Úvod > Aktuality > #světovéČesko a sedm výletů se svatou Ludmilou
#světovéČesko a sedm výletů se svatou Ludmilou
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a sedm výletů se svatou Ludmilou

  • Vydáno11. září 2021
Svatou Ludmilu známe jako patronku českého národa. Stála u počátků našeho státu, položila základy křesťanství v Čechách a jako manželka knížete Bořivoje I. a matka knížat Spytihněva a Vratislava se stala zakladatelkou vládnoucí dynastie Přemyslovců. V roce 2021 uplyne 1 100 let od jejího zavraždění na hradišti Tetín. Pojďte se s portálem Kudy z nudy podívat na místa spojená s jejím životem.

Dělí je tisíc let a spojuje mučednická smrt: svatá Ludmila (asi 860–921) byla uškrcena na Tetíně, Terezie Benedikta od Kříže (1891–1942) byla zavražděna v koncentračním táboře v Osvětimi.

svatá Ludmila
Terezie Benedikta od Kříže
Je to malý historický paradox: zatímco o smrti svaté Ludmily víme kdeco, počátek jejího života neznáme. Podle jedné verze bylo jejím domovem Srbsko, podle druhé byla dcerou Slavibora, pšovského knížete. Pšov bylo staré označení Mělníka.
 

Mělník: město, kde Ludmilu připomínají vinice a víno

Na pšovském hradišti se narodila někdy kolem roku 860 a město na soutoku řek Labe a Vltavy na ni dodnes nezapomnělo. Ludmila totiž založila první mělnickou vinici, je proto považována za patronku vinařů a dokonce se po ní jmenuje i jedno z mělnických známkových vín. S Ludmilou, sv. Václavem a vinařskými tradicemi se seznámíte v mělnickém Regionálním muzeu.
 

S Ludmilou na pouť na Levý Hradec

Kolébkou naší kultury i současného státu za Ludmilina života přemyslovské hradiště na Levém Hradci. Dnes je součástí města Roztoky, na počátku českých dějin ale hrálo významnou roli jako sídelní místo knížecího páru. Ludmila a Bořivoj I. tady nechali na konci 9. století vystavět kostel sv. Klimenta. Byl to vůbec první kostel v Čechách, původně rotunda, a dochovaly se z ní pouze základy pod podlahou dnešního kostela. Každoročně v září se tu konají svatoludmilské poutě.
 

Škola sv. Václava na Budči

Světici Ludmilu, panovnici, která se snažila ovlivňovat tehdejší politickou situaci a formování střední Evropy, známe také v jiné roli: jako babičku, která s láskou vychovávala své vnuky včetně svatého Václava, dbala na jejich vzdělání a předávala jim svou moudrost i zkušenosti. Když se z Levého Hradce vydáte na západ, dorazíte na Budeč. Hradiště z druhé poloviny 9. století, kde se údajně vzdělávali mladí Přemyslovci, je dnes součástí obce Zákolany. Stojí tu vůbec nejstarší kostel v Čechách, rotunda Petra a Pavla, postavená z příkazu knížete Spytihněva I. někdy po roce 895. Jde o jedinou zachovalou předrománskou stavbu a nejstarší stojící kamennou architekturu v Čechách. Zdivo je z velké části původní, během 12. století byla k rotundě přistavěna hranolová věž. Každoročně koncem září se tu pořádají Svatováclavské slavnosti.
 

Křesťanství a křest od sv. Metoděje

Během čtrnácti let manželství Ludmila porodila nejméně šest dětí; synové Spytihněv (875–915) a Vratislav (asi 888–921) dosedli na knížecí stolec. Klíčovou událostí pro další směřování českého státu mělo křesťanství: traduje se, že knížecí pár byl pokřtěn při své cestě na Moravu roku 882 přímo sv. Metodějem nebo některým z jeho žáků. Přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům získat politickou převahu a nadvládu nad ostatními kmenovými knížaty v Čechách.
 

Místo Ludmiliny smrti: Tetín

Když Ludmila kolem roku 889 ovdověla, bylo jí kolem třiceti let. Neodešla do ústraní, ale dál se účastnila veřejného dění a zastupovala své nedospělé syny, dokud se nemohli ujmout vlády. Jedním z míst, kde pravidelně žila, bylo hradiště na místě dnešního Tetína.

Osud svaté Ludmily se naplnil v noci z 15. na 16. září 921, kdy vyvrcholil konflikt s její snachou Drahomírou, vdovou po Vratislavovi. Zda se spor týkal výchovy mladého knížete anebo diplomacie a budoucího směřování mladého státu nevíme, jisté ale je, že Drahomíra najala vrahy a ti Ludmilu na přemyslovském hradišti Tetíně uškrtili jejím vlastním závojem. Její odkaz připomíná svatoludmilská pouť, konaná pravidelně v září.
 

Výlet za poustevníkem a po tetínských vyhlídkách

Z Tetína chodívala sv. Ludmila do Svatého Jana pod Skalou navštěvovat poustevníka Ivana. Pochod v jejích stopách probíhá v době, kdy se v Srbsku koná pouť sv. Ivana a ve Svatém Janu pod Skalou Svatojánská pouť.

Plánujte výlet na Tetín? Poblíž hradiště objevíte volně přístupnou zříceninu gotického hradu, z něhož se otvírá okouzlující výhled do údolí řeky a na blízké vápencové skály. V nevelké obci si prohlédnete tři duchovní památky: kostel sv. Jana Nepomuckého nad příkrými skalami nad Berounkou, barokní kostel sv. Ludmily a kostel sv. Kateřiny. Poslední je nejstarší: vznikl někdy kolem roku 1200 a pravděpodobně stojí na místě starší stavby, kterou svatá Ludmila znala za svého života. Nejzajímavější místa Tetína včetně muzea spojuje turistický okruh Tetínské vyhlídky, jeho pokračování vás dovede do míst s nejhezčími výhledy do okolí.
 

Osmkrát o Ludmile a jiných svatých

  • Roku 925 nechal mladý kníže Václav přenést ostatky sv. Ludmily z Tetína na Pražský hrad, kde byly uloženy do baziliky sv. Jiří, svatořečena byla v 11. století. Stala se patronkou Čech a také ochránkyní rodin, matek, babiček a všech křesťanských vychovatelů.
  • Svatá Ludmila byla už záhy po své smrti uctívána společně se svým vnukem a kult obou světců byl vždy velmi úzce provázán. Úcta k první české světici a matce českého národa byla tak velká, že roku 1142 při přestavbě svatojiřského kostela pražský biskup Ota nedovolil hýbat s jejími ostatky bez souhlasu papeže. Na obrazech a sochách Ludmilu snadno poznáte podle jejího atributu, šálu ovinutého kolem krku.
  • Kult svaté Ludmily se z Prahy postupně rozšířil do celé Evropy a díky krajanům i dál do světa. Mezi desítkami kostelů a kaplí zasvěcených svaté Ludmile najdete jak starší kostely, jako je novogotický chrám na pražském náměstí Míru, tak nové stavby, namátkou kaple v Andělské Hoře, v Babicích, Suché Lozi nebo kostely v Nižném Novgorodě či Oděse.
  • Svaté Ludmile je zasvěceno také několik klášterů, studánek a pramenů.
  • Nejznámější socha svaté Ludmily je ta, která stojí v Praze na Karlově mostě; vznikla patrně v dílně Matyáše Bernarda Brauna a zobrazuje, jak Ludmila učí svého vnuka Václava číst z knihy.
  • Svatá Ludmila je také součástí jezdeckého pomníku sv. Václava na pražském Václavském náměstí; babička na svého vnuka „dohlíží“ po jeho pravici, doplňují je svatí Vojtěch, Prokop a Anežka Česká.
  • Patronů našeho národa je ale mnohem víc, kromě uvedených pěti jsou to ještě svatí Cyril a Metoděj, Hedvika, Gorazd, Jan Nepomucký, Jan Sarkander, Kliment, Kosma a Damián, Norbert, Prokop, Radim, Vít, Zdislava a Zikmund.
  • Své patrony má i Evropa: vyhlásil je papež Jan Pavel II. a zastupují různé země. Vedle sv. Benedikta z Nursie a věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou to sv. Brigita Švédská, sv. Kateřina Sienská a sv. Edita Steinová s řeholním jménem Terezie Benedikta od Kříže.
Pramen sv. Ludmily u Počátek

Pramen sv. Ludmily u Počátek

Pramen svaté Ludmily leží při cestě z Počátek do Polesí. Váže se k němu pověst o zázračném vyléčení.

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Do zrekonstruované kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu se po 20 letech opět vrátil Svatovítský poklad. Výstava představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším patří půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který se používal při korunovacích.

Ludmila – nejznámější mělnické víno

Ludmila – nejznámější mělnické víno

Víno Ludmila je pojmenováno po kněžně Ludmile, která na Mělníku založila první vinici a dala základ celému místnímu vinařství. Od konce 19. století se stáčí do originálních, pro ni typických lahví, tzn. „kalamářů“.

Kostel sv. Kateřiny Tetín

Kostel sv. Kateřiny Tetín

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské stojí v těsné blízkosti kostela sv. Ludmily, od něhož je vzdálen pouze několik metrů. Jedná se o prostou románskou stavbu z počátku 12. století, ale může stát na místě staršího předchůdce, např. kostela, jehož existence se předpokládá již v době Ludmilina života.

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel byl postaven v barokním slohu v 80. letech 17. století. Interiér kostela je jednolodní s plochou klenbou a kamenným barokním oltářem.

Průvodcovské služby na Tetíně

Průvodcovské služby na Tetíně

Pokud máte zájem o prohlídku kostelů, návštěvu galerie výtvarných děl i malebného okolí, jsme vám k dispozici. Běžná prohlídka trvá 60 min., její trvání a cenu lze individuálně domluvit s našimi průvodci.

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika sv. Jiří na Pražském hradě je nejstarší dochovanou sakrální stavbou v Praze. Její bílé věže z pečlivě opracovaných opukových kvádrů výrazně zasahují do siluety hradního komplexu.V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců.

Kaple svaté Ludmily na zámku Mělník

Kaple svaté Ludmily na zámku Mělník

Sv. Ludmile je věnována kaple na zámku Mělník.

Socha svaté Ludmily na Karlově mostu

Socha svaté Ludmily na Karlově mostu

Socha sv. Ludmily vznikla někdy po roce 1720 v dílně některého z následovníků či učedníků Matyáše Bernarda Brauna,

Václavské náměstí v Praze – symbol české státnosti

Václavské náměstí v Praze – symbol české státnosti

Tradiční místo oslav, demonstrací a veřejných shromáždění, na kterém se odehrálo mnoho historických chvil. Druhému největšímu náměstí v Česku vévodí Myslbekova jezdecká socha sv. Václava.

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Tetín – památné místo z úsvitu našich dějin

Tetín – památné místo z úsvitu našich dějin

Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 n. l.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Raně barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, na úpravách se podíleli A. Leuther a K. I. Dienzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno Palladium země české – pozlacený reliéf Madony staroboleslavské.

Vyhlídková trasa Tetínské vyhlídky II

Vyhlídková trasa Tetínské vyhlídky II

Nad Tetínem u Berouna naleznete dva vyhlídkové okruhy. Ten druhý nabízí panoramatické výhledy, které komentují výkladové tabule s informacemi o místních zajímavostech. Na stezce se pokocháte především rozhledy především na Tetín, Beroun a okolní krajinu.

Svatováclavská vinice v Dřísech – nejstarší vinice v Čechách

Svatováclavská vinice v Dřísech – nejstarší vinice v Čechách

V blízkosti obce Dřísy byla dle dochovaných zpráv založena, na slunné jižní straně vrchu Cecemín, první vinice v Čechách. Hospodařilo se na ní již v samotných počátcích vlády prvních Přemyslovců a podle ledegendy na ní pracoval i sám svatý Václav.

Zámek Loděnice – pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily

Zámek Loděnice – pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily

Chátrající stavba, kterou spatřily stovky tisíc turistů mířících do Prahy, před dvěma lety změnila majitele i účel. Každou neděli si můžete prohlédnout její část.

Kaple sv. Klimenta – nejstarší církevní stavba Hradce Králové

Kaple sv. Klimenta – nejstarší církevní stavba Hradce Králové

Původně stál u Velkého náměstí kamenný a zřejmě nejstarší kostel v Hradci, který sloužil do stavby kostela sv. Ducha. Ve 14. stol. vyhořel a byl znovu vystavěn, v 16. stol. se využíval jako sklad soli, později obilí i zbraní. V 18. stol zde byla vystavěna současná kaple dle plánu Santiniho-Aichela.

Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze

Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze

Prohlídky zámku, rodinné sbírky rodiny Lobkowiczů a zámeckých vinných sklepů spojené s ochutnávkou vín z vlastních vinic. Restaurace s výhledem na soutok řek Labe a Vltavy a proslulé vinice svaté Ludmily nabízí široký výběr vín a gurmánských specialit, zámecká cukrárna pak dezerty vlastní výroby.

Další aktuality