Úvod > Aktuality > Šumavský potok Hučina už se opět klidně vlní Vltavským luhem
Šumavský potok Hucina už se opet klidne vlní Vltavským luhem
"> Šumavský potok Hucina už se opet klidne vlní Vltavským luhem "> Všichni milovníci prírody mohou k Hucínskému potoku dojít krásnou procházkou "> Trasa je dlouhá zhruba 4,5 kilometru. Lze se sem dostat pešky i na kole
Příroda

Šumavský potok Hučina už se opět klidně vlní Vltavským luhem

  • Vydáno11. prosince 2013
Správě národního parku Šumava se podařilo dokončit revitalizaci potoku Hučina uprostřed divoké přírody poblíž Černého Kříže u Stožce. V minulých stoletích násilně narovnané koryto, se tak opět klidně vlní Hornovltavským luhem. Jedná se o jednu z největších akcí v rámci revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů, které patří ke klíčovým projektům ochrany přírody na Šumavě.
Vltavský luhZnovu vrátit další kus Národního parku Šumava do původní přírodní podoby se letos povedlo Správě NP a CHKO Šumava. Kdysi zvlněný potok Hučina u Černého Kříže na Stožecku byl v minulosti násilně sevřený do uměle napřímených a hluboce zaříznutých kanálů. Nyní se tok znovu navrátil do přírodě blízkého stavu, obnovou zvlněných meandrů navíc vzrostla délka potoka o téměř půl kilometru na celých 1672 metrů.

Hučina se tak může opět vrátit do původního meandrujícího mělkého koryta. Stejně jako kdysi, se bude přirozeně vlnit šumavskými loukami v oblasti Vltavského luhu. S přirozeným tokem se vrátí pestrost stanovišť pro vodní živočichy i rostliny a zvýší se jejich rozmanitost.

Nivní loukaRegulace, neboli napřímení drobných toků prováděné v minulosti mají velmi nepříznivý dopad na vodní režim a významně snižují zasakování vody v krajině. Vedle dalších problémů způsobují napřímené drobné toky pokles vody v cenných mokřadech včetně rašelinišť a silně omezují jejich zachování a ochranu. Dno rovného kanálu bylo silně zahloubeno oproti okolní úrovni terénu a bránilo přirozeným rozlivům a zasakování vody při povodních a současně vedlo k vysoušení nedalekých cenných údolních rašelinišť. Do obnoveného původního koryta potoka byla již puštěna voda a první pstruzi se v něm objevili hned druhý den po napuštění.

Všichni milovníci přírody mohou k Hučínskému potoku dojít krásnou procházkou od informačního střediska ve Stožci. Vyrazit mohou po Vltavské cestě směrem na Černý Kříž a Novou Pec. Trasa je dlouhá zhruba 4,5 kilometru. Lze se sem dostat pěšky i na kole.
Vltavský luh a potok Hučina u Černého Kříže na Šumavě

Vltavský luh a potok Hučina u Černého Kříže na Šumavě

Národní park Šumava revitalizoval v minulých stoletích násilně narovnané koryto Hučínského potoka na Stožecku. Stejně jako kdysi, se nyní přirozeně vlní šumavskými loukami v oblasti unikátní přírodní rezervace Vltavský luh.

Rašeliniště Mrtvý luh u Volar na Šumavě

Rašeliniště Mrtvý luh u Volar na Šumavě

Přírodní rezervace Mrtvý luh je vrchovištní rašeliniště o rozloze 351,5 ha a maximální hloubce 7,5 m. Je součástí I. zóny Národního parku Šumava. Rezervace je porostlá borovicí blatkou a rozlehlým "mrtvým lesem". Tato lokalita nad soutokem Teplé a Studené Vltavy není přístupná.

Šumavská in-line stezka z Nové Pece do Stožce

Šumavská in-line stezka z Nové Pece do Stožce

Patnáctikilometrový úsek vedoucí nádhernou šumavskou přírodou podél Vltavy a železniční tratě nadchne každého milovníka in-line bruslí. Široká bezpečná trasa téměř bez automobilové dopravy má dobrý povrch a nesvítí na ní přímé slunce.

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Na území NP se nachází 7 obcí (Srní, Kvilda, Horská Kvilda, Modrava, Stožec, České Žleby a Prášily) a několik menších osad (Filipova Huť, Dobrá, Jelení).