Úvod > Aktuality > Schwarzenberkové, Dietrichsteinové nebo sv. Zdislava: hrobky, kam se můžete vypravit na prohlídku

Schwarzenberkové, Dietrichsteinové nebo sv. Zdislava: hrobky, kam se můžete vypravit na prohlídku

Vydáno 13. září 2019 Památky
Letošní turistická sezona se už přehoupla do druhé poloviny, ale ještě pořád máte spoustu času plánovat nové výlety. Co třeba navštívit některou z hrobek šlechtických rodů a významných osobností? Je jich víc než byste čekali a mnohé z nich zvou na prohlídky interiérů i podzemí.

Schwarzenberská hrobka u Třeboně

Dvoupodlažní chrám smrti v pseudogotickém slohu s tvarem pravidelného osmiúhelníku, postavený podle vzoru italského Campo Santo a slavnostně vysvěcený v roce 1877: to je Schwarzenberská hrobka u jihočeské Třeboně. Přestože její podlaha je asi 1,5 metru pod hladinou rybníka Svět, díky zvláštnímu systému větrání a provzdušnění v ní je sucho a chladno. Kolem totiž vede úzký kanál, který odvádí přebytečnou vodu do nedalekého Opatovického rybníka.

Hrobku v anglickém parku na jižní straně rybníka Svět, kam z Třeboně dojdete přímo po jeho hrázi, dala postavit kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená z Liechtensteinu, s manželem Janem Adolfem II. Schwarzenbergem.

Otevřeno je až do konce října denně mimo pondělí, ovšem s polední přestávkou; poslední dopolední prohlídka vychází v 11 hodin a první odpolední ve 12.45. Když budete mít štěstí, můžete sem zajít na koncert nebo jinou akci. Výlet můžete doplnit procházkou po nevelkém anglickém parku kolem hrobky; na jeho okraji téměř na břehu rybníka stojí kostelík sv. Jiljí, původní schwarzenberské pohřebiště, které impozantní hrobka nahradila.
 

Dietrichsteinská hrobka v Mikulově

Temná barokní stavba s dvouvěžovým průčelím od J. B. Fischera z Erlachu, která se zřetelně liší od všech dalších domů a budov na hlavním náměstí v Mikulově: to je Dietrichsteinská hrobka, původně kostel sv. Anny s loretou. V hrobku rodiny Dietrichsteinů se kostel proměnil až v polovině 19. století, dnes slouží rovněž jako galerie a otevřeno je tu až do konce října denně včetně pondělí.

Ironií osudu rakev zakladatele hrobky kníže budete mezi několika desítkami dalších hledat marně; František Josef Dietrichstein byl pochovaný ve Vídni a v mikulovské hrobce je uloženo pouze jeho srdce.
 

Buquoyská hrobka v Nových Hradech

Velká a impozantní je hrobka rodu Buquoyů na východním konci hřbitova v jihočeských Nových Hradech. Byla postavena na začátku 20. století v pseudogotickém slohu podle návrhu Josefa Schulze, autora přestavby Národního divadla, Národního muzea či budovy RudolfinaPraze, pozlacená mozaika Panny Marie nad vchodem do kaple je dílem Maxe Švabinského.

V hrobce je pouze osm rakví, další jsou uloženy v původní rodinné hrobce v novohradském kostele. V září a říjnu se hrobka otvírá vždy v úterý v 10 hodin, případně před plánovanou návštěvou kontaktujte Kulturní a informační centrum Nové Hrady.
 

Hrobka svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Při prohlídkách dominikánského kláštera s bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí lze sestoupit do krypty sv. Zdislavy, světice proslavené léčitelským uměním a zázraky. Vybrat si můžete delší komentovanou prohlídku, která zahrnuje kromě krypty a baziliky i klášterní jídelnu a ambity, anebo volnou prohlídku baziliky.

Prohlídky se konají do konce září denně s hodinovou polední přestávkou, výjimkou jsou sobotní a nedělní dopoledne, kdy probíhají bohoslužby. V říjnu prohlídky pokračují o víkendech vždy ve 13, 14.30 a 16 hodin.
 

Hrobky, kam se podíváte jen občas

  • Nejznámější české pohřebiště, Královská hrobkakatedrále sv. Víta na Pražském hradě se sarkofágy Karla IV., jeho manželek, Jiřího z Poděbrad, Ladislava Pohrobka a Rudolfa II. je z technických důvodů trvale zavřená, mluví se ale o možnosti návštěv po předchozím objednání.
  • Vždy první neděli v měsíci od 14 hodin anebo po domluvě s farností Zbraslav můžete nahlédnout do kostela sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi s hrobkami Přemyslovců. Jako královské pohřebiště panující dynastie si chrám vybral Václav II. a společně s ním tu odpočívají další členové rodu Václava III. a Elišky Přemyslovny; naposled sem byly roku 1419 uloženy ostatky Václava IV.
  • Přístupná jen jednou v roce během Noci kostelů bývá Lichtenštejnská hrobka pod kostelem Narození Panny Marie ve Vranově u Brna, kde je pohřbeno všech 14 vládnoucích knížat z Lichtenštejna a další členové jejich nejbližší rodiny.
  • Při slavnostním zahájení lázeňské sezony, o Velikonocích a dalších významných příležitostech otvírají lázně Jeseník hrobku svého zakladatele Vincence Priessnitze; nevelkou novogotickou stavbu si jindy prohlédnete jen zvenčí v lesoparku nad kolonádou.
  • A naposled jeden tip na krásně zrekonstruovanou hrobku - jedná se o hrob rodiny Stiassni. Hrobka postavená v roce 1916 se nachází na židovském hřbitově v Brně. Stavba z bílého mramoru byla v roce 2019 zrekonstruována. Na hřbitově, kde se pohřbívá od roku 1852, jsou hroby další řady významných osobností.
Kapucínská hrobka v Brně – za hranicí času

Kapucínská hrobka v Brně – za hranicí času

Hrobka je neobvyklým dokladem dějin kapucínského řádu; vypráví také o přátelství mezi komunitou bratří a lidmi, kteří jim pomáhali a kteří s nimi zůstali i ve smrti. Nejznámějším dobrodincem je patrně slavný velitel pandurů František baron Trenck. Návštěvníci sem přicházejí už více než 90 let.

Kaple Matky Boží u hradu Veveří

Kaple Matky Boží u hradu Veveří

Vznik kaple U Matky Boží známé také jako kostelík nanebevzetí Panny Marie se předpokládá v dobách okolo roku 1200, kdy v bezprostředním okolí stával zeměpanský dvorec a okolo kaple se rozkládala také středověká vesnice. Okolní osada utrpěla za husitských válek velké škody a následně zanikla.

Dietrichsteinská hrobka v Mikulově

Dietrichsteinská hrobka v Mikulově

Hrobka Dietrichsteinů bývala dříve kostelem, který však roku 1784 vyhořel. Stavba tak byla přestavěna na hrobku v níž je nyní uloženo 45 rakví a 3 urny s ostatky příslušníků rodu Dietrichsteinů. Exteriéry i interiéry prošly rekonstrukcí a dnes slouží také jako galerie.

Pražské Jezulátko - za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Pražské Jezulátko - za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Světoznámá soška Pražského Ježíška v kostele, zasvěceném Panně Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému, je každoročně cílem statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu.

Hrobka rodiny Liebiegů v Liberci

Hrobka rodiny Liebiegů v Liberci

Rodinná hrobka Franze Liebiega, nejvýznamnějšího libereckého továrníka, se nachází na bývalém městském hřbitově, dnes Zahradě vzpomínek.

Schwarzenberská hrobka v Domaníně u Třeboně

Schwarzenberská hrobka v Domaníně u Třeboně

Prohlédnout si místo, kde jsou pochováni členové rodu Schwarzenberků, můžete nedaleko od Třeboně. Ve svíčkami osvětlené kapli hrobky, akusticky výborně ozvučené, se kromě prohlídek konají různé koncerty i jiné kulturní akce.

Schwarzenberská hrobka u zámku Orlík

Schwarzenberská hrobka u zámku Orlík

Zámek Orlík se tyčí na skále nad Orlickým jezerem. Nedaleko zámku Orlík stojí za vidění novogotická schwarzenberská hrobka z poloviny 19. století.

Kostel sv. Mořice v Mouřenci u Annína

Kostel sv. Mořice v Mouřenci u Annína

Kostel s kostnicí se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u obce Annín, která je proslavena svou dodnes fungující sklárnou. Romantická osada pod vrchem Mouřenec leží asi 12 kilometrů jižním směrem od Sušice. Z vršku Mouřence se nabízejí pěkné výhledy do okolí a na hrad Kašperk.

Kostnice pod kostelem sv. Václava v Mikulově

Kostnice pod kostelem sv. Václava v Mikulově

Kostnice v Mikulově je koncipovaná jako součást expozice historie kostela sv. Václava. Kostel se čtyřpatrovou renesanční věží je nejvýznamnější církevní stavbou ve městě.

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Věže chrámu představují hlavní dominantu Vyšehradu viditelnou zdaleka. Dnešní novogotická úprava Josef Mockera z roku 1902 v sobě ukrývá bohatě zdobený inetriér, zbytky gotického i románského zdiva či klenotnici s expozicí šperků a vzácných tkanin Vyšehradské kapituly.

Hrobka rodiny Dittrichů v Krásné Lípě

Hrobka rodiny Dittrichů v Krásné Lípě

Mauzoleum rodiny Dittrichových bylo postaveno v roce 1889. Na výzdobě hrobky se podílel i krásnolipský malíř August Frindl. Autor architektonického návrhu Julius Carl Raschdorff patřil v době zpracování projektu k předním německým architektům.

Hrobka Žerotínů v Bludově

Hrobka Žerotínů v Bludově

Jednou ze zajímavých památek v Bludov je hrobka slavného a významného šlechtického rodu Žerotínů.

Hrobka hrabat Linckerů v Kadově

Hrobka hrabat Linckerů v Kadově

Kaple Nalezení sv. Kříže s hraběcí hrobkou stojí na návrší za Kadovem směrem k novému hřbitovu a dříve ke vedlo stromořadí.

Hřbitov a klasicistní hrobka Jana Tuscanyho v Panenském Týnci

Hřbitov a klasicistní hrobka Jana Tuscanyho v Panenském Týnci

Na západním konci obce dominuje místnímu hřbitovu empírová hrobka Jana Tuscanyho z roku 1800.

Hrobka rodiny Kleinů v Loučné nad Desnou

Hrobka rodiny Kleinů v Loučné nad Desnou

Kleinové patřili mezi významné podnikatelské rody Rakouska - Uherska. Podnikali především ve stavitelství nejrůznějších dopravních staveb. Hrobka se nachází nad jejich rodovým sídlem Loučnou nad Desnou za bývalým hřbitovem.

Hrobka rodiny Šustalů v Kopřivnici

Hrobka rodiny Šustalů v Kopřivnici

Hrobka má podobu novogotické hřbitovní kaple a patřila rodině zakladatelů místní automobilové výroby - rodině Šustalů (Schustalů). Nachází se v areálu starého hřbitova v Kopřivnici.

Šternberská hrobka ve Stupně

Šternberská hrobka ve Stupně

Empírová hrobka spoluzakladatele Národního muzea v Praze Kašpara Mária ze Šternberka, významného přírodovědce (paleontologa, botanika, mineraloga). Hrobka byla postavena v roce 1808.

Poutní místo v Hejnicích - impozantní bazilika Navštívení Panny Marie

Poutní místo v Hejnicích - impozantní bazilika Navštívení Panny Marie

Hejnice, ležící v zeleném údolí řeky Smědé a obklopené několika přírodními rezervacemi, má staletou poutní tradici. Tato obec bývá navštěvovaná především díky baroknímu kostelu, bazilice minor Navštívení Panny Marie, stojící na místě starého poutního místa, kterému se přezdívá český Mariazell.

Kostel Povýšení sv. Kříže se sarkofágy

Kostel Povýšení sv. Kříže se sarkofágy

Celkem 19 litinových sarkofágů je nyní kulturní památkou a nachází se v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku na Brněnsku. Hřbitovní kaple není obvykle veřejnosti přístupná.

Kostel svatého Jakuba Staršího - pohřebiště Přemyslovců na Zbraslavi

Kostel svatého Jakuba Staršího - pohřebiště Přemyslovců na Zbraslavi

Kostel svatého Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi umožňuje prohlídky kostela s hrobkami Václava II., Elišky Přemyslovny a dalších Přemyslovců.

Funerální stezka Brnem

Funerální stezka Brnem

Funerální stezka je ojedinělou trasou, které nemůže nabídnout žádné jiné město v Evropě. Pokud se vydáte na fyzicky vskutku nenáročnou trasu, vězte, že vás čeká jedinečný zážitek.

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů v Jablonném

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů v Jablonném

V prostorách kláštera v Jablonném v Podještědí budují dominikáni "centrum pro rodinu", které nese jméno Paní Zdislavy. Jablonné, jako jedno z historicky nejstarších měst českého severu, bylo odedávna správním střediskem panství se soustředěním obchodu i řemesel.

Hrobka Františka Palackého

Hrobka Františka Palackého

Na starém hřbitově kolem barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích u Neratovic se dnes nachází už jen pár hrobů. Jeden z nich patří samotnému otci české historiografie, Františku Palackému.

Krypta sv. Zdislavy v klášteře dominikánů v Jablonném v Podještědí

Krypta sv. Zdislavy v klášteře dominikánů v Jablonném v Podještědí

Jablonné v Podještědí je spojeno s významnou světicí, sv. Zdislavou z Lemberka, která proslula svými léčitelskými zázraky a její hrobka byla v roce 1701 objevena v podzemí kláštera dominikánů.

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín - místo odpočinku českých velikánů

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín - místo odpočinku českých velikánů

Ze starého vyšehradského hřbitůvku, který zde stál již v roce 1260 vzniklo z podnětu probošta Václava Štulce v 70. letech 19. století vyšehradské národní pohřebiště. Samotný Slavín pak představuje společnou hrobku národních velikánů.

Hrobka Marie Ebnerové z Eschenbachu

Hrobka Marie Ebnerové z Eschenbachu

Pozoruhodná klasicistní hrobka s nádhernou kaplí se nachází v obci Zdislavice v okrese Kroměříž. Místo je obdivuhodné svým technickým a architektonickým řešením, jedinečnou atmosférou i citlivým začleněním do terénu s dálkovými výhledy do krajiny.

Kaple sv. Barbory v Chřibech

Kaple sv. Barbory v Chřibech

Kaple svaté Barbory, lidově zvaná Barborka, stojí na místě někdejšího raně gotického kostelíka zasvěcenému stejné patronce. Kaple sloužila především jako rodová hrobka pro majitele buchlovského panství, ale jsou zde pohřbeni také soudcové loveckého práva a poustevníci řádu sv. Františka.

Kostel svatého Petra a Pavla v Kralovicích s expozicí o rodu Gryspeků

Kostel svatého Petra a Pavla v Kralovicích s expozicí o rodu Gryspeků

Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven na konci 13. století a renesančně přestavěn v 16. století Floriánem Griesbeckem. Součástí kostela je hřbitovní kaple s hrobkou, kde se nacházejí mumie této rodiny. V kapli Nejsvětějšího srdce Páně vznikla expozice tohoto rodu, která je od června 2014 přístupná.

Hrobka Sylva-Taroucců a Stolbergů v Čechách pod Kosířem

Hrobka Sylva-Taroucců a Stolbergů v Čechách pod Kosířem

Hrobka je umístěna v pseudogotické vyhlídkové věži, která stojí v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Rod Sylva-Taroucca vlastnil zámek až do roku 1945.

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna

Vranov u Brna je známým a hojně navštěvovaným Mariánským poutním místem, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo "Moravské Švýcarsko".

Poutní klášter Aula Virginis s kostelem Narození Panny Marie ve Vranově u Brna

Poutní klášter Aula Virginis s kostelem Narození Panny Marie ve Vranově u Brna

Ve Vranově u Brna byl 17. století vybudován na starém mariánském poutním místě s františkánským klášterem nový klášterní komplex řádu nejmenších bratří, tzv. Paulánů. Jeho součástí byl farní kostel sv. Barbory a nový mariánský kostel, jehož krypta je rodinnou hrobkou knížat z Liechtensteinu.

Kostel sv. Václava v Tachově – hrobka rodu Windischgrätzů

Kostel sv. Václava v Tachově – hrobka rodu Windischgrätzů

V Tachově se od založení města nacházel kostel sv. Václava, který byl umístěn vně bývalého městského příkopu při severovýchodním okraji hrazeného města. Začátkem 19. století byl upraven jako rodinná hrobka rodu Windischgrätzů.

Hrobka rodiny Stiassni

Hrobka rodiny Stiassni

Hrobka postavená v roce 1916 se nachází na židovském hřbitově v Brně. Stavba z bílého mramoru byla v roce 2019 zrekonstruována. Na hřbitově, kde se pohřbívá od roku 1852, jsou hroby další řady významných osobností.