Úvod > Aktuality > #světovéČesko a klášter Milevsko: románská bazilika, středověký trezor a vzácná relikvie
#světovéČesko a klášter Milevsko: románská bazilika, středověký trezor a vzácná relikvie
"> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a klášter Milevsko: románská bazilika, středověký trezor a vzácná relikvie

  • Vydáno5. července 2021
Nejstarší klášter a současně jediná románská bazilika jižních Čech, místo s jedinečným geniem loci a dějiště řady zajímavých kulturních akcí: tím vším je premonstrátský klášter v Milevsku. Nový zájem o prohlídky kláštera a jeho vzácné architektury vyvolalo objevení vzácné relikvie, a to části hřebu z kříže, na kterém byl umučen Ježíš Kristus.
Starobylé kláštery v jihočeském Milevsku a rakouském Schläglu mají společných víc detailů, než byste čekali: oba například patří řádu premonstrátů a Milevsko mělo nad Schläglem patronát
Milevsko
Schlägl
Bohu milé Milevsko? Město v milé krajině? Název města se během staletí měnil, setkáváme se se jmény Milevzche i Myleuze, Milewzko, Milewic, Myleucensis či Milocensis, Milesk, Mylavsk, Milievště a dokonce Milířsko. Správné vysvětlení nabízí německé označení Mühlhausen, používané přibližně od roku 1790: znamená „mlýnské domy“ nebo „domy vzniklé u mlýna“. Dějiny kláštera v Milevsku se začaly odvíjet roku 1187, kdy do krajiny na pomezí středních a jižních Čech přišla komunita synů sv. Norberta ze Želiva. Prvním opatem se stal Jarloch, považovaný za Kosmova pokračovatele, a klášter se brzy stal duchovním, kulturním a hospodářským centrem kraje. Komunita premonstrátů se v Milevsku po listopadu 1989 obnovila a klášter je nyní závislým domem Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze
 

Milevský klášter, architektura a život premonstrátůPodrobně se s nejstarším klášterem jižních Čech a jeho pohnutou historií seznámíte na třech prohlídkových trasách. Ta první je fascinující cestou po stopách vývoje architektury. V jednom areálu totiž můžete obdivovat několik stavebních slohů od románských časů přes gotiku až po baroko. Hlavní pozornost patří bazilice Navštívení Panny Marie, jejíž stavba byla zahájena krátce po založení kláštera v roce 1187. Původní závěr kostela byl záhy zbořen, patrně kvůli narušené statice, a nahradila jej gotická apsida a příčná loď. Na sklonku 19. století bazilika získala historizující neorománskou podobu. Prohlídka vás rovněž provede rajskou zahradou, konventem a opatskou kaplí, a končí na druhém nádvoří s nově opravenými budovami renesančního zámečku a barokní lesní správy, v níž dnes sídlí Milevské muzeum.
Další okruh je nahlédnutím do života bratří premonstrátů u nás i ve světě. V barokní prelatuře navštívíte historické interiéry klášterní lesní správy, pokoje pana opata a kapli s oltářem Čtrnácti svatých pomocníků, podíváte se také do latinské školy s klášterní knihovnou.

Po předchozí domluvě je možné vystoupat na hudební kůr baziliky, kam se během běžné prohlídky nechodí, a seznámit se s milevskými varhanami. Průvodkyně výklad prokládá ukázkami varhanních skladeb známých českých i zahraničních skladatelů.
 

Kostel sv. Jiljí a středověký trezorJeště o pár desítek let starší než samotný klášter Milevsko je nedaleký kostel sv. Jiljí. První zmínka o něm pochází z roku 1150, pozornost přitahuje hlavně dochovaná románská věž se sdruženými okénky a bedněným posledním patrem. V interiéru je k vidění unikátní gotická síťová klenba milevského typu s freskami vztahujícími se k rodu Hodějovských z Hodějova. Časem by ale prohlídku mohlo doplnit alespoň krátké nahlédnutí do míst vzácného nálezu: právě tady se totiž za tajnou chodbou a zdánlivě prázdným středověkým trezorem skrývala další tajná dutina, v níž archeologové vzácnou relikvii objevili. Šlo o zbytky dřevěné schránky, zdobené zlatem a stříbrem, zlatou destičku s písmeny IR, latinskou zkratkou pro Iesus Rex / Ježíš Král, a přibližně šest centimetrů dlouhý odseknutý kus železného hřebu s tausovaným zlatým křížkem.
 

Příběh klášterní relikvie

Mohlo by jít o část jednoho ze tří hřebů, kterými byl ke kříži přibit Ježíš Kristus? Přesnou historii zřejmě nikdy znát nebudeme, s jistotou ale víme, že už v době svého uložení měla relikvie z kláštera v Milevsku obrovskou cenu. Pro mnichy to byla nejcennější věc, kterou měli, a zřejmě ji ukryli v obavách před husitskými nájezdy. V roce 1420 byl klášter skutečně přepaden husity a ti zničili většinu cenností, které řeholníci před dobytím kláštera převezli na hrad Příběnice. O tajemné skříňce ukryté v tajných chodbách v kostele sv. Jiljí se ale nikde nenašla jediná zmínka.


Stáří dřevěné relikviářové schránky z Milevska vědci pomocí radiokarbonové metody datovali do čtvrtého až pátého století našeho letopočtu, tedy přesně do doby, kdy začala sháňka po vzácných pašijových relikviích, předmětech spojených s utrpením Ježíše Krista. Po skončení archeologického průzkumu by měla být vystavena v klášterních expozicích.
 

Pouť do Milevska

Obliba dálkových tras pro pěší nahrává poutníkům, ať už jsou na svatojakubské pouti, pouti do Říma, Klokot, Bechyně, Mariazellu nebo dalších míst. Jak se stát poutníkem milevského kláštera? Jednoduše, stačí přijít nejméně ze vzdálenosti patnácti kilometrů. Potřebujete k tomu pouze razítko kostela, farnosti nebo infocentra vzdáleného od kláštera minimálně 15 km. Pokud se v Milevsku takovým razítkem prokážete, dostanete certifikát poutníka a placku se znakem kláštera. Pokud jste na delší cestě, je dobré sbírat razítka každý den.


Každý poutník bude zapsán do poutnické knihy a na každého také bude pamatováno v modlitbách a při mši svaté. Má to vlastně jediný háček: milevský klášter nenabízí ubytování, ale můžete se ubytovat v nedalekém poutním místě Klokoty. Putování po jižních Čechách můžete zakončit na pouti po Svatojakubské cestě z barokních Klokot do gotického kláštera v Bechyni. Celý poutní okruh klášter MilevskoKlokoty – klášter Bechyně měří přes 100 kilometrů a vyrazit můžete odkudkoli. Kdo ale navštíví všechny tři poutní cíle, dostane zlatý certifikát poutníka Toulavou.
 

#světovéČesko a rakouský klášter Drkolná / Schlägl

  • Díky rozmachu milevského kláštera a jeho úrovni byl milevským premonstrátům už v polovině 13. století svěřen patronát nad klášterem nedaleko rakouského Lince – Schläglem.
  • Klášter zvaný též Slaga nebo Plaga, česky Drkolná, ve 13. století podporovali jihočeští Vítkovci. Dosud činný premonstrátský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie leží v hornorakouském městě Schlägl na jižních svazích Šumavy. Patří k největším kanoniím řádu premonstrátů ve střední Evropě.
  • Nejstarší částí klášterního areálu je románská chrámová krypta ze 13. století a pozdně gotická kaple sv. Víta s původní klenbou s přetínanými žebry. Klášter nabízí ubytování, provozuje vlastní pivovar, pečuje o krásnou zahradu a v klášterní restauraci ochutnáte regionální a sezonní pochoutky.
Kostel svatého Jiljí v Milevsku

Kostel svatého Jiljí v Milevsku

První zmínka o této pozoruhodné stavbě pochází z roku 1150. Jednolodní kostel s pětibokým chórem a věží na západní straně je tedy o několik let starší než milevský klášter. Později byla románská stavba goticky upravena.

Milevsko

Milevsko

Život Milevska, města v rovinaté krajině na rozhraní středních a jižních Čech, se od konce 12. století točil kolem premonstrátského kláštera. Architektonickým klenotem je především trojlodní klášterní bazilika, která dodnes představuje jeden z nejcennějších a největších románských kostelů v Česku.

7 věcí, které nevíte o... vzácných relikviích a relikviářích

7 věcí, které nevíte o... vzácných relikviích a relikviářích

Když se řekne relikviář, většina z nás si představí relikviář sv. Maura, uložený na zámku v Bečově nad Teplou: nádherně zdobenou truhlu, která tvarem připomíná domeček. Schrány na relikvie ale mohou vypadat docela jinak, ostatně i samotné relikvie bývají různě velké. Pojďme společně prozkoumat tajemný svět relikvií a relikviářů a poodhalit tak tajemství předmětů, které lidem pomáhaly překonávat bolesti a strasti pozemského života.

Milevský klášter bratří premonstrátů – nejstarší klášter jižních Čech

Milevský klášter bratří premonstrátů – nejstarší klášter jižních Čech

Milevský klášter, založený roku 1187, je nejstarším na jihu Čech. Přes všechny vzestupy i pády, kterými během historie prošel, si však zachoval své genius loci. Klášterní bazilika je jedinou románskou bazilikou v jižních Čechách a neméně pozoruhodný je i kostel sv. Jiljí, který se v areálu nachází.

Milevské muzeum

Milevské muzeum

Na severním okraji Milevska, v prvním nádvoří zdejšího premonstrátského kláštera, sídlí v budově barokní prelatury už více než padesát let Milevské muzeum. Muzejní sbírky, které jsou nyní instalovány cca na 750 metrech čtverečních, dokumentují především dějiny města a kláštera.

Církevní řády: toulky po stopách premonstrátů

Církevní řády: toulky po stopách premonstrátů

Premonstráty přivedl do českých zemí olomoucký biskup Jindřich Zdík a první premonstrátský klášter v Čechách vznikl roku 1143 na Strahově; ten je dodnes hlavním centrem řádu. Brzy následovaly další kláštery, některé z nich existují dodnes a za běžné situace lákají na prohlídky, bohoslužby a další aktivity.

Naučná stezka na Onen Svět

Naučná stezka na Onen Svět

Stezka na Onen Svět se proplétá malebnou jihočeskou krajinou s mnoha zajímavými místy, kde mají návštěvníci možnost setkat se s řadou technických i kulturněhistorických památek. Se svými cca 66 km se jedná o jednu z nejdelších naučných stezek v ČR!

Barokní cyklostezka Sepekov – Písek

Barokní cyklostezka Sepekov – Písek

Cyklostezka pro zájemce o barokní architekturu začíná u barokního poutního kostela v Sepekově, vede například kolem milevského kláštera, okolo selského baroka v Květově a končí v královském městě Písku.

Barokní poutní areál s chrámem Jména Panny Marie v Sepekově

Barokní poutní areál s chrámem Jména Panny Marie v Sepekově

Sepekovský chrám je významným jihočeským poutním místem. Nynější barokní kostel byl vystavěn na místě starší kaple mezi léty 1730 – 1733. Jeho projektantem byl zřejmě Tomáš Haffenecker. Chrám obehnaný ambitem se čtyřmi kaplemi dodnes ukrývá pozdně gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské.