!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > #světovéČesko a knihovna Strahovského kláštera: jediná na světě, stavěná na míru knihovním skříním
#světovéČesko a knihovna Strahovského kláštera: jediná na světě, stavěná na míru knihovním skříním
"> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a knihovna Strahovského kláštera: jediná na světě, stavěná na míru knihovním skříním

Vydáno 7. března 2021
Miliony stránek, příběhů a slov, tisíce vzácných svazků, leštěné dřevo barokních knihovních skříní a nádherné fresky: to je majestátní interiér knihovny Strahovského kláštera v Praze. Patří k nejkrásnějším svého druhu na světě, navíc se může pochlubit zajímavou historickou kuriozitou: jde o jedinou knihovnu na světě, která byla stavěná pro již hotové knihovní regály, nikoli naopak.

Věhlasné knihovny světa

Dva impozantní barokní knihovní sály starých klášterů: medově zlatý Filosofický sál Strahovského kláštera v Praze a šlehačkově bílý sál kláštera v rakouském Admontu
Strahovský klášter v Praze
Klášter v rakouském Admontu
Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Po své pouti do Svaté země v roce 1138 jej založil olomoucký biskup Jindřich Zdík, život řeholního společenství se ale začal rozvíjet až po několika letech, kdy na Strahov přišli premonstráti z porýnského Steinfeldu. Strahovský klášterPraze dnes tvoří do čtverců uspořádané budovy kolem tří nádvoří, kostel sv. Rocha a barokní opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie, jemuž roku 1992 papež Jan Pavel II. udělil titul Basilica minor – bazilika menší. Roku 1627 byly do klášterního kostela přeneseny ostatky svatého Norberta, a tak se Strahov stal pomyslným duchovním středem premonstrátského řádu.
 

Teologický a Filosofický sálPerlou Strahovského kláštera je obrazárna, umělecká sbírka s množstvím památek z oblasti volného i užitého umění, a knihovna, umístěná v Teologickém a Filosofickém sále. Majestátní interiéry, které poskytují útočiště tisícům starých knih, ohromují svou krásou. Nižší Teologický sál byl postaven v druhé polovině 18. století podle projektu pražského architekta italského původu Jana Dominika Orsiho. V barokních skříních je uchováváno na 18 000 knih teologického zaměření, vystaveny jsou i zeměpisné a astronomické globusy ze 17. století.

Zhruba o dvacet let mladší je vyšší Filosofický sál, který na místě původní sýpky vybudoval coby nový prostor pro četné přírůstky knihovny jiný italský architekt, Jan Ignácius Palliardi. Vznik nového knihovního sálu se ale zvláštní náhodou propojil s osudy vzdáleného Louckého kláštera ve Znojmě.
 

Přestěhovaná knihovna Louckého kláštera

Premonstrátský Loucký klášter ve Znojmě, založený roku 1190, byl po dlouhá staletí centrem uměleckého, hospodářského a duchovního života Znojemska. K jeho zrušení v rámci josefinských reforem došlo přesně ve chvíli, kdy se dokončovala klášterní knihovna s veškerým vybavením včetně nového barokního nábytku. Dvoupatrové skříně a regály, galerii s balustrádou a vykládané sloupy, vše zdobené reliéfy, nádhernými řezbami a dukátovým zlacením, přes deset let vyráběl klášterní truhlář Jan Lahofer, rodák z Dobšic. Na nábytek prý spotřeboval celé stromořadí zdravých a silných ořechových stromů na klášterních panstvích a práce vyšly celkem na 70 000 zlatých; jen vlastní pozlacení stálo 9 000 zlatých.

Když byl krátce po dokončení knihovny Loucký klášter zrušen, zachránil knihovnu opat premonstrátského Strahovského kláštera Václav Mayer. Do Čech se však nestěhovaly jen knihy a nábytek, ale také Jan Lahofer: skříně v Louce musel znovu rozmontovat, osobně dohlížel na to, aby přes sto povozů s cenným nákladem dojelo v pořádku až na Strahov, a ve staronové knihovně je pak znovu sesazoval dohromady.

Protože však knihovní skříně byly větší než zamýšlený prostor, architekt Palliardi musel nový sál upravit „na míru“: na jedné straně se zazdívala okna, na druhé se musela zbourat stěna a postavit nová. Filosofický sál tak je patrně jediná knihovna na světě, která byla postavena pro již hotové skříně.
 

Dvakrát malovaná freska

Zvláštní osudy měla monumentální nástropní freska s námětem působení Boží moudrosti v dějinách lidstva, kterou její autor, vídeňský malíř Anton Maulbertsch, maloval vlastně dvakrát: poprvé v roce 1778 v Louckém klášteře, podruhé roku 1794 – s mírně pozměněnou náplní a kompozicí – na strop Filosofického sálu na Strahově.

Při prohlídkách kláštera, které probíhají celoročně a denně, poznáte nejenom slavnou strahovskou obrazárnu a knihovnu, ale také kabinet kuriozit z 18. století a iluzivní perspektivní malbu, která pomocí optického klamu prodlužuje spojovací chodbu mezi oběma knihovními sály. Ve zrušeném kostele sv. Rocha můžete navštívit Galerii Miro, v areálu najdete také klášterní pivovar a několik restaurací. Součástí zahrad Strahovského kláštera je nevelká vinice s krásnou vyhlídkou na velkou část Prahy včetně Pražského hradu a barokního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.
 

Malá knihovní tajemství

  • Překrásná knihovna Strahovského kláštera je druhou nejstarší církevní knihovnou v Čechách. Ve dvou sálech a dalších prostorách je uloženo 280 000 titulů, z toho 3 000 rukopisů a 1 500 prvotisků.
  • Příběh šikovného venkovského řemeslníka, jehož skvostnou práci ve Strahovském klášteře dodnes obdivují lidé z celého světa, před lety inspiroval zakladatele vinařství Lahofer. V Dobšicích, rodišti řezbáře Jana Lahofera, firma vybudovala reprezentativní sídlo, navržené ve studiu Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa.
  • Největší klášterní knihovna na světě je v benediktinském klášteře ve štýrském Admontu. Klášter byl založen v roce 1074, knihovna byla postavena v roce 1776 podle návrhu architekta Josefa Huebera. Hlavní sál je 70 metrů dlouhý, 14 metrů široký a 13 metrů vysoký (Filosofický sál na Strahově má délku 32 metrů, šířku 10 metrů a výšku 14 metrů).
  • Obrovský knihovní sál s dvěma sty tisíci svazků si dodnes uchovává své malé tajemství, mimochodem podobné jako Strahovská knihovna. Jde o tajné dveře, za nimiž se skrývají spirálovitá schodiště na galerii. Na Strahově jsou taková schodiště dvě, v Admontu čtyři, v obou knihovnách se ale schovávají za regály s falešnými hřbety knih, aby nerušily estetický dojem.
Knihovna Strahovského kláštera - druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách

Knihovna Strahovského kláštera - druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách

Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven, sbírky čítají téměř na 300 000 svazků. Dělí se na dva sály – klasicistní filosofický a barokní teologický.

Procházka Prahou barokní

Procházka Prahou barokní

V době baroka byla Praha jedno obrovské staveniště. Město se proměnilo téměř k nepoznání. Potkávali se tu nejslavnější architekti z celé Evropy, rostly kostely, paláce se zahradami, měšťanské domy i brány, byly přestavovány kláštery, vše nádherně zdobeno sochami… Dodnes se dá bez nadsázky říci, že Praha je barokním srdcem Evropy.

Strahovský klášter s historickou knihovnou

Strahovský klášter s historickou knihovnou

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví na Strahově má cca přes 6 milionů archivních jednotek v Literárním archivu, 600 000 svazků v knihovně a 250 000 předmětů v uměleckých sbírkách (údaj z roku 1994).