jinak si se Strakonickým hradem může na dálku podat ruku. Pevnost na strmém hřebenu pohoří Zemplén vznikla po mongolské invazi k ochraně cesty vedoucí do Košic, a to v druhé polovině 13. století – tedy podobně jako hrad ve Strakonicích.
  • Také Šťastný kámen se pyšní více věžemi, prim ovšem mezi nimi hraje ta nejsevernější s půdorysem trojúhelníku: podobně jako Rumpál měla nároží směřující proti odhadovanému směru útoku.
  • Přestože hrad není nijak rozsáhlý, k vidění tu je řada pozoruhodných a zajímavých věcí, od archeologických exponátů, mincí, erbů a vlajek přes kovárnu a hradní vězení až po největší sbírku cínových/olověných vojáčků ve střední Evropě. Figurky představují známé bitvy z historie Uher.
  • K hradu se váže legendy, že jeho zakladatel Bodó pomohl králi Bélovi IV. ukrýt se před Tatary. Král mu z vděčnosti věnoval pozemek, ovšem s podmínkou, že na ní postaví hrad. Bodó měl naštěstí sedm krásných a chytrých dcer, které se rozhodly vdát se pouze za takové muže, kteří budou ochotni alespoň rok pomáhat s jeho stavbou. Za sedm let byl hrad hotový a na počest sedmi mladých žen, které zde strávily nejšťastnější období svého života, nese název Boldogkő.
Naučná stezka Švandy dudáka ve Strakonicích

Naučná stezka Švandy dudáka ve Strakonicích

Ve Strakonicích můžete zavzpomínat a projít se po Naučné stezce Švandy dudáka. Stezka vznikala v letech 2007 až 2008 a vede místy, kudy podle pověstí chodil a hrál bájný dudák Švanda.

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum sídlí v prostorách strakonického hradu a nabízí návštěvníkům unikátní expozice dud a dudáctví, historie textilní výroby, loutek, motocyklů a zbraní značky ČZ a jedinečnou expozici věnovanou řádu maltézských rytířů. Součástí prohlídky je také kapitulní síň s ambitem a vyhlídková věž Rumpál.

Visutá lávka u Strakonického hradu

Visutá lávka u Strakonického hradu

Mezi moderní stavby současnosti patří visutá lávka nad řekou Otavou, která propojila soudobou architekturu s historickou zástavbou. Spojuje Strakonický hrad s městem na levém břehu řeky Otavy.

Strakonice

Strakonice

Město, kde se zrodila pověst o Švandovi s očarovanými dudami, jehož dominantou je mohutný středověký hrad s věží Rumpál, a kde Velké náměstí zdobí domy roztodivných jmen s působivými malbami, například dům U Umrlčí hlavičky nebo půvabné Papežovy domky. Tak vypadá jedna z bran Šumavy, Strakonice.

Po stopách šlechtických rodů: se Schwarzenbergy po jižních Čechách na kole

Po stopách šlechtických rodů: se Schwarzenbergy po jižních Čechách na kole

Jak již název výletu napovídá, navštívíme mnoho památek – Český Krumlov, Zlatou Korunu, Holašovice, Hlubokou nad Vltavou a České Budějovice. Délka cyklovýletu je 62 km, takže si užijete skvělý den v sedle kola a po zajímavých památkách.

Strakonický hrad

Strakonický hrad

Celá staletí stojí na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.

Zřícenina hradu Prácheň u Horažďovic

Zřícenina hradu Prácheň u Horažďovic

Nedaleko města Horažďovic se na vrcholu kopce Prácheň (504 m n. m.) nalézá zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň. Dochovány jsou pouze zbytky věží, hradeb a bašt.

Hra Strakonická šifra – questing ve Strakonicích

Hra Strakonická šifra – questing ve Strakonicích

Strakonická šifra popisuje zajímavá místa pomocí básniček. Každému zastavení je přiřazena jedna hádanka, ze které se vybere písmeno do tajenky. Po úspěšném vyluštění vás cesta zavede až do cíle, kde na vás bude čekat odměna.

Mezinárodní dudácký festival Strakonice 2024

22.8.
25.8.
Mezinárodní dudácký festival Strakonice 2024

25. ročník mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích. Do Strakonic přijíždějí každé dva roky tisíce diváků z České republiky i ze zahraničí, diváky i účinkující spojuje i přes jazykové bariéry láska k tradici a lidovému umění, vytváří pocit sounáležitosti a přátelství.

Další aktuality

Podzimní cyklovýlety na Třeboňsku můžete spojit s návštěvou výlovů

Třeboňsko je místem jako stvořeným pro podzimní dovolenou. Zdejší rovinatá krajina protkaná světově unikátní rybniční sítí je skutečným rájem všech milovníků pěších a cyklistických výletů. U hrází rybníků současně startují hlavní výlovy, které jsou v této oblasti každoročně mimořádně oblíbenou a atraktivní událostí. A to už je důvod k návštěvě. Naplánujte si pěkný podzimní výlet ozvláštněný rybími pochoutkami! A kdyby se vám žádný z termínu výlovů nehodil, zkuste některou z vyhlášených rybích restaurací.
Jihočeský kraj | Letní sporty

Podzimní výlovy rybníků 2023

Tak jako slunce a voda patří k létu, sníh a mráz k zimě, tak vypouštění a výlovy rybníků patří k podzimu. Vůně bahna, grogu či svařeného vína, rybářské sítě plné ryb a praktické ukázky rybářského řemesla dělají z výlovů vděčný divácký zážitek.
Jihočeský kraj | Gurmánská turistika

20 tipů na výlet na Budějovicku pro hezké podzimní zážitky

Každý, kdo uvažuje o podzimní dovolené v tuzemsku, nebo chce strávit třeba jen příjemný rodinný víkend, by měl zamířit na Budějovicko. Oblast mezi Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou nabízí sportovní a relaxační aktivity, oblíbené historické památky, krásnou přírodu i skvělou lokální gastronomii. Podzimní Budějovicko má rozhodně co nabídnout!
Jihočeský kraj | Životní styl

V České Třebové proběhne Den železnice

Oslavy Dne železnice se v České Třebové se uskuteční v sobotu 16. září 2023. I když k největším lákadlům patří tradičně jízdy speciálními vlaky, připravili organizátoři v rámci svátku železnic také bohatý doprovodný program v areálu českotřebovského depa.
Jihočeský kraj | Zážitky

Táborská setkání se blíží: město ožije největšími historickými slavnostmi v České republice

Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradiční hudba, zpěv a veselení pod širým nebem? Pak si nenechte ujít 32. ročník festivalu Táborská setkání, který se bude konat ve dnech 15. až 17. 9. 2023. Město Tábor je pro dobové slavnosti jako stvořené. Historické centrum s několika náměstími, křivolaké uličky i bohatá zeleň za městskými hradbami ožije na tři dny dávnou historií první poloviny 15. století, do časů, kdy se vlády nad městem ujal husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.
Jihočeský kraj | Zážitky

Brambory: historie oblíbené potraviny, bramborové hostiny, slavnosti a příběhy

Když někdo skončí těsně pod stupni vítězů, říká se, že dostal bramborovou medaili. Vůči bramborám to ale není úplně fér: v mnoha světových kuchyních včetně té naší, tedy české, moravské i slezské, jim patří první místo. Také se na našich stolech objevují už pěknou řádku let: první dochované zmínky o bramborách v českých zemích zmiňují hostinu Viléma Slavaty v roce 1623 v Jindřichově Hradci.
Jihočeský kraj | Gurmánská turistika

Houby kolem nás: jména po houbách, přírodní útvary i houbařské akce

Houbařská sezóna je v plném proudu, houbaři nosí z lesů plné košíky a leckterou domácností voní smaženice, hříbková omáčka anebo schnoucí houby. Podle statistik „průměrná" česká rodina sesbírá za rok šest kilogramů hub. Patříme prostě k nejvášnivějším houbařům na světě! Pokud si od sběru těchto lesních darů chcete trochu odpočinout, ale zároveň si i užít „houbařskou horečku“ trochu jinak, vypravte se s námi na pár kuriózních houbařských výprav nebo zajímavou houbařskou výstavu.
Jihočeský kraj | Příroda

Na zámku Ohrada si užijete Vorařský den

Pojďte si do muzea lesnictví, myslivosti a rybářství v sobotu 9. září 2023 připomenout již zaniklý způsob přepravy na vodních tocích a stará řemesla. Čeká vás bohatý program Vorařského dne na loveckém zámku Ohrada, jehož součástí budou i soutěže, hry a tvořivé dílny pro děti, potěší celou rodinu.
Jihočeský kraj | Zážitky