Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Chebský hrad: jediná císařská falc v Česku
Památky

#světovéČesko a Chebský hrad: jediná císařská falc v Česku

  • Vydáno25. září 2021
Cheb je město, které leží v blízkosti lázeňského trojúhelníku a jen pár kilometrů od hranic s Německem. Už zdálky uvidíte věže kostela sv. Mikuláše, na další zajímavosti se ale musíte přijet podívat zblízka, ty tolik nevyčnívají. Kromě Špalíčku, komplexu jedenácti hrázděných kupeckých domů, a Pachelbelova domu, kde v únoru 1634 zavraždili Albrechta z Valdštejna, patří ke zdejším unikátům Chebský hrad.
Dvě císařské falce: Chebský hrad a falc v německém Gelnhausenu
Cheb
Gelnhausen
Čím je Chebský hrad jedinečný? Jde totiž o jedinou říšskou falc na našem území. Byla postavena kolem roku 1180 pro císaře Fridricha I. Barbarossu (asi 1122–1190), a ačkoli se z hradního paláce dochovaly jen obvodové zdi, dodnes je jasné, že šlo o velmi honosnou stavbu a důstojné císařské sídlo. Císař skutečně Cheb často navštěvoval, pořádal tu říšské sněmy a prý zde pobýval také před odjezdem na třetí křížovou výpravu, při níž roku 1190 nešťastnou náhodou utonul ve vodách řeky Salef v dnešním Turecku.
 

Falc: mnoho podob císařského sídla

Pojďme si ale konečně udělat jasno v tom, co to vlastně byla falc. Císaři Svaté říše římské neměli jediné sídelní město, ale i s celým dvorem putovali po celé zemi z místa na místo. Pohodlí a zázemí na cestách zajišťovaly pro celý dvůr císařské falce, což byly raně středověké hrady: ty tvořily síť sídel, po kterých se panovník se svým dvorem pohyboval.

Není to ale tak jednoduché, jak se zdá: falce neměly jednotnou podobu, spojovaly je vlastně jen základní architektonické prvky, tedy palác s velkým královským sálem (Aula Regia), kaple a obranná věž. Nejvýznamnější falc byla v Cáchách s korunovační kaplí Panny Marie z doby Karla Velikého, ovšem falce vznikaly na desítkách dalších míst po celém dnešním Německu a severní Itálii. Hrady od sebe obvykle dělilo přibližně 30 kilometrů, což je vzdálenost odpovídající jednomu dni cesty na koni.
V souvislosti s Chebským hradem se také často mluví a píše o „štaufské falci“; jde o název podle významného rodu Štaufů, z něhož pocházela řada římsko-německých králů a císařů včetně Fridricha I. Barbarossy.
 

Co zbylo z originálu?

Jediná falc u nás se nachází právě v Chebu, protože Chebsko se k českému království připojilo až za vlády Jana Lucemburského. Z chebské falce na návrší nad řekou Ohří se stal královský hrad. Po třicetileté válce kolem paláce vyrostly barokní valy a bastiony, v roce 1742 ovšem hrad těžce poškodilo francouzské vojsko; bez větší újmy přečkala jen kaple. Z vzácného císařského sídla zbyly jen trosky, ale přesto Chebský hrad v porovnání s ostatními štaufskými falcemi patří k těm, které si nejlépe dochovaly svou původní středověkou podobu.
 

Palác, Černá věž, kaple a kasematy

I když z paláce zbyly jen obvodové zdi, dodnes můžete vidět tři pětidílná sdružená románská okna s mramorovými sloupky, která zdobila severní stěnu královského sálu. Výšku původní trámové podlahy prozrazují kamenné krakorce, rozmístěné po celém obvodu stavby. Ve spodním patře, dnes zapuštěném pod úrovní nádvoří, přebýval ozbrojený císařův doprovod.

Díky archeologickým průzkumům víme, že falc vyrostla na základech staršího kamenného hradu, který si v první polovině 12. století nechali postavit páni z Vohburgu. Při přestavbě Fridricha Barbarossy nahradil okrouhlou věž čtverhranný bergfrit, takzvaná Černá věž, postavená z tmavého tufu, dovezeného z Komorní hůrky. Nahoru vede 109 schodů, odměnou za náročný výšlap je překrásný výhled na historickou část Chebu.

Ze stejné doby pochází vzácná románská patrová kaple svatého Erharta a Uršuly, stojící volně před palácem, skutečný umělecký zázrak štaufské gotiky.

Další části Chebského hradu jsou mladší: okrouhlé věže Mlýnská a Skalní v parkánu nad řekou vznikly během úprav v 15. století. Z barokní přestavby na citadelu se dochovaly cihlové hradby s kasematy.
 

Krvavá hostina na Chebském hradě

U severní hradby a západní stěny hradního paláce můžete vidět základy takzvaného Gordonova domu či Kuchelhausu. Tady se zřejmě 25. února 1634 odehrála takzvaná Krvavá hostina, slavnostní banket, při němž byli povražděni poslední věrní souputníci sesazeného generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna. Hostinu nachystal tehdejší vojenský velitel města Chebu, podplukovník John Gordon, a zavražděni byli Valdštejnovi poslední spojenci: polní podmaršálek Kristián Illov, generál jezdectva Adam Erdman Trčka z Lípy, Trčkův švagr Vilém Kinský ze Vchynic a rytmistr Niemann, Valdštejnův vojenský kancléř. Podle jiné verze ale k mordu ve skutečnosti došlo v rytířském sále hradního paláce. Po třicetileté válce tehdy již opuštěný dům pozvolna chátral, až byl v roce 1809 zcela zasypán sutí z likvidovaného městského barokního opevnění. Znovu byl odkrytý teprve při archeologických výzkumech v první třetině 20. století.

Šťastný konec? Kdepak. Teprve několik desítek minut po krvavé hostině ukončil v Pachelbelově domě na chebském náměstí kousek od slavného Špalíčku rytmistr Deveroux jediným bodnutím hrubou partyzánou dramatickou životní pouť Albrechta z Valdštejna, bývalého vrchního velitele habsburské armády, vévody frýdlantského, meklenburského, zaháňského a hlohovského. A aby toho nebylo málo, od té doby se na Chebském hradě zjevuje Valdštejnův duch společně se zavražděnými druhy, aby zde společně prováděli strašidelné rejdy.
 

Víte, že…?

  • Císařské falce jsou považovány za vzor románského knížecího paláce Pražského hradu, který svou původní podobou falce připomínal.
  • Krátce před stavbou Chebského hradu budoval císař Fridrich I. Barbarossa falc v německém Gelnhausenu. Pevnost původně stávala na ostrově v řece Kinzig. Podobně jako v Chebu bylo město i palác během staletí poškozeno při válečných vřavách, palác dokonce až do roku 1811 sloužil jako lom. Dochovala se hradba a fasáda paláce, bohužel románská hradní kaple byla v roce 1856 zbořena kvůli očekávaným nákladům na nezbytnou obnovu. Dnes falc patří státu Hesensko a společně s hradním muzeem je přístupná veřejnosti.
Klášterní zahrada v Chebu

Klášterní zahrada v Chebu

Zahrada v areálu františkánského kláštera byla po celkové obnově zpřístupněna pro veřejnost v roce 2002 poté, co sloužila dokonce i jako školní zeleninová zahrada.

Krajinka – parkový areál pod Chebským hradem

Krajinka – parkový areál pod Chebským hradem

Promítání filmů a pohádek, velký koncert populární kapely Katapult nebo dvoudenní klaunský festival Letní bláznění, to vše a mnoho dalšího bylo v minulých letech k vidění na Krajince v Chebu.

Cheb

Cheb

Málokteré město se může chlubit takovou kuriozitou, jakou je chebský Špalíček – blok jedenácti měšťanských domů, těsně přilepených k sobě a rozdělených uzounkou Kramářskou uličkou. Navštívit můžete také Chebský hrad s Černou věží anebo muzeum v domě, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.

Plastika David a Goliáš v Chebu

Plastika David a Goliáš v Chebu

Novodobá bronzová socha Jaroslava Róny je umístěná do prázdné niky chebského Špalíčku, směrem k muzeu. Plastika zobrazuje Davida v brnění sedícího na hlavě obra Goliáše.

Pikniková louka Krajinka v Chebu

Pikniková louka Krajinka v Chebu

Krajinka čili parkový areál se nachází v Poohří pod Chebským hradem, který patří k nejvýznamnějším románským památkám v České republice.

Chebský Špalíček – symbol chebské architektury

Chebský Špalíček – symbol chebské architektury

Unikátní komplex jedenácti středověkých kupeckých domů zvaný Špalíček se nachází v severní části chebského náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Seskupení domů, které vyrůstalo od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů, rozděluje Kramářská ulička široká pouhých 160 cm.

Loreta Starý Hrozňatov – poutní areál Maria Loreto

Loreta Starý Hrozňatov – poutní areál Maria Loreto

Na kopci nad Starým Hrozňatovem asi 5 km od Chebu stojí pozoruhodný areál Lorety s poutním kostelem sv. Ducha, jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i v Německu – Maria Loreto.

Rozhledna Vávrova lávka v Chebu

Rozhledna Vávrova lávka v Chebu

Čtyřicetimetrová lávka pro pěší a cyklisty překonává v chebském parku Krajinka tok řeky Ohře. Lávka je zavěšena jako padací most na desetimetrové hranolové vyhlídkové věži. Lávku navrhl známý architekt a herec David Vávra.

Socha Sépie na Chebském hradě

Socha Sépie na Chebském hradě

Bronzovou sochu Sépie vytvořil český sochař a malíř Jaroslav Róna. Jedná se o druhý odlitek díla z roku 2000. První odlitek je umístěn nedaleko zámku Klenová.

Chebský hrad – jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Chebský hrad – jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Hrad typu císařské falce je jednou z nejvýznamnějších románských památek České republiky, k nejlépe dochovaným částem patří hradní kaple sv. Erharda a Uršuly a Černá věž, součást románského opevnění.

Další aktuality

Do Karlových Varů za prameny a výlety po okolí

Karlovy Vary jsou našimi nejznámějšími lázněmi, které nabízí kromě blahodárných účinků zdejších minerálních pramenů také spoustu tipů na zajímavé výlety. I když se ve městě samotném nudit určitě nebudete, ale byla by škoda nepodívat se i po okolí.
Karlovarský kraj | Letní sporty

Vychutnejte si snovou podzimní procházku v zámeckém parku Kynžvart u Mariánských Lázní

Málokde v Česku najdete tak půvabný a zároveň dramatický anglický park jako právě okolo zámku knížete Metternicha v Kynžvartě na Karlovarsku. Ojedinělé spojení klasicistní architektury, romantických parkových staveb a kultivované krajiny vytváří neopakovatelný klidný dojem, který si návštěvník odnese s sebou domů, často do hektického města. Udělejte si hezkou procházku parkem, jenž na podzim dýchá klidem i romantickou atmosférou. Do zámku lze zavítat do konce října během týdne i o víkendech, v listopadu pak pouze v úterý a čtvrtek.
Karlovarský kraj | Příroda

Podzemí Krušných hor aneb téměř neznámé skvosty UNESCO

Výlety do Krušných hor nemusí mířit jen na Klínovec nebo do Jáchymova: zajímavé totiž není jen to, co vidíte na povrchu, ale i podzemní prostory. Celé pohoří je protkané stovkami kilometrů důlních chodeb, které jsou leckdy starší než 500 let. Do kterých můžete vstoupit a prohlédnout si je na vlastní oči?
Karlovarský kraj | Památky

Užijte si podzimní hrad Bečov: procházkou v zahradě, prohlídkami hradu či pozorováním kovářských mistrů

Podzimní čas si v Bečově nad Teplou užijete nejen zajímavými prohlídkami zámku, ale také třeba procházkou zdejší botanickou zahradou a o víkendu 9. a 10. září se můžete podívat pod ruce šikovným mistrům kovářského řemesla na Mezinárodním kovářském sympoziu, které se koná v areálu penzionu Hradní Bašta.
Karlovarský kraj | Zážitky

Společnost Thun 1794 zve na Porcelánové slavnosti do Karlových Varů

Na prostranství před Grandhotelem Ambassador (bývalý Národní dům) v Karlových Varech se v termínu 1. – 3. září 2023 konají Porcelánové slavnosti, které pořádá porcelánka Thun 1794 a.s. ve spolupráci s Grandhotelem Ambassador. V prostorách karlovarského grandhotelu bude instalována výstava Prostřené stoly, kde si lze prohlédnout současnou porcelánovou produkci porcelánky Thun 1794 vhodně doplněnou kolekcemi nápojového skla karlovarské sklárny Moser. V prodejních stáncích bude nabízen porcelán a sklo za mimořádně zvýhodněné ceny.
Karlovarský kraj | Kultura

Česko mezi řádky: Cejch, Krušné hory a Zdeněk Šmíd

Spisovatel Zdeněk Šmíd (1937–2011) je autorem řady populárních knížek, část své tvorby věnoval také kraji, kde se narodil a působil jako učitel a profesor na základních a středních školách. Do Krušných hor umístil svůj nejdiskutovanější román nazvaný Cejch, v němž se jako jeden z prvních českých autorů pustil do tématu soužití Čechů a Němců v západním pohraničí. Kde přesně se odehrává?
Karlovarský kraj | Životní styl

Vánoce v létě? Vezměte děti na Ježíškovu stezku

Dětem určitě udělá radost výlet po Ježíškově cestě, který můžete podniknout na kole, pěšky i na koloběžce. V infocentru na Božím Daru získáte plánek cesty a Ježíškův pas. Po celý rok tu též děti mohou zanechat svá přání na Ježíškově poště.
Karlovarský kraj | Zážitky

Mariánské lázně hostí již 64. ročník Chopinova festivalu

Od 12. do 19. srpna 2023 probíhá v Mariánských Lázních již 64. ročník mezinárodního hudebního svátku, Chopinova festivalu, který se svou tradicí řadí mezi deset nejstarších hudebních evropských festivalů. Festival pořádá Společnost Fryderyka Chopina v České republice a pro letošní rok vyhlásila jako hlavní téma "Chopin a jeho přátelé". Kromě hudby si návštěvníci festivalu mohou prohlédnout i dva zajímavé klavíry.
Karlovarský kraj | Kultura