Úvod > Aktuality > Seznamte se: knížata, králové a císaři Českého království
Památky

Seznamte se: knížata, králové a císaři Českého království

  • Vydáno23. ledna 2023
Seznamte se s nejznámějšími českými panovníky, knížaty a králi! Všechny v naší řadě nenajdete, ale ty nejznámější ano. Prozradíme vám i to, který vládl nejdéle, který se dožil nejvyššího věku, anebo kdo začal Zikmundovi Lucemburskému říkat Liška ryšavá.
Od bájného knížete Sáma až po posledního císaře Karla I., přes všechny vládce a panovníky od dávných dob přes knížata a krále z dynastií Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců a Habsburků vládlo českým zemím třicet šest můžu a jedna žena. Seznámíme vás se svatým Václavem i s nejslavnějšími králi z rodu Přemyslovců, Přemyslem Otakarem I. a Přemyslem Otakarem II. Zajedeme se podívat na hrad Karlštejn za Otcem vlasti Karlem IV. a seznámíme vás i s jeho syny Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským. Na Staroměstské radniciPraze budeme přihlížet volbě Jiřího z Poděbrad za českého krále, a s Ferdinandem I. Habsburským se podíváme na stavbu půvabného Belvederu aneb letohrádku královny Anny v Královské zahradě Pražského hradu. Představíme vám i Ferdinandova vnuka a milovníka umění, císaře Rudolfa II., kterého znáte z legendy o Golemovi, a zejména z filmové komedie Jana Wericha Císařův pekař a Pekařův císař. V našem výčtu samozřejmě nechybí ani jediná žena na našem trůnu Marie Terezie, její syn Josef II. a „stařičký mocnář“ František Josef I..
Karel I. – poslední rakouský císař

Karel I. – poslední rakouský císař

Poslední habsburský císař Karel I. (17. srpna 1887, Rakousko – 1. dubna 1922, Madeira) byl v letech 1916–1918 také poslední český král. Čechy měl rád: část dětství prožil v Praze, ve Františkových Lázních se poprvé setkal se svou budoucí ženou a v roce 1917 koupil zámek v Brandýse nad Labem, kde chtěl s rodinou žít po skončení první světové války.

František Josef I. – poslední velký císař

František Josef I. – poslední velký císař

Ačkoli pro mnohé z nás je rakouský císař a uherský král František Josef I. (18. srpna 1830, Vídeň – 21. listopadu 1916, Vídeň) symbolem starého mocnářství a zaniklé rakousko-uherské monarchie, i „stařičký mocnář“ kdysi nastoupil na trůn jako osmnáctiletý mladík. Seděl na něm neuvěřitelných 68 let, což ho mezi našimi panovníky řadí na první místo v délce vlády.

Josef II. – jeden z nejvýznamnějších panovníků evropského osvícenství

Josef II. – jeden z nejvýznamnějších panovníků evropského osvícenství

Co všechno nám v českých zemích zbylo po císaři Josefovi II. (13. března 1741, Vídeň – 20. února 1790, Vídeň)? Není toho právě málo: například obliba jména Josef, města Terezín a Josefov, a také řada panovníkových soch a pomníků. Jeho vláda proměnila téměř všechny oblasti života v habsburské monarchii: Josef II. přispěl k jejímu hospodářskému rozvoji, posílil armádu, výrazně změnil trestní právo, zavedl reformy školství a také zřídil sítě nemocnic.

Ferdinand I. Habsburský – katolický král v nekatolické zemi

Ferdinand I. Habsburský – katolický král v nekatolické zemi

Po bitvě u Moháče, kde zemřel Ludvík Jagellonský, nastoupil na český trůn Ferdinand I. Habsburský (10. března 1503, Alcalá de Henares, Španělsko – 25. července 1564, Vídeň). Jeho manželkou byla česká a uherská princezna Anna Jagellonská (1503–1547). Měli spolu patnáct dětí včetně Ferdinandova nástupce Maxmiliána II.

Jiří z Poděbrad – jediný zvolený český král

Jiří z Poděbrad – jediný zvolený český král

Jiří z Poděbrad (23. dubna 1420, ? – 22. března 1471, Praha) byl jediný český král, který nepocházel z panovnické dynastie. Za krále si jej jednomyslně zvolili čeští pánové v roce 1458 a úřad vykonával až do své smrti. Kdyby se ujal jeho návrh na vytvoření mírové organizace evropských křesťanských panovníků, Organizaci spojených národů nebo Evropské unii už mohlo být přes 500 let.

Zikmund Lucemburský – král zvaný Liška ryšavá

Zikmund Lucemburský – král zvaný Liška ryšavá

Diplomat i válečník, reformátor církve a muž, který hovořil sedmi jazyky a miloval rytířské turnaje: tím vším byl Zikmund Lucemburský (14. února 1368, Norimberk nebo Praha – 9. prosince 1437, Znojmo), nejperspektivnější ze synů Karla IV.

Václav IV. – král s pověstí špatného panovníka

Václav IV. – král s pověstí špatného panovníka

Václav IV. (26. února 1361, Norimberk – 16. srpna 1419, Nový hrad u Kunratic) byl syn českého krále a římského císaře Karla IV. a jeho třetí ženy Anny Svídnické. Na český trůn nastoupil jako sedmnáctiletý a vládl 41 let, do té doby nejdéle ze všech českých králů.

Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý, zakladatel měst, hradů a klášterů

Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý, zakladatel měst, hradů a klášterů

Přemysl Otakar II. (1233 ? – 26. srpna 1278, Moravské pole, Rakousko) je považován za jednoho z největších českých králů z dynastie Přemyslovců. Za jeho panování sahaly hranice říše až k Jaderskému moři, založil řadu měst, hradů a klášterů. V několka našich městech jej připomínají sochy a jména náměstí.

Přemysl Otakar I. – první český král, který získal dědičný titul

Přemysl Otakar I. – první český král, který získal dědičný titul

Přemysl Otakar I. (asi 1155/1167 – 15. prosince 1230, Praha) byl nejstarší syn Vladislava II., druhého českého krále z rodu Přemyslovců, a jeho druhé manželky Judity Durynské. Obratný politik a válečník pro české království a své potomky získal Zlatou bulu sicilskou, která potvrdila dědičnost královského titulu.

Marie Terezie – jediná vládnoucí žena na českém trůně

Marie Terezie – jediná vládnoucí žena na českém trůně

Marie Terezie (13. května 1717 Vídeň – 29. listopadu 1780 Vídeň) z rodu Habsburků, arcivévodkyně rakouská, královna uherská, královna česká a markraběnka moravská. Císařovnou, jak bývá občas označována, ale nebyla. Za vlády Marie Terezie došlo k radikální proměně feudální říše v centralizovaný stát. Reformy se významně dotkly i českého království. Období její vlády je označováno jako osvícenecký absolutismus.

Karel IV. – největší osobnost v českých dějinách

Karel IV. – největší osobnost v českých dějinách

Karlova univerzita, Karlův most, Karlštejn – slavné české památky nesou jméno svého zakladatele, nejvýznamnějšího evropského panovníka pozdního středověku. Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Římsko-německým králem se stal od července 1346 a od roku 1355 císařem římským. Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.

Výstřední císař Rudolf II. – největší milovník umění v české historii

Výstřední císař Rudolf II. – největší milovník umění v české historii

Rudolf II. (18. července 1552, Vídeň – 20. ledna 1612, Praha) byl bezpochyby jedním z nejvýznamnějších evropských panovníků, který proslul nejen svými vladařskými schopnostmi, ale také citem pro kulturu a umění. Za jeho působení se Praha stala nejvýznamnějším kulturním městem Evropy, kam císař zval nejrůznější umělce a vědce své doby. Na Pražském hradě vznikla nejrozsáhlejší sbírka uměleckých předmětů, která neměla v tehdejším světě obdoby a která položila základ mnoha současným evropským galeriím. Bohužel, velká část Rudolfovy sbírky vzala za své při rabování Švédy v letech 1631-1632 za třicetileté války.

Svatý Václav – hlavní patron české země

Svatý Václav – hlavní patron české země

Svatý Václav (907 – 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Jeho otcem se stal kníže Vratislav a matkou Drahomíra, dědečkem byl první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a babička svatá Ludmila, která si vzala na starost Václavovu výchovu.

Další aktuality

Santini Immortalis – objevte známá i neznámá díla Jana Blažeje Santini-Aichela

3. února, symbolicky v den narození geniálního Jana Blažeje Santiniho-Aichla, začíná celoroční projekt Santini Immortalis, který připomíná osobnost a dílo výjimečného architekta. Rok 2023 přinese řadu zajímavých akcí, výstav, přednášek, prohlídek a workshopů. Jan Blažej Santini-Aichel (3. února 1677, Praha – 7. prosince 1723, Praha) byl významný český architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Pracoval zejména pro církevní řády, ale nevyhýbal se ani zakázkám pro šlechtu. Stavby barokního architekta Santiniho-Aichela dodnes obdivují nejen laici, ale i současní architekti. Vtiskl neopakovatelný ráz nejen mnoha velkým a významným stavbám, ale i drobný kaplím a kostelíkům. Letos uplyne přesně 300 let od úmrtí slavného českého architekta italského původu. Objevte svět linií, kterými proniká světlo a Santiniho významné realizace na území Čech a Moravy. Kudy z nudy přináší tipy na návštěvu staveb postavených podle jeho návrhů.
Památky

Seznamte se: legendy v našich dějinách aneb od praotce Čecha až k výletům na Říp

Kolik dětí měl Krok? Jak se jmenoval bratr Praotce Čecha? Jaké zvíře ulovil legendární silák Bivoj a kde najdete hrob statečného koně Šemíka? Uznejte sami, bez starých národních pověstí a legend by náš život byl pořádná nuda. K bájným dějinám naší vlasti se vrací otázky v televizních soutěžích, učíme se o nich v dějepise a kdekoho zajímá, jak to tenkrát vlastně bylo. Tak jak to tedy bylo…?
Památky

10 staveb architekta Josefa Pleskota

Architekt Josef Pleskot patří ve svém oboru k současné české špičce. K nejznámějším Pleskotovým realizacím patří ústředí ČSOB v pražských Radlicích, revitalizace staveb v komplexu bývalých železáren v Dolní oblasti Vítkovic či průchod valem Prašného mostu. Jestli se připojí k týmu prezidenta Petra Pavla jako architekt Pražského hradu zatím nevíme, jisté ale je, že jako architekt už Hrad velmi dobře zná. Je autorem rekonstrukce Jeleního příkopu, kdy se už za Václava Havla pro veřejnost otevřela jeho dolní část, a také propojení s horní částí tunelem pod Prašným mostem. Za tuto stavbu Pleskot získal několik mezinárodních architektonických cen. Zajděte se tam podívat, tunel je zevnitř efektně nasvícený a má také skvělou akustiku!
Památky

15 tipů na procházky k lesním kapličkám

Potřebujete si během dlouhé zimy „dobít baterky“? Určitě vám udělá dobře výlet do světa lesního ticha, kde objevíte malebné kapličky a poutní místa, která naši předkové stavěli na romantických místech uprostřed skal či lesů. Objevte pozapomenutá místa a užijte si duchovní relaxaci.
Památky