Úvod > Aktuality > #světovéČesko a 400 let od Bílé hory: prchající král, překvapivě malý památník a další bitvy třicetileté války
Zážitky

#světovéČesko a 400 let od Bílé hory: prchající král, překvapivě malý památník a další bitvy třicetileté války

  • Vydáno6. listopadu 2020
To místo na západním okraji Prahy zná kdekdo: pláň na Bílé hoře, kde jedné listopadové neděle roku 1620 proběhla bitva. Obora, letohrádek Hvězda a další stavby tu už v té době stály, další vznikly krátce po bitvě: pojďte si projít někdejší bojiště krok za krokem.

Čtyři sta let od bitvy na Bílé hoře a skromné památníky na třicetiletou válku: mohyla připomínající bitvu na Bílé hoře 1620 a kaple s pamětním kamenem na bojišti u Lützenu 1632

Bílá hora
Lützen
neděli 8. listopadu 1620 po poledni došlo ke zvláštní situaci: na jedné straně letohrádek Hvězda, filosofická stavba na půdorysu pěticípé hvězdy, která měla být ztělesněním řádu a harmonie, na druhé pak bitevní vřava. Při bitvě na Bílé hoře se ten den po poledni střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského pod vedením Karla Bonaventury hraběte Buquoye a armáda Katolické ligy v čele s vévodou Johannem Tserclaesem hrabětem Tilly.
 

Prchat nedovedu, pravil král… a utekl

Fridrich Falcký, zvaný zimní král, v té době obědval na Pražském hradě. Když se pak vydal obhlédnout situaci, někde poblíž dnešního Strahovského kláštera spatřil prchající stavovské vojáky. Na nic nečekal a navzdory svému heslu „Diverti nescio, česky překládaném „obracet neumím“ či „prchat nedovedu“ další den s rodinou i doprovodem opustil české království. Už nikdy se do něj nevrátil, ale v Náchodě, kde strávil poslední noc na českém území, dodnes na náměstí objevíte domnělou podkovu Fridrichova koně, ztracenou prý při kvapném útěku ze země.
 

Bílá hora: bitva na dvě hodiny

Podle historiků bylo na Bílé hoře zhruba po dvou hodinách po všem: při masivnějším útoku císařsko-ligistického vojska se špatně placené stavovské jednotky daly na ústup a začal zběsilý úprk k Praze.

Ne všechno bylo tak, jak jsme se to učili ve škole, ale jedno je jisté: Bílá hora byla symbolickým koncem českého stavovského odboje proti císaři a ovlivnila velkou část české historie.

Ačkoli se bitva na Bílé hoře odehrávala v těsné blízkosti letohrádku Hvězda, stavba v ní nesehrála žádnou významnou úlohu a také nedoznala velké újmy. V jejím sklepení si v sezoně lze prohlédnout model bitvy, samotný památník ale najdeme o kousek dál: na nezastavěné pláni jihozápadně od obory. Nevysoká mohyla z tesaného kamene a hlíny překvapuje svou prostotou: vznikla až roku 1920 k 300. výročí bitvy. Mýtus, že Bílou horou skončila velká a slavná epocha českých dějin, si samozřejmě žádal větší pomník; návrhy na něj vypracovali například sochaři Stanislav Sucharda, František Bílek či architekt Josef Gočár. Nikdy na něj ale nebyly peníze.

K mohyle na mírném návrší vedou z tří stran vyšlapané cesty a otvírá se od ní překvapivě široký výhled: uvidíte nejenom letohrádek Hvězda a nedaleké letiště Václava Havla, ale také Říp a Milešovku, za dobré viditelnosti pak i hrady Bezděz a Trosky.

Bitva má ale ještě jeden nenápadný památník: blízký barokní poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné. Vznikl sice až v letech 1704–1730, ale jeho předchůdkyní byla starší kaple sv. Václava s kostnicí, postavená v letech 1622 až 1624 právě na bývalém bojišti.
 

Sčítání mrtvých a nejkrvavější bitva třicetileté války

Jak velká vlastně byla bitva na Bílé hoře? Uvádí se, že císařští měli asi 30 000 a stavovská vojska přes 20 000 mužů, ale přesná čísla známá nejsou. Neznáme ani počet mrtvých. Většina soudobých pramenů mluví o dvou až třech tisících padlých, ale k tomu je třeba připočítat vojáky, kteří zahynuli na útěku, když je dohnali nepřátelští jezdci, další se utopili ve Vltavě.

Na našem území ale došlo během třicetileté války i k dalším bitvám. Jednou z nejkrvavějších byla bitva u Jankova 6. března 1645. Švédská vojska pod vedením Lennarta Torstensona tehdy dokázala z boku obejít výhodně rozestavěnou císařskou armádu a zaútočit na její křídlo. Bitva tak přinesla zásadní zlom v průběhu třicetileté války: císařská armáda byla rozprášena, vrchní velitel Melchior Hatzfeld, hrabě z Gleichenu, padl do zajetí a švédský velitel Lennart Torstenson odtáhl se svou armádou na Vídeň. Zastavily ho však zprávy o mírovém jednání a nakonec po neúspěšném obléhání Brna v létě 1645 válečná pole opustil. Ještě hůř ale dopadl císařský maršál Götz, jehož dragounské jednotky uvízly mezi hustě zalesněným vrchem a rybníkem, kde je zdecimovala švédská dělostřelba. Maršál sám padl po boku svých vojáků, což dodnes připomíná rčení „dopadl jak Kec (= počeštěný Götz) u Jankova“.

Císařská armáda u Jankova přišla zhruba o čtyři až pět tisíc mužů, bezmála stejný počet vojáků Švédové zajali. I oni sami utrpěli velké ztráty: mrtvých, raněných a nezvěstných byly přibližně čtyři tisíce. Bitvu připomíná památník v polích mezi Jankovem a Ratměřicemi a naučná stezka.
 

Bitva, v níž padl švédský král i Valdštejnův kůň

Jednou z nejdramatičtějších bitev třicetileté války byla bitva u Lützenu nedaleko Lipska 16. listopadu 1632. Pod vévodou Albrechtem z Valdštejna zastřelili jeho oblíbeného koně a jemu samotnému prostřelili nohu, švédský král Gustav II. Adolf na bitevním poli padl. Počty mrtvých se na obou stranách odhadují na čtyři až pět tisíc mužů.

Bitva ale měla ještě jednu tragickou dohru a ačkoli skončila remízou a žádná ze stran z ní nevyšla vítězně, významně ovlivnila naše dějiny. Poté, co byl při bitvě smrtelně raněn Valdštejnův věrný generál Jindřich Gottfried Pappenheim, se část oddílů dala na ústup. Valdštejn přikázal dezertéry pochytat a postavit před soud. Nad důstojníky a náhodně vylosovanými vojáky z těch pluků, které předčasně opustily bojiště, padlo sedmnáct rozsudků smrti – a dějištěm krvavého divadla se opět stalo Staroměstské náměstí v Praze, dějiště popravy sedmadvaceti českých pánů z 21. června 1621. Stejně jako o dvanáct let dříve i v únoru 1633 vykonal všechny rozsudky staroměstský kat Jan Mydlář.

Švédský král přišel v bitvě u Lützenu život, Valdštejna ale stála kariéru. Okázalá poprava katolických důstojníků poškodila jeho beztak pošramocenou pověst u habsburského dvora, takže nedlouho poté jej císař tajně zbavil všech funkcí a prohlásil za zrádce. K Valdštejnově vraždě v Chebu uplynul od druhé staroměstské exekuce pouhý rok.
 

Dvě bitvy u Lützenu

  • Pláně mezi Lützenem a Lipskem zřejmě mají pro válečné stratégy magickou přitažlivost: nebojovalo se tu jen za třicetileté války. Druhou bitvu zde 2. května 1813 svedl Napoleon Bonaparte v čele francouzského vojska proti pruské armádě.
  • Na místě smrti švédského krále v první bitvě u Lützenu se pamětní kámen objevil už den po bitvě, v roce 1832 pak nad ním byl vztyčen litinový baldachýn; místo se nazývá Schwedenstein. Nedaleko stojí kaple a malé muzeum.
  • Krále připomíná také románsko-gotický kostel v Meuchenu; v památník Gustava II. Adolfa se proměnil roku 1912.
Malostranské náměstí v Praze

Malostranské náměstí v Praze

Malebné náměstí je odedávna centrem Malé Strany. Místo pro něj bylo vybráno v blízkosti brodů, mimo dosah častých záplav, kterými byla pověstná neregulovaná řeka Vltava. Náměstí je součástí Královské cesty – procházely tudy korunovační průvody a za Rakouska-Uherska tu sídlily nejvyšší zemské úřady.

Mohyla na Bílé hoře v Praze

Mohyla na Bílé hoře v Praze

Nevysoká mohyla s pomníčkem pochází z roku 1920 stojí v místech, kde proběhla dne 8. listopadu 1620 rozhodující bitva třicetileté války.

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné se nachází na Bílé Hoře, na konečné tramvají 25, 22 a 32. Klášter stojí nedaleko pláně, na níž se odehrávala osudného 8. listopadu 1620 bitva mezi císařským a stavovským vojskem.

Přírodní rezervace Obora Hvězda v Praze

Přírodní rezervace Obora Hvězda v Praze

Obora Hvězda je nejen lesem a přírodní památkou, ale především národní kulturní památkou. Nejspíš právě proto je oblíbeným místem mnoha Pražanů.

Bojiště Bílá hora – památník porážky českých stavů

Bojiště Bílá hora – památník porážky českých stavů

Památné místo na Bílé hoře v Praze 6 připomíná neslavnou bitvu, která se zde odehrála 8. 11. 1620. Katolické armády porazily vojska českých stavů, hájící reformní náboženství a kulturu. V následujících letech byla česká politika zcela podřízena habsburské nadvládě, a to na 298 let.

Letohrádek Hvězda v oboře na Bílé Hoře

Letohrádek Hvězda v oboře na Bílé Hoře

Na místě, kde se před staletími odehrávala Bitva na Bílé hoře, leží oáza klidu, kde můžete zapomenout na uspěchaný život velkoměsta. Celý objekt letohrádku Hvězda provází číselná symbolika. Půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy (hexagram) symbolizuje spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie.

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Světoznámá soška Pražského Ježíška v kostele, zasvěceném Panně Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému, je každoročně cílem statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu.

Další aktuality

Tipy na víkend v Praze a okolí

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkend (2.12. – 3.12.) v Praze a jejím okolí. Čeká na vás romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky, programy pro rodiny s dětmi a další aktivity: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí, Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze, Mikulášské jízdy Prahou a okolím – Čertohráček, Vánoční trhy na Václavském náměstí v Praze, Advent na Hamousově statku. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
Praha | Zážitky

Vánoční trhy v Praze vrátí do centra sváteční pohodu a zvyky

Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí, které jsou největšími trhy v České republice, začnou už v sobotu 2. prosince. Svým návštěvníkům nabídnou pochutiny zejména z českých zdrojů, především pak svařené víno z ryze moravských hroznů odrůdy svatovavřinecké a české klobásy. Ve stáncích nebudou chybět vánoční ozdoby z dílen z celé země a atmosféru doladí tradiční zvyky a pestrý program. Vánoční trhy, které potrvají do 6. ledna 2024, se zaměří na ekologii. Ozdoby na stromě vyrobí dekoratéři z recyklovaného materiálu, návštěvníci budou konzumovat z plně rozložitelných kelímků, příborů a brček a objeví se také sběrače na kelímky.
Praha | Zážitky

Užijte si Vánoční trhy v centru i na okraji Prahy

Oblíbené vánoční trhy v Praze zvou všechny milovníky Vánoc a pohodové atmosféry a vánočních vůní na šálek svařeného vína, horké čokolády, velký výběr dekorací a dárečků, které si zde můžete po celou dobu adventu pořídit. Radost vám udělají nazdobené stromky, rozzářené ozdoby a kulturní program. Některé vánoční trhy v Praze začaly již minulý týden, ty větší se otevřou nyní a potrvají mnohdy až do 6. ledna 2024.
Praha | Zážitky

Chystáte se na výlet do Prahy? Tipy na nejoblíbenější turistické cíle v hlavním městě

Praha je jedním z nejkrásnějších historických měst světa, místo, kde se střetává moderní kultura s historií. Starobylost a malebná krása stověžaté Prahy láká návštěvníky ze všech koutů světa. Objevte Staré Město, Nové Město, Hradčany, Josefov, Kampu, Malou Stranu i další místa. Vybrali jsme pro vás spoustu báječných tipů na výlet, které byste měli v Praze navštívit.
Praha | Památky

Kam v Praze za kulturou? Tipy na návštěvu pražských divadel

Hlavní město nabízí dostatek zábavy v kteroukoliv roční dobu. Pokud patříte k milovníkům divadelních představení, nechte se inspirovat našimi tipy a vyražte za známými herci do velkých i komorních divadel, kde je zaručena osobitá atmosféra prosycená přímým kontaktem se samotnými herci. Navíc v řadě divadel se s nimi můžete sejít po představení v divadelní kavárně. Neseďte doma a užijte si jedinečný kulturní zážitek!
Praha | Kultura

Kam vyrazit s dětmi na Mikuláše? Přinášíme přehled akcí v Praze i mimo ni

Marně byste v Česku hledali město, které nepořádá mikulášský program. Svátek svatého Mikuláše letos připadá na úterý 5. prosince, oslavy se konají na náměstích, na hradech i zámcích, ale i ve vlaku a tajemném podzemí. Připravili jsme pro vás přehled zajímavých tematických akcí na které můžete vyrazit.
Praha | Zážitky

Užijte si lední bruslení v Praze!

Kudy z nudy vám i v zimní sezóně 2023/24 přináší tipy, kde si v Praze zabruslit na oblíbených i nových venkovních kluzištích nebo na krytých stadionech. Vezměte si brusle a vzhůru na led! Pokud vlastní vybavení nemáte, nevadí. Na většině pražských kluzišť si brusle můžete půjčit anebo si své vlastní nechat perfektně nabrousit.
Praha | Zimní sporty

20 tipů, jak si užít Mikuláše v Praze

Mikulášské jízdy, Čerty na Čertovce, venkovní bruslení, Ježíškovu cestu a další zajímavé akce si můžete užít začátkem prosince, kdy bude městem opět chodit svatý Mikuláš se svou družinou. Přehled nejlepších akcí vám přináší Kudy z nudy.
Praha | Zážitky