Úvod > Aktuality > Roudnická galerie představí fantazijní malby Jaroslava Panušky
Jaroslav Panuška
"> Jaroslav Panuška "> Jaroslav Panuška "> Jaroslav Panuška
Kultura

Roudnická galerie představí fantazijní malby Jaroslava Panušky

  • Vydáno25. června 2014
Před začátkem letních prázdnin bude v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem otevřena výstava Baladické světy Jaroslava Panušky, která představí výběr z velmi pestré malířské tvorby.

Jaroslav Panuška (1872—1958) byl muž mnoha tváří. Pohyboval se od symbolistně dekadentní malby po ilustrace dětských knih, během svého dlouhého života několikrát radikálně změnil námětovou stránku svých děl. Už na Akademii začal tvořit typické vodníky, umrlce, duchy, čarodějnice a další strašidelné bytosti a výjevy. Na počátku 20. století se představil také jako ilustrátor, když vytvořil obrazový doprovod k pohádkám Karla Jaromíra Erbena a Václava Říhy; svými ilustracemi vyzdobil také například knihu Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Zároveň kreslil a maloval krajiny ze středních a jižních Čech a později i z Orlických hor, Valašska a Vysočiny. Především však byl milovníkem dávné historie, archeologie a všeho tajemného.

Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nemá ambici důsledně představit všechny oblasti Panuškovy tvorby. Pohled bude zaostřen zejména na jeho fantazijní malby, v nichž zachycuje záhadná stvoření, prehistorické scenerie a symbolistní krajiny, kterými se na přelomu devatenáctého a dvacátého století proslavil. Ačkoli by se mohlo zdát, že tyto ponuré výjevy budou vyvolávat děs a melancholické dojmy, není tomu tak; Panuška obohacoval své představy často o prvek ironie a grotesky, čímž se do značné míry odlišuje od řady dekadentních umělců.

Dílo Jaroslava Panušky bude vystaveno po boku obrazů jeho současníka Antonína Slavíčka (1870 – 1910), k nimž může po výtvarné i obsahové stránce představovat takřka protipól. V roudnické galerii je Panuškova výstava zařazena do volného cyklu Počátky moderny, kde navazuje na předchozí výstavy malířů z počátku 20. století – Františka Kavána (Hvězda Mařákovy školy), Miloše Jiránka (Zápas o moderní malbu, 28. 6. – 16. 9. 2012) a Otakara Nejedlého (Z Čech na Cejlon, do Indie a zase zpátky, 13. 6. – 15. 9. 2013).

Vernisáž se koná ve čtvrtek 26. června v 17 hodin v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, v hudebním programu vystoupí Ženský komorní sbor Luscinia.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 27. června do 14. září 2014, denně od 10.00—12.00, 13.00—17.00 s výjimkou pondělí.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Pokud se vydáte do Roudnice nad Labem, neměli byste vynechat návštěvu Galerie moderního umění. Za její "rodinné stříbro" lze považovat soubor 60 obrazů Antonína Slavíčka. Jádro expozice tvoří reprezentativní obrazy Mikuláše Medka, Jiřího Johna, Václava Boštíka či Františka Ronovského.