Úvod > Aktuality > #světovéČesko a mohyly jako od starých Mayů
Příroda

#světovéČesko a mohyly jako od starých Mayů

  • Vydáno17. května 2020
Na Šlovickém vrchu u Dobřan vznikla nová přírodní rezervace, kde se spokojeně zabydlelo další stádo divokých koní. Podívat se na ně můžete z nové vyhlídky, která vyrostla nedaleko. Ani nepotřebujete nijak bujnou fantazii, aby vám připomněla stavby dávných Inků či Mayů.

Zvláštní vyhlídka dostala dle svého vzhledu název kamenná mohyla

Dobřany
Tazumal
Najít označení pro novou vyhlídku nebylo jednoduché: není to ani rozhledna, ani věž, a tak pro ni v Dobřanech vymysleli označení vyhlídková mohyla.

S mohylami se sice častěji setkáváme na pohřebištích (a na konci článku vám jich pár představíme), ale nebožtíky prý na Šlovickém vrchu prý nemají. A tak až za pár tisíc let mohylu rozkopou archeologové a nic nenajdou, budou si nejspíš dost lámat hlavy, co jsme tehdy vlastně uctívali.
 

Nová rezervace divokých koní

Šlovický vrch je bývalé vojenské cvičiště, využívané už od konce 18. století. Armáda je opustila po roce 1989 a příroda si území postupně začala brát zpět. Během dvou desítek let, kdy přestaly zem rozrývat pásy tanků a obrněných vozidel, tu vznikla pestrá mozaika luk, křovin, tůní a malých lesíků. K tomu si připočítejte pár ploch s holou půdou, skalky, zbytky starého sadu a opuštěný lom: zkrátka ideální místo pro zřízení nové rezervace pro divoké koně. Šest hřebečků plemene exmoorský pony přirozeným spásáním pomáhá udržovat unikátní biotop se zvláště chráněnými živočichy. Mimochodem, i v Dobřanech jde o potomky stáda z rezervace divokých koní, zubrů a praturů ve středočeských Milovicích, která také vznikla na bývalém vojenském cvičišti. Z Milovic se potomci rozrůstajícího se stáda přesouvají dál do světa: kromě těch, co přijeli do Dobřan, se pár zvířat přesunulo do lokality Na Plachtě na okraji Hradce Králové a také do Ptačího parku Josefovské louky. Na všech místech se noví obyvatelé zabydleli a daří se jim dobře.
 

Vyhlídka na Šlovickém vrchu

Aby si lidé užili atraktivní podívanou na divoké koně a také panoramatický výhled na velkou část jižního Plzeňska, přibyla na Šlovickém vrchu vyhlídková mohyla. Z nebožtíků prý strach mít nemusíte, stavební firma stavbu skutečně naplnila jen zeminou a kameny, hlavně ji ale městu Dobřany věnovala jako dar. Není příliš vysoká, ale ze Šlovického vrchu býval krásný výhled i předtím, dokonce za dobré viditelnosti prý je vidět až do sousedního Německa. K orientaci skvěle slouží panoramatické fotografie s popisky na vrcholku mohutného kamenného jehlanu, ze schodiště můžete odbočit také na nižší ochoz, který obtáčí celou stavbu.
 

Šest českých mohyl…

V Česku objevíte celou řadu pravěkých mohylových pohřebišť a spousty míst, která mají slovo mohyla přímo v oficiálním názvu. Často souvisejí se smrtí, třeba Žižkova mohyla stojí v místech, kde údajně při obléhání Přibyslavi roku 1424 zemřel husitský vojevůdce Jan Žižka, mohyla s pomníčkem na Bílé hoře v Praze stojí v místech, kde v listopadu 1620 proběhla rozhodující bitva třicetileté války, u Tachova pak mohyla připomíná oběti pochodu smrti.

Nejvýše položená mohyla v Česku je mohyla Hanče a VrbatyKrkonoších. Stojí v nadmořské výšce 1 415 metrů nad Vrbatovou boudou na Zlatém návrší a připomíná tragickou událost z března 1913, kdy při lyžařském závodě v běhu na lyžích ve sněhové bouři zahynul český závodník Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata, který se mu snažil pomoci.

Největší z našich mohyl je Mohyla míru, postavená k uctění památky obětí padlých v bitvě u Slavkova. Impozantní památník stojí nad bývalým bojištěm na Prackém návrší.

Nejtemnější příběh skrývá Černá mohylaRokycanech. Na sklonku třicetileté války se tu odehrála válečná exekuce, jaká nemá v dějinách našich zemí obdoby: při decimaci Madlonova jezdeckého pluku za zběhnutí z bitvy u Breitenfeldu byli všichni důstojníci sťati a každý desátý vojín, určený vrháním kostek, byl oběšen.
 

…a jedna mayská památka

Cestování ve stylu #světovéČesko tentokrát vede až za oceán, do starobylého mayského města Chichén Itzá. O historii druhého nejnavštěvovanějšího archeologického naleziště v Mexiku a památky UNESCO se ví jen málo: když na poloostrov Yucatán dorazili v 15. století první španělští objevitelé, město už bylo dávno opuštěné. Nejznámější stavbou je Kukulkánova pyramida, kde z každé strany vede k vrcholu jedno schodiště. Dohromady mají 365 schodů, stejně jako je počet dnů na mayském slunečním kalendáři. Navíc když sem ve dnech rovnodennosti vrhá zapadající slunce stín, sochy hadů „ožívají“: jejich stíny se plazí dolů a vytvářejí iluzi živých zvířat.
 
Vyhlídková mohyla na Šlovickém vrchu u Dobřan

Vyhlídková mohyla na Šlovickém vrchu u Dobřan

Vyhlídková mohyla na Šlovickém vrchu nedaleko Dobřan na Plzeňsku je 8 metrů vysoká a tvoří ji dvě vyhlídkové terasy. Poskytuje pěkný výhled jižním a jihozápadním směrem.

Butovská mohyla u Stříbra

Butovská mohyla u Stříbra

Milovníci archeologie by neměli minout odkrytou, volně přístupnou pravěkou mohylou u Butova na Tachovsku. Jedná se o mohylový hrob ze střední doby bronzové. Poprvé ho odkryl již v roce 1936 Otto Eichhorn. Díky jeho dokumentaci byl kamenný věnec o průměru 13 m obnoven do původní podoby.

Hradiště a poutní místo Šipín

Hradiště a poutní místo Šipín

Osada Šipín cca 6 km od Konstantinových Lázní stojí nad soutokem Úterského a Bílého potoka (Hadovky), na místě sídliště z pozdní doby bronzové. Kostel, zasvěcený sv. Barboře, byl postaven okolo roku 1352. Kolem kostela se rozkládá starý terasovitý hřbitov.

Rezervace divokých koní Šlovický vrch u Dobřan

Rezervace divokých koní Šlovický vrch u Dobřan

Šlovický vrch u Dobřan býval vojenským tankodromem. Díky výskytu chráněných živočichů byl bývalý zařazen na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000. Divocí koně, spolu s dalšími opatřeními, pomohou udržovat biotop potřebný pro život chráněných druhů.

Lesopark Martinská stěna

Lesopark Martinská stěna

Lesopark nesoucí název Martinská stěna byl zbudován patrně již za první republiky, kdy o toto místo pečoval tehdejší německý okrašlovací spolek Hubertus. I přes dlouhé období úpadku se podařilo lesopark obnovit a dnes patří k nejoblíbenějším částem Dobřan. Oblíbená je zde také 25metrová skulzavka.

Bájný vrch Náklo u Ratíškovic

Bájný vrch Náklo u Ratíškovic

Náklo (265 m) je vrch nedaleko obcí Ratíškovice a Milotice. Své okolí převyšuje asi o 58 metrů a z jeho vrcholu jsou hezké rozhledy směrem na Chřiby i Bílé Karpaty. Právě zde se mohlo, dle jedné z teorií, v minulosti nacházet bájné slovanské megaměsto Veligrad.

Biotop Kotynka v Dobřanech

Biotop Kotynka v Dobřanech

Největší český přírodní biotop Kotynka najdete v Dobřanech, asi 10 km od Plzně. Je unikátní biologickým čištěním vody pomocí filtračních lagun s vodními rostlinami a bez chemických úprav. Koupat se zde mohou i alergici.

Archeopark pravěku Všestary

Archeopark pravěku Všestary

Archeopark Všestary se snaží interaktivní a názornou formou návštěvníky seznámit s životem v pravěku. Pravěk ožívá při Dnech živé archeologie, Tvůrčích dílnách i během běžných návštěvních dnů. Budova muzea i pravěká vesnice je uzpůsobena všem věkovým kategoriím, jednotlivců i školním exkurzím.

Mohylové pohřebiště Husín u Klatov

Mohylové pohřebiště Husín u Klatov

Mohylové pohřebiště ze střední a mladší doby bronzové (z doby milavečské kultury) se nachází nedaleko Klatov u obce Tajanov.

Hradište a pohřebiště Moravičany

Hradište a pohřebiště Moravičany

Moravičany jsou významným archeologickým nalezištěm. V polích za tratí bylo objeveno rozsáhlé popelnicové pohřebiště lužické kultury s téměř 1200 hroby.

Hradiště Rmíz u Laškova na Hané

Hradiště Rmíz u Laškova na Hané

Výšinné hradiště na Rmízi u Laškova nedaleko Náměsti na Hanémá z pohledu archeologů evropský význam.

Další aktuality

Za vůní dřeva na pily, do srubu a ke kanálům: 15 tipů za tradicí dřevařství nejen na Šumavě

Dřevařství patří k tradičním odvětvím našeho průmyslu a v horských oblastech vždy patřilo k hlavnímu zdroji obživy místních obyvatel. Zvláště na Šumavě, kde existoval až do roku 1870 neproniknutelný prales, se dřevařství dařilo. A bylo tomu tak i po osudném 26. říjnu, kdy silná vichřice během několika hodin vyvrátila a polámala na dva miliony stromů. Těžbu, zpracování, transport dřeva a jeho následné využití připomíná řada expozicí a technických památek nejen na Šumavě, ale také v Krkonoších, Krušných horách nebo na Vysočině. Kam se za vůní dřeva vydat vám poradí Kudy z nudy.
Plzeňský kraj | Památky

Vydejte se po stopách židovské Plzně

V Plzni najdete celou řadu památek, které odkazují na dlouhou historii místního židovského obyvatelstva. Velká synagoga, pátá největší na světě, patří k místním dominantám. Ostatní památky jako Stará synagoga nebo bytové interiéry od světoznámého architekta Adolfa Loose již na první pohled tak viditelné nejsou. Najdete je skryté v zástavbě v širším centru města, nicméně jejich návštěva vás určitě okouzlí.
Plzeňský kraj | Památky

Užijte si pivní podzim v Plzni

Období vinobraní se Plzně moc netýká, to ale neznamená, že se tu na podzim nic neděje! V následujících měsících máte na výběr z několika pivních událostí, které k Plzni prostě patří. Vždyť taky dala světu to nejlepší pivo na světě!
Plzeňský kraj | Gurmánská turistika

Výlety pro samotáře: ticho a samota Českého lesa

Doslova do jiného světa vstoupíte v Českém lese, který stojí stranou hlavního zájmu turistů. Je to kraj zaniklých vesnic a sklářských hutí, hlubokých lesů a prosluněných pasek. V nejzápadnějším cípu, kam se vůbec můžete dostat, objevíte v lesích zapomenutý zámek či legendární místo zdejších sklářů.
Plzeňský kraj | Příroda

Na návštěvě keltské vesnice ve skanzenu Jivjany zažijete keltsko – římskou bitvu

Keltský den ve skanzenu Jivjany láká na ukázky řemesel z doby laténské, uvidíte i sokolníky se živými dravci. V sobotu 19. srpna 2023 odpoledne se můžete těšit také na klání válečníků z různých historických období a na závěr celého dne se v Jivjanech odehraje velká keltsko – římská bitva.
Plzeňský kraj | Zážitky

Letní Festival na ulici opět oživí Plzeň

Od pátku 18. do soboty 26. srpna 2023 opět zaplní centrum Plzně multižánrový Festival na ulici. Letos slaví kulatiny a hudbou bude žít město na mnoho scénách i ve vybraných barech. Pro děti bude scéna na Proluce každý den od 15 hodin.
Plzeňský kraj | Kultura

Tradiční slavnosti piva proběhnou o víkendu v pivovaru Chodovar

Kromě výborného piva se můžete v sobotu těšit v Chodové Plané i na netradiční prohlídky pivovaru, odemčené skalní sklepy, ohňostroj, prodej pivní kosmetiky, hudební vystoupení nebo pivní soutěže. Je připravený i program pro děti. Chcete se stát „Pivním rytířem Chodovaru 2023“? Vypravte se v sobotu 19. srpna 2023 na Slavnosti piva Chodovar. Pivovar navíc slaví 450 let od svého založení!
Plzeňský kraj | Gurmánská turistika

Štolu Prokop ve Stříbře oživují horníci i důlní lokomotiva

Figuríny horníků imitující různé hornické profese i situace, v nichž se lidé při těžbě ocitli, zhlédnou zájemci v expozici 700 metrů dlouhé štoly Prokop ve Stříbře. K vidění je zde také důlní technika, která se v minulosti používala při dobývání stříbrné rudy. Zájemci mohou navštívit také průzkumnou štolu, která dříve sloužila jako sklad trhavin.
Plzeňský kraj | Památky