Úvod > Aktuality > Šelmy, procházky a zajímavé akce: národní parky lákají na novinky
Šelmy, procházky a zajímavé akce: národní parky lákají na novinky
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Příroda

Šelmy, procházky a zajímavé akce: národní parky lákají na novinky

  • Vydáno6. dubna 2022
Je úplně jedno, který je nejstarší, největší nebo nejrozmanitější – všechny čtyři české národní parky představují přírodní klenoty s řadou míst, která vás chytí za srdce. Všechny také každý rok nabízejí řady akcí, novinek a programů. Pojďte se tedy podívat, na co lákají právě nyní, v jarních měsících.

Novinky Krkonošského národního parku

Chcete se letos vypravit do Krkonoš, ostrova tundry uprostřed Evropy? Přestože patří mezi nejnavštěvovanější národní parky v Evropě a rostoucí počet turistů znamená pro křehkou přírodu velké ohrožení, na výletníky tu každý rok čeká řada zajímavých novinek. Jednou z nich je Mise Apollo, projekt zaměřený na aktivní ochranu jednoho z největších a nejohroženějších motýlů Evropy – jasoně červenookého. Tato ambiciózní mise bude od letošního roku probíhat na české i polské straně Krkonoš, v Bílých Karpatech a rakouských Alpách.

apolloKrkonošský národní park připravil pro milovníky přírody také řadu zajímavých akcí – ve čtvrtek 14. dubna se v Centru Krtek od 18:00 hodin koná beseda s ornitologem Karlem Weidingerem na téma "Ptačí hnízda – (ne)bezpečný domov": Kdo žere vajíčka a ptáčata na hnízdě? Proč je dobré to vědět? A kdo ohrožuje hnízdění našich tetřívků? To vše se dozvíte během této přednášky. Velmi oblíbené jsou fotovycházky - ta nejbližší se koná 16. 4. anebo Vítání ptačího zpěvu, ornitologická vycházka s poslechem a pozorováním ptactva. Vycházka se koná 30. 4. a 7. 5. Na všechny akce je nutné se přihlásit na webu krnap.cz.
 

Za přírodou i zvířaty do národního parku Šumava

Také národní park Šumava nabízí svým návštěvníkům celou řadu lákavých aktivit – namátkou zážitkové trasy, toulky divočinou se zkušenými průvodci, síť tábořišť v chráněných zónách parku, komentované vycházky anebo speciálně pro vodáky splouvání části Vltavy (pozor, letos bude zkrácena splavná sezóna, a to do 31. srpna 2022 z důvodu kompetní rekonstrukce mostu u Pekné. Velkým zážitkem je také prohlídka sovích voliér v Borové Ladě či pozorování vlků u Srní anebo rysů a jelenů u Kvildy.

NP ŠumavaI letos bude pokračovat spolupráce NP Šumava s NP Bavorský les. Opakovat by se například měl monitoring přeshraniční populace tetřeva hlušce, aby se zjistilo, zda jsou zavedené ochranné mechanismy dostatečné k zajištění dlouhodobého přežití tohoto druhu. Kromě toho probíhají přípravy na novou stálou expozici v Hans-Eisenmann-Hausu, na české straně se v současnosti zkoumají možnosti, jak by měl vypadat zrcadlový projekt. NP Šumava také zve veřejnost na akci Ukliďme Šumavu, které se mohou zúčastnit jak rodiny, jednotlivci nebo oddíly. Uklízet se bude 7. a 8. 5. na Kvildě a ve Stožci. Po dvou letech se opět vrací oblínebá akce Den Národního parku Šumava. Bude se konat 16. července na Rokytě a příchozí se mohou těšit na řemeslné dílny, hry a soutěže. Milovníci šumavské zvěře ocení další akci pro veřejnost, kterou je Den rysa ostrovida a jelena evropského 20. července 2022. Koná se v Návštěvnickém centru Kvilda a návštěvníci se dozví zajímavosti ze života těchto zvířat.
 

Na vyhlídky v Národním parku České Švýcarsko

NP České ŠvýcarskoNárodní park České Švýcarsko si pro letošní sezónu připravil spoustu novinek. Například vloni zavřený skalní hrádek Šaunštejn u Vysoké Lípy bude opět zpřístupněn, a to v novém kabátku. Rekonstrukce zde vyřešila problémy se stabilizací skal a k bezpečnosti návštěvníků příspějí i nové vrcholové lávky. Úpravy se letos dočká také areál Rysí stezky v Mezní Louce. Novinkou zde bude například zhruba 25 metrů dlouhá lávka, která umožní návštěvníkům vystoupat nad vývratovou plochu po vichřici, odkud bude možné mimo jiné pozorovat samovolnou obnovu lesa. Opravy čekají i některé turistické cesty a stezky. Jednou z nich bude i přístupová cesta na obnovenou Mariinu vyhlídku. Tam se bude upravovat nižší partie turistické trasy. Dále Správa národního parku počítá s úpravou přístupu na Vilemíninu stěnu.

labské pískovceRok 2022 bude také výjimečný pro chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Ta v červnu oslaví již 50. výročí svého založení! Výročí připomene tematická výstava na zámku v Děčíně, která bude návštěvníkům k dispozici během června a července 2022. Druhou akcí bude exteriérová putovní výstava velkoformátových fotografií Václava Sojky, které bude postupně umísťována na veřejná prostranství měst v regionu. Pro turisty-sběratele již byly vydány turistická známka a turistická vizitka, které budou k dostání v regionálních informačních střediscích.
 

Orli mořští a vycházky v národním parku Podyjí

Národní park Podyjí, spolu s navazujícím NP Thayatal na rakouské straně, se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Letošní novinkou je překvapivé pozorování místních ornitologů – ti zde spatřili hned osm jedinců orla mořského! Dva páry dokonce viděli během námluvních rituálů před pářením (toku). Orel mořský přitom v Podyjí zatím ještě nikdy nehnízdil. Letos by tomu mohlo být vůbec poprvé v historii parku. Dále Správa NP přikoupila pozemky v lokalitě Havranického vřesoviště. Ochráněna tak bude řada dalších rostlin a teritorium se zvětší pro zdejší divoké koně.

Národní park také pro letošní rok připravil více než 15 vycházek do Podyjí. Průvodci vás zavedou za bezobratlými (7. 5.), mezi tajemné lišejníky, do městečka Hardegg nebo mezi exmoorské poníky na pastvinu. Cyklus uzavře tradiční Silvestrovská vycházka na sklonku roku.
Soutěsky v Hřensku – sezona 2023

1.4.
31.10.
Soutěsky v Hřensku – sezona 2023

Soutěsky Hřensko, to je romantická plavba na lodičkách řeky Kamenice. Edmundova soutěska a Divoká soutěska jsou jednou z největších atrakcí NP České Švýcarsko. V sezoně 2022 jsou soutěsky uzavřeny. Předpokládaný termín otevření 1. 4. 2023.

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Jednou z největších řek na jižní Moravě je Dyje, která pramení v sousedním Rakousku pod názvem Thaya. Celková délka toku činí 311 kilometrů, z toho na našem území 235 km. Větší část říčního toku na území ČR je sjízdná, dohromady v délce 209 km.

Národní park České Švýcarsko – patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Národní park České Švýcarsko – patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Prozatím nejmladším národním parkem v České republice je Národní park České Švýcarsko, vyhlášený dne 1.1.2000 na celkové rozloze 79 km². Leží v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz).

Národní park Podyjí – pestrá mozaika skalních stěn

Národní park Podyjí – pestrá mozaika skalních stěn

Ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy je Národní park Podyjí, vedoucí podél 40 km dlouhého údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na rakouské straně navazuje na park Nationalpark Thayatal.

Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky a patří také k nejstudenějším místům u nás. 17. května roku 1963 tu byl díky výjimečným přírodním hodnotám, rozmanité krajině a bohaté historii založen nejstarší český národní park.

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Na území NP se nachází 7 obcí (Srní, Kvilda, Horská Kvilda, Modrava, Stožec, České Žleby a Prášily) a několik menších osad (Filipova Huť, Dobrá, Jelení).