Úvod > Aktuality > #světovéČesko a hudební skladatel Bohuslav Martinů: z Poličky do širého světa
Kultura

#světovéČesko a hudební skladatel Bohuslav Martinů: z Poličky do širého světa

  • Vydáno8. února 2021
Martinů, vedle Smetany, Dvořáka a Janáčka další z klasiků české hudby, se ve světě proslavil víc než doma. I když od roku 1923 trvale žil v zahraničí, jeho domovem se stala Paříž a zemřel ve Švýcarsku, na rodné město Poličku a jeho okolí nikdy nezapomněl. Víte, že jako talisman s sebou po světě celý život vozil fotografii kostela sv. Jakuba?

Český hudební skladatel a muzikolog Bohuslav Martinů

Dvě milovaná města hudebního skladatele Bohuslava Martinů: rodná Polička na Českomoravském pomezí a francouzské město Paříž.
Polička
Paříž
Dva kostely v Poličce dělí jen pár desítek metrů: renesanční hřbitovní kostel sv. Michala a novogotický kostel sv. Jakuba. Mezi nimi se symbolicky odvíjí životní příběh jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století: ve věži kostela sv. Jakuba se Bohuslav Martinů narodil, kousek od kostela sv. Michala objevíte jeho hrob.
 

Věž jako zdroj inspirace

Zřejmě neexistuje jiný hudební skladatel, který by měl tak zvláštní místo narození: mezi nebem a zemí, 36 metrů nad zemí, ve světničce v kostelní věži. Když se 8. prosince 1890 narodil, zrovna prý zněly kostelní zvony, oslavující svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.

Netradiční prostory k bydlení získal jeho otec jako služební byt: působil jako pověžný a jeho úkolem bylo z výšky hlídat, zda někde ve městě nevypukl požár. Traduje se, že malý Bohouš byl neduživé dítě, takže z věže v útlém dětství vycházel jen v nejnutnějších případech a často ho tatínek vynášel nahoru na zádech. Vzpomeňte si na to, až budete sami šplhat po 192 schodech, abyste si rodnou světničku Bohuslava Martinů prohlédli na vlastní oči: je to podívaná, která vážně stojí za to.

Věž byla pro malého hocha celým světem: bydlel tu s rodiči až do jedenácti let, než se rodina přestěhovala do bytu na náměstí. V dospělosti vzpomínal, jak při nekonečně dlouhých pohledech na svět z výšky, kdy se současně z kostela linula chrámová hudba, pracovala jeho dětská fantazie.
 

Nedbalý student objevuje svět

Už na věži se učil hře na housle u místního krejčího a učitele hudby Josefa Černovského a od patnácti let veřejně vystupoval na místních večírcích. Již v deseti letech se pokoušel o kompozici. Městská rada mu udělila stipendium, díky němuž mohl po úspěšně složené přijímací zkoušce začít na pražské Konzervatoři studovat hru na housle. Jedinou školou, kterou Martinů kdy v pořádku dokončil, byla poličská měšťanka: z konzervatoře jej poprvé vyloučili v roce 1908 za nepovolené veřejné vystoupení s amatérským orchestrem (a po čtrnácti dnech jej přijali zpátky), podruhé – a definitivně – v roce 1910 pro „nenapravitelnou nedbalost“. Ve skutečnosti se pro mladého studenta z maloměsta v Praze otevřel dosud netušený svět kulturního vyžití. Údajně neuplynul jediný den, aby nenavštívil nějaký koncert či divadelní představení, kvůli nimž pak zapomínal na své školní povinnosti.
Vyloučení z konzervatoře paradoxně bylo počátkem nepřetržité kompoziční činnosti. Během několika následujících měsíců Martinů složil nejenom řadu písní, ale i dvě rozsáhlé orchestrální skladby, a v jeho hlavě se stále výrazněji prosazovala myšlenka věnovat se místo hře na housle komponování.
 

Paříž, druhý domov

První světovou válku Martinů přečkal v rodné Poličce a učil děti hře na housle, nové obzory se před ním otevřely po vzniku samostatného Československa v roce 1918. Blížící se konec války oslavil kantátou Česká rapsodie pro baryton, smíšený sbor, orchestr a varhany, kterou Česká filharmonie odehrála v lednu 1919 za účasti prezidenta Masaryka. V létě 1919 odjel s orchestrem Národního divadla na turné do Londýna, Paříže, Ženevy, Bernu a Curychu. O pár let později se se studijním zahraničním stipendiem vrátil do Paříže, města, které ho svou atmosférou a nepřebernými kulturními možnostmi uchvátilo navždy. Ve Francii našel řadu přátel, s některými z nich byl v kontaktu až do konce života, a také tu potkal svou budoucí manželku Charlotte. Z původních plánovaných tří měsíců tak bylo nakonec sedmnáct let života ve francouzské metropoli. Zřejmě by tu zůstal navždy, kdyby ovšem nevypukla druhá světová válka.
 

Skladatel-samouk

Martinů byl téměř samouk, který se po celý život vzdělával studiem partitur, ale vlastní pílí a houževnatostí se vypracoval mezi nejosobitější skladatele první poloviny 20. století. Jeho originální hudební jazyk lze rozpoznat již po několika taktech. Na objednávku předních evropských a amerických interpretů své doby vytvořil více než 400 orchestrálních, komorních či vokálních skladeb, mimo jiné šest symfonií, patnáct oper a čtrnáct baletů.

Přelomovou skladbou jeho uměleckého vývoje se stala symfonická věta Half-time (Poločas), světový úspěch mu vynesla orchestrální Vřava, inspirovaná Lindberghovým přeletem Atlantiku, poprvé provedena v Bostonu roku 1927.
 

Světoběžník MartinůKdyž na začátku druhé světové války Martinů stejně jako řada dalších Čechů neuposlechl výzvy a nevrátil se do vlasti, v té době obsazené nacistickým Německem, stal se vlastizrádcem. Jeho hudba byla doma za Protektorátu zakázaná, před nacisty se zachránil v roce 1940 útěkem do jižní Francie, o rok později pak s manželkou uprchli v březnu 1941 přes Lisabon do USA. Teprve tam začal komponovat symfonie.

I když jeho dílo bylo velmi ceněno, s americkým prostředím se Martinů nikdy sžít nedokázal a v roce 1953 se vrátil do Evropy, kde střídavě žil ve francouzské Nice a italském Římě. Poslední léta života prožil rakovinou žaludku trpící Martinů ve Švýcarsku jako host mecenáše a hudebníka Paula Sachera, zemřel 28. srpna 1959 zemřel v Liestalu u Basileje.

Když byly po dvaceti letech v srpnu 1979 jeho ostatky vyzvednuty, převezeny do vlasti a pohřbeny v rodné Poličce vedle jeho ženy Charlotte, kruh se uzavřel. Martinů se dvacet let po smrti vrátil domů, kam se za svého života kvůli komunistickému režimu vrátit nesměl. I náš příběh se tak vrací na začátek: rodinný hrob se nachází nedaleko místa jeho narození, kostela sv. Jakuba, u kostela sv. Michala.
 

Bohuslav Martinů a Polička

  • Poličce si svého slavného rodáka vážili: už v roce 1945 byla skladateli věnována první samostatná muzejní expozice, ve stejném roce mu bylo uděleno čestné občanství města a jeho jméno má i náměstí u kostela sv. Jakuba. Slavného rodáka připomíná rodná světnička v kostelní věži i Centrum Bohuslava Martinů s řadou moderních a interaktivních expozic, programů a her.
  • Od roku 1949 nese jeho jméno i místní hudební škola: právě jejím žákům byla určena skladatelova poslední skladba, Zdravice, kterou Martinů složil šest týdnů před smrtí.
  • V lednu 1956 se dle přání skladatele právě v Poličce konala světová premiéra kantáty Otvírání studánek.
  • Loňské oslavy 130 let od narození Bohuslava Martinů byly vinou pandemie velmi skromné, důstojné oslavy pro hudbymilovnou veřejnost proběhnou až na jaře 2021. Kromě toho Česká televize chystá hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů, volně inspirovaný stejnojmennou knihou skladatelovy manželky Charlotty. V hlavní roli uvidíte herce Petra Stacha, kterého jako jeho manželka Charlotte doprovází Tereza Hofová. Natáčení bude probíhat až do léta 2021 a film by měl být hotov zhruba v době 131. výročí skladatelova narození.
Tylův dům Polička

Tylův dům Polička

Tylův dům je dosud nedoceněným dílem české meziválečné architektury, jehož výraz originálně spojuje tvarové výboje předválečného kubismu s motivy z repertoáru moderního klasicismu a národního slohu a s puristickým plasticismem.

Lucký vrch a Lukásova lípa

Lucký vrch a Lukásova lípa

Trasa celodenního pěšího výletu turistickou oblastí Českomoravské pomezí vede z Poličky až na Lucký vrch, který otvírá nádherné výhledy na Žďárské vrchy, které patří k nejzachovalejším přírodním územím u nás. Poté zamíříte do Telecího k pověstmi opředené Lukásově lípě.

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo – malá světnička ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil.

Kostel sv. Jakuba v Poličce

Kostel sv. Jakuba v Poličce

O poličském farním kostele jsou zmínky již z roku 1321. Po velkém požáru města v roce 1845 se začalo se stavbou toho současného trojlodního novogotického. Ve věži kostela se nachází rodná světnička hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

Krajem Smetany a Martinů

Krajem Smetany a Martinů

Týdenní cykloturistický program je zaměřený na odpočinek a relaxaci v místech, kde se narodili a žili dva z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů – Bedřich Smetana a Bohuslav Martinů, tedy okolí měst Litomyšl a Polička v turistické oblasti Českomoravské pomezí.

Interaktivní programy pro školy v centru Bohuslava Martinů

Interaktivní programy pro školy v centru Bohuslava Martinů

V Poličce připravili pro děti hned několik školních programů, jež se dají vhodně zahrnout do školního vzdělávacího programu pro základní a mateřské školy, ale i gymnázia.

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – Městské muzeum a galerie Polička

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – Městské muzeum a galerie Polička

Nové interaktivní expozice pro všechny generace. Pojďte se s námi bavit a vyzkoušet sebe sama v Poličce. Poznejte život a dílo poličského rodáka v nové moderní expozici, některé osobní předměty a dokumenty rodiny Martinů jsou uveřejněny vůbec poprvé, navštivte i jeho školní třídu.

Opevnění Polička – na ochoz hradeb královského města Polička

Opevnění Polička – na ochoz hradeb královského města Polička

Pojďte s námi vystoupit na ochoz městských hradeb, jedněch z nejzachovalejších ve střední Evropě. Hradby mají úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, jsou až 8 m vysoké, zpevněné 19 půlválcovými do města otevřenými baštami.

Na kole Krajem Smetany a Martinů

Na kole Krajem Smetany a Martinů

Zveme vás do kraje hudebních velikánů Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů, poznejte ta nejkrásnější místa tohoto regionu na kole. Najdete zde krásnou přírodu, mnoho zajímavých míst, staveb lidové architektury a památek.

Kostel sv. Michaela archanděla v Poličce

Kostel sv. Michaela archanděla v Poličce

Kostel sv. Michaela, archanděla, umístěný ve hřbitovním areálu na západním okraji historické části památkové zóny města Poličky, spolu s kostnicí a zvonicí tvoří významný architektonický soubor.

Další aktuality

V Rudolfově poháru v Kladrubech se utká přes sto spřežení

Od 17. do 21. dubna 2024, se v Kladrubech nad Labem uskuteční 19. ročník Rudolfova poháru – mezinárodních závodů spřežení. Sportovní klání bude probíhat od středy do neděle a sjede se sem 117 zástupců z deseti zemí světa.
Pardubický kraj | Letní sporty

Výlet do Pardubic: na Pardubický zámek od jara do zimy

Zámek Pardubice je sázka na jistotu. Ať už se do Pardubic chystáte na výlet anebo je východočeská metropole pro vás třeba jen zastávkou na daleké cestě, představuje zdejší zámek jeden z bodů, který by rozhodně bylo škoda minout. Památka, ve které sídlí Východočeské muzeum, je otevřna po celý rok denně, kromě pondělí. Připraveny jsou zde pro vás prohlídky i výstavy.
Pardubický kraj | Kultura

Užijte si volný čas v Léčebných lázních Bohdaneč a jejich okolí

Vybíráte si, kam se vydat na léčebný pobyt, wellness víkend anebo se chystáte do Lázní Bohnadeč na komplexní lázeňskou péči? Ať tak, či tak, v Léčebných lázních Bohdaneč se vám bude líbit. Nejen, že o vás bude skvěle postaráno a užijete si unikátní slatinné procedúry, ale můžete se těšit také na krásné okolí, které láká k výletům do přírody. Milovníci zvířat zde mohou pozorovat populáční bohdanečské čápy, kteří mají své hnízdo přímo v srdci lázeňského areálu.
Pardubický kraj | Lázně a wellness

Dolní Morava láká na připravený Trail Park, trasy jsou vhodné pro začátečníky i zkušené bikery

Na Dolní Moravě najdete profesionálně připravený Trail Park. Na 30 kilometrů tras je určených pro malé i velké bikery. A pokud chcete na svých jízdních schopnostech ještě zapracovat, můžete využít některý z kurzů Bajkové školy. Mrkněte se s Kudy z nudy, co nového pro vás v letošní sezoně přichystali.
Pardubický kraj | Letní sporty

Čertoviny: tipy na výlety, kde se natáčela filmová pohádka

Filmová pohádka z roku 2017 režírovaná Zdeňkem Troškou je inspirovaná pošumavskými báchorkami a tvorbou Jana Drdy, Josefa Lady a dalších spisovatelů. Víte, kde se natáčela? Především v Hlinsku si užijete po celý rok čertů ažaž. Pekelný zábavní park Čertovina se stal kulisou pro pohádku Čertoviny.
Pardubický kraj | Zážitky

50 tipů, kam na výlet v okolí Pardubic

Pardubice jsou příjemné zelené město plné parků, provoněné sladkou vůní perníku i pivovarského chmele. Mají co nabídnout milovníkům historie, kultury, sportu i přírody. Dominantou je pardubický zámek, jedna z nejvýznamnějších renesančních památek v České republice. Významnými památkami v blízkém okolí jsou i hrad Kunětická hora a renesanční zámek v Litomyšli, který je památkou UNESCO. Zážitkem pro milovníky koní bude návštěva dostihového závodiště v Pardubicích, i hřebčínů v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech. Bohdanečský rybník u Lázní Bohdaneč je vzácnou ornitologickou lokalitou a blízká CHKO Železné hory nabízí kromě přírodních krás romantický skanzen Veselý Kopec, zříceniny hradů Oheb a Lichnice i technickou památku, Berlovu vápenku v Třemošnici.
Pardubický kraj | Zážitky

Betlém na Vysočině zve k velikonočním prohlídkám

Od 19. března do 13. dubna 2024 si zájemci mohou přijít prohlédnout památkovou rezervaci Betlém na Vysočině. Výstava Velikonoce na Betlémě připomíná ve zdejších roubenkách tradiční obyčeje a zvyky vztahující se k předvelikonočnímu období i samotným Velikonocům.
Pardubický kraj | Památky

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem zahajuje hlavní návštěvnickou sezónu

Víte, že můžete zavítat do národního hřebčína i o velikonočních svátcích? Nebaví vás už barvit plata vajíček nebo plést pomlázku? Udělejte si výlet do hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do hřebčína ve Slatiňanech! Od 28. března do 1. dubna 2024 se na vás těší starokladrubáci v národním hřebčíně. V Kladrubech vás čeká komentovaná prohlídka stájí a kočárovny s expozicí starokladrubského koně a zámku. Nenechte si ujít také prohlídku lesovny a výstup na rozhlednu, ze které se vám nabídne ojedinělý pohled na hřebčín a jeho okolí. Ve Slatiňanech si užijete komentovanou prohlídku stájí, jejíž součástí je mimo jiné prohlídka kočárovny, historické sedlovny rodu Auerspergů a výcvikového střediska.
Pardubický kraj | Zážitky