Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Chebský hrad: jediná císařská falc v Česku
#světovéČesko a Chebský hrad: jediná císařská falc v Česku
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a Chebský hrad: jediná císařská falc v Česku

  • Vydáno25. září 2021
Cheb je město, které leží v blízkosti lázeňského trojúhelníku a jen pár kilometrů od hranic s Německem. Už zdálky uvidíte věže kostela sv. Mikuláše, na další zajímavosti se ale musíte přijet podívat zblízka, ty tolik nevyčnívají. Kromě Špalíčku, komplexu jedenácti hrázděných kupeckých domů, a Pachelbelova domu, kde v únoru 1634 zavraždili Albrechta z Valdštejna, patří ke zdejším unikátům Chebský hrad.
Dvě císařské falce: Chebský hrad a falc v německém Gelnhausenu
Cheb
Gelnhausen
Čím je Chebský hrad jedinečný? Jde totiž o jedinou říšskou falc na našem území. Byla postavena kolem roku 1180 pro císaře Fridricha I. Barbarossu (asi 1122–1190), a ačkoli se z hradního paláce dochovaly jen obvodové zdi, dodnes je jasné, že šlo o velmi honosnou stavbu a důstojné císařské sídlo. Císař skutečně Cheb často navštěvoval, pořádal tu říšské sněmy a prý zde pobýval také před odjezdem na třetí křížovou výpravu, při níž roku 1190 nešťastnou náhodou utonul ve vodách řeky Salef v dnešním Turecku.
 

Falc: mnoho podob císařského sídla

Pojďme si ale konečně udělat jasno v tom, co to vlastně byla falc. Císaři Svaté říše římské neměli jediné sídelní město, ale i s celým dvorem putovali po celé zemi z místa na místo. Pohodlí a zázemí na cestách zajišťovaly pro celý dvůr císařské falce, což byly raně středověké hrady: ty tvořily síť sídel, po kterých se panovník se svým dvorem pohyboval.

Není to ale tak jednoduché, jak se zdá: falce neměly jednotnou podobu, spojovaly je vlastně jen základní architektonické prvky, tedy palác s velkým královským sálem (Aula Regia), kaple a obranná věž. Nejvýznamnější falc byla v Cáchách s korunovační kaplí Panny Marie z doby Karla Velikého, ovšem falce vznikaly na desítkách dalších míst po celém dnešním Německu a severní Itálii. Hrady od sebe obvykle dělilo přibližně 30 kilometrů, což je vzdálenost odpovídající jednomu dni cesty na koni.
V souvislosti s Chebským hradem se také často mluví a píše o „štaufské falci“; jde o název podle významného rodu Štaufů, z něhož pocházela řada římsko-německých králů a císařů včetně Fridricha I. Barbarossy.
 

Co zbylo z originálu?

Jediná falc u nás se nachází právě v Chebu, protože Chebsko se k českému království připojilo až za vlády Jana Lucemburského. Z chebské falce na návrší nad řekou Ohří se stal královský hrad. Po třicetileté válce kolem paláce vyrostly barokní valy a bastiony, v roce 1742 ovšem hrad těžce poškodilo francouzské vojsko; bez větší újmy přečkala jen kaple. Z vzácného císařského sídla zbyly jen trosky, ale přesto Chebský hrad v porovnání s ostatními štaufskými falcemi patří k těm, které si nejlépe dochovaly svou původní středověkou podobu.
 

Palác, Černá věž, kaple a kasematy

I když z paláce zbyly jen obvodové zdi, dodnes můžete vidět tři pětidílná sdružená románská okna s mramorovými sloupky, která zdobila severní stěnu královského sálu. Výšku původní trámové podlahy prozrazují kamenné krakorce, rozmístěné po celém obvodu stavby. Ve spodním patře, dnes zapuštěném pod úrovní nádvoří, přebýval ozbrojený císařův doprovod.

Díky archeologickým průzkumům víme, že falc vyrostla na základech staršího kamenného hradu, který si v první polovině 12. století nechali postavit páni z Vohburgu. Při přestavbě Fridricha Barbarossy nahradil okrouhlou věž čtverhranný bergfrit, takzvaná Černá věž, postavená z tmavého tufu, dovezeného z Komorní hůrky. Nahoru vede 109 schodů, odměnou za náročný výšlap je překrásný výhled na historickou část Chebu.

Ze stejné doby pochází vzácná románská patrová kaple svatého Erharta a Uršuly, stojící volně před palácem, skutečný umělecký zázrak štaufské gotiky.

Další části Chebského hradu jsou mladší: okrouhlé věže Mlýnská a Skalní v parkánu nad řekou vznikly během úprav v 15. století. Z barokní přestavby na citadelu se dochovaly cihlové hradby s kasematy.
 

Krvavá hostina na Chebském hradě

U severní hradby a západní stěny hradního paláce můžete vidět základy takzvaného Gordonova domu či Kuchelhausu. Tady se zřejmě 25. února 1634 odehrála takzvaná Krvavá hostina, slavnostní banket, při němž byli povražděni poslední věrní souputníci sesazeného generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna. Hostinu nachystal tehdejší vojenský velitel města Chebu, podplukovník John Gordon, a zavražděni byli Valdštejnovi poslední spojenci: polní podmaršálek Kristián Illov, generál jezdectva Adam Erdman Trčka z Lípy, Trčkův švagr Vilém Kinský ze Vchynic a rytmistr Niemann, Valdštejnův vojenský kancléř. Podle jiné verze ale k mordu ve skutečnosti došlo v rytířském sále hradního paláce. Po třicetileté válce tehdy již opuštěný dům pozvolna chátral, až byl v roce 1809 zcela zasypán sutí z likvidovaného městského barokního opevnění. Znovu byl odkrytý teprve při archeologických výzkumech v první třetině 20. století.

Šťastný konec? Kdepak. Teprve několik desítek minut po krvavé hostině ukončil v Pachelbelově domě na chebském náměstí kousek od slavného Špalíčku rytmistr Deveroux jediným bodnutím hrubou partyzánou dramatickou životní pouť Albrechta z Valdštejna, bývalého vrchního velitele habsburské armády, vévody frýdlantského, meklenburského, zaháňského a hlohovského. A aby toho nebylo málo, od té doby se na Chebském hradě zjevuje Valdštejnův duch společně se zavražděnými druhy, aby zde společně prováděli strašidelné rejdy.
 

Víte, že…?

  • Císařské falce jsou považovány za vzor románského knížecího paláce Pražského hradu, který svou původní podobou falce připomínal.
  • Krátce před stavbou Chebského hradu budoval císař Fridrich I. Barbarossa falc v německém Gelnhausenu. Pevnost původně stávala na ostrově v řece Kinzig. Podobně jako v Chebu bylo město i palác během staletí poškozeno při válečných vřavách, palác dokonce až do roku 1811 sloužil jako lom. Dochovala se hradba a fasáda paláce, bohužel románská hradní kaple byla v roce 1856 zbořena kvůli očekávaným nákladům na nezbytnou obnovu. Dnes falc patří státu Hesensko a společně s hradním muzeem je přístupná veřejnosti.
Klášterní zahrada v Chebu

Klášterní zahrada v Chebu

Zahrada v areálu františkánského kláštera byla po celkové obnově zpřístupněna pro veřejnost v roce 2002 poté, co sloužila dokonce i jako školní zeleninová zahrada.

Krajinka – parkový areál pod Chebským hradem

Krajinka – parkový areál pod Chebským hradem

Promítání filmů a pohádek, velký koncert populární kapely Katapult nebo dvoudenní klaunský festival Letní bláznění, to vše a mnoho dalšího bylo v minulých letech k vidění na Krajince v Chebu.

Cheb

Cheb

Málokteré město se může chlubit takovou kuriozitou, jakou je chebský Špalíček – blok jedenácti měšťanských domů, těsně přilepených k sobě a rozdělených uzounkou Kramářskou uličkou. Navštívit můžete také Chebský hrad s Černou věží anebo muzeum v domě, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.

Plastika David a Goliáš v Chebu

Plastika David a Goliáš v Chebu

Novodobá bronzová socha Jaroslava Róny je umístěná do prázdné niky chebského Špalíčku, směrem k muzeu. Plastika zobrazuje Davida v brnění sedícího na hlavě obra Goliáše.

Pikniková louka Krajinka v Chebu

Pikniková louka Krajinka v Chebu

Krajinka čili parkový areál se nachází v Poohří pod Chebským hradem, který patří k nejvýznamnějším románským památkám v České republice.

Chebský Špalíček a další zajímavosti města Cheb

Chebský Špalíček a další zajímavosti města Cheb

Společenským, kulturním a hospodářským centrem západních Čech je město Cheb. Málokteré město se může chlubit tak vzácnými památkami, jako je Chebský hrad s Černou věží či symbol města Špalíček s ostatními dochovanými měšťanskými domy, který vytváří neopakovatelnou atmosféru chebského náměstí.

Loreta Starý Hrozňatov – poutní areál Maria Loreto

Loreta Starý Hrozňatov – poutní areál Maria Loreto

Na kopci nad Starým Hrozňatovem asi 5 km od Chebu stojí pozoruhodný areál Lorety s poutním kostelem sv. Ducha, jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i v Německu – Maria Loreto.

Rozhledna Vávrova lávka v Chebu

Rozhledna Vávrova lávka v Chebu

Čtyřicetimetrová lávka pro pěší a cyklisty překonává v chebském parku Krajinka tok řeky Ohře. Lávka je zavěšena jako padací most na desetimetrové hranolové vyhlídkové věži. Lávku navrhl známý architekt a herec David Vávra.

Socha Sépie na Chebském hradě

Socha Sépie na Chebském hradě

Bronzovou sochu Sépie vytvořil český sochař a malíř Jaroslav Róna. Jedná se o druhý odlitek díla z roku 2000. První odlitek je umístěn nedaleko zámku Klenová.

Chebský hrad – jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Chebský hrad – jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Hrad typu císařské falce je jednou z nejvýznamnějších románských památek České republiky, k nejlépe dochovaným částem patří hradní kaple sv. Erharda a Uršuly a Černá věž, součást románského opevnění.