Úvod > Aktuality > Šelmy, procházky a zajímavé akce: národní parky lákají na novinky
Příroda

Šelmy, procházky a zajímavé akce: národní parky lákají na novinky

  • Vydáno6. dubna 2022
Je úplně jedno, který je nejstarší, největší nebo nejrozmanitější – všechny čtyři české národní parky představují přírodní klenoty s řadou míst, která vás chytí za srdce. Všechny také každý rok nabízejí řady akcí, novinek a programů. Pojďte se tedy podívat, na co lákají právě nyní, v jarních měsících.

Novinky Krkonošského národního parku

Chcete se letos vypravit do Krkonoš, ostrova tundry uprostřed Evropy? Přestože patří mezi nejnavštěvovanější národní parky v Evropě a rostoucí počet turistů znamená pro křehkou přírodu velké ohrožení, na výletníky tu každý rok čeká řada zajímavých novinek. Jednou z nich je Mise Apollo, projekt zaměřený na aktivní ochranu jednoho z největších a nejohroženějších motýlů Evropy – jasoně červenookého. Tato ambiciózní mise bude od letošního roku probíhat na české i polské straně Krkonoš, v Bílých Karpatech a rakouských Alpách.

apolloKrkonošský národní park připravil pro milovníky přírody také řadu zajímavých akcí – ve čtvrtek 14. dubna se v Centru Krtek od 18:00 hodin koná beseda s ornitologem Karlem Weidingerem na téma "Ptačí hnízda – (ne)bezpečný domov": Kdo žere vajíčka a ptáčata na hnízdě? Proč je dobré to vědět? A kdo ohrožuje hnízdění našich tetřívků? To vše se dozvíte během této přednášky. Velmi oblíbené jsou fotovycházky - ta nejbližší se koná 16. 4. anebo Vítání ptačího zpěvu, ornitologická vycházka s poslechem a pozorováním ptactva. Vycházka se koná 30. 4. a 7. 5. Na všechny akce je nutné se přihlásit na webu krnap.cz.
 

Za přírodou i zvířaty do národního parku Šumava

Také národní park Šumava nabízí svým návštěvníkům celou řadu lákavých aktivit – namátkou zážitkové trasy, toulky divočinou se zkušenými průvodci, síť tábořišť v chráněných zónách parku, komentované vycházky anebo speciálně pro vodáky splouvání části Vltavy (pozor, letos bude zkrácena splavná sezóna, a to do 31. srpna 2022 z důvodu kompetní rekonstrukce mostu u Pekné. Velkým zážitkem je také prohlídka sovích voliér v Borové Ladě či pozorování vlků u Srní anebo rysů a jelenů u Kvildy.

NP ŠumavaI letos bude pokračovat spolupráce NP Šumava s NP Bavorský les. Opakovat by se například měl monitoring přeshraniční populace tetřeva hlušce, aby se zjistilo, zda jsou zavedené ochranné mechanismy dostatečné k zajištění dlouhodobého přežití tohoto druhu. Kromě toho probíhají přípravy na novou stálou expozici v Hans-Eisenmann-Hausu, na české straně se v současnosti zkoumají možnosti, jak by měl vypadat zrcadlový projekt. NP Šumava také zve veřejnost na akci Ukliďme Šumavu, které se mohou zúčastnit jak rodiny, jednotlivci nebo oddíly. Uklízet se bude 7. a 8. 5. na Kvildě a ve Stožci. Po dvou letech se opět vrací oblínebá akce Den Národního parku Šumava. Bude se konat 16. července na Rokytě a příchozí se mohou těšit na řemeslné dílny, hry a soutěže. Milovníci šumavské zvěře ocení další akci pro veřejnost, kterou je Den rysa ostrovida a jelena evropského 20. července 2022. Koná se v Návštěvnickém centru Kvilda a návštěvníci se dozví zajímavosti ze života těchto zvířat.
 

Na vyhlídky v Národním parku České Švýcarsko

NP České ŠvýcarskoNárodní park České Švýcarsko si pro letošní sezónu připravil spoustu novinek. Například vloni zavřený skalní hrádek Šaunštejn u Vysoké Lípy bude opět zpřístupněn, a to v novém kabátku. Rekonstrukce zde vyřešila problémy se stabilizací skal a k bezpečnosti návštěvníků příspějí i nové vrcholové lávky. Úpravy se letos dočká také areál Rysí stezky v Mezní Louce. Novinkou zde bude například zhruba 25 metrů dlouhá lávka, která umožní návštěvníkům vystoupat nad vývratovou plochu po vichřici, odkud bude možné mimo jiné pozorovat samovolnou obnovu lesa. Opravy čekají i některé turistické cesty a stezky. Jednou z nich bude i přístupová cesta na obnovenou Mariinu vyhlídku. Tam se bude upravovat nižší partie turistické trasy. Dále Správa národního parku počítá s úpravou přístupu na Vilemíninu stěnu.

labské pískovceRok 2022 bude také výjimečný pro chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Ta v červnu oslaví již 50. výročí svého založení! Výročí připomene tematická výstava na zámku v Děčíně, která bude návštěvníkům k dispozici během června a července 2022. Druhou akcí bude exteriérová putovní výstava velkoformátových fotografií Václava Sojky, které bude postupně umísťována na veřejná prostranství měst v regionu. Pro turisty-sběratele již byly vydány turistická známka a turistická vizitka, které budou k dostání v regionálních informačních střediscích.
 

Orli mořští a vycházky v národním parku Podyjí

Národní park Podyjí, spolu s navazujícím NP Thayatal na rakouské straně, se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Letošní novinkou je překvapivé pozorování místních ornitologů – ti zde spatřili hned osm jedinců orla mořského! Dva páry dokonce viděli během námluvních rituálů před pářením (toku). Orel mořský přitom v Podyjí zatím ještě nikdy nehnízdil. Letos by tomu mohlo být vůbec poprvé v historii parku. Dále Správa NP přikoupila pozemky v lokalitě Havranického vřesoviště. Ochráněna tak bude řada dalších rostlin a teritorium se zvětší pro zdejší divoké koně.

Národní park také pro letošní rok připravil více než 15 vycházek do Podyjí. Průvodci vás zavedou za bezobratlými (7. 5.), mezi tajemné lišejníky, do městečka Hardegg nebo mezi exmoorské poníky na pastvinu. Cyklus uzavře tradiční Silvestrovská vycházka na sklonku roku.
Severní stopou – mezinárodní turistický pochod

18.5.
Severní stopou – mezinárodní turistický pochod

Turistický pochod Severní stopou má již dlouhou tradici. Letos se uskuteční již 46. ročník této oblíbené akce.

Soutěsky v Hřensku – sezona 2024

29.3.
5.11.
Soutěsky v Hřensku – sezona 2024

Soutěsky Hřensko, to je romantická plavba na lodičkách řeky Kamenice. Edmundova soutěska a Divoká soutěska jsou jednou z největších atrakcí NP České Švýcarsko. Divoká soutěska zahajuje sezonu 2024 od 29. 3. Edmundova soutěska je do odvolání uzavřena.

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Jednou z největších řek na jižní Moravě je Dyje, která pramení v sousedním Rakousku pod názvem Thaya. Celková délka toku činí 311 kilometrů, z toho na našem území 235 km. Větší část říčního toku na území ČR je sjízdná, dohromady v délce 209 km.

Národní park České Švýcarsko – patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Národní park České Švýcarsko – patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Prozatím nejmladším národním parkem v České republice je Národní park České Švýcarsko, vyhlášený dne 1.1.2000 na celkové rozloze 79 km². Leží v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz).

Národní park Podyjí – pestrá mozaika skalních stěn

Národní park Podyjí – pestrá mozaika skalních stěn

Ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy je Národní park Podyjí, vedoucí podél 40 km dlouhého údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na rakouské straně navazuje na park Nationalpark Thayatal.

Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky a patří také k nejstudenějším místům u nás. 17. května roku 1963 tu byl díky výjimečným přírodním hodnotám, rozmanité krajině a bohaté historii založen nejstarší český národní park.

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Na území NP se nachází 7 obcí (Srní, Kvilda, Horská Kvilda, Modrava, Stožec, České Žleby a Prášily) a několik menších osad (Filipova Huť, Dobrá, Jelení).

Další aktuality

Ponořte se pod hladinu vodních světů a akvárií

V přehledu zajímavých významných dnů najdeme několik, v nichž šplouchá voda: 10. ledna slavíme Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb, 2. února Světový den mokřadů a 22. března Světový den vody. Patří k nim i 3. duben a Světový den vodních živočichů. Milujete rejnoky, žraloky, medúzy, štiky, jesetery, sasanky, krevety, hvězdice, kraby a další vodní živočichy? Pak vás na portálu Kudy z nudy zveme na velkolepou plavbu podvodními světy a mořskými i sladkovodními akvárii, při níž odhalíte tajemství života pod hladinou.
Příroda

Obory, zookoutky a zvěřince, kde si užijete těsný kontakt se zvířaty celoročně

Nabídka komentovaných krmení v zoologických zahradách sice zní lákavě, ale pravdou je, že se nesetkáte se zvířaty přímo "tváří v tvář". Kam se tedy vypravit, když si chcete užít bezprostřední kontakt s kozami, ovečkami, daňky a dalšími zvířaty? Možností je víc než dost, stačí si vybrat... Někam dokonce můžete přinést zvířatům pochutiny na přilepšenou, jinde lze koupit krmení přímo na místě, rozhodně ale vždy dodržujte při přikrmování pokyny místních chovatelů. Nesprávná strava by zvířatům mohla uškodit!
Příroda

Výlety na místa známá z legend a pověstí

Prozkoumejte tajemná zákoutí české a moravské krajiny, opředená lidovými pověstmi a legendami, které se dodnes vyprávějí z generace na generaci. Poznejte místa, kde spí udatní rytíři nebo kde čert vyoral velkou brázdu. Prozradíme vám, kudy jezdí kocouří spřežení pana Krčína anebo kde potkat přízraky z umrlčí kaple.
Příroda

České značky: do lesů, luhů a hájů s Lesy České republiky

Jaký by byl náš život, výlety, prázdniny a dovolené bez lesů? Nuda. Díky lesům máme krásnou krajinu a na Kudy z nudy tisíce fantastických fotografií, lesy nám navíc nabízejí spousty skvělých zážitků. Seznamte se s některými z nich – a také se Státním podnikem Lesy České republiky.
Příroda

Obory, obůrky a přírodní rezervace: 10 tipů, kde pozorovat divoká zvířata v zimním období

I v zimě se dá vyrazit za pozorováním divokých zvířat do přírody. Tak například daňky uvidíte v oboře u zámku Veltrusy, na svatém Linhartu u Karlových Varů anebo ve Hvozdu u Mariánek. Přístupný je i rysí výběh nedaleko Kvildy a navštívit můžete též vyhlídky na pastviny divokých koní v Milovicích či u Dobřan. Až do konce února je také možné vstoupit do Obory Židlov, kde žijí zubři. Tyto a mnohé další inspirativní nápady, kde zvířata pozorovat, najdete v našich tipech.
Příroda

Znáte místa, kde u nás kvete nejvíc bledulí a sněženek?

První jarní květinky se začínají nejistě klubat ze země... Mezi již proslulé lokality s koberci bledulí patří údolí Chlébské u Nedvědice nebo Peklo u České Lípy. Pravidelně se sem na jaře vydávají zástupy výletníků s potřebou nabít se jarní energií a radostí z probouzející se přírody. Prozradíme vám i další tipy a méně známá místa.
Příroda

10 tipů k návštěvě malých zoo a zooparků

V minizoo se mohou děti seznámit s domácími zvířaty jako jsou morčátka, husy nebo králíci, poníci, ovečky a zakrslé kozičky. Je potěšující, že v posledních letech se i u nás výrazně prosazuje celosvětový trend ve vývoji zoo, spočívající ve snaze vytvořit v zoo žijícím zvířatům co nejklidnější prostředí a také prostředí, které se bude co nejvíce blížit tomu na co jsou zvyklí ve volné přírodě. Mít doma kočku, křečka, papouška, fretku či psa je snem téměř všech dětí. Vezměte je na výlet do minizoo a ukážete jim co všechno péče o zvíře obnáší.
Příroda

Výstavy, burzy a veletrhy: tipy pro chovatele rybiček, terarijních zvířat a exotů

Máte ve svém akváriu neonky, skaláry či závojnatky nebo patříte k početné skupině chovatelů drobných zvířat? Pak právě vám se budou líbit tipy Kudy z nudy určené všem milovníkům akvaristiky, teraristiky či exotického ptactva. Mimochodem, věděli jste, že se Česko řadí k největším vývozcům sladkovodních akvarijních rybiček? Každoročně jich naši chovatelé exportují za více než 340 milionů korun a jsou tak vůbec první v Evropě. Udělejte si radost a vypravte se na výstavu, veletrh či burzu určenou všem příznivcům chovatelství.
Příroda