Úvod > Aktuality > #světovéČesko: poznejte unikátní dřevěné stavby a nejstarší dřevěný kostelík u nás
#světovéČesko: poznejte unikátní dřevěné stavby a nejstarší dřevěný kostelík u nás
"> "> ">
Památky

#světovéČesko: poznejte unikátní dřevěné stavby a nejstarší dřevěný kostelík u nás

  • Vydáno9. října 2020
Dřevěný kostelík Panny Marie patří k nejstarším celodřevěným sakrálním památkám ve střední Evropě a je pozoruhodný svou architekturou i výmalbou interiéru. Najdete jej v Broumově na Královéhradecku. Dnešní podoba kostela pochází z roku 1450 a byl postaven bez jediného hřebíku. Svým vzezřením může připomínat dřevěné karpatské kostelíky, jejichž nejstarším představitelem je ukrajinský kostel sv. Mikuláše z roku 1470.

Dřevěný kostelík Panny Marie patří k nejstarším celodřevěným sakrálním památkám ve střední Evropě

Kostel Panny Marie v Broumově
Kostel sv. Mikuláše Kolodne
dřevěný kostel Panny Marie v BroumověKostel Panny Marie v Broumově je nejstarší dochovaný dřevěný kostel v České republice, a dokonce je i jedním z nejstarších v celé Evropě. Pravděpodobně vznikl při založení obce roku 1177. První prokazatelná písemná zmínka o něm ale pochází až z roku 1383. Podle pověsti svatostánek založila jakási pohanská princezna, která v něm přijala křest. Kostelu pak věnovala svou perlovou čelenku, která je dnes uložena v broumovském městském muzeu.

kostel panny marie broumovPředchůdce dnešního kostela se bohužel nedochoval – nepřežil obléhání husitů, kteří v červnu 1421 město sice nedobyli, ale alespoň jeho předměstí (kde kostel stál) zapálili. Kostel se podařilo obnovit až v letech 1449–1450. Stavba je zasvěcena Panně Marii a je výjimečná nejen svým stářím, ale i technikou stavby. Nemá jediný hřebík, ale hrázděnou konstrukci z mohutných dubových trámů. Celá trámová konstrukce lodi a kněžiště, stropu a krovů, na které je nasazena vysoká zvonice, tvoří jeden celek, dokonalé tesařské dílo, které přečkalo staletí.
 

Ochoz kostela jako kronika města

kostel panny marie broumovLoď kostela je po celém obvodu obklopena krytým ochozem. Dnešní podoba je výsledkem obnovy kostela po pruském vpádu v roce 1779, kdy byl původní ochoz se stěnami pobitými prkny z rozkazu pruského generála Anhalta stržen, aby nebránil vojenskému využití kostela. Kostelík obepíná v ochoze 9 dřevěných desek, na kterých jsou zapsány nejdůležitější události města. Dá se z nich vyčíst, že např. v roce 1542 trápily místní obyvatele velké nálety kobylek, dalším zápisem je klanění se císaři Josefu II. v roce 1766. Do ochozu kostela byla přemístěna celá řada renesančních a empírových náhrobních kamenů ze zrušených hrobů.
 
Výmalbu kostela tvoří vedle ornamentů s prvky rostlin a stylizovanými postavami zvířat také pozdně gotické písmo, vytvářející tajemné nadpisy, které ale jako celek nic neznamenají. Vzácnou vnitřní výmalbu krášlí cenný olejový obraz z počátku 17. století. Je na něm patronka a čeští zemští světci s Broumovem v pozadí.
 

Kostel svatého Mikuláše v Kolodne – nejstarší dřevěný kostel Ukrajiny

kostel kolodneUkrajina drží jeden pozoruhodný primát – největší hustotu dřevěných staveb v Evropě. Celkem je to přes 2 500 staveb, z nichž 8 kostelů jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Tradice ukrajinských dřevěných kostelů se datuje od počátku křesťanství na tomto území. Nejstarším roubeným kostelem Ukrajiny, který se dochoval do naších dní, se datuje rokem 1470 a je to kostel sv. Mikuláše ze vsi Kolodne na Zakarpatí. Jeho zvláštní význam spočívá i v tom, že se stal modelem pro stavbu dalších kostelů v Zakarpatské oblasti.

kostel kolodneKostel stojí na malém kopci ve středu obce. Podle legendy byl kostel sv. Mikuláše hlavním chrámem pravoslavného kláštera, který se kdysi nacházel u města Kričiv. Stál tam až do roku 1800, kdy byl klášter na příkaz rakouských úřadů (dle josefínské reformace), uzavřen. Následně se podařilo kostel na vozech tažených voly přesunout do Kolodného na jeho současné místo. Tady, na kopci uprostřed vesnice, mezi mohutnými duby, stojí chrám i nyní.

Na stěnách chrámu jsou napůl smazané fragmenty nástěnné malby z 18. století, dále je zde kamenný oltář. Součástí kostela byl i bohatý ikonostas ze 17. století, který restaurátoři převezli do Lvova, aby mu navrátili původní lesk, avšak do kostela se zatím nevrátil.
 

Kde se u nás setkáte s dalšími dřevěnými kostely

  • kostel bartoloměje kočíJedinečný dřevěný gotický kostel sv. Bartoloměje v Kočí z konce 14. století vás upoutá renesančními a barokními nástěnnými malbami a dřevěným stropem. Součástí areálu kostela nedaleko Chrudimi je i šindelem krytá dřevěná zvonice a unikátní dřevěný krytý most.
  • Dřevěný kostel sv. Michala stával původně v obci Habura na Slovensku. V roce 1740 tam však postavili kostel kamenný a dřevěný odprodali Malé Polaně. Ale i Malá Polana si časem postavila svůj kostel, a dřevěný kostelík koupilo město Hradec Králové. Dnes je umístěn v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice.
  • kostel martina v žárovéDalší svatostánek z Podkarpatské Rusi máme v Nové Pace. Dřevěný kostel Proměnění Páně a sv. Mikuláše ze 17. století převezl roku 1930 sběratel Otto Kretschmer a do kostela byla umístěna Kretschmerova sbírka sakrálního umění. Zachoval se také bohatě vyřezávaný oltář z konce 17. století a ikonostas z roku 1812.
  • Renesanční roubený dřevěný kostel sv. Martina v centru obce Žárová byl vybudován v roce 1611. Kostelík je výjimečný svou autenticitou, nenarušenou pozdějšími přestavbami a úpravami. Najdete jej asi 4 km severozápadně od Velkých Losin.
  • kostel antonína paduánskéhoDřevěný kostel sv. Antonína Paduánského na vrcholu Malé Prašivé (707 m n. m.) je typickým příkladem lidového stavitelství beskydského regionu. Původně byl kostelík z roku 1640 jednoduchý, sakristie byla přistavěna roku 1799. V 19. století byla pořízena věž se zvonem, nový oltář s obrazem sv. Antonína a varhany. Poté se stal poutním kostelem nejen pro Slezsko, ale i Moravu a Slovensko.  V letech 1939-1945 se už nacházel za hranicemi tzv. Protektorátu a českým poutníkům tak byl přístup znemožněn.
  • Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici pochází z roku 1897. Jedná se o kostel s romantizujícím rázem, který patří k nejmalebnějším kostelům na celé Severní Moravě a ve Slezsku.
Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově – unikátní památka lidové architektury

Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově – unikátní památka lidové architektury

Hřbitovní kostel Panny Marie je nejstarší dochovanou památkou lidové dřevěné sakrální architektury v České republice. Je dominantou broumovského hřbitova situovaného u hlavní cesty, která dále pokračuje na Křinice. Návštěvníci si mohou kostelík prohlédnout od roku 2009.

Dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hrčavě

Dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hrčavě

Nejmladší z dřevěných kostelů na Severní Moravě a ve Slezsku se nachází v nejvýchodnější obci republiy, v těsné blízkosti trojmezí tří státu České republiky, Slovenska a Polska, Hrčavě.

Dřevěný kostel z Podkarpatské Rusi v Nové Pace

Dřevěný kostel z Podkarpatské Rusi v Nové Pace

Dřevěný kostel ze 17. století se až do doby první republiky nacházel na území Podkarpatské Rusi. Odsud jej do Nové Paky převezl roku 1930 sběratel Otto Kretschmer a do kostela byla umístěna Kretschmerova sbírka sakrálního umění. Dnes je stavba přístupná pouze po předchozí domluvě.

Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové

Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové

Dřevěný kostel stával původně v obci Habura na Slovensku. V roce 1740 tam však postavili kostel kamenný a dřevěný odprodali Malé Polaně. Ale i Malá Polana si časem postavila svůj kostel, a dřevěný kostelík koupilo město Hradec Králové. Dnes je umístěn v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice.

Dřevěný kostelík v Gutech

Dřevěný kostelík v Gutech

V Gutech, městské části města Třince, stával dřevěný katolický kostel Božího těla z roku 1563 s katolickým hřbitovem. V noci z 1. na 2. srpna 2017 kostelík zničil požár. Od jara do podzimu 2020 se na místě shořelého kostelíka stavěla přesná replika, dokončena byla v květnu 2021.

Dřevěný kostelík sv. Paraskivy v Blansku

Dřevěný kostelík sv. Paraskivy v Blansku

Jedinou stavbu svého druhu na celé Moravě najdete v Blansku. Jedná se o dřevěný kostel sv. Paraskivy, který byl do tehdejšího Československa dovezen až z Podkarpatské Rusi. Setkávají se zde všechny generace při bohoslužbách, pobožnostech, koncertech, kulturních akcích, křtech, svatbách a pohřbech.

Dřevěný kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích

Dřevěný kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích

Dřevěný jednolodní kostel se stěnami pokrytými šindelem na kamenné podezdívce je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek a patří do souboru slezských dřevěných kostelů.

Dřevěný kostelík sv. Bedřicha

Dřevěný kostelík sv. Bedřicha

Dřevěný kostelík sv. Bedřicha v Beskydské rekreační horské obci Bílá byl postaven v sedmdesátých letech 19. století podle plánu stavitele Antonína Kybasty z vůle olomouckého kardinála Fridricha Landráta, podle kterého bylo zvoleno také zasvěcení.

Dřevěný kostelík v Albrechticích

Dřevěný kostelík v Albrechticích

Hlavní pamětihodností Albrechtic u Českého Těšína je malebný dřevěný kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi. Roubená stavba byla postavena v barokním slohu v roce 1766.

Dřevěná zvonice ve Rtyni v Podkrkonoší

Dřevěná zvonice ve Rtyni v Podkrkonoší

Jedna z nejcennějších českých dřevěných zvonic je dominantou města Rtyně v Podkrkonoší. Starobylá dřevěná zvonice, polygonální stavba se třemi zvony, pochází z roku 1592 a měří na výšku téměř 30 metrů. Od zvonice je krásný výhled na město, do kraje a na Krkonoše.

Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici

Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici

Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici pochází z roku 1897. Jedná se o kostel s romantizujícím rázem, který patří k nejmalebnějším kostelům na celé Severní Moravě a ve Slezsku.