Úvod > Aktuality > #světovéČesko a 400 let od Bílé hory: prchající král, překvapivě malý památník a další bitvy třicetileté války
Zážitky

#světovéČesko a 400 let od Bílé hory: prchající král, překvapivě malý památník a další bitvy třicetileté války

  • Vydáno6. listopadu 2020
To místo na západním okraji Prahy zná kdekdo: pláň na Bílé hoře, kde jedné listopadové neděle roku 1620 proběhla bitva. Obora, letohrádek Hvězda a další stavby tu už v té době stály, další vznikly krátce po bitvě: pojďte si projít někdejší bojiště krok za krokem.

Čtyři sta let od bitvy na Bílé hoře a skromné památníky na třicetiletou válku: mohyla připomínající bitvu na Bílé hoře 1620 a kaple s pamětním kamenem na bojišti u Lützenu 1632

Bílá hora
Lützen
neděli 8. listopadu 1620 po poledni došlo ke zvláštní situaci: na jedné straně letohrádek Hvězda, filosofická stavba na půdorysu pěticípé hvězdy, která měla být ztělesněním řádu a harmonie, na druhé pak bitevní vřava. Při bitvě na Bílé hoře se ten den po poledni střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského pod vedením Karla Bonaventury hraběte Buquoye a armáda Katolické ligy v čele s vévodou Johannem Tserclaesem hrabětem Tilly.
 

Prchat nedovedu, pravil král… a utekl

Fridrich Falcký, zvaný zimní král, v té době obědval na Pražském hradě. Když se pak vydal obhlédnout situaci, někde poblíž dnešního Strahovského kláštera spatřil prchající stavovské vojáky. Na nic nečekal a navzdory svému heslu „Diverti nescio, česky překládaném „obracet neumím“ či „prchat nedovedu“ další den s rodinou i doprovodem opustil české království. Už nikdy se do něj nevrátil, ale v Náchodě, kde strávil poslední noc na českém území, dodnes na náměstí objevíte domnělou podkovu Fridrichova koně, ztracenou prý při kvapném útěku ze země.
 

Bílá hora: bitva na dvě hodiny

Podle historiků bylo na Bílé hoře zhruba po dvou hodinách po všem: při masivnějším útoku císařsko-ligistického vojska se špatně placené stavovské jednotky daly na ústup a začal zběsilý úprk k Praze.

Ne všechno bylo tak, jak jsme se to učili ve škole, ale jedno je jisté: Bílá hora byla symbolickým koncem českého stavovského odboje proti císaři a ovlivnila velkou část české historie.

Ačkoli se bitva na Bílé hoře odehrávala v těsné blízkosti letohrádku Hvězda, stavba v ní nesehrála žádnou významnou úlohu a také nedoznala velké újmy. V jejím sklepení si v sezoně lze prohlédnout model bitvy, samotný památník ale najdeme o kousek dál: na nezastavěné pláni jihozápadně od obory. Nevysoká mohyla z tesaného kamene a hlíny překvapuje svou prostotou: vznikla až roku 1920 k 300. výročí bitvy. Mýtus, že Bílou horou skončila velká a slavná epocha českých dějin, si samozřejmě žádal větší pomník; návrhy na něj vypracovali například sochaři Stanislav Sucharda, František Bílek či architekt Josef Gočár. Nikdy na něj ale nebyly peníze.

K mohyle na mírném návrší vedou z tří stran vyšlapané cesty a otvírá se od ní překvapivě široký výhled: uvidíte nejenom letohrádek Hvězda a nedaleké letiště Václava Havla, ale také Říp a Milešovku, za dobré viditelnosti pak i hrady Bezděz a Trosky.

Bitva má ale ještě jeden nenápadný památník: blízký barokní poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné. Vznikl sice až v letech 1704–1730, ale jeho předchůdkyní byla starší kaple sv. Václava s kostnicí, postavená v letech 1622 až 1624 právě na bývalém bojišti.
 

Sčítání mrtvých a nejkrvavější bitva třicetileté války

Jak velká vlastně byla bitva na Bílé hoře? Uvádí se, že císařští měli asi 30 000 a stavovská vojska přes 20 000 mužů, ale přesná čísla známá nejsou. Neznáme ani počet mrtvých. Většina soudobých pramenů mluví o dvou až třech tisících padlých, ale k tomu je třeba připočítat vojáky, kteří zahynuli na útěku, když je dohnali nepřátelští jezdci, další se utopili ve Vltavě.

Na našem území ale došlo během třicetileté války i k dalším bitvám. Jednou z nejkrvavějších byla bitva u Jankova 6. března 1645. Švédská vojska pod vedením Lennarta Torstensona tehdy dokázala z boku obejít výhodně rozestavěnou císařskou armádu a zaútočit na její křídlo. Bitva tak přinesla zásadní zlom v průběhu třicetileté války: císařská armáda byla rozprášena, vrchní velitel Melchior Hatzfeld, hrabě z Gleichenu, padl do zajetí a švédský velitel Lennart Torstenson odtáhl se svou armádou na Vídeň. Zastavily ho však zprávy o mírovém jednání a nakonec po neúspěšném obléhání Brna v létě 1645 válečná pole opustil. Ještě hůř ale dopadl císařský maršál Götz, jehož dragounské jednotky uvízly mezi hustě zalesněným vrchem a rybníkem, kde je zdecimovala švédská dělostřelba. Maršál sám padl po boku svých vojáků, což dodnes připomíná rčení „dopadl jak Kec (= počeštěný Götz) u Jankova“.

Císařská armáda u Jankova přišla zhruba o čtyři až pět tisíc mužů, bezmála stejný počet vojáků Švédové zajali. I oni sami utrpěli velké ztráty: mrtvých, raněných a nezvěstných byly přibližně čtyři tisíce. Bitvu připomíná památník v polích mezi Jankovem a Ratměřicemi a naučná stezka.
 

Bitva, v níž padl švédský král i Valdštejnův kůň

Jednou z nejdramatičtějších bitev třicetileté války byla bitva u Lützenu nedaleko Lipska 16. listopadu 1632. Pod vévodou Albrechtem z Valdštejna zastřelili jeho oblíbeného koně a jemu samotnému prostřelili nohu, švédský král Gustav II. Adolf na bitevním poli padl. Počty mrtvých se na obou stranách odhadují na čtyři až pět tisíc mužů.

Bitva ale měla ještě jednu tragickou dohru a ačkoli skončila remízou a žádná ze stran z ní nevyšla vítězně, významně ovlivnila naše dějiny. Poté, co byl při bitvě smrtelně raněn Valdštejnův věrný generál Jindřich Gottfried Pappenheim, se část oddílů dala na ústup. Valdštejn přikázal dezertéry pochytat a postavit před soud. Nad důstojníky a náhodně vylosovanými vojáky z těch pluků, které předčasně opustily bojiště, padlo sedmnáct rozsudků smrti – a dějištěm krvavého divadla se opět stalo Staroměstské náměstí v Praze, dějiště popravy sedmadvaceti českých pánů z 21. června 1621. Stejně jako o dvanáct let dříve i v únoru 1633 vykonal všechny rozsudky staroměstský kat Jan Mydlář.

Švédský král přišel v bitvě u Lützenu život, Valdštejna ale stála kariéru. Okázalá poprava katolických důstojníků poškodila jeho beztak pošramocenou pověst u habsburského dvora, takže nedlouho poté jej císař tajně zbavil všech funkcí a prohlásil za zrádce. K Valdštejnově vraždě v Chebu uplynul od druhé staroměstské exekuce pouhý rok.
 

Dvě bitvy u Lützenu

  • Pláně mezi Lützenem a Lipskem zřejmě mají pro válečné stratégy magickou přitažlivost: nebojovalo se tu jen za třicetileté války. Druhou bitvu zde 2. května 1813 svedl Napoleon Bonaparte v čele francouzského vojska proti pruské armádě.
  • Na místě smrti švédského krále v první bitvě u Lützenu se pamětní kámen objevil už den po bitvě, v roce 1832 pak nad ním byl vztyčen litinový baldachýn; místo se nazývá Schwedenstein. Nedaleko stojí kaple a malé muzeum.
  • Krále připomíná také románsko-gotický kostel v Meuchenu; v památník Gustava II. Adolfa se proměnil roku 1912.
Malostranské náměstí v Praze

Malostranské náměstí v Praze

Malebné náměstí je odedávna centrem Malé Strany. Místo pro něj bylo vybráno v blízkosti brodů, mimo dosah častých záplav, kterými byla pověstná neregulovaná řeka Vltava. Náměstí je součástí Královské cesty – procházely tudy korunovační průvody a za Rakouska-Uherska tu sídlily nejvyšší zemské úřady.

Mohyla na Bílé hoře v Praze

Mohyla na Bílé hoře v Praze

Nevysoká mohyla s pomníčkem pochází z roku 1920 stojí v místech, kde proběhla dne 8. listopadu 1620 rozhodující bitva třicetileté války.

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné se nachází na Bílé Hoře, na konečné tramvají 25, 22 a 32. Klášter stojí nedaleko pláně, na níž se odehrávala osudného 8. listopadu 1620 bitva mezi císařským a stavovským vojskem.

Přírodní rezervace Obora Hvězda v Praze

Přírodní rezervace Obora Hvězda v Praze

Obora Hvězda je nejen lesem a přírodní památkou, ale především národní kulturní památkou. Nejspíš právě proto je oblíbeným místem mnoha Pražanů.

Bojiště Bílá hora – památník porážky českých stavů

Bojiště Bílá hora – památník porážky českých stavů

Památné místo na Bílé hoře v Praze 6 připomíná neslavnou bitvu, která se zde odehrála 8. 11. 1620. Katolické armády porazily vojska českých stavů, hájící reformní náboženství a kulturu. V následujících letech byla česká politika zcela podřízena habsburské nadvládě, a to na 298 let.

Letohrádek Hvězda v oboře na Bílé Hoře

Letohrádek Hvězda v oboře na Bílé Hoře

Na místě, kde se před staletími odehrávala Bitva na Bílé hoře, leží oáza klidu, kde můžete zapomenout na uspěchaný život velkoměsta. Celý objekt letohrádku Hvězda provází číselná symbolika. Půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy (hexagram) symbolizuje spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie.

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Světoznámá soška Pražského Ježíška v kostele, zasvěceném Panně Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému, je každoročně cílem statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu.

Další aktuality

Národní divadlo uvádí v roce 2023 řadu premiér v činohře, opeře i baletu

Rok 2023 je v Národním divadle opět nabitý. Kromě již zavedeného repertoáru vás čeká řada premiér nově nastudovaných klasických, i zcela nových inscenací. Novinky představí Balet Národního divadla, Činohra, Opera, i Laterna magika.
Praha | Kultura

Objevte perly kubistické a funkcionalistické architektury Josefa Gočára

Víte, že v anketě o největší osobnost české architektury 20. století zvítězil Josef Gočár, stavitel kubismu a funkcionalismu? Josef Gočár se narodil 13. března 1880 v Semíně u Přelouče, zemřel 10. září 1945 v Jičíně. Málokterý jiný tvůrce by dovedl zosobnit moderní českou architekturu lépe než Josef Gočár. Jeho díla zdobí řadu našich měst a jeho jméno znají i lidé, kteří se o architekturu příliš nezajímají.
Praha | Památky

Tipy na víkend v Praze a okolí

V Praze a okolí se pořád něco děje! Hledáte kulturní akce na víkend a zajímavé výlety a novinky? Máme pro vás spousty kulturních a volnočasových akcí v Praze a okolí. Stačí si vybrat a vyrazit na výlet za zábavou i poznáním o víkendu 1. a 2. dubna 2023.
Praha | Zážitky

Velikonoce: tipy na velikonoční pečení, zdobení vajíček a tradiční zvyky

Velikonoce jsou za dveřmi a s nimi i náš přehled nejznámějších tradic pašijového týdne, hospodyňky ocení pár velikonočních receptů a jestliže plánujete nazdobit vajíčka, mohl by vám pomoci náš návod na jejich barvení přírodními barvami anebo různé styly zdobení kraslic. Užijte si krásné svátky jara!
Praha | Zážitky

50 tipů, kam jít se psem v Praze na procházku

Jaro je tady, květiny a keře začínají kvést... a také krásně vonět. Udělejte si procházku spolu se svým čtyřnohým kamarádem, který bude mít radost z nových vůní, zatímco vy se potěšíte pohledem na kvetoucí rostliny. Kam spolu s vaším pejskem v Praze vyrazit na příjemnou procházku vám poradí Kudy z nudy.
Praha | Životní styl

Na Vltavě v Praze opět fungují všechny přívozy

Od 25. 3. 2023 je opět možné využít v Praze všechny sezonní přívozy. Oblíbené lodní spoje jsou začleněny do systému Pražské integrované dopravy, takže cestujícím stačí jízdenka na MHD. K tradičně nejoblíbenějším patří přívozy v Sedlci či Podbabě, které zpestřují zejména cyklistům výlety v blízkém okolí Prahy. Za zkoušku však stojí také přívozy, které fungují v centru a spojují například Císařskou louku a Smíchov nebo Modřany a Lahovičky. Holešovicko-karlínský přívoz P7 vypluje i letos, ale v provozu bude jen do termínu otevření nové lávky HolKa, které se očekává cca v červenci 2023. Naopak od data ukončení provozu přívozu P7 bude obnoven provoz nejnovějšího pražského přívozu P4 mezi Velkou Chuchlí (Dostihová) a Hodkovičkami (Belárie). Na ostatních sezonních lodních linkách nedochází k žádným změnám oproti loňské sezoně.
Praha | Zážitky

Velikonoční trhy v centru Prahy začnou už tuto sobotu!

Centrum Prahy se opět ponoří do velikonoční atmosféry. Již tuto sobotu 25. března začnou tradiční Velikonoční trhy, které otevřou své brány na Staroměstském i Václavském náměstí a náměstí Republiky. V desítkách prodejních domků nabídnou prodejci typické velikonoční i jarní zboží a pochutiny. Centrem velikonočních oslav bude Staroměstské náměstí, kde se přímo u bohatě nazdobené břízy odehraje každý den pestrý folklórní program. Chybět nebudou oblíbené dětské tvořivé dílny. Novinkou bude zelené pivo. Návštěvníky čeká také kuriozita – největší zajíc s vajíčkem v České republice. Velikonoční trhy potrvají až do 16. dubna 2023.
Praha | Zážitky

Pražská Zoo vstoupí v sobotu už do 92. návštěvnické sezóny

V sobotu 25. března 2023 se od 11 hodin uskuteční slavnostní zahájení 92. sezony Zoo Praha. Stěžejním tématem se stane představení plánů nadcházející sezony. Zástupci zoologické zahrady seznámí veřejnost s vybranými zvířecími osobnostmi a spustí tak novou kampaň Seznamte se! Písničkář Pokáč následně zahraje v živé premiéře svůj nový „zoosong“. Vrcholem dopoledne pak budou křtiny mláděte luskouna.
Praha | Příroda