Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Průhonický park: ráj ticha, plný vzácných stromů a keřů
#světovéČesko a Průhonický park: ráj ticha, plný vzácných stromů a keřů
"> "> "> "> "> "> "> ">
Příroda

#světovéČesko a Průhonický park: ráj ticha, plný vzácných stromů a keřů

  • Vydáno29. května 2021
Skupiny stromů a keřů, prostřídané s loukami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny, květiny, vyhlídky a mistrně volené průhledy: to je Průhonický park, malý přírodní ráj kousek za Prahou, kde si dokonale odpočinete od hluku velkoměsta a přeplněných ulic. Otevřeno je tu celý rok a každý den!
Dva romantické zámky, obklopené překrásnými parky a zapsané mezi památky UNESCO: Průhonický park v Průhonicích a park knížete Hermanna von Pückler-Muskau v Bad Muskau v Německu
Průhonice
Bad Muskau
Krásný přírodně krajinářský park a současně arboretum s množstvím domácích a cizokrajných dřevin, romantickými stavbami i cennými dendrologickými sbírkami: to je Průhonický park, který na sklonku 19. století vybudoval hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca u zámkuPrůhonicích. Od roku 2010 je park národní kulturní památkou a ve stejném roce padlo rozhodnutí, že ačkoli leží těsně za jižní hranicí Prahy, je společně s historickým jádrem města zapsaný na prestižním seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.
 

Průhonický parkV 19. století se Průhonicím dařilo. Po roce 1800 zahájil nový majitel Jan Nepomuk hrabě Nostic-Rieneck rozsáhlou přestavbu zámku v klasicistním slohu, v roce 1885 se pak jeho vnučka Marie Antonie Gabriela provdala za Arnošta Emanuela hraběte Silva-Taroucu. Pro Průhonice tak začala docela nová epocha, protože ruku v ruce s další přestavbou zámku v tehdy módním novorenesančním stylu hrabě ve spolupráci s dendrologem Camillo Schneiderem založil i rozsáhlý krajinářský park.

Hrabě Silva-Tarouca využil členité údolí říčky Botiče s původními porosty, které obohatil množstvím cizokrajných dřevin. Park s několika rybníky postupně doplnily průhledy, vyhlídky i volné louky, na skalnatých partiích nad Botičem vzniklo rozlehlé alpinum. Dnes v parku roste přes 1 600 druhů a odrůd stromů a keřů. Na něj navazují plochy se speciálními výsadbami růží, kosatců nebo pivoněk. Oblíbeným cílem výletů bývá Průhonický park v květnu, kdy obvykle kvete zdejší hlavní atrakce, osm tisíc pestrobarevných rododendronů.
 

Průhonickým parkem po doporučených trasách

Pokud chcete poznat Průhonický park opravdu důkladně, vyčleňte si na prohlídku celý den. Ani pak ovšem nestihnete projít a poznat všechna zákoutí, celková rozloha totiž je 250 hektarů (což je pro srovnání zhruba tolik, jako kdybyste vedle sebe rozprostřeli dvě a půl pražské Stromovky) a vycházkové cesty a pěšiny měří celkem asi 40 kilometrů. Určitě se vám budou líbit i romantické rybníčky a stavby, například vyhlídkový Gloriet, Rybárna nebo Česká chaloupka, vzpomínka na Národopisnou výstavu roku 1895, zakoupená a postavená na hrázi rybníka Labeška k „potěše návštěvníků“.

Na webu parku si před výletem můžete stáhnout mapu se třemi návštěvnickými okruhy. Základní (2,5 km, asi dvě hodiny), který vede od zámku kolem Podzámeckého rybníka a pod alpinem až na hlavní vyhlídku a lučními partiemi zpět k zámku, je doporučený hlavně v době květu rododendronů. Hlavní okruh (5 km, asi čtyři hodiny) je zajímavý celoročně a vede podél potoka Botiče až k hrázi rybníka Labešky s Českou chaloupkou a pak se vrací zpět k zámku. Nejdelší je Vyhlídkový okruh (10 km, asi 6 hodin), který prochází všemi zajímavými partiemi a přes všechny vyhlídky až do nejvzdálenějších míst v bývalé Oboře u rybníka Bořín.
Zajímají vás vzdálenější partie parku víc než nejvyhledávanější část u zámku? Využijte druhý vchod U Hájovny: také tady je k dispozici pokladna a hlídané parkoviště. Pokud to do Průhonic nemáte daleko, můžete si koupit také celoroční vstupenku, případně celoroční čipovou vstupenku: s tou se do parku dostanete i bezobsluhovými vstupy z ulic Lesní a U Parku, od Zdiměřické kapličky a od křižovatky cyklostezek za Bořínem.
 

Originál na každém kroku

  • O Průhonickém parku se sice říká, že je originální a výjimečný, ale hrabě při jeho vytváření měl určité vzory. Za předlohu mu sloužil zámecký park v Čechách pod Kosířem a také proslulý park knížete Hermanna von Pückler-Muskau (1785–1871) v Bad Muskau v Horní Lužici.
  • Park se rozkládá na obou březích Lužické Nisy, menší část se zámkem leží v Německu, větší díl v Polsku. Se svou rozlohou 728 hektarů se řadí k největším krajinářským parkům Evropy, na jeho podobě se podílela řada architektů a celá armáda zahradníků. Díky vizi velkolepého anglického parku v kontinentální Evropě byl park zařazen mezi památky UNESCO a stal se vzorem pro mnohé další nově zřizované anglické parky.
  • Německá část parku je úpravnější, ta polská má výrazně volnější charakter. Právě odtud se nabízejí velkolepé průhledy na zámek či ke glorietu. Pokud byste ovšem chtěli poctivě projít celou polskou část parku, jeden den k tomu stačit rozhodně nebude.
Čestlice

Čestlice

Jméno nenápadné obce by většina lidí vůbec neznala, kdyby v jejím těsném sousedství podél dálnice D1 nevznikla obchodní a zábavní zóna Průhonice-Čestlice, rozlohou největší nákupní centrum v Česku. Nejlákavějším místem je Aquapalace Praha, největší aquapark v tuzemsku.

Průhonice

Průhonice

Průhonice leží jižně od Prahy v těsné blízkosti dálnice D1, před hlukem je chrání uměle navršený zemní val Michovka. Zámecká věž vám prozradí, kde musíte hledat největší zajímavost: slavný Průhonický park v údolí Botiče s řadou domácích i cizokrajných dřevin.

Pivoňky z Průhonic – první mezinárodní registrace v Česku

Pivoňky z Průhonic – první mezinárodní registrace v Česku

Andromeda, Cassiopeia či Chlupáček jsou jména některých ze 14 odrůd pivoněk vyšlechtěných v Průhonicích, které jako první z Česka získaly mezinárodní registraci u mezinárodní registrační autority American Peony Society.

Průhonický park – zahrady s puncem UNESCO

Průhonický park – zahrady s puncem UNESCO

Pohádková příroda pouze pár kilometrů od hranic hlavního města – to je Průhonický zámecký park, ve kterém byla natočena řada pohádek. Jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě s rozlohou 240 hektarů se nachází v členitém údolí meandrující říčky Botič.

Zámek Průhonice – neorenesanční klenot v nádherném zámeckém parku

Zámek Průhonice – neorenesanční klenot v nádherném zámeckém parku

Průhonický zámek několik kilometrů jihovýchodně od Prahy je otevřen veřejnosti pouze částečně. Zpřístupněna je zde expozice Průhonický zámek a park – dílo přírody a lidského ducha, pamětní síň zakladatele parku Arnošta Emanuela hraběte Silva Taroucy. Ostatní prostory využívá Akademie věd ČR.

Pivoňkova vyhlídka v Průhonickém parku

Pivoňkova vyhlídka v Průhonickém parku

Pohled přes Sádkový rybník v Průhonickém parku prodlužuje tzv. Pivoňková vyhlídka. Je jedním z lučních průhledů, které představují důležitý architektonický prvek Průhonického parku. Vyhlídka je součástí prvního vycházkového okruhu.

Přírodní park Botič – Milíčov s naučnou stezkou Povodím Botiče

Přírodní park Botič – Milíčov s naučnou stezkou Povodím Botiče

Přírodní park Botič – Milíčov se nachází na jihovýchodě Prahy. Byl zřízen roku 1968 a předmětem ochrany jsou především nivy podél meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka včetně Milíčovského lesa s rybníky. Spolu s PP Říčanka je nejstarším pražským přírodním parkem.

Dendrologická zahrada v Průhonicích

Dendrologická zahrada v Průhonicích

Unikátní sbírka okrasných rostlin v blízkosti průhonického parku. Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví je ojedinělou sbírkou okrasných dřevin. V průběhu roku nabízí zahrada výstavy květin, ale také řadu osvětově vzdělávacích aktivit.

Návštěvnické centrum Průhonického parku

Návštěvnické centrum Průhonického parku

V přízemí průhonického zámku naleznete Návštěvnické centrum věnované parku i Botanického ústavu Akademie věd ČR, která park spravuje. Návštěvníci zde získají rychlý přehled o aktuálním kvetení v parku, pořádaných akcích a informace o rostlinách.

Botanická zahrada na Chotobuzi v Průhonickém parku

Botanická zahrada na Chotobuzi v Průhonickém parku

Botanická zahrada se nachází na východním okraji Průhonického parku a specializuje pouze se na několik rodů kulturních rostlin, unikátní je však komplexnost jejich sbírek.