Úvod > Aktuality > Jaro na vsi – skanzen v Přerově nad Labem zve k návštěvě tradiční výstavy
Jaro na vsi – skanzen v Přerově nad Labem zve k návštěvě tradiční výstavy
"> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

Jaro na vsi – skanzen v Přerově nad Labem zve k návštěvě tradiční výstavy

  • Vydáno16. března 2022
Jako každoročně i letos zahajuje Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem návštěvnickou sezónu tradiční zvykoslovnou výstavou „Jaro na vsi“, v pořadí již jubilejní třicátou. První návštěvníci uvidí velikonoční zvyky a jarně vyzdobené chalupy již v pátek 18. března 2022. Výstava pak potrvá až do 24. dubna 2022.
Tradiční výstava Jaro na vsi v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem začíná letos 18. března. V interiérech všech sedmi chalup budou scénky ze života našich předků, znázorňující různé staré zvyky a obyčeje, vztahující se k jarnímu období a Velikonocům. Program bude pokračovat až do 24. dubna 2022.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Bujarý konec masopustu ve druhé chalupě z Draha střídá vážné čtyřicetidenní předvelikonoční postní období, v němž je šest postních nedělí. Ke každé se váží starodávné krajové zvyky a obyčeje jako vynášení „smrtky“, chození s lítem a tradiční předvelikonoční a velikonoční pokrmy. Nejdůležitějšímu „Pašijovému týdnu“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního je vyhrazena celá „staročeská chalupa“. Nejvíce místa je tu však vyhrazeno závěru Velikonoc – pomlázce o Pondělí velikonočním s ukázkami starých kraslic.

velikonoceK Velikonocům se vztahuje i velká výstava nejen kraslic, zdobených tradičními a netradičními technikami, ale i ukázky velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva v přísálí bednárny a chodbě u staré školy. V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Závěr výstavy v chalupě z Pojed je věnován svátku sv. Jana Křtitele a lidovému léčitelství. Poslední chalupa z Oskořínka s interiérem z poloviny minulého století je upravena na předvádění novodobých jarních zvykoslovných aktivit.


Nahlédněte do čtvrtého nejstaršího skanzenu v Evropě

přerov nad labemUž při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Ve výstavním sále bednárny s velkou výstavou „Z historie pivovarnictví na Nymbursku“ jsou příležitostně předváděny různé činnosti, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel). Výstava je otevřena od 18. března 2022 denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem, dokumentující kulturu vesnice středního Polabí od první poloviny 18. století, zaujímá mezi našimi i světovými skanzeny čestné místo. S letopočtem otevření 1900 jde o nejstarší skanzen v Čechách a čtvrtý v Evropě.
Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem

Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem

V současné době je v muzeu celkem 33 objektů, z toho 7 chalup, 7 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených interiérech a v dlouhodobých i sezónních národopisných výstavách je předváděn život venkovského lidu ve středním Polabí od konce 18. do poloviny 20. století.

Další aktuality