Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Karlův most v Praze: jeden z nejkrásnějších mostů světa
Památky

#světovéČesko a Karlův most v Praze: jeden z nejkrásnějších mostů světa

  • Vydáno10. června 2021
Karlův most s barokními sochami a oslnivými výhledy na Vltavu a Pražský hrad patří k nejkrásnějším místům Prahy, Evropy i celého světa. Rádi sem chodí i sami Pražané a pro ty, kteří do hlavního města jedou na výlet, je procházka po mostě jednou z téměř povinných zastávek. Čím nás uchvacuje, proč se i po staletích objevuje ve výčtu nejkrásnějších mostů světa a kde pro něj Karel IV. našel vzor?
Než vznikl Karlův most, dala se Vltava přejít po svázaných kládách, takzvaných prazích. Zmínka o prvním dřevěném mostu se objevuje už během 10. století, ale takovou stavbu ohrožovala každá větší voda. Kolem roku 1170 proto nechal král Vladislav II. postavit kamenný most, pojmenovaný po královně Juditě. Vydržel až do roku 1342, kdy ho poničila povodeň. Dodnes po něm zbylo několik stop, namátkou stará dlažba, menší Malostranská mostecká věž a zbytky oblouků, zazděné ve sklepech dnešních domů. Torzo prvního staroměstského mostního oblouku můžete vidět u přístaviště, odkud vyplouvají vyhlídkové plavby ke Kampě a Čertovce, zbytky dlažby se dochovaly v okolí viničního sloupu na Křižovnickém náměstí.

Předlohou pro starší Juditin i mladší Karlův most byl Kamenný most přes řeku Dunaj v bavorském Regensburgu, dokončený roku 1146. Měří 310 metrů a jde o nejstarší kamenný most ve střední Evropě

Karlův most, základní kámen a hra čísel

Základní kámen pro Karlův most byl položen v roce 1357. Praha, ležící na obou březích řeky, si na most už dávno zvykla. Spolehlivou dopravní spojnici potřebovala jako pověstnou sůl, jenže nedaleké provizorně opravené torzo Juditina mostu sloužilo jako varovně vztyčený prst. Nový most proto stavitel Petr Parléř založil o kousek výš a mírně jej vyklenul proti proudu, aby co nejlépe čelil velké vodě.

Král a císař Karel IV. bral astrologii velmi vážně a do stavby nového kamenného mostu se neodvážil pustit bez důkladné porady s astrology. Ta nejšťastnější chvíle, vhodná pro založení jedinečné stavby, prý nadešla v letním ránu 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Když číslice zapíšeme v pořadí 1 3 5 7 (rok), 9 (den), 7 (měsíc) a 5 3 1 (čas), získáme vzestupnou a sestupnou řadu čísel s vrcholem 9, odborným jazykem numerický palindrom lichých číslic. Škarohlídi sice tvrdí, že to je novodobý výklad a šlo jen o náhodou, ale je to hezká číselná hříčka a ke Karlovu mostu i Karlovi IV. se náramně hodí.
Praha
Regensburg

Žloutky, víno , tvaroh a syrečky

To pro tebe král Karel Čtvrtý
Má lásko vlasatá
Dával do malty žloutek
A mrhal úsilím a pruty ze zlata.

Znáte? Úryvek z písničky Michala Prokopa Bitva o Karlův most nás lehce přenesla od pokládání základního kamene na obří středověké staveniště. Řízením stavby byl pověřen Petr Parléř, ale most byl dokončen až po jeho smrti počátkem 15. století. Karlův most je postavený z pískovcových kvádrů, do jejichž malty byla podle řady žertovných historek (potvrzených novodobými archeologickými průzkumy) přidávána syrová i vařená vejce z Velvar, tvaroh a syrečky z Unhoště či víno. Délka se nejčastěji udává od 515 do 518 metrů, šířka necelých 10 metrů, šestnáct oblouků má různé rozpětí od 16,62 do 23,38 metru. Zkrátka v Praze ve 14. století vyrostl jeden z nejmohutnější mostů své doby, a až do roku 1841, kdy řeku překlenul řetězový most v místě dnešního mostu Legií, byl Karlův most také jedinou spojnicí pravého a levého vltavského břehu.

Dnes je určen výhradně pro pěší, ale od roku 1883 až do druhé světové války po něm jezdily tramvaje a do roku 1965 auta. Císař by nestačil žasnout.

Staroměstská mostecká věž

Karlův most by nebyl úplný bez mosteckých věží. Staroměstská mostecká věž je jedním z nejcennějších příkladů evropské vrcholné gotiky a díky bohaté sochařské výzdobě je považovaná za nejkrásnější bránu gotické Evropy. Některé prameny uvádějí, že věž postavila podle návrhů Petra Parléře jeho huť, která se v té době podílela na řadě dalších pražských staveb, možné však je, že Parléřovým dílem je pouze výzdoba východního průčelí.

Brána do Starého Města byla zároveň symbolickým vítězným obloukem, kterým procházeli čeští králové na své korunovační cestě. Bohatá výzdoba je symbolickou oslavou vlády rodu Lucemburků; najdete tu znaky všech zemí, v nichž lucemburští panovníci vládli, podobně jako na Prašné bráně ani tady nechybí lechtivé detaily. Bohužel sochařská výzdoba strany obrácené k mostu byla zničena na sklonku třicetileté války. Místo Karla IV. s jeho čtvrtou manželkou Eliškou Pomořanskou tu dnes je jen kamenná deska s latinským textem, připomínající hrdinný boj Pražanů při švédském obléhání města roku 1648.
 

Dvě gotické mostecké věže ze 14. století: Staroměstská na Karlově mostě v Praze a obranná věž na mostě přes řeku Monnow ve městečku Monmouth v jižním Walesu

Věže a mystérium letního slunovratu

V minulosti Staroměstská mostecká věž sloužila jako vězení pro dlužníky, dnes je zde expozice věnovaná věži samotné. Vyhlídka i interiéry jsou přístupné denně. Za vyzkoušení stojí především mystérium letního slunovratu, kdy při pohledu z věže na Pražský hrad slunce prochází přes lucernu hlavní věže katedrály sv. Víta, pod níž je pochovaný sv. Václav, projde přes malou oltářní zvonici a zapadne nad místem, kde jsou uloženy ostatky patrona chrámu sv. Víta. Nebeský jev lze pozorovat pouze z vyhlídky na Staroměstské mostecké věži a pouze v den letního slunovratu.

Místem, které nemůžete přehlédnout, je Malostranská mostecká věž – anebo spíš věže, protože jsou dvě. Ta menší se zbytky sgrafitové renesanční fasády má románské základy, pochází z 12. století a patřila k opevnění Juditina mostu. Vyšší gotická věž stylem navazuje na Staroměstskou mosteckou věž a společně s bránou mezi oběma věžemi vznikla v 15. století. Otevřeno je tu denně.
 
Staroměstská věž na Karlově mostě
Věž Monnow v jižním Walesu

Sochy Karlova mostu anebo od Bradáče k Bruncvíkovi

  • Na Karlově mostě dlouho stával jen jednoduchý kříž. Vše se změnilo v době baroka – nejstarší bronzová socha sv. Jana Nepomuckého je z roku 1683, nejmladší sousoší sv. Cyrila a Metoděje vzniklo ve třicátých letech 20. století. Za umělecky nejhodnotnější sochu Karlova mostu bývá považováno sousoší svaté Luitgardy z dílny Matyáše Bernarda Brauna, četné sochy pocházejí z dílny otce a synů Brokofových. Protože většinou jde o cenná barokní díla, originály postupně nahrazují kopie. Původní sochy můžete vidět v Lapidáriu Národního muzea a v podzemním sálu Gorlice na Vyšehradě.
  • Nejstarší plastikou Karlova mostu a také vzorem pro další sochy u nás i v cizině je socha sv. Jana Nepomuckého. Reliéfů s vyobrazením zpovědi královny Žofie a drastickou scénou světcova svržení do Vltavy se kolemjdoucí dotýkají „pro štěstí“ a desky se lesknou, jako by byly ze zlata.
  • Juditin most pamatuje i hlava Bradáče, dnes zazděná ve staroměstské nábřežní zdi – objevíte ji, když projdete Staroměstskou mosteckou věží a vykloníte se přes pravou boční zídku. Bradáč sloužil našim předkům na třetí klenbě Juditina mostu na staroměstské straně jako jednoduchý vltavský vodoznak: když se voda dotýkala jeho brady, hrozilo nebezpečí záplav, když dosáhla k nosu, byly zatopené nejníže položené ulice Starého Města a pokud stoupla až k uším, jezdilo se po Staroměstském náměstí na lodičkách. V současné době je za běžného stavu vody Bradáč asi dva metry nad hladinou.
  • Ke Karlovu mostu patří i socha rytíře Bruncvíka, která stojí na sloupu mostního pilíře pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa. Legenda vypráví o chrabrém rytíři, který procestoval celý svět, zažil neslýchané věci a do vlasti se vrátil se lvem, který ho věrně provázel až do smrti. Někde v Karlově mostě je údajně zazděný Bruncvíkův zázračný meč, který dokáže sám srážet hlavy nepřátel. Kde je, to samozřejmě nikdo neví, jen staré proroctví říká, že až bude v Čechách nejhůř, vyjede své zemi na pomoc sám svatý Václav v čele blanických rytířů. Bruncvíkův meč se objeví pod kamenem, o který Václavův kůň na Karlově mostě klopýtne.
Pražská turistická karta Prague CoolPass – Prague Card

Pražská turistická karta Prague CoolPass – Prague Card

Prague CoolPass, digitální verze Prague Card vám umožní poznat to nejdůležitější, co Praha nabízí. Aplikace či karta vás opravňuje navštívit bezplatně 70 nejzajímavějších objektů v Praze a dalších 60 s výraznou slevou, včetně exkurzí, plaveb, zábavy a kulturních představení.

Staroměstská mostecká věž v Praze

Staroměstská mostecká věž v Praze

Staroměstská mostecká věž tvoří bránu do Starého Města pražského. Při korunovační cestě do chrámu sv. Víta na Pražském hradě jí procházeli čeští králové.

Malostranská mostecká věž v Praze

Malostranská mostecká věž v Praze

Malostranská mostecká věž nabízí neobyčejně krásný výhled na Prahu. V současné době ji mohou vidět návštěvníci v její autentické podobě z 15. století a navíc se dočkají i koncertů.

Praha 1

Praha 1

Jedinečná atmosféra uliček Starého Města a Malé Strany s galeriemi a kavárnami, vznosné barokní kostely, paláce a palácové zahrady, starobylý Karlův most, ostrov Kampa obtékaný Čertovkou, a nad tím vším Pražský hrad s katedrálou sv. Víta – to je historické centrum a srdce hlavního města, Praha 1.

Plavby po Vltavě – Pražské Benátky

Plavby po Vltavě – Pražské Benátky

Zhlédnětě tajemnou Prahu nejen z paluby vytápěných vyhlídkových lodí postavených v duchu tradice z konce 19. století, ale i z gotických prostor Muzea Karlova mostu. Projeďte se podzemním vodním tunelem pod Starým městem, proplujte tajemnými prostory vodního kanálu Čertovka.

Česko ve filmu –  kasovní trháky i zásadní snímky české kinematografie

Česko ve filmu – kasovní trháky i zásadní snímky české kinematografie

Český film má dlouhou tradici. První filmy se zde natáčely koncem 19. století, tehdy ještě černobíle a bez zvukového záznamu. Díky dlouhé tradici a rozvoji filmových ateliérů v Praze před druhou světovou válkou, které z filmu udělaly doslova průmysl, je Česká republika dodnes místem, kde své filmy režiséři z celého světa natáčí rádi. Někdy si české památky zahrají sama sebe, jindy jen zastanou roli kulis a výsledný film se odehrává někde úplně jinde. Poznáte místa, která vidíte na stříbrném plátně nebo televizi?

Karel IV. – největší osobnost v českých dějinách

Karel IV. – největší osobnost v českých dějinách

Karlova univerzita, Karlův most, Karlštejn – slavné české památky nesou jméno svého zakladatele, nejvýznamnějšího evropského panovníka pozdního středověku. Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Římsko-německým králem se stal od července 1346 a od roku 1355 císařem římským. Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.

Bradáč pod Karlovým mostem

Bradáč pod Karlovým mostem

Kamenné hlavy tajemného Bradáče – muže s bradkou, si pod Karlovým mostem všimne málokdo. Vyčnívá z nábřežní zdi mezi Mosteckou věží a klášterem Křižovníků s červenou hvězdou. Původně byla na posledním oblouku Juditina mostu. Zda je však stejně stará a koho představovala, zůstává dodnes hádankou.

Muzeum Karlova mostu

Muzeum Karlova mostu

Korunovační průvody i války, slavnosti i povodně, výjimečnost i každodennost – vše o Karlově mostě! V několika sálech původního Křižovnického špitálu a kostela sv. Ducha (sv. Františka) se setkáte s historií jedinečného místa a jedinečné stavby. Poznejte život mostu a lidí kolem něj!

Restaurace Mlýnec – gastronomické zážitky nedaleko Karlova mostu

Restaurace Mlýnec – gastronomické zážitky nedaleko Karlova mostu

Čeká na vás nejlepší místo v Praze a netušený kulinářský zážitek. Mlýnec je nejmladší restaurací společnosti Zátiší Catering Group s vyhlášenou mezinárodní kuchyní Marka Purkarta.

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, kudy procházely korunovační průvody českých králů, přijímajících poctu od občanů města. Cesta spojovala dvě důležitá královská sídla – Pražský hrad a Královský dvůr na Starém Městě pražském.

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most je druhý nejstarší most České republiky a v Praze nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 táním ledů. Most zakončený z obou stran věžemi založil Karel IV. v roce 1357. Pilíře mostu zdobí 30 soch světců.

Kampa – romantika v centru Prahy

Kampa – romantika v centru Prahy

Malý romantický ostrov Kampa na řece Vltavě v Praze nabízí prohlídku místa s malebnými domky a dávnou historií. Nepravý ostrov je od Malé Strany oddělen uměle vytvořenou mlýnskou strouhou zvanou Čertovka. Skupina domů, mezi nimiž Čertovka protéká, je označovaná jako Pražské Benátky.

Restaurace Kampa Park

Restaurace Kampa Park

Obklopte se šuměním Vltavy a dopřejte si gurmánské zážitky s jedinečným výhledem na Karlův most… Zdejší kulinářské umění stojí na dvou základních stavebních kamenech – kvalitních surovinách a správné inspiraci.

Mysterium věže

2.4.
1.1.
Mysterium věže

Muzeum hlavního města Prahy otevře veřejnosti 2. dubna 2016 novou stálou expozici „Mysterium věže“ ve Staroměstské mostecké věži.

Další aktuality

Národní divadlo uvádí v roce 2023 řadu premiér v činohře, opeře i baletu

Rok 2023 je v Národním divadle opět nabitý. Kromě již zavedeného repertoáru vás čeká řada premiér nově nastudovaných klasických, i zcela nových inscenací. Novinky představí Balet Národního divadla, Činohra, Opera, i Laterna magika.
Praha | Kultura

Objevte perly kubistické a funkcionalistické architektury Josefa Gočára

Víte, že v anketě o největší osobnost české architektury 20. století zvítězil Josef Gočár, stavitel kubismu a funkcionalismu? Josef Gočár se narodil 13. března 1880 v Semíně u Přelouče, zemřel 10. září 1945 v Jičíně. Málokterý jiný tvůrce by dovedl zosobnit moderní českou architekturu lépe než Josef Gočár. Jeho díla zdobí řadu našich měst a jeho jméno znají i lidé, kteří se o architekturu příliš nezajímají.
Praha | Památky

Tipy na víkend v Praze a okolí

V Praze a okolí se pořád něco děje! Hledáte kulturní akce na víkend a zajímavé výlety a novinky? Máme pro vás spousty kulturních a volnočasových akcí v Praze a okolí. Stačí si vybrat a vyrazit na výlet za zábavou i poznáním o víkendu 1. a 2. dubna 2023.
Praha | Zážitky

Velikonoce: tipy na velikonoční pečení, zdobení vajíček a tradiční zvyky

Velikonoce jsou za dveřmi a s nimi i náš přehled nejznámějších tradic pašijového týdne, hospodyňky ocení pár velikonočních receptů a jestliže plánujete nazdobit vajíčka, mohl by vám pomoci náš návod na jejich barvení přírodními barvami anebo různé styly zdobení kraslic. Užijte si krásné svátky jara!
Praha | Zážitky

50 tipů, kam jít se psem v Praze na procházku

Jaro je tady, květiny a keře začínají kvést... a také krásně vonět. Udělejte si procházku spolu se svým čtyřnohým kamarádem, který bude mít radost z nových vůní, zatímco vy se potěšíte pohledem na kvetoucí rostliny. Kam spolu s vaším pejskem v Praze vyrazit na příjemnou procházku vám poradí Kudy z nudy.
Praha | Životní styl

Na Vltavě v Praze opět fungují všechny přívozy

Od 25. 3. 2023 je opět možné využít v Praze všechny sezonní přívozy. Oblíbené lodní spoje jsou začleněny do systému Pražské integrované dopravy, takže cestujícím stačí jízdenka na MHD. K tradičně nejoblíbenějším patří přívozy v Sedlci či Podbabě, které zpestřují zejména cyklistům výlety v blízkém okolí Prahy. Za zkoušku však stojí také přívozy, které fungují v centru a spojují například Císařskou louku a Smíchov nebo Modřany a Lahovičky. Holešovicko-karlínský přívoz P7 vypluje i letos, ale v provozu bude jen do termínu otevření nové lávky HolKa, které se očekává cca v červenci 2023. Naopak od data ukončení provozu přívozu P7 bude obnoven provoz nejnovějšího pražského přívozu P4 mezi Velkou Chuchlí (Dostihová) a Hodkovičkami (Belárie). Na ostatních sezonních lodních linkách nedochází k žádným změnám oproti loňské sezoně.
Praha | Zážitky

Velikonoční trhy v centru Prahy začnou už tuto sobotu!

Centrum Prahy se opět ponoří do velikonoční atmosféry. Již tuto sobotu 25. března začnou tradiční Velikonoční trhy, které otevřou své brány na Staroměstském i Václavském náměstí a náměstí Republiky. V desítkách prodejních domků nabídnou prodejci typické velikonoční i jarní zboží a pochutiny. Centrem velikonočních oslav bude Staroměstské náměstí, kde se přímo u bohatě nazdobené břízy odehraje každý den pestrý folklórní program. Chybět nebudou oblíbené dětské tvořivé dílny. Novinkou bude zelené pivo. Návštěvníky čeká také kuriozita – největší zajíc s vajíčkem v České republice. Velikonoční trhy potrvají až do 16. dubna 2023.
Praha | Zážitky

Pražská Zoo vstoupí v sobotu už do 92. návštěvnické sezóny

V sobotu 25. března 2023 se od 11 hodin uskuteční slavnostní zahájení 92. sezony Zoo Praha. Stěžejním tématem se stane představení plánů nadcházející sezony. Zástupci zoologické zahrady seznámí veřejnost s vybranými zvířecími osobnostmi a spustí tak novou kampaň Seznamte se! Písničkář Pokáč následně zahraje v živé premiéře svůj nový „zoosong“. Vrcholem dopoledne pak budou křtiny mláděte luskouna.
Praha | Příroda