Úvod > Aktuality > #světovéČesko a sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a ve Vídni: skutečně vyhnaly mor z Evropy?
Památky

#světovéČesko a sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a ve Vídni: skutečně vyhnaly mor z Evropy?

 • Vydáno10. července 2021
Byl brutální, rychlý a mezi 14. až 18. stoletím dokázal zabít třetinu až polovinu Evropanů: to byl mor aneb černá smrt. Od současných pandemií se v lecčems lišil a i lidé se s ním vyrovnávali jinak. Na znamení vděčnosti a díků například stavěli morové sloupy: honosné, zlacené a čím větší, tím lepší – to aby prosby či poděkování donesly až do nebes. Ten vůbec největší na světě stojí v centru Olomouce a je zapsaný mezi památkami UNESCO.

Oslnivé baroko

Vlající draperie a andělská křídla jako poděkování za odvrácení morových epidemií: sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a vídeňský Pestsäule, oba zapsané mezi památkami UNESCO.
Olomouc
Vídeň
Při toulkách půvabnými historickými uličkami Olomouce vám možná bude začne vrtat hlavou, proč UNESCO podobně jako v Praze, Českém Krumlově, Telči nebo Kutné Hoře nezahrnuje celé město, ale „pouze“ barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Katedrála, kostely, starý přemyslovský hradArcidiecézním muzeem nebo radnice s orlojem by si to nepochybně zasloužily, ale je to zkrátka tak: o zápis se původně ucházel sloup společně s jedinečným souborem barokních kašen, ale nakonec olomoučtí radní kandidaturu stáhli a v roce 2000 podali žádost o zapsání do seznamu UNESCO jen pro sloup. Olomouc tedy oslavila již  dvacet let od úspěšného zápisu. A místní? Jsou na něj pyšní, protože bez něj by prý střed města nebyl tou pravou Olomoucí.

Padesát soch na jediném místě

Čím si barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí svou pozici na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO získal? Je více než třicet metrů vysoký a unikátní jak mimořádnými rozměry, tak náročností a rozsahem sochařské výzdoby.

Údajně je vůbec největším barokním sousoším ve střední Evropě a rovněž největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury. Čísla se sice v různých zdrojích liší, ale podle údajů olomouckého turistického centra na sloupu je osmnáct soch světců, dvanáct světlonošů, dvanáct reliéfů s postavami apoštolů, sousoší Nanebevzetí Panny Marie umístěné ve střední části sloupu a vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice – sečteno a podtrženo přibližně padesát figur. Nechybí ani pozlacená replika dělové koule připomínající, že sloup byl několikrát zasažen pruskými děly během obléhání roku 1758.

Sloup je tak rozměrný, že se do jeho nitra dokonce vešla i malá kaple. Přístupná bývá jen v hlavní sezoně, navíc během letních pátečních a sobotních večerů v okolí sloupu probíhá multižánrový hudební festival Večerní pohoda u Trojice.
 

Marie Terezie a její cesta pro radost

Nepřehlédnutelnou barokní dominantu náměstí provází pěkný příběh: napadlo by vás, že stavbu impozantního monumentu zahájil kameník Václav Render roku 1716 v podstatě jako soukromou akci? Samozřejmě to nešlo bez úředního povolení, a tak se o rok dřív obrátil na městskou radu, aby mu určila příhodné místo.

Radní tím lehce zaskočil: v té době už totiž byl rozestavěný Mariánský sloup na Dolním náměstí, rovněž jako výraz vděčnosti měšťanů za ukončení moru.

Nestavěl ho nikdo jiný než Render, jenže se mu zkrátka zdál málo honosný. Nakonec prosadil svou, vypracoval projekt a stavbu druhého sloupu dokonce zčásti financoval. Po roce 1723, kdy dokončil starší mariánský sloup, se už cele věnoval svému nejslavnějšímu dílu, tedy sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, dnes zapsanému mezi památky UNESCO. Stihl postavit jediné patro, ale když v roce 1733 zemřel, veškerý majetek věnoval na jeho dostavbu.

V započaté práci pokračovali další kameníci, stavitelé a umělci, například František Thonek, Jan Václav
Rokický a jeho syn Jan Ignác, Augustin Scholtz, sochaři Filip Sattler a Ondřej Zahner nebo zlatník Šimon Forstner
. Hotovo bylo v roce 1753 a na vysvěcení sloupu Nejsvětější Trojice o rok později dokonce přijela panovnice Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským. Podle dobových zpráv do Olomouce jezdila ráda (cestu o pár let dřív označila za cestu pro radost neboli Lustraiss) a navíc přitom zkontrolovala stav olomoucké pevnosti.
 

Malé morové desatero a vídeňský morový sloup

 • Mor lidé vnímali jako trest za své špatnosti a počet barokních morových staveb, především sloupů a volných soch v krajině, vztyčených jako poděkování Bohu za přečkání epidemie, je v českých zemích unikátní.
 • Hlavním znakem morových památek jsou sochy morových patronů. Nejčastěji to bývají svatí Šebestián, Roch, Karel Boromejský, František Xaverský a Rozálie, na olomouckém sloupu ale najdete sochu sv. Pavlíny. Když v roce 1623 město sužoval mor a křesťané uspořádali procesí s Pavlíninými ostatky, epidemie se dala na ústup. Světice je od té doby patronkou města. Na sloupu je vyobrazena s hromadou kamení, neboť zemřela ukamenováním.
 • Malířským protějškem olomouckého sloupu je zřejmě největší malba s morovou tematikou: obraz Svatý Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem v Miláně od Karla Škréty z roku 1647. K vidění je v Národní galerii v Praze.
 • Proti moru nepomáhaly roušky, šátky napuštěné bylinnými oleji ani doktorské masky se zobáky vyplněnými bylinami. Černá smrt brala všechny, a to po tisících. V roce 1715 samozřejmě nikdo nemohl vědět, že poděkování těch, kteří morovou ránu přežili, konečně zafunguje: pro české země to byla vůbec poslední velká morová epidemie.
 • Vyšší moc se snažili na svou stranu získat i obyvatelé Vídně: jedním z nejznámějších drobnějších sochařských děl rakouského hlavního města je Morový sloup / Pestsäule na pěší zóně Na Příkopech / Graben nedaleko Dómu svatého Štěpána. Po morové epidemii roku 1679 jej nechal postavit císař Leopold I., který nesl veškeré finanční náklady a sám je také na sloupu zpodobněn. Díky „slavnému“ odulému spodnímu rtu, typickému pro celou habsburskou dynastii, jej poznáte na první pohled.
 • Leopold I. se ale tehdy moc nevyznamenal: z Vídně zasažené epidemií utekl před morem do Prahy. Nicméně mor se vydal za ním: v Praze podle úředních záznamů zemřelo dvanáct tisíc lidí, což byla téměř třetina obyvatel, ve středních Čechách mu padla za oběť téměř polovina obyvatelstva.
 • Na návrhu vídeňského sloupu se podíleli architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu a divadelní výtvarník Lodovico Ottavio Burnacini. Stavbu sloupu řídil sochař Paul Strudel a pomáhali mu Tobias Kracker a Johann Bendel. Sloup byl vysvěcen 29. října 1693, v roce desátého výročí odražení Turků od Vídně.
 • Podobně jako na dalších stavbách zasvěcené Nejsvětější Trojici i na vídeňském morovém sloupu hraje důležitou roli číslo tři a jeho násobky. Jsou tu tři vertikální vrstvy (člověk, andělé, Nejsvětější Trojice), tři křídla, devět velkých andělů, tři bronzové svitky a další detaily.
 • Drsná scénka se odehrává přímo pod císařem: Víra tu shazuje mor do propasti. Nemoc má podobu šílené stařeny se zcuchanými vlasy, křečovitým šklebem a seschlými prsy.
 • Podobně jako sloup Nejsvětější Trojice je i vídeňský Pestsäule zapsán mezi památkami UNESCO, a to od roku 2001 v rámci historického centra Vídně.
Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác

Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác

Po rekonstrukci Zdíkova paláce, muzea a katedrály svatého Václava, se otevřel návštěvníkům nový pohled do dějin umění. Nad barokní obrazárnou vznikla nová expozice, která interaktivní formou představuje dějiny Svatováclavského návrší v Olomouci.

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Barokní 35 metrů vysoký sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci je nejvelkolepější a nejvyšší stavba svého druhu v České republice.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě

Z památek druhé největší městské památkové rezervace v Česku ocenila organizace UNESCO sloup Nejsvětější Trojice. Barokní sloup ve srovnání s obdobnými památníky morových epidemií vyniká originální výtvarnou koncepcí, bohatou figurální výzdobou, ale i samotnými rozměry. S výškou 35 metrů jde o největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě.

Soubor barokních kašen v Olomouci – nejstarší soubor kašen v České republice

Soubor barokních kašen v Olomouci – nejstarší soubor kašen v České republice

Soubor šesti dochovaných barokních kašen s antickou tématikou, které se nacházejí na poměrně malém území, představuje skutečný unikát evropského významu. Nejstarší ze souboru 6 barokních kašen pochází z roku 1683. Jedná se o Neptunovu kašnu.

Olomoucký orloj s figurkami proletářů

Olomoucký orloj s figurkami proletářů

Dnešní kuriózní podoba olomouckého orloje pochází z let 1947–1955, kdy svaté muže nahradili pracující, plesající a sportující Hanáci. Skleněné mozaiky s náměty Jízdy králů, Průvodu královniček, Dělníka, Chemika a alegorie dvanácti měsíců dodal národní podnik Česká mozaika v Novém Boru.

Soubor kašen v Olomouci

Soubor kašen v Olomouci

V historickém centrum města Olomouc najdete soubor sedmi kašen, šest starších a jednu novodobou na venkovní části olomoucké radnice. Inspirací pro tyto kašeny se staly příběhy antické mytologie.

Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech v Olomouci

Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech v Olomouci

Památka ukrývá ostatky jugoslávských vojáků z první světové války. Jedenáct metrů vysoká stavba ve stylu monumentálního neoklasicismu byla postavena v roce 1926.

Další aktuality

Vánoční trhy v Olomouci lákají na punč, kluziště a vyhlídkové kolo

Olomoucké vánoční trhy patří k těm nejhezčím nejen v České republice. Ani v letošním roce tak obyvatele a návštěvníky města nechtěli pořadatelé trhů o tento zážitek připravit. Návštěvníci se opět mohou těšit na vánoční ozdoby, zimní doplňky, sýry, med, uzenářské speciality, kovářskou dílnu, řemeslné výrobky, rybí hranolky, grilované dobroty a nechybí ani pověstný punč. Vánoční trhy v Olomouci trvají od 17. listopadu až do 23. prosince 2023.
Olomoucký kraj | Zážitky

Kam na výlet v Olomouci po celý rok?

Sloup Nejsvětější Trojice, jedinečný orloj, unikátní kostely a kašny, radnice s orlojem a přístupnou věží, prohlídky tereziánského opevnění, rozlehlé parky, výletní plavby po řece Moravě i Pevnost poznání – a to je jen výběr z mnoha zajímavosti, které dětem nabízí město Olomouc. Na co ještě nesmíte zapomenout? Vydejte se také do zoologické zahrady na Svatém Kopečku, mezi jejíž rarity patří například průchod výběhem opic, pavilon netopýrů, obří akvárium nebo rozhledna. Příjemný výlet do Olomouce si můžete udělat kdykoli během roku.
Olomoucký kraj | Památky

Zimní exkurze přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně je zážitek

Na prohlídku Dlouhých strání se můžete vypravit také v zimě. Samostatně autem se k elektrárně nesmí, tam i zpátky vás od lyžařského areálu Kouty dovezou autobusy. Prohlídka trvá asi dvě hodiny a doporučujeme ji rezervovat předem. Exkurzi je sice možné zaplatit i na místě bez rezervace, pouze však v případě, že jsou volná místa. K horní nádrži se bohužel v zimě nejezdí, dostanete se tam jedině pěšky nebo na běžkách.
Olomoucký kraj | Zážitky

Hrad Helfštýn má otevřeno i v listopadu

Hrad Helfštýn je během listopadu otevřen o víkendech. Milovníci historie a hradní architektury sem mohou přijít každou sobotu a neděli, až do 26. 11. 2023. Během prodlouženého víkendu 17. až 19. listopadu zde bude otevřeno také v pátek.
Olomoucký kraj | Památky

Šternberský hrad zve na martinské prohlídky s ochutnávkami

Na moravském hradě Šternberk se na rozdíl od většiny památek bude provázet i v měsíci listopadu. U příležitosti oslav svátku svatého Martina připravuje hrad speciální „Svatomartinské prohlídky“. Prohlídky se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2023 od 10 do 15 hodin.
Olomoucký kraj | Památky

Desetkrát do kuchyní a pivovarů: na kterých hradech a zámcích se podíváte pod pokličky?

Gastronomie hýbe světem a slyší na to i hrady a zámky. Kuchyně, koupelny a další technické prostory se zvolna mění v nové prohlídkové trasy, někde se v nich dokonce pravidelně vaří a peče. Vy pak můžete při prohlídce mlsat a ochutnávat to, co kdysi jedlo místní panstvo. Kde takové prohlídky zažijete?
Olomoucký kraj | Gurmánská turistika

Tkalcovské muzeum na Rejvízu končí: exponáty si prohlédnete jinde

V říjnu 2023 ukončilo provoz Tkalcovské muzeum na Rejvízu, které zde turisté mohli navštěvovat od roku 2008. Rejvízská tkalcovna se nacházela uprostřed vesnické památkové zóny v Rejvízu. Kdo se o stará řemesla zajímá, ale nemusí být smutný – exponátů rejvízského muzea se ujala dvě muzea, která také plánují s bývalými majiteli pořádání kulturních akcí.
Olomoucký kraj | Zážitky

Velký návrat výstavy Exota Olomouc: Největší papoušek světa, evropské unikáty i světové premiéry!

Na čtyři tisíce exotických a často také vzácných ptáků budou od 13. do 15. října 2023 k vidění na Výstavišti Flora Olomouc. Po pětileté odmlce se sem vrací jedna z tradičních a oblíbených akcí – Exota Olomouc! Tato mezinárodní výstava exotického ptactva letos obsadí největší pavilon A, další tři menší pavilony a také Palmový skleník. Těšit se můžete na papoušky, tukany, drobné exoty, kanáry, exotické bažanty či okrasnou vodní drůbež.
Olomoucký kraj | Příroda