Úvod > Aktuality > #světovéČesko a romantické putování divokými soutěskami
Příroda

#světovéČesko a romantické putování divokými soutěskami

  • Vydáno14. dubna 2020
Zamilovali jste si alpské říční soutěsky, které vyhloubila voda na své strmé cestě z hor do údolí? Tajemná a dobrodružná putování klikatými kaňony po chodnících a lávkách si užijete i v Česku. U Rešovských vodopádů i jinde objevíte divoké průrvy, vodopádové kaskády a tůně, krásné vyhlídky nebo altány pro odpočinek.

Úžasné skalnaté soutěsky a peřeje nadete i u nás

Rešovské vodopády
Lichtenštejnská soutěska
Soutěsky dravých řek nabízejí tajemství a dobrodružství. V takových místech na vlastní oči poznáte, že voda je silnější než kámen, zvlášť když si tisíce let neúprosně razí trasu skrz skalní podloží.

Pokud jste se někdy v minulosti prošli například Lichtenštejnskou soutěskou / Liechtensteinklamm v Rakousku a bylo vám líto, že něco takového nemáme doma, vězte, že máme – chce to jen vědět kudy kam. Pojďte se s portálem Kudy z nudy podívat do odlehlého koutu Nízkého Jeseníku, kde říčka Huntava vyhloubila skalní soutěsku plnou kaskád, peřejí a vodopádů. A protože nejbližší – i když poměrně vzdálená – vesnice se jmenuje Rešov, místo známe pod jménem Rešovské vodopády.
 

Rešovské vodopády aneb alpská soutěska v Česku

Nejvyšší stupeň Rešovských vodopádů sice měří deset metrů, ale v údolí se jich za sebou v kamenných kaskádách naskládala celá řada. Strach z neschůdného terénu rozhodně mít nemusíte: v úzké strži podél řeky, nad ní a kolem kamenných stupňů vedou dřevěné mosty, schody a lávky, doplněné terasami s vyhlídkami na ta nejpůsobivější místa.

Nejlépe se sem dostanete z Rešova (1,5 km), pozvolnější cesty vedou z Horního Města (3 km) nebo Tvrdkova (3 km). Procházka podél dravé řeky po pohodlné stezce se vyrovná zážitkům z Rakouska. Rozhodně neuděláte chybu, když se cestou zastavíte také v nedaleké Rudě a projdete se po křížové cestě, která už stovky let vede od kostela Panny Marie Sněžné na vrchol Křížového vrchu. Čtrnáct barokních zastavení má podobu srdce s reliéfy pašijových scén, na konci v místě s fantastickým výhledem do okolí pak stojí sousoší Kalvárie.
 

Za čertem do údolí Doubravy

Krásné, romantické, tajuplné a hlavně plné úzkých stezek, lávek a můstků je také údolí řeky Doubravy u Chotěboře. Nedaleko obce Bílek voda vymlela hluboký kaňon, nejužším místem je pouze čtyři metry široká soutěska zvaná Koryto. Lemují ji až patnáct metrů vysoké skály, z nichž se nabízí pohled na dva vodopády. Z Bílku do Horního Sokolovce anebo naopak půjdete podél řeky téměř pět kilometrů a cestou objevíte řadu zajímavých zákoutí, od Točitého víru a tůně zvané Mikšova jáma přes vyhlídku Čertův stolek a několik jeskyní až po zříceninu hradu Sokolov. Kdo chce vidět skutečného čerta z místních pověstí, musí do Chotěboře: sedí v parku F. X. Šaldy, před sebou má stoleček a na něm hraje šachy.
 
 

Soutěsky u Chrudimky

Skvělým místem pro milovníky samoty, ticha a léčení pocuchaných nervů je Strádovské peklo a Slavická obora. Mají víc společného, než by se mohlo zdát: zatímco „peklo“ je hluboké údolí řeky Chrudimky, obora se rozprostírá nad ním. Je tu více slunečního světla a místy se otevřou výhledy do hlubokého kaňonu se zříceninou středověkého hradu a romantickou stezkou, která údolím prochází. K Chrudimce se můžete vypravit hned, obora je přístupná jen několik měsíců v roce, ale pokud budete mít štěstí a dostanete se dovnitř, můžete se těšit, že mezi stromy nezahlédnete jen srnky, jeleny a daňky, ale také hříbata starokladrubských vraníků z hřebčína ve Slatiňanech.
 

Kaňony, soutěsky a rokle

  • Víte, že na našem území máme nejmohutnější říční pískovcový kaňon Evropy? Kaňon Labe za Děčínem měří až k německým hranicím patnáct kilometrů a téměř po celé délce jej lemují sto metrů vysoké skály s řadou vyhlídek, bočních roklí a soutěsek.
  • Jedno z nejdelších kaňonovitých údolí vyhloubila řeka Vltava. Od Šumavy až do Prahy jen s malými přestávkami řeka teče překrásným divokým údolím s četnými peřejemi a skalnatými meandry. Přirozený charakter řeky ovšem nadobro změnily přehrady vltavské kaskády, které zatopily nejen staré rybářské a vorařské obce, ale také Svatojánské proudy. Krajina s řekou, která se tu valila v mohutných peřejích, prý připomínala severní Ameriku.
  • Za nejkrásnější říční údolí střední Evropy leckdo pokládá kaňon Dyje na jižní Moravě. Před civilizací jej paradoxně zachránila železná opona a následné vyhlášení národního parku. Chodit se tu smí jen po značených stezkách, a tak do většiny míst panenského a monumentálního údolí nahlédnete jen z vyhlídek, například ze Sealsfieldova kamene nedaleko Havraníků.
  • Za bližší prozkoumání stojí také kaňon Divoké Orlice u hranic s Polskem, zejména místo zvané Zemská brána. Podél horské říčky s vymletými obřími hrnci, srovnatelnými s těmi ze šumavské Vydry, vedla stará pašerácká stezka, podívat se můžete i na jeskyni legendárního loupežníka Ledříčka.
  • Populární Lichtenštejnská rokle v Rakousku, jedna z nejdelších, nejhlubších a nejpůsobivějších alpských roklí, byla díky rodu Lichtenštejnů zpřístupněna už v roce 1875. Poslední tři roky byla zavřená kvůli zřícené skále, plánované otevření na jaře 2020 odsunula nákaza koronavirem. Až se znovu otevře, objevíte tu nejenom nové tunely a galerie, vyhlídkové plošiny a lávky, architektonicky přizpůsobené krajině, ale také asi třicet metrů vysoké točité schodiště zvané Helix, vedoucí do hlubin rokle.
Rešovské vodopády – největší vodopády Nízkého Jeseníku

Rešovské vodopády – největší vodopády Nízkého Jeseníku

Říčka Huntava, která pramení ve Stříbrných Horách u Horního Města, vyhloubila na horním toku skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku. Územím, které je od r. 1966 chráněným přírodním výtvorem, můžete projít přes dřevěné lávky a schody.

Naučná stezka Zemská brána – poznejte nejkrásnější úsek Divoké Orlice

Naučná stezka Zemská brána – poznejte nejkrásnější úsek Divoké Orlice

Chráněným přírodním výtvorem a oblíbeným výletním místem je Zemská brána v Orlických horách. Jedná se o skalnatý úsek Divoké Orlice, kde řeka vyhloubila romantické údolí v pevných, ale rozpukaných rulách a pronikla tak do vnitrozemí Čech.

Vyhlídka Čertův stolek nad řekou Doubravkou

Vyhlídka Čertův stolek nad řekou Doubravkou

Čertův stolek je skalní vyhlídka, která nabízí výhled do hlubokého a skalnatého údolí řeky Doubravy. Pod skalní věž ve svahu najdete také malou jeskyni, kde podle pověsti žil poustevník.

Nýznerovské vodopády u Žulové

Nýznerovské vodopády u Žulové

Nýznerovské vodopády se nacházejí v osadě Nýznerov u Žulové v údolí Stříbrného potoka. Jedná se o kaňonovitou soutěsku se skalními prahy vytvářejícími několik vodopádů a kaskád, kde se vlivem vymílání skály výřivým proudem vody vytvářejí jámy a obří hrnce různých tvarů až několikametrových rozměrů.

Satinské vodopády u Malenovic

Satinské vodopády u Malenovic

Na toku potoku Satina, který pramení pod Lysou horou a protéká Malenovicemi, jsou v místech nad hotelem Rajská bouda k vidění Satinské vodopády. Již v 19. století byly oblíbeným výletním místem a i dnes je celé údolí využíváno k rekreaci.

Vaňovský vodopád – překrásný vodopád v Českém středohoří

Vaňovský vodopád – překrásný vodopád v Českém středohoří

Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce je jeden z nejvyšších a také nejznámějších vodopádů Českého středohoří. Návštěva tohoto 12 metrů vysokého vodopádu je mimořádně působivým zážitkem zejména v jarních měsících.

Vodopády Štolpichu v Jizerských horách

Vodopády Štolpichu v Jizerských horách

Štolpichy patří mezi nejkrásnější a nejromantičtější místa Jizerských hor. Velký Štolpich vytváří v horní části soutěsky několikastupňový vodopád cca 30m vysoký. V dalším úseku můžete objevit také menší vodopádky a kaskády.

Skryjská jezírka – objevte kouzelnou přírodní scenérii na Zbirožském potoce

Skryjská jezírka – objevte kouzelnou přírodní scenérii na Zbirožském potoce

Skryjská jezírka jsou dvě malá jezírka nedaleko obce Skryje. Leží v nadmořské výšce 270 m, vzdálená od sebe jen několik metrů. Každé z nich měří přibližně 30 m a zaujímá plochu asi 150 m². Jedná se o chráněnou přírodní památku.

Údolí řeky Doubravy u Chotěboře

Údolí řeky Doubravy u Chotěboře

Přírodní rezervace Údolí Doubravy je nejcennějším územím jižní části chráněné krajinné oblasti Železných hor. Úzký, strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným obrazem obřích kaňonů nacházejících se jinde ve světě. Údolí je však neméně krásné, romantické a tajuplné.

Čertova rokle u Brandýsa nad Orlicí

Čertova rokle u Brandýsa nad Orlicí

Čertova rokle se nachází poblíž přírodního bludiště, na zelené značce vedoucí z Brandýsa nad Orlicí do Oucmanic. Místem také prochází naučná stezka Oucmanice. Rokle je oblíbeným výletním místem, nejromantičtějším bodem trasy je pověstmi opředená čertova lávka.

Přírodní park Sovinecko v Nízkém Jeseníku

Přírodní park Sovinecko v Nízkém Jeseníku

Přírodní park Sovinecko se nachází v jihozápadní části Rešovské hornatiny. Okouzlit návštěvníka mohou jeho hluboká údolí a výrazné svahy, které pokrývají lesní porosty s druhovou skladbou blízkou přirozeným porostům.

Ledříčkova skála – sídlo Jánošíka Orlických hor

Ledříčkova skála – sídlo Jánošíka Orlických hor

Ledříčkova skála je jedno ze zastavení naučné stezky, skalní útvar vysoký až 15 metrů. Stěna skrývá malou jeskyni, ve které podle pověsti žil loupežník Ledříček, který bohatým bral a chudým dával.

Další aktuality

Zámek Kunín ozdobí jiřinky, mečíky, hortenzie a hlavně růže

Již tradičně na přelomu měsíců září a října zve zámek v Kuníně na slavnost Růže pro paní hraběnku, oslavu královny květin a nejslavnější zámecké paní hraběnky Marie Walburgy, která milovala růže a na zámku vychovávala chudé a talentované děti. Také letos bude historické vazby květin připravovat přední český florista Slávek Rabušic. Prohlídku celého zámku, květinových vazeb a dekorací můžete absolvovat samostatně, nebo v doprovodu průvodce.
Moravskoslezský kraj | Památky

Národní den železnice hostí letos Bohumín

Zářijové oslavy svátku železničářů vyvrcholí letos v sobotu 23. září Národním dnem železnice, který se bude konat v Bohumíně. Program pro všechny fanoušky vlaků a světa na kolejích láká na prohlídku desítek kusů historické i moderní železniční techniky, nostalgické jízdy a na velkolepou světelnou show. Na doslech houkání lokomotiv bude ve stejný den slavit městská knihovna své stoleté výročí.
Moravskoslezský kraj | Zážitky

Konec léta pod Pradědem přinese Festival řízků

Víkend 16. až 17. září 2023 bude v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem opět ve znamení tradiční kulinářské akce Festival řízků. Do Festivalu řízků se tradičně zapojují místní restaurace, které nabídnou jak českou klasiku, tedy kuřecí nebo vepřový smažený řízek v trojobalu, tak řízky přírodní, nebo z netradičních mas. Akci můžete využít nejen pro potěchu chuťových pohárků, ale i pro výlety v jesenických lesích, na čerstvém vzduchu.
Moravskoslezský kraj | Gurmánská turistika

10 tipů na podzimní procházky ostravskou zelení

Objevte Ostravu jinak, než ji znáte – jako město šetrné k životnímu prostředí. Podle finské studie Bounce má totiž slezská metropole druhou nejnižší uhlíkovou stopou v Evropě! Studie se zabývala analýzou 28 evropských měst, aby tím zjistila, která z nich dělají maximum pro ochranu planety a Ostrava se „v uhlíkové stopě“ umístila na samé špičce evropských měst. Vychutnejte si procházku bez smogu a oxidu uhličitého třeba na haldě Ema, u Heřmanického rybníka anebo v Plesné.
Moravskoslezský kraj | Příroda

Běh z Kopřivnice do Rožnova připomene odkaz Emila Zátopka

Osobnost nejlepšího atleta 20. století, čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka, si můžete připomenout účastí na 21. ročníku Memoriálu Emila Zátopka, který se koná v sobotu 16. září, a to jak v jeho rodišti – Kopřivnici, tak v Rožnově pod Radhoštěm, kde je pochován na čestném pohřebišti u kostela sv. Anny v areálu Valašského muzea v přírodě. Areál Dřevěného městečka bude tento den volně přístupný.
Moravskoslezský kraj | Letní sporty

Dny NATO opět oživí letiště Leoše Janáčka v Ostravě

O víkendu 16. a 17. září 2023 se na Letišti Leoše Janáčka Ostrava budou konat Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky. Vstup na show je zdarma a návštěvníci se mohou těšit na ukázky nejmodernější techniky a vybavení naší i spojeneckých armád, policie, záchranářů, hasičů i představení jejich umění v atraktivních dynamických ukázkách. Významným tématem letošního ročníku bude modernizace, když se při svých premiérách představí nejmodernější stroje a vedle nich i starší technika, jež se naopak může účastnit naposled. Celkem na mošnovském letišti bude více než 90 letounů a na tisíc kusů pozemní techniky!
Moravskoslezský kraj | Zážitky

Botanické zajímavosti Zoo Ostrava – vůně Asie a krása japonského podzimu

Pokud se chystáte tento víkend do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava a máte v plánu navštívit i pěstební skleník v zázemí zoo, můžete aktuálně během komentované prohlídky zaznamenat velmi silnou a sladkou vůni. Pochází od malého keře ve skleníku tropů a subtropů. Lidé se často mylně domnívají, že se jedná o druh citrusu. Komentované prohlídky skleníků v Zoo Ostrava jsou zahrnuty v ceně vstupenky do zoo. Do tropů s průvodcem se můžete podívat každý víkend v 11:00 nebo ve 14:00 hod. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace.
Moravskoslezský kraj | Příroda

Zažijte netopýří noc v ostravské Zoo

Již tradičně se na přelomu srpna a září koná na mnoha místech v řadě evropských zemích, včetně České republiky, akce pro širokou veřejnost věnovaná netopýrům, tzv. Evropská noc pro netopýry. Přijďte se seznámit s netopýry do Zoo Ostrava, ve středu 6. 9. 2023 se tam koná Mezinárodní noc pro netopýry.
Moravskoslezský kraj | Příroda