Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Klokoty: jihočeský poutní areál inspirovaný Santinim
#světovéČesko a Klokoty: jihočeský poutní areál inspirovaný Santinim
"> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a Klokoty: jihočeský poutní areál inspirovaný Santinim

  • Vydáno13. srpna 2021
Poutní areál v Klokotech u Tábora je půvabná stavba, inspirovaná Santinim. Jméno má podle řeky Lužnice, která si tiše šumí, proudí a klokotá pod strmým svahem, z nedalekého Tábora sem vede křížová cesta. Krásné místo se uchází o čestný titul bazilika minor, který by zvýšil jeho prestiž.
Kupole jsou symbolem rukou, sepjatých k modlitbě: věže kostela a kaplí v poutním areálu Klokoty a věže chrámu Spasitele na Berestovu v areálu Kyjevsko-pečerské lavry v ukrajinském Kyjevě
Klokoty
Kyjev
jižních Čechách je krásně, což platí i pro Klokoty, poutní areál na okraji Tábora. U studánky nad řekou Lužnicí, kde se prý kdysi pastýřům zjevila Panna Marie, vznikla kaplička, později kostelík a nakonec mezi roky 1701 až 1730 barokní poutní areál, spojený s nedalekým historickým městem lipovou alejí s křížovou cestou. Klokoty se místu říká buď podle staroslovanského výrazu pro proudící vodu v řece, ale možná také podle klokočí, které tu dřív hojně rostlo.
 

Poutní areál Klokoty

historického centra Tábora se do Klokot snadno dostanete pěšky, cesta měří něco málo přes kilometr, a navíc se s mírným prodloužením můžete zastavit třeba u hradu Kotnov nebo u oblíbeného Housova mlýna. A mimochodem, ve stráni pod poutím areálem je malá via ferrata!Hojně navštěvované poutní místo s půdorysem nepravidelného pětiúhelníku bývá právem srovnáváno s největšími skvosty architektury evropského baroka. Centrální kostel Nanebevzetí Panny Marie, inspirovaný patrně díly architekta Jana Blažeje Santiniho, obklopují ambity, zastřešené, dovnitř otevřené chodby, s pěti kaplemi, zasvěcenými sv. Anně, sv. Vavřinci, sv. Vojtěchu, sv. Janu Nepomuckému a Panně Marii Růžencové. Zdobí je výjevy ze života světců na oltářních obrazech i v bohaté štukové výzdobě stropu, věže jsou stejně jako ty na kostele zakončené kopulemi s cibulovitými báněmi. V Klokotech je takových věží celkem deset, každá nese svůj zvon a jejich zvonění tvoří neodmyslitelnou a líbeznou zvukovou kulisu.
 

Poutě ke klasové Madoně

Hlavní pouťKlokotech se koná každoročně v neděli nejbližší 15. srpnu, svátku Nanebevzetí Panny Marie. Cílem poutníků je milostný obraz Panny Marie Klokotské na hlavním oltáři, ranně barokní dílo z dílny pražského malíře Johanna Andrease Burgera z roku 1636. Podle obilných klásků rozesetých po rouchu se klokotská Panna Marie typově řadí k takzvaným klasovým Madonám; jejich vzorem se stala stříbrná socha milánské Madony z přelomu 13. a 14. století a setkat se s nimi můžete na více místech střední Evropy. V roce 1743 byl obraz umístěn na zlacený stříbrný oltář zlatníka Františka Seitze, který byl mimo jiné autorem náhrobku sv. Jana Nepomuckého v pražské katedrále sv. Víta a také stříbrného oltáře na Svaté Hoře u Příbrami.

 

Klokoty aneb bazilika menší

Před několika lety se barokní poutní areál v Klokotech dostal na seznam národních kulturních památek a zvolna začal vyhlížet povýšení na baziliku minor, tedy malou baziliku. Jde o čestný titul, který od 18. století papež propůjčuje významným kostelům.V Česku má titul menší baziliky pouze patnáct kostelů. Tou první se stal poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami v roce 1905. V roce 1924 následoval poutní chrám Panny Marie Bolestné v Krupce a po něm v krátkých časových odstupech bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově (1926), bazilika Všech Svatých v České Lípě (1927) a o rok později první moravská bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Po válce, v roce 1948 byl na baziliku povýšen chrám sv. Markéty v Praze v Břevnově. Na povýšení dalšího kostela se čekalo dlouhých 26 let, až v roce 1974 byl mezi baziliky zařazen kostel sv. Jakuba na Starém Městě v Praze. V roce 1982 přibyl Svatý Hostýn a v roce 1987 Starobrněnský klášter a bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Po revoluci byl na baziliku povýšen chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře v Praze a při návštěvě papeže Jana Pavla II. v roce 1995 bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. V roce 1996 následovala bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí, v roce 1999 bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku, a v roce 2003 bazilika svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Jako poslední získala čestný titul bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše v areálu bývalého kláštera a nynějšího zámku ve Žďáru nad Sázavou, a to v roce 2009.
 

Víte, že…?

  • Po celém světě je 1844 chrámů nesoucích označení basilica minor, z toho 580 v Itálii, 173 ve Francii a 128 ve Španělsku.
  • Podobnost snímků zavedla seriál #světovéČesko do Kyjevsko-pečerské lavry, pravoslavného klášterního komplexu v ukrajinském Kyjevě. Byl založen roku 1051 poustevníky Feodosijem a Antonijem Pečerským, je zapsaný na seznamu Světového dědictví UNESCO a jeho dominantou je bezmála sto metrů vysoká zvonice.
  • Architektonicky nejcennějšími stavbami jsou Uspenský chrám a také chrám Spasitele na Berestovu, byť stojí za hradbami lavry.
  • Komplex byl vážně poškozen za bojů druhé světové války, znovu byl vysvěcen v roce 1988 v rámci oslav tisíce let od přijetí křesťanství na Kyjevské Rusi.
Poutní kostel Klokoty

Poutní kostel Klokoty

V příměstské části Tábora, v Klokotech, se nachází poutní areál s chrámem. Klokoty představují cíl oblíbených vycházek. Z Kotnova přes Holečkovy sady, pojmenované na počest významného spisovatele a překladatele Josefa Holečka (1853-1929), který v Táboře studoval, sem vede křížová cesta.

Do Tábora za husity

Do Tábora za husity

Historie města je neodmyslitelně spjata s významnou kapitolou evropských dějin – husitstvím. V roce 1420 zde husité pod vedením Jana Žižky založili opevněné vojenské ležení, odkud podnikali své válečné výpravy.

Hrad Kotnov a bechyňská brána v Táboře

Hrad Kotnov a bechyňská brána v Táboře

Z někdejšího gotického hradu se dodnes dochovala v podstatě jen válcová věž Kotnov. Jeho ostatní části byly postupně od 17. století zničeny novými přestavbami. Nicméně ona věž je nejstarší ukázkou bateriové věže u nás – arkýřem se vysunoval trám s kladkou a jeho pomocí byla nahoru vytahována děla.

Geologická expozice Pod Klokoty v Táboře

Geologická expozice Pod Klokoty v Táboře

Nově vybudovaná expozice se nalézá v lomu na pravém břehu Lužnice pod městem Tábor. "Lidé si myslí, že kameny jsou němé. A přitom je tak snadné přimět kámen k řeči" to je motto geologické expozice Pod Klokoty v Táboře, jejímž záměrem je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin.